Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LD/LDI LD X0 LDI X0 X0 Y0 X0 Y1 Temel Komutlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LD/LDI LD X0 LDI X0 X0 Y0 X0 Y1 Temel Komutlar"— Sunum transkripti:

1 LD/LDI LD X0 LDI X0 X0 Y0 X0 Y1 Temel Komutlar
Başlangıç Komutu NA kontak / Başlangıç Komutu NK kontak LD normalde açık A kontağı (NA) uygulama baslangıç komutu. LDI normalde kapalı B kontağı (NK) uygulama baslangıç komutu. X0 LD X0 Y0 X0 LDI X0 Y1 Datalar S0~S127 X0~X177 Y0~Y177 M0~M1279 T0~T127 C0~C127 C232~C255

2 AND/ANI AND X1 ANI X1 X1 Y0 X1 Y1 Temel Komutlar
NA Seri bağlantı komutu / NK Seri bağlantı Komutu AND normalde açık (NA) seri bağlantı komutu (A kontak) ANI normalde kapalı (NK) seri bağlantı komutu (B kontak) Belirlenen datanın ON/OFF durumunu okur, AND uygulamasını gercekleştirir ve diğer şartların durumuna göre çıkışı yönlendirir. X1 AND X1 Y0 X1 ANI X1 Y1 Datalar S0~S127 X0~X177 Y0~Y177 M0~M1279 T0~T127 C0~C127 C232~C255

3 OR/ORI OR X0 ORI X0 Y0 X0 Y1 X0 Temel Komutlar
NA Paralel bağlantı komutu / NK Paralel bağlantı komutu OR normalde açık (NA) paralel bağlantı komutu (A kontak) ORI normalde kapalı (NK) paralel bağlantı komutu (B kontak). Belirlenen datanın ON/OFF durumunu okur, OR uygulamasını gercekleştirir ve diğer şartların durumuna göre çıkışı yönlendirir. OR X0 Y0 X0 Y1 X0 ORI X0 Datalar S0~S127 X0~X177 Y0~Y177 M0~M1279 T0~T127 C0~C127 C232~C255

4 ANB ANB Blok A Blok B Y0 Temel Komutlar
İki bloğun seri bağlantısı A ve B bloklarının seri bağlantısını sağlayan çalışma komutudur. ANB kontak sembolü değil bağlantı sembolüdür. ANB komutu ile ardarda 8 tane blok yazılabilir. Eğer ardarda 8’den çok blok yazılırsa, PLC self-test yaparken bunu algılar ve arıza verir. İlgili arıza kodu D1004 özel data registerine kaydedilir. Y0 ANB Blok A Blok B Datalar Yok

5 ORB Blok A ORB Blok B Y0 Temel Komutlar
iki bloğun paralel bağlantısı A ve B bloklarının paralel bağlantısını sağlayan çalışma komutudur. ORB iki veya daha fazla kontak bulunan blokların birbirine paralel bağlantısında kullanılır. Sadece tek kontak bulunan bloklar bağlanırken OR ve ORI komutları kullanılır ORB komutuna ihtiyaç yoktur. ORB bir kontak değil bir bağlantı sembolüdür. ORB komutu ile ardarda 8 tane blok yazılabilir. Eger ardarda 8’den çok blok yazılırsa PLC Self-test yaparken bunu algılar ve arıza verir. Ilgili ariza kodu ozel data register D1004 e kaydedilir. Blok A Y0 ORB Blok B Datalar Yok

6 MPS/MRD/MPP MPS MRD MRD MPP Y0 Y1 Y2 Y3 Temel Komutlar
MPS: Kendinden önce gelen dataların(ON/OFF)durumunu saklayan çalışma komutu MRD:MPS tarafından saklanan datanın durumunu okur MPS/MRD/MPP MPP:MPS tarafından saklanan datanın durumunu okur, ve daha sonra bu datanın durumunu siler. MPS :Kendisinden once gelen datanin ON/OFF durumunu saklayan çalışma komutudur. MPS komutu 8 adede kadar kullanılabilir. Ayrıca, MPS komutları arasında MPP komutu Kullanılırsa MPS komutu kullanma sayısı 1 azalır. Bloğun ilk satırındadır. MRD:MPS komutu tarafından saklanan datanın durumunu okur, ve bu durumu sonraki Step başlangıcında kullanır. Bloğun orta satırlarındadır. MPP:MPS komutu tarafından saklanan datanın durumunu okur, ve işlem bittikten sonra bu datanın durumunu siler. MPS Y0 MRD Y1 MRD Y2 MPP Y3 Datalar Yok

7 OUT OUT Y0 Y0 Temel Komutlar
Çıkış komutu Bu komut kendinden önceki şartın sonucuna gore çıkış verir. OUT Y0 Y0 Datalar S0~S127 X0~X177 Y0~Y177 M0~M1279 T0~T127 C0~C127 C232~C255

8 SET SET Y0 SET Y0 Temel Komutlar
Çıkış bobinini, yardımcı röleyi, veya özel röleyi ON yapar. SET komutu şartı ON olduğunda, komutta kullanılan bit ON olur. Komut şartı OFF olduğu zaman ilgili bit ON kalmaya devam eder. Komutta kullanılan bit RST komutu kullanılmadan OFF olmaz. SET Y0 SET Y0 Datalar S0~S127 X0~X177 Y0~Y177 M0~M1279 T0~T127 C0~C127 C232~C255

9 RST RST Y5 RST Y5 Temel Komutlar
Çıkış bobini, yardımcı röle veya özel röleyi RESET (OFF)’ ler. RST komutunun şartı ON olduğu zaman, komutda belirtilen bit OFF olur. RST Y5 RST Y5 Datalar S0~S127 X0~X177 Y0~Y177 M0~M1279 T0~T127 C0~C127 C232~C255

10 TMR TMR T5 K1000 TMR T5 K1000 Temel Komutlar
Timer TMR komutunun önündeki şart ON olduğu zaman, timer bobini ON olur ve SET değerine doğru artmaya başlar. Zaman dolduğunda(sayılan değer >= set değeri), timer kontağı ON olur. TMR T5 K1000 TMR T5 K1000 TMR komutunun önündeki şart OFF olduğu zaman Timer değeri “0” olur ve ilgili timer kontağı OFF olur. TMR zamanı dolduktan sonra, RST komutu kullanılmadan kontak durumu değişmez. A negatif sayılar( to -1) SET değeri olarak ayarlanamaz. Datalar T-K T0~T127,K0~32767 T-D T0~T127,D0~D1143

11 CNT CNT C20 D100 CNT C20 D100 Temel Komutlar
Sayıcı CNT komutunun önündeki şart OFF’dan ON’a geçtiği zaman sayıcı mevcut değerinin üzerine 1 ekler(sayma değeri). Sayıcı istenilen değere ulaştıktan sonra (sayılan değer = set değeri), İlgili sayıcı kontağı ON olur. CNT C20 D100 CNT C20 D100 CNT komutunun önündeki şart sürekli geldiği zaman sayma işlemi sadece 1 artar sürekli artmaz. (Onun için sayma girişi olarak puls kontağı kullanmaya gerek yoktur.) Sayma işlemi tamamlandıktan sonra ilgili CNT kontağı ON olur ve RST komutu ile resetlenmedikçe OFF olmaz. SET değeri negatif sayı olamaz.(-32768~-1). Datalar C-K C0~C127,K0~32767 C-D C0~C127,D0~D1143

12 DCNT DCNT C232 D100 DCNT C232 D100 Temel Komutlar
C232 - C255 aralığındaki sayıcılar yüksek hızlı sayıcı olarak kullanılır. DCNT komutunun önündeki şart sağlandığı zaman (DCNT ON/OFF şartı) hızlı sayıcı aktif olur ve X00~X03 girişlerinden gelen tetikleme puls’lerine göre sayıcının değeri artar.Tetikleme sinyali OFF’dan ON’a geçtiği zaman sayma işlemi gerçekleşir. Eğer sürekli ON olursa sayma olmaz. (Detaylı bilgi için PLC Manuel Konu 3.3’e bakınız). DCNT C232 D100 DCNT C232 D100 Sayıcıyı resetlemek için RST C2XX komutu kullanılmalıdır. Datalar C-K C232~C255,K ~ C-D C232~C255,D0~D1143

13 MC/MCR Eşittir MC N0 Y0 Y0 Y1 Y1 MCR N0 X0 X1 X0 X1 X2 X2
Temel Komutlar MC Master Kontrol başlangıç komutu. MCR Master Kontrol reset komutu. MC/MCR MC master kontrol başlama komutudur. MC önündeki ON/OFF şartı durumuna gore MC MCR arası çalışma belirlenir. MC komutunun önündeki şart ON olduğu zaman MC ve MCR komutları arasındaki program PLC tarafından işlenir. Yani tarama zamanında bir kısalma olmaz. MC komutunun önündeki şart OFF olduğu zaman, MC - MCR arasındaki program işlenmez ve Timer değeri “0” olur, çıkışların Hepsi OFF olur SET ve RST durumlarını muhafaza eder, CNT bobin OFF olur mevcut sayma değerini korur. MCR master kontrol reset olup master kontrol aralığının sonu olduğunu gösterir. MCR komutundan önce kontak kullanılmaz. MC komutları kümeleme içinde kullanılır. MC komutları aralığı komutlarla birlikte kullanılan numaralarla belirlenir. Kümeleme numaraları N0 - N7 arası girilebilir. X0 Eşittir MC N0 X1 X0 X1 Y0 Y0 X2 X2 Y1 Y1 MCR N0

14 LDP/LDF.ANDP/ANDF.ORP/ORF
Temel Komutlar LDP/LDF.ANDP/ANDF.ORP/ORF LDP: Yükselen kenar algılama çalışma komutu LDF: Düşen kenar algılama çalışma komutu ANDP: Yükselen kenar algılama seri bağlantı komutu ANDF: Düşen kenar algılama seri bağlantı komutu ORP:Yükselen kenar algılama paralel bağlantı komutu ORF: Düşen kenar algılama paralel bağlantı komutu LDP X0 ORP X1 ANDP X2 OUT Y0 LDF X0 ORF X1 ANDF X2 OUT Y1 X0 X2 Y0 X1 X0 X2 Y1 X1 Datalar S0~S127 X0~X177 Y0~Y177 M0~M1279 T0~T127 C0~C127 C232~C255

15 END END END Temel Komutlar
Bu komut programın sonu olduğunu gösterir. Buradan sonra tarama başa döner. (Step 0) END komutu normal çalışan programın içinde (ortalarında) bir yerde veya alt programın (subroutine) içinde kullanılamaz. Eger programın içinde kullanılması gerekiyorsa FEND komutu kullanılmalıdır. (Subroutine). END END

16 Temel Komutlar NOP Bu komut uygulama olmadığı anlamına gelir ve programın çalışmasına hiçbir etki etmez. NOP aşağıdaki durumlarda kullanılır: 1.Mevcut programı test etmek için boşluk sağlar. 2.Step numaralarını değiştirmeden herhangi bir komutu değiştirmek için.(Üzerine NOP konur) 3.Geçici olarak komutu silmek için.

17 P/I EI DI FEND I101 Başa döner IRET Y0 Aktif alan Y0 Y1 Temel Komutlar
Pointerler (P) / Interrupt Pointerler(I) Pointerler atlama (JUMP) komutları ile birlikte (CJ, CALL) iki farklı şekilde kullanılabilir. 1. CJ komutu ile P adresi belirtilen hedef program satırına atlayarak. 2. CALL komutu P adresi belirtilen hedef alt program bloğuna atlayarak. Pointer P10 Y0 Interrupt pointerler interrupt programının başında numarası ile belirtilir. Her Interrupt programı interrupt pointer ile başlar ve IRET komutu kullanılarak sonlandırılır. EI Aktif alan DI FEND I101 Y0 Y1 Datalar Başa döner P P0~P63 IRET I I001(X0),I101(X1) I201(X2),I301(X3)

18 INV INV X0 OFF Y0 ON X0 ON Y0 OFF Y0 X0 Temel Komutlar
Kendinden önceki giriş şartını tersleyerek son durumu çıkışa iletir. X0 INV Y0 X0 OFF Y0 ON X0 ON Y0 OFF

19 STL/RET Standart Yapı S0 S1 S7 S8 S9 S10 S11 S127 Temel Komutlar
Step geçişi ladder başlangış/bitiş komutları(SFC) Standart Yapı Başlangıç tetikleme noktası S0~S9:Ilk Step Ladder S0 S1 S7 S8 S9 Geçiş durumu S10 Geçiş durumu S11 Geçiş durumu S127 Başa dönme durumu

20 STL/RET JMP Yapısı JMP Yapısı S0 S1 OUT OUT S20 S10 OUT S21 S11 S52
Temel Komutlar STL/RET JMP Yapısı JMP Yapısı S0 S1 OUT OUT S20 S10 OUT S21 S11 S52 S42 SET OUT SET

21 STL/RET Karışık Yapı S0 S1 S11 S12 S21 S22 S13 S23 S24 S25 S14 S15
Temel Komutlar STL/RET Karışık Yapı S0 S1 Bir Noktadan Dağılma Bir Noktadan Dağılma S11 S12 S21 S22 Bir noktada birleşme Bir noktada birleşme S13 S23 S24 S25 S14 S15


"LD/LDI LD X0 LDI X0 X0 Y0 X0 Y1 Temel Komutlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları