Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN VİZE LİBERALİZASYONU Çiğdem Nas, İKTİSADİ KALKINMA VAKFI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN VİZE LİBERALİZASYONU Çiğdem Nas, İKTİSADİ KALKINMA VAKFI."— Sunum transkripti:

1 TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN VİZE LİBERALİZASYONU Çiğdem Nas, İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

2 TÜRK VATANDAŞLARINA VİZE UYGULAMASININ GELİŞİMİ 5 Ekim 1980 1982 15 Mart 2001 1 Temmuz 2013 16 Aralık 2013 Almanya’nın Geçici Vize Uygulaması Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg’un Vize Uygulaması Hırvatistan’ın Vize Uygulamasına Başlaması 539/2001 Konsey Tüzüğü Geri Kabul Anlaşması ve Vize Serbestisi Süreci

3 VİZENİN HUKUKİ BOYUTU SCHENGEN ALANI VE VİZE KODU – 1985, 1999, 2001, 2009 Serbest dolaşım alanı Dış Sınırlarda Kontrollerin güçlendirilmesi ve ortak vize uygulaması KATMA PROTOKOL – 1 Ocak 1973 41(1)- “Standstill” Maddesi Yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest edimine yeni kısıtlamalar koyulmaması ANKARA ANLAŞMASI – 12 Eylül 1963 İşçilerin ve Hizmetlerin Serbest DolaşımıYerleşme Serbestliği

4 ABAD KARARLARI 1986-2013 – Türk Vatandaşlarının serbest dolaşımı, yerleşme ve çalışma hakkına ilişkin 55 karar 2009 SOYSAL Kararı 2013 DEMİRKAN Kararı

5 VİZENİN EKONOMİK BOYUTU - I TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİ – 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı Sanayi Mallarının Serbest Dolaşımı ve Ortak Ticaret Politikasına Uyum Sorun: Mallar serbest dolaşırken, onları üreten ve ticaretini yapan iş insanlarının serbest dolaşamaması

6 VİZENİN EKONOMİK BOYUTU - II YılBaşvurulan C Tipi Vize (Kısa süreli) Kişi Başına Vize Ücreti Toplam vize için verilen ücretler 2009484 20960 Avro29 Milyon Avro 2010559 94660 Avro33,5 Milyon Avro 2011624 36160 Avro37,5 Milyon Avro 2012668 83560 Avro40 Milyon Avro TOPLAM1 713 614140 Milyon Avro Kaynak: Avrupa Komisyonu, Schengen İstatistikleri

7 VİZENİN EKONOMİK BOYUTU - III Standart Vize Ücreti Aracı Kurum hizmet Bedeli Ulaşım Konaklama Maliyeti Banka, Noter, Kargo vs. ücreti

8 VİZE SORUNU: İNSANİ VE SOSYAL BOYUT TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİNDE SİVİL TOPLUMUN ÖNEMİ VİZE SİVİL TOPLUM DİYALOĞUNUN ÖNÜNDE BİR ENGELDİR AVRUPA KİMLİĞİNİN YERLEŞMESİ AÇISINDAN BİR ENGELDİR: “TÜRK VATANDAŞLARININ KENDİLERİNİ EN AZ AVRUPALI HİSSETTİKLERİ YER: VİZE KUYRUĞU”

9 Vize Şikâyet Hattı Projesi ve Kişilerin Serbest Dolaşımı

10 Projenin Amacı  Türk vatandaşlarının vize başvurularında karşılaştığı sorunların tam bir dökümünün çıkarılması;  Vize işlemleri ile ilgili sürecin sistematik ve kategorik bir biçimde tespit edilmesi  Türkiye ve AB’de uygulamadan sorumlu ilgililere sunulması amaçlanmaktadır. Hedef Kitle Ağırlıklı olarak: İş dünyası, akademik çevreler, öğrenciler Genel olarak: Türk kamuoyu Vize Şikâyet Hattı

11 17 Kasım 2009 – 12 Ocak 2010 2 Telefon hattı ve E-posta adresi Ocak 2010 – Haziran 2011 E-posta adresi ve Telefon hattı Telefon28019 E-posta332154 Faks23612 Posta9618 Toplam944203 TOPLAM1147 Gelen Aramalar

12 Toplam Şehir Sayısı: 54 Türkiye dışından gelen aramalar: Almanya, Belçika, Fransa, Romanya, Malta 399 125 113 Katılımcılar Coğrafi Dağılım

13 Toplam Serbest çalışan348 Ücretli çalışan237 Öğrenci 195 Erasmus öğrencisi: 52 Akademisyen 141 AB Projesinde yer alan: 31 Ev kadını61 Emekli39 İşsiz21 Diğer26 Belirsiz79 Katılımcılar Profil -1 (Meslek)

14 Talep edilen vize türüne göre gelen çağrılar Toplam Turistik / Aile ziyareti445 Ticari315 Eğitim / Akademik237 Sağlık3 Aile Birleşimi*60 Oturma / Çalışma İzni*3 Belirsiz84 Katılımcılar Profil -2 (Vize Türü)

15 Vize başvurusu sonucuna göre gelen çağrılar Toplam Vize reddedildi592 Vize alındı328 Süreç devam ediyor82 Belirsiz143 Sınır dışı2 Katılımcılar Profil -3 (Başvuru Sonucu)

16 Çağrıların Dağılımı Genel (AB Üye Devletlerine göre) Almanya418 Bulgaristan28Estonya3 Fransa120 Portekiz27İsviçre2 Birleşik Krallık87 Danimarka14Slovakya2 Belçika78 Çek Cumhuriyeti13Slovenya2 Hollanda73 Romanya9İrlanda2 İtalya 49Macaristan6Finlandiya1 Avusturya35İsveç6Litvanya1 Yunanistan31Malta4Genel (Schengen Alanı) 47 İspanya30Polonya3Belirsiz56

17 35+ şikâyet 25+ şikâyet 15+ şikâyet 15 – şikâyet İspanya Belçika (78) Lüksemburg Portekiz Hollanda (73) Birleşik Krallık (87) İrlanda Malta Italya (49) Yunanistan Bulgaristan Romanya Macaristan Polonya Almanya(418) Çek Cumhuriyeti Slovakya Avusturya Slovenya İsviçre Danimarka İsveç Finlandiya Estonya Letonya Litvanya Hırvatistan Norveç İzlanda Ukrayna Belarus Moldova KKTC GKRY AndoraMonako TÜRKİYE Fransa(120)

18 “Davet mektubu için neredeyse karşı firmaya yalvarıyoruz” İşadamı, İstanbul “Erasmus programına katılan bir öğrenci olarak (yaş: 24), XXX Konsolosluğu 2,500 Avro’luk teminat mektubu istedi Öğrenci, İzmir “ XXX Konsolosluğu, AB ülkesindeki üniversiteden bize gönderilen davet mektuplarının geçerli olmadığını, mektupların Üniversite tarafından doğrudan Konsolosluğa gönderilmesi gerektiğini söyledi.” Akademisyen, İstanbul “Her vize başvurusunda İzmir’e gitmek zorunda kalıyorum. Vizenin çıkması uzayınca masraflar artıyor” İşadamı, Denizli “ Vize başvurusundaki sıkıntılardan dolayı, değişim programına (Erasmus) iki ay geç başlamak zorunda kaldım”. Öğrenci, Ankara

19 4 aylık dil kursuna katılmak için vize başvurusunda bulundum. Tüm gerekli belgelerim vardı. Vize görüşmesi sırasında, Konsolosluk yetkilisi söz konusu dil kursuna Türkiye’de de katılabileceğimi söyledi ve vize talebim reddedildi. Öğrenci / Istanbul “14 ortaklı AB projesi yürütüyoruz. XXX Konsolosluğu vizeyi geç verdiği için 3 günlük toplantının ilk 2 gününü kaçırdık.” Akademisyen, Izmir Katılmam gereken toplantıdan 3 hafta önce Konsolosluğa vize başvurusunda bulundum. Durumun aciliyetini belirtmeme rağmen, vize başvurusu için verilen randevu tarihi, toplantı tarihinden sonraydı”. Mimar / Istanbul “Okulumda Leonardo Projesi koordinatörüyüm. Vize başvuru sürecinin uzamasından dolayı, Projenin kapanış toplantısına katılamadım.” Öğretmen / Bursa

20 Vize Şikâyet Hattı’na gelen çağrılar şu konular üzerinde yoğunlaşmaktadır: 1- Vize talebinin reddedilmesi/ret gerekçesinin bildirilmemesi veya ret gerekçesinin tatmin edici olmaması; 2- Vize başvurusunda istenilen belgelerin niceliği/niteliği; 3- Vize başvuru ücreti (vize ücreti/aracı kurum ücreti ve diğer ücretler); 4- Konsolosluk personelinin muamelesi/fiziki koşullara ilişkin şikâyetler; 5- Maddi/Manevi kayba ilişkin şikâyetler; 6- Vize talebi ve alınan vize arasındaki dengesizlikten kaynaklanan şikâyetler; 7- Vize genel şikâyetler; 8- Aile birleşmelerinde yaşanan sıkıntılar. Mevcut Durum: Vize Şikâyet Hattı

21 Vize başvurusunun reddi / ret gerekçesinin bildirilmemesi ya da gerekçelerin tatmin edici bulunmaması öne çıkan şikâyetler arasındadır. Reddedilen vize başvurularının %65’inde, herhangi bir gerekçe sunulmamıştır. Gerekçe sunulması halinde ise bunlar başvuran tarafından tatmin edici bulunmamıştır. “Çok gençsiniz”, “Evliliğiniz sahte “, “Maddi imkanlarınız yeterli bulunmamaktadır” gibi… Gelen şikâyetlerin birçoğunda, başvuru sırasında Konsolosluklar tarafından talep edilen belgelerin niteliği ve niceliğinin sıkıntı yarattığı belirtilmektedir. Konsolosluklar tarafından fazla sayıda belgenin talep edilmesi; (Turist vizesi için 20 ayrı belge talep edilmektedir; ticari vize için talep edilen belgelerin sayısı artmaktadır.) Konsolosluklar tarafından talep edilen belgelerin içeriği; (Özel hayatın ve ticari hayatın gizliliği ihlal edilmektedir: davet mektubu, banka hesap bilgileri, şirkete ait kayıt belgeleri vs.) Konsolosluklar tarafından talep edilen ek belgeler ve bunların gerektirdiği ek işlemler / maliyetler; (apostil, noter onayı, tercüme vs.) Konsoloslukların belgelerin aslını talep etmeleri. Vize Şikâyet Hattı Sonuçlar Vize başvuru ücreti/aracı kurum ücreti ve diğer ücretlere ilişkin şikâyetler ön plana çıkmaktadır. Vize ücretlerinin çok fazla olması; Aracı kurumlar tarafından talep edilen hizmet bedelleri;Vize başvuru sürecinde talep edilen PIN Kodu ücretleri;Vize başvuru sürecinde vize ücretinin bankalara ödenmesinden kaynaklanan banka komisyon ücretleri; Talep edilen belgelerin yarattığı masraflar; Konsoloslukların döviz kurlarını farklı değerlerden sabitlemesi sonucu her Konsolosluk için ayrı bir vize ücreti talep edilmesi vs.)

22 Vize Şikâyet Hattı Sonuçlar Gelen şikâyetlerde, Türk vatandaşlarının vize başvuru sürecinde Konsolosluk görevlilerinin davranışlarından şikâyetçi oldukları ortaya çıkmaktadır. İletişim sorunları; randevu sisteminden kaynaklanan sorunlar; başvuru öncesi/sonrasında başvuruya ilişkin bilgi alınamaması; randevu tarihlerinin geç verilmesi; Konsolosluk ve aracı kurum personelinin tavır ve tutumları; fiziki altyapıya ilişkin sorunlar vs. Gelen şikâyetlerin birçoğunda (özellikle iş dünyası, akademisyenler, öğrenciler) vize başvuru sürecinin uzaması veya reddi nedeniyle maddi/manevi kayıplara maruz kalındığı belirtilmektedir. Konaklama / ulaşım / sigortaya ilişkin yapılan ödemelerin vizenin reddedilmesi veya sürecin uzaması nedeniyle geri alınamaması;Vize başvurularının bizzat yapılması sebebiyle doğan masraflar; Ek ücretlerin ortaya çıkması (sağlık sigortası, tercüme hizmeti gibi); Vizenin reddedilmesi veya sürecin uzaması nedeniyle kaçırılan fırsatlar (iş görüşmesi / fuar / toplantı / seminer / ders / üniversite gibi); Vizenin reddedilmesi veya sürecin uzaması nedeniyle kaçırılan ve tekrarı mümkün olmayan durumlar (düğün, cenaze, mezuniyet gibi); Pasaportun Konsolosluk tarafından uzun süreli tutulması nedeniyle ileri tarihli seyahat programlarında yaşanan sıkıntılar. Talep edilen vize ile Konsolosluk tarafından verilen vize arasındaki farklardan doğan şikâyetler bulunmaktadır. Süre ile ilgili sorunlar (genellikle kısa süreli); Vize tipi (tek giriş) ile ilgili sorunlar;

23 Vizeler  Önemli bir Engel:  Sivil Toplum Diyaloğu  Kişiler Arası İletişim (özellikle Erasmus programına katılan Türk öğrenciler ve AB projelerinde yer alan akademisyenler açısından ).  ‘Avrupalılaşma’ / Tepkisel-Duygusal AB Karşıtlığı  Olumsuz Etkiler:  Ticaret, Yatırım, İş olanakları  Turizm/ Seyahat kararları  Değişim programlarından yararlanma (ERASMUS)  Haksızlık ve ayrımcılığa maruz kalma hissi.  Temel hak ihlali: Kişilerin Serbest Dolaşımı.

24 Vize Şikâyet Hattı Projesi’nin Önemi  Öncü çalışma;  Bu alandaki ilk ve tek sivil girişim;  Kişisel hikayelerle insani boyutun sunulması;  Türkiye ve AB’de farkındalık yaratılması;  İzleme süreci ve sürecin takipçisi olunması;  Referans kaynağı- irtibat noktası.

25 Vize Şikâyet Hattı Çıktılar * Vize Şikâyet Hattı Projesi, Ön Anket Raporu (Türkçe) * Vize Şikâyet Hattı Projesi, Arka Plan Raporu: AB’de Türk Vatandaşlarının Hakları (Türkçe ve İngilizce) * Vize Şikâyet Hattı Projesi, Proje Raporu (Türkçe ve İngilizce) * “Visa Policy of Member States and the EU Towards Turkish Nationals After Soysal” (İngilizce) Söz konusu yayınlara www.ikv.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.www.ikv.org.tr

26 Mevcut Durum  AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması’nın İmzalanması  Onay süreci  Vize Serbestliği Yol Haritası – Belge Güvenliği – Göç ve sınır yönetimi – Kamu düzeni ve güvenlik – Temel haklar

27 TÜRKİYE-AB GERİ KABUL ANLAŞMASI MODERN SINIR YÖNETİMİ VE YASADIŞI GÖÇLE MÜCADELE ALANLARINDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI BİYOMETRİK PASAPORTLARA GEÇİŞ (HAZİRAN 2010) YABANCILAR ve ULUSLARARASI KORUMA KANUNU (NİSAN 2013) KABUL VE BARINMA MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (NİSAN 2014) İÇİŞLERİ BKN. ENTEGRE SINIR YÖNETİMİ EYLEM PLANLARI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN KURULMASI

28 VİZE SERBESTLİĞİ YOL HARİTASI BEKLENTİLER AVRUPA BİRLİĞİTÜRKİYE YAPICI-DESTEK VERİCİ- HAKKANİYET SINIRLARI ÇERÇEVESİNDE İŞBİRLİĞİ YOL HARİTASINDAKİ GEREKLERİN YERİNE GETİRİLMESİ GERİ KABUL ANLAŞMASI ONAYI / YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ / UYGULANMASI UCU AÇIK BİR SÜREÇ OLARAK GÖRÜLMEMELİ ÜYELİK MÜZAKERELERİ SÜRECİNE PARALEL OLARAK İLERLETİLMESİ


"TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN VİZE LİBERALİZASYONU Çiğdem Nas, İKTİSADİ KALKINMA VAKFI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları