Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİM TASARIMI VE GÜNCEL TEKNOLOJİLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİM TASARIMI VE GÜNCEL TEKNOLOJİLER"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETİM TASARIMI VE GÜNCEL TEKNOLOJİLER
E-DEĞERLENDİRME Mürüvet GÜNEŞ – Burcu AKSEKİOĞLU

2 Değerlendirme Nedir? Değerlendirme; ölçümlerden bir anlam çıkarmak ve ölçülen nesneler hakkında bir değer yargısına ulaşmaktır. Değerlendirme, öğrenme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır.

3 değerlendirme süreci Ölçme sonucu (ÖLÇÜM) Kriter KARAR Değer Yargısı
ÖLÇÜT Ölçme sonucu (ÖLÇÜM) Değer Yargısı

4 Değerlendirme Türleri
Kısa Cevaplı Açık Uçlu Doğru Yanlış Eşleştirme Öz Değerlendirme Akran Değerlendirme Performans görevleri

5 Değerlendirme Türleri
Projeler Öğrenci ürün dosyaları (portfolyo) Kavram haritaları Yapılandırılmış grid Tanılayıcı dallanmış ağaç Görüşme (mülakat) Dereceli puanlama araçları (rubric)

6 Hangi kavram, bilgi ve becerileri ölçeceğim? Öğrencilerim neyi bilmeli? Öğrencilerim hangi düzeyde performans göstermeli? Hangi tip bilgi ölçülecek: düşünme , hatırlama, süreç?

7 EĞİTİMDE TEKNOLOJİ Eğitim dünyasının teknolojiden yararlandığı alanlardan biri de ölçme ve değerlendirmedir. Teknoloji, değerlendirme ve dönüt süreçlerini kolaylaştırır ve geliştirir.

8 NEDEN TEKNOLOJİ? Teknoloji destekli ölçme ve değerlendirme yapıldığında hem maddi açıdan hem de iş gücü açısından önemli yararlar elde edilmektedir. Ölçme-değerlendirme süreci teknoloji ile desteklendiğinde son derece hızlı ve güvenilir sonuçlar verir.

9 Dijital öğrenme materyalleri
2010 yılında teknoloji %91 Anket ve ölçekler Dijital öğrenme materyalleri %89 %81 e-değerlendirme %78 ÖYS

10 Anahtar kelimelerimiz
E-değerlendirme Dijital ortamlarda ölçme ve değerlendirme E-değerlendirme süreci E-değerlendirme süreci adımları

11 Bilgisayar destekli ölçme ve değerlendirme
Bilgisayar temelli ölçme ve değerlendirme Ağ tabanlı ölçme ve değerlendirme İnternet destekli ölçme ve değerlendirme

12 E-DEĞERLENDİRME NEDİR?
Ölçme ve değerlendirme sürecinin bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilmesidir. Eğer öğretme ve öğrenme süreci ortamlara taşındıysa , değerlendirme sürecinin de dijital ortamlara taşınması kaçınılmazdır.

13 E -değerlendirme süreci
Katılımcıya dönüt Bir sonraki öğretim içeriği Öğretim içeriği (e-öğrenme) Güncelleme Katılımcıya dönüt (güncellemelere ilşkin) Soru bankası E-Potfolyo vb.

14 NELERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ?
Öğrenciler süreci yararlı buldular mı? İçerik öğrenim kazanımları ile tutarlı mıydı? Etkinlikler harcanılan zaman açısından yeterince öğretici miydi? Öğrenciler beklenenden farklı deneyimler yaşadılar mı? Öğrenciler ne düzeyde uzmanlaşabildiler? Eğitmen öğrencide oluşan değişimin farkında mı?

15 E-değerlendirme süreci adımları
1-Geliştirme 2-Üretim 3-İletim 4-Sonuçların Beklemesi 5-Notlandırma 6-Dönüt

16 E-değerlendirmenin sürecinin yararları
Etkinlikler çok çeşitli ve özgün şekillerde oluşturulabilir Etkileşimli bir değerlendirme yapılabilir Zaman ve yer açısından esnektir Klasik yöntemlerle ölçülemeyen performanslar ölçülebilir Süreç çok daha hızlı ve güvenilirdir Tutarlı ve yeterli sonuçlar elde edilebilir

17 E-değerlendirmenin sürecinin yararları
Anında bireysel dönüt alınabilir Öğrenciler işbirliğine dayalı etkinlikleri rahatlıkla yürütebilir Öz değerlendirme ve akran değerlendirme imkanı da vardır Öğrencilerin performanslarını güncel tutmaları için olanak sağlar Güncelleme ve tekrar kullanım açısından esnektir Doküman gruplama yöntemleri kullanılabilir(soru bankası oluşturma)

18 Dökümanlar kolay ve güvenli biçimde iletilebilir
E-değerlendirmenin sürecinin yararları Dökümanlar kolay ve güvenli biçimde iletilebilir Güncel teknolojilerle motivasyon arttırılabilir Uyarlanabilir testler oluşturulabilir Soruların rastgele gelmesi sağlanabilir Soru bazında analizler yapılabilir

19 Alternatif Değerlendirme Araçları
Sürecin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. 1) Otantik değerlendirme 2) E-portfolyo değerlendirme 3) Proje tabanlı değerlendirme

20 Otantik Değerlendirme
Genellikle kazandırılmak istenen bilgi ve becerinin doğrudan işe dönük bir ortamda uygulanmasını amaçlamaktadır. Bu yaklaşıma gerçek hayat deneyimleri de denebilir.

21 Neden E-Portfolyo ?

22 E-Portfolyo Değerlendirme
Dönem boyunca gelişimi izlemek açısından son derece yararlı bir yaklaşımdır. Öğrencinin öğrenme sürecini yansıtan veya en iyi ürünlerini içeren bir koleksiyondur.

23 E-Portfolyo Değerlendirme
E-portfolyo kullanımı için genel amaçlar; Daha iyi öğrenmeyi sağlama, Öğrencinin kendi öğrenme sorumluluğunu almasına yardım etme, Öğrencinin zaman içerisindeki gelişimini sunmasını sağlamaktır.

24

25 PROJE TABANLI ÖRNEK BİR YAKLAŞIM Web Macerası (Webquest)
Bernie Dodge - Tom March (1995)- San Diego State Üniversitesi Öğrencilerin kullandıkları bilgilerin bir bölümünün ya da tamamının internet kaynaklarından edinildiği, araştırma ve sorgulamaya yönlendiren bir etkinlik

26 PROJE TABANLI ÖRNEK BİR YAKLAŞIM Web Macerası (Webquest)
Bu etkinlik sayesinde öğrencilerin internet kaynakları ile etkileşim sağlaması ve tamamen bu kaynaklardan öğrenmesi beklenmektedir. Web maceraları genellikle grup etkinliklerinden oluşur. Webquest örneği

27

28 E-değerlendirmede klasik ve alternatif yaklaşımlar
E değerlendirme süreçleriyle birlikte ÖYS kullanılmaktadır. Örneğin: Blackboard/ WebCT, Moodle (açık ve ticari kodlu yazılımlar) Moodle en yaygın kullanılan sistemlerdir.

29 E-değerlendirmede klasik ve alternatif yaklaşımlar
Klasik değerlendirme yaklaşımlarını kullanmak için Articulate, Hotpotatoes ve QuestionMark gibi yazılımlar da kullanılabilir. Alternatif ve otantik değerlendirme yaklaşımlarından da e-portfolyo en yaygın kullanılanıdır.

30 Önlem için? Süreçte ortaya çıkacak sorunlarla ilgili önlemi öğretim elemanı alır.Bu amaçla; Turnitin ya da iThenticate gibi yazılımlar öğrencilerin yanlış kullanımını belirler.

31 Kopyanın önüne geçmek,otantik ürünler ortaya koyabilmek ve dijital yeterlilikleri geliştirmek için şunlar yapılabilir: Seskayıtları (Audacity, SoundForge vb.) Grafik çalışmaları (GIMP, Photoshop, Fireworks vb.) Video kayıtları (Moviemaker, Captivate ,Camtasia vb.) Etkileşimli materyaller

32 E-Değerlendirmede Tasarım
Bazı araştırmacılar farklı e-değerlendirme araçları tasarlayıp bunları öğrenciler üzerinde uygulamışlar,olumlu sonuçlar almışlardır. Bu tasarımlar; nasıl daha güvenilir olabileceği ve nasıl daha hızlı dönüt verilebileceği yönündedir.

33 Tasarımların Gerekçeleri?
İletişim ve Etkileşim Zamanında ve Tutarlı Olma Otantik Olma Hızlı ve Kolay Bir Süreç Öz Düzenlemeli Öğrenme ve Öz Değerlendirme Yeni Değerler Yaratma Tasarımların Gerekçeleri?

34 İnternet tabanlı ölçme ve değerlendirme etkinlikleri
ECDL sınavı( bilgisayar bilgisini ölçer) CISCO şirketinin kullandığı bilgisayar ağlerı ve ağ mimarisi konusundaki değerlendirme sınavları TOEFL,IELTS sınavları (yabancı dil bilgisini ölçer)

35 Bilgisayarlı test uygulamaları
CLASS,FastTEST,Hot Potatoes ,İ- assess,MicroCAT,Questionmark Perception;TRIADS,WebCT-Quizzes vb.) Bunlar bireysel öğrenmeyi destekler.Öğrencinin verdiği yanıtı değerlendirerek onu ilgili sayfalara yönlendirir.

36 Bilgisayarlı test uygulamaları
Bilgisayarlı testler,mezuniyet sınavları,lisans ya da sertifika sınavları için,eğitimsel yerleştirme, rehberlik amaçlı kullanılır.

37 KISACA… Öğrencilere gerçek yaşam deneyimleri sunar.
Öğrenci motivasyonunu ve performansını artırır. Anından dönütlerle etkili öğrenmeyi sağlar. Hızlı olduğu için zamandan tasarruf sağlar. Değerlendirme maliyetini düşürür. E –Değerlendirme; tartışma ,proje ve grup etkinlikleri ile işbirliğine dayalı ortam oluşturur. Öğrencilerin sosyal öğrenme olasılıkları artar.Fikirlerin ve bilgilerin paylaşımı sağlanır.Karar verme ve kritik düşünme becerileri gelişir. Eğitmenin varlığı ;içeriklerin ve görevlerin sunulması,yönetim ve dönüt sağlamadır.

38 KAYNAKÇA Gülbahar,Y. (2009)E-Öğrenme. Pegem Akademi
Çağıltay,K., Göktaş ,Y.(2013)Öğretim Teknolojilerinin Temelleri:Teoriler,Araştımalar ve Eğilimler.Pegem Akademi Dursun,Ö. ,Odabaşı,F. (2011) Çoklu Ortam Tasarımı.Pegem Akademi İnternet


"ÖĞRETİM TASARIMI VE GÜNCEL TEKNOLOJİLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları