Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİM TASARIMI VE GÜNCEL TEKNOLOJİLER E-DEĞERLENDİRME Mürüvet GÜNEŞ – Burcu AKSEKİOĞLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİM TASARIMI VE GÜNCEL TEKNOLOJİLER E-DEĞERLENDİRME Mürüvet GÜNEŞ – Burcu AKSEKİOĞLU."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETİM TASARIMI VE GÜNCEL TEKNOLOJİLER E-DEĞERLENDİRME Mürüvet GÜNEŞ – Burcu AKSEKİOĞLU

2 Değerlendirme Nedir?  Değerlendirme; ölçümlerden bir anlam çıkarmak ve ölçülen nesneler hakkında bir değer yargısına ulaşmaktır.  Değerlendirme, öğrenme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır.

3 değerlendirme süreci Ölçme sonucu (ÖLÇÜM) Değer Yargısı Kriter ÖLÇÜT KARAR

4 Değerlendirme Türleri  Kısa Cevaplı  Açık Uçlu  Doğru Yanlış  Eşleştirme  Öz Değerlendirme  Akran Değerlendirme  Performans görevleri

5  Projeler  Öğrenci ürün dosyaları (portfolyo)  Kavram haritaları  Yapılandırılmış grid  Tanılayıcı dallanmış ağaç  Görüşme (mülakat)  Dereceli puanlama araçları (rubric) Değerlendirme Türleri

6 Hangi kavram, bilgi ve becerileri ölçeceğim? Öğrencilerim neyi bilmeli? Öğrencilerim hangi düzeyde performans göstermeli? Hangi tip bilgi ölçülecek: düşünme, hatırlama, süreç?

7  Eğitim dünyasının teknolojiden yararlandığı alanlardan biri de ölçme ve değerlendirmedir.  Teknoloji, değerlendirme ve dönüt süreçlerini kolaylaştırır ve geliştirir. EĞİTİMDE TEKNOLOJİ

8  Teknoloji destekli ölçme ve değerlendirme yapıldığında hem maddi açıdan hem de iş gücü açısından önemli yararlar elde edilmektedir.  Ölçme-değerlendirme süreci teknoloji ile desteklendiğinde son derece hızlı ve güvenilir sonuçlar verir. NEDEN TEKNOLOJİ?

9 2010 yılında teknoloji %91 Anket ve ölçekler %89 Dijital öğrenme materyalleri %81 e- değerlendir me %78 ÖYS

10 Anahtar kelimelerimiz  E-değerlendirme  Dijital ortamlarda ölçme ve değerlendirme  E-değerlendirme süreci  E-değerlendirme süreci adımları

11 Bilgisayar destekli ölçme ve değerlendirme Bilgisayar temelli ölçme ve değerlendirme Ağ tabanlı ölçme ve değerlendirme İnternet destekli ölçme ve değerlendirme

12 E-DEĞERLENDİRME NEDİR? Ölçme ve değerlendirme sürecinin bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilmesidir. Eğer öğretme ve öğrenme süreci ortamlara taşındıysa, değerlendirme sürecinin de dijital ortamlara taşınması kaçınılmazdır.

13 E -değerlendirme süreci Öğretim içeriği (e-öğrenme) Soru bankası E-Potfolyo vb. Bir sonraki öğretim içeriği Katılımcıya dönüt (güncellemeler e ilşkin) E- değerlendirme Güncelleme

14 NELERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ?  Öğrenciler süreci yararlı buldular mı?  İçerik öğrenim kazanımları ile tutarlı mıydı?  Etkinlikler harcanılan zaman açısından yeterince öğretici miydi?  Öğrenciler beklenenden farklı deneyimler yaşadılar mı?  Öğrenciler ne düzeyde uzmanlaşabildiler?  Eğitmen öğrencide oluşan değişimin farkında mı?

15 E-değerlendirme süreci adımları 1-Geliştirme 2-Üretim 3-İletim 4-Sonuçların Beklemesi 5-Notlandırma 6-Dönüt

16 E-değerlendirmenin sürecinin yararları  Etkinlikler çok çeşitli ve özgün şekillerde oluşturulabilir  Etkileşimli bir değerlendirme yapılabilir  Zaman ve yer açısından esnektir  Klasik yöntemlerle ölçülemeyen performanslar ölçülebilir  Süreç çok daha hızlı ve güvenilirdir  Tutarlı ve yeterli sonuçlar elde edilebilir

17  Anında bireysel dönüt alınabilir  Öğrenciler işbirliğine dayalı etkinlikler i rahatlıkla yürütebilir  Öz değerlendirme ve akran değerlendirme imkanı da vardır  Öğrencilerin performanslarını güncel tutmaları için olanak sağlar  Güncelleme ve tekrar kullanım açısından esnektir  Doküman gruplama yöntemleri kullanılabilir(soru bankası oluşturma) E-değerlendirmenin sürecinin yararları

18  Dökümanlar kolay ve güvenli biçimde iletilebilir  Güncel teknolojilerle motivasyon arttırılabilir  Uyarlanabilir testler oluşturulabilir  Soruların rastgele gelmesi sağlanabilir  Soru bazında analizler yapılabilir E-değerlendirmenin sürecinin yararları

19 Alternatif Değerlendirme Araçları Sürecin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. 1) Otantik değerlendirme 2) E-portfolyo değerlendirme 3) Proje tabanlı değerlendirme

20 Otantik Değerlendirme  Genellikle kazandırılmak istenen bilgi ve becerinin doğrudan işe dönük bir ortamda uygulanmasını amaçlamaktadır.  Bu yaklaşıma gerçek hayat deneyimleri de denebilir.

21 Neden E-Portfolyo ?

22 E-Portfolyo Değerlendirme  Dönem boyunca gelişimi izlemek açısından son derece yararlı bir yaklaşımdır.  Öğrencinin öğrenme sürecini yansıtan veya en iyi ürünlerini içeren bir koleksiyondur.

23 E-Portfolyo Değerlendirme E-portfolyo kullanımı için genel amaçlar; Daha iyi öğrenmeyi sağlama, Öğrencinin kendi öğrenme sorumluluğunu almasına yardım etme, Öğrencinin zaman içerisindeki gelişimini sunmasını sağlamaktır.

24

25 PROJE TABANLI ÖRNEK BİR YAKLAŞIM Web Macerası (Webquest)  Bernie Dodge - Tom March (1995)- San Diego State Üniversitesi  Öğrencilerin kullandıkları bilgilerin bir bölümünün ya da tamamının internet kaynaklarından edinildiği, araştırma ve sorgulamaya yönlendiren bir etkinlik

26 PROJE TABANLI ÖRNEK BİR YAKLAŞIM Web Macerası (Webquest)  Bu etkinlik sayesinde öğrencilerin internet kaynakları ile etkileşim sağlaması ve tamamen bu kaynaklardan öğrenmesi beklenmektedir.  Web maceraları genellikle grup etkinliklerinden oluşur. Webquest örneği 1 2 3 123

27

28 E-değerlendirmede klasik ve alternatif yaklaşımlar  E değerlendirme süreçleriyle birlikte ÖYS kullanılmaktadır. Örneğin: Blackboard/ WebCT, Moodle (açık ve ticari kodlu yazılımlar)  Moodle en yaygın kullanılan sistemlerdir.

29 E-değerlendirmede klasik ve alternatif yaklaşımlar  Klasik değerlendirme yaklaşımlarını kullanmak için Articulate, Hotpotatoes ve QuestionMark gibi yazılımlar da kullanılabilir.  Alternatif ve otantik değerlendirme yaklaşımlarından da e-portfolyo en yaygın kullanılanıdır.

30 Süreçte ortaya çıkacak sorunlarla ilgili önlemi öğretim elemanı alır.Bu amaçla; Turnitin ya da iThenticate gibi yazılımlar öğrencilerin yanlış kullanımını belirler. TurnitiniThenticate Önlem için?

31 Kopyanın önüne geçmek,otantik ürünler ortaya koyabilmek ve dijital yeterlilikleri geliştirmek için şunlar yapılabilir:  Seskayıtları (Audacity, SoundForge vb.)  Grafik çalışmaları (GIMP, Photoshop, Fireworks vb.)  Video kayıtları (Moviemaker, Captivate,Camtasia vb.)  Etkileşimli materyaller

32 E-Değerlendirmede Tasarım  Bazı araştırmacılar farklı e-değerlendirme araçları tasarlayıp bunları öğrenciler üzerinde uygulamışlar,olumlu sonuçlar almışlardır.  Bu tasarımlar; nasıl daha güvenilir olabileceği ve nasıl daha hızlı dönüt verilebileceği yönündedir.

33 Tasarımların Gerekçeleri?  İletişim ve Etkileşim  Zamanında ve Tutarlı Olma  Otantik Olma  Hızlı ve Kolay Bir Süreç  Öz Düzenlemeli Öğrenme ve Öz Değerlendirme  Yeni Değerler Yaratma

34 İnternet tabanlı ölçme ve değerlendirme etkinlikleri  ECDL sınavı( bilgisayar bilgisini ölçer)  CISCO şirketinin kullandığı bilgisayar ağlerı ve ağ mimarisi konusundaki değerlendirme sınavları  TOEFL,IELTS sınavları (yabancı dil bilgisini ölçer)

35 Bilgisayarlı test uygulamaları CLASS,FastTEST,Hot Potatoes,İ- assess,MicroCAT,Questionmark Perception;TRIADS,WebCT-Quizzes vb.) Bunlar bireysel öğrenmeyi destekler.Öğrencinin verdiği yanıtı değerlendirerek onu ilgili sayfalara yönlendirir.

36  Bilgisayarlı testler,mezuniyet sınavları,lisans ya da sertifika sınavları için,eğitimsel yerleştirme, rehberlik amaçlı kullanılır. Bilgisayarlı test uygulamaları

37  Öğrencilere gerçek yaşam deneyimleri sunar.  Öğrenci motivasyonunu ve performansını artırır.  Anından dönütlerle etkili öğrenmeyi sağlar.  Hızlı olduğu için zamandan tasarruf sağlar.  Değerlendirme maliyetini düşürür.  E –Değerlendirme; tartışma,proje ve grup etkinlikleri ile işbirliğine dayalı ortam oluşturur.  Öğrencilerin sosyal öğrenme olasılıkları artar.Fikirlerin ve bilgilerin paylaşımı sağlanır.Karar verme ve kritik düşünme becerileri gelişir.  Eğitmenin varlığı ;içeriklerin ve görevlerin sunulması,yönetim ve dönüt sağlamadır. KISACA…

38 KAYNAKÇA  Gülbahar,Y. (2009)E-Öğrenme. Pegem Akademi  Çağıltay,K., Göktaş,Y.(2013)Öğretim Teknolojilerinin Temelleri:Teoriler,Araştımalar ve Eğilimler.Pegem Akademi  Dursun,Ö.,Odabaşı,F. (2011) Çoklu Ortam Tasarımı.Pegem Akademi  İnternet


"ÖĞRETİM TASARIMI VE GÜNCEL TEKNOLOJİLER E-DEĞERLENDİRME Mürüvet GÜNEŞ – Burcu AKSEKİOĞLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları