Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NÖROLOJİK ACİLLER 12. Reçete Günleri Uzm. Dr. Ayşe GÜLER Nöroloji A.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NÖROLOJİK ACİLLER 12. Reçete Günleri Uzm. Dr. Ayşe GÜLER Nöroloji A.D."— Sunum transkripti:

1 NÖROLOJİK ACİLLER 12. Reçete Günleri Uzm. Dr. Ayşe GÜLER Nöroloji A.D.
26 Mart 2015 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzm. Dr. Ayşe GÜLER Nöroloji A.D.

2 Nörolojik aciller……. · Epileptik nöbet · Status Epileptikus
·        Bilinç bozuklukları ·    Epileptik nöbet ·    Status Epileptikus ·    Akut görme kaybı ·    Akut diplopi ·    Akut vertigo ·    Akut kas zaafı ·  Akut başağrısı ·    Akut medüller sendrom ·    Akut yürüyüş ve denge bozukluğu ·    Akut hareket bozuklukları ·    Akut ağrı sendromu ·    Akut demansiyel sendrom ·    Akut organik davranış bozukluğu ·    Akut bellek bozukluğu ·    KİBAS ·    Akut multifokal nörolojik disfonksiyon ·    Geçici nörolojik defisit

3 28 y K yüzerken enseden başlayıp öne doğru yayılan şiddetli zonklayıcı BA, çift görme Acil serviste tanı kas spazmı de tekrar başvuru

4 Kr. BT de frontal b. solda hemoraji, BT anjio: sol PİCA anevrizması, ant. komm arter anevr?
NRŞ ye yatış de epileptik nb. ve kardiak arrest Hipoksik ansefalopati tablosu ile Nöroloji YB E1M1Ventübe de exitus

5

6 Başağrısı acil servis başvurularının % 16
Pratikte BA çoğu primer BA iken olası sekonder nedenlerin değerlendirme hataları hasta için ciddi sonuçlar oluşturabilir !!!!

7 Baş ağrısı bozukluklarının uluslararası sınıflaması -2004 (IHS)
Primer BA Migren Gerilim tipi BA Küme BA ve diğer trigeminal otonomik BA Diğer primer BA primer saplanıcı BA, primer öksürük BA, primer eksersiz BA, cinsel aktiviteye eşlik eden primer BA, hipnik BA, primer gökgürültüsü BA, süregen yarım baş ağrısı, yeni günlük ısrarlı BA

8

9 Hastayı dinleyin, size tanısını söyleyecektir Osler-1904

10 BA nın değerlendirilmesinde en önemli faktör iyi alınan bir öyküdür!!
Böylece hastanın yanlış değerlendirilmesi ve gereksiz incelemelerin yapılması önlenmiş olur.

11 BA tanısında alarmlar Akut b. şiddetli BA !!!
Eforla ortaya çıkan BA !!! 50 y. sonrası başlangıç Erken sabah başlangıcı BA progresyonu Sistemik hastalıkla (malignite, AIDS) birlikte BA Fokal nörolojik belirti veya bulgu BA şeklinde değişiklik Ortostatik BA Sistemik bulgularla (ateş,kilo kaybı..) birlikte Sürekli oksipital yerleşimli Sabit lateralizasyon gösteren Kafa travması öyküsü Ense sertliği (+) Kişilik ve davranış değişikliği

12 Akut başlangıç→ Vasküler hastalıklar
SAK, İSH, Hipofizer apopleksi

13 Migren atak tedavisi Ağrının geleceğini hissettiğinde; Ağrı başlarsa;
Minoset 500 mg tb 1x2 Metpamid tb 1x1 Ağrı başlarsa; Triptan( Zomig, relpax, migrex, maxalt, imigran ..)

14 Migren Profilaksi Tedavisi
Profilaksi KİME? Ayda ≥2 atak, ayda 4 ya da daha cok ağrılı gun Seyrek, ama uzun sureli ve/veya ozurluluğe yol acan veya “gunluk yasam aktivitelerini ciddi boyutta olumsuz yonde etkileyerek yasam kalitesini bozan ataklar, 2-3 gun suren ve kayıp olusturan, daha seyrek fakat ciddi kayıp olusturan ataklar

15 Migren Profilaksi Tedavisi
Atak tedavisine rağmen gunluk aktiviteleri engelleyen ataklar Atak ilaclarına kontrendikasyon, ciddi yan etki ya da atak ilaclarının asırı kullanımında Giderek sıklasan ataklar ve ilac asırı kullanım bas ağrısı gelisme riskinde Hastanın profilaksi isteğinde Baziler migren, komplike migren gibi ozel durumlarda profilaktik tedavi gerekir

16 Migren Profilaksi Tedavisi
1.Beta-blokerler( Dideral tb 2x1) 2.Anti-depresanlar (SNRI, efexor 75 mg tb 1x1, cymbalta 60 mg tb 1x1) 3.Anti-epileptik ilaçlar(Depakin 500 mg tb, Topomax 25 mg tb 2x1) 4. Kalsiyum kanal blokerleri (İsoptin tb) 5. Serotonin Antagonistleri 6. Diğer ilaçlar

17 Baş ağrısı tanısı BA lı hasta BA öyküsü ve Tıbbi öykü
Alarmlar var mı? Sekonder BA dışla evet Fizik ve nörolojik bakıda patoloji hayır evet Primer BA tanısı Atipik özellikler hayır evet hayır Primer BA tedavisi

18 VERTİGO Başdönmesi Bulantı, kusma, kulaklarda çınlama, uğultu, işitme kaybı eşlik edebilir. Santral Periferik BPPV Meniere hast Vestibuler nöritis

19

20

21

22 Vestibuler nörit tedavisi;
1 gr/kg prednizolon(Deltacortil 5 mg tb) 5 gün tam doz Ardından hergün 1 tb azaltılarak kesilecek Dramamine tb 2x1 Betaserc- Vasoserc mg tb Yatak istirahati

23 Fasial paralizi-Bell palsi
Santral fasiyal paralizilerde alında frontal kasın fonksiyonu normaldir ve hasta kaşlarını kaldırarak alın cildini kırıştırabilir. Periferik fasiyal paralizilerde yüz yarımındaki bütün kaslarda fonksiyon kaybı ile birlikte gözyaşında azalma, tat bozukluğu ve stapes refleksinin kaybına bağlı hiperakuzi görülebilir.

24

25 Başvuru şikayetleri Yüzde şekil bozukluğu Yüzün bir tarafa çekmesi
Gözünü kapatamama Kulak ağrısı Yüksek seslerden rahatsız olma

26 Etyoloji Konjenital İdiyopatik Travma Metabolik ve sistemik
Möbius sendromu Alt dudak paralizisi İdiyopatik Bell’ s palsy Melkersson-Rosenthal sendromu Travma İntratemporal Ekstratemporal (Kesici, künt) Metabolik ve sistemik Gebelik Diabetes mellitus Sarkoidozis Guillain-Barre sendromu Otoimmün hastalıklar

27 Etyoloji İnfeksiyon Neoplaziler Herpes zoster oticus Otitis media
Bulbar palsy İnfeksiyoz mononukleoz Botulismus Tetanoz Sifiliz Lyme hastalığı Neoplaziler Kolesteatoma Glomus jugulare/timpanikum Karsinoma (primer/metastatik) Fasiyel nöroma Menenjiom Lösemi Histiositoz Parotis tümörleri

28 Bell Palsi tedavi 1 mg/kg prednizolon(Deltacortil 5 mg tb)
5 gün tam doz, ardından hergün 1 tb azaltarak kes Antiviral tedavi( Asiviral tb 400 mg tb 4x1) Antienflamatuar ( Majezik ) Mide koruyucu Yapay göz yaşı(tears naturale 3x1) Geceleri gözü korumak için göz pedi

29 İnme Nedir? İnme: Beyin damar hastalığına bağlı, Ani başlangıçlı, 24 saatten uzun süren fokal nörolojik bulgulara yol açan, bir klinik tablodur. Bulguların 24 saatten kısa sürmesi Geçici İskemik Atak olarak tanımlanır. 29

30 İnme Alt Tipleri Hemorajik %26 İskemik %71 Diğer %3 İSH %13 Laküner
19% Tromboembolik %6 SAH %13 Kardiyoembolik %14 Hemorajik %26 İskemik %71 İSH %13 Bilinmeyen %32 Diğer %3 NINDS Stroke Data Bank: Foulkes, et al. Stroke 1988;19:547. 30

31 İNME, Gerçek Bir Acildir!!
Akut myokard enfarktüsünden farkı yoktur…. Ambulans öncesi-Ambulans- Acil servis aşamalarının hepsinde eğitim ve bilgi önemli !!!

32 Time is BRAIN…. İskemik inmeli bir beyinde dakikada 2 milyon sinir hücresi kaybedilmektedir. **İskemik inme hastalarının saat içinde trombolitik ilaç (rt-PA) ile tedavi edilmeye başlanması bir dönüm noktası olmuştur. * Saver JL.Time is brain-qantified. Stroke 2006; 37: **The National Institute of Neurological Disorders and Stroke rt-PA Stroke Study Group. Tissue plasminogen activator for acute ischaemicstroke. N Engl J Med 1995; 333:

33 İskemik Penumbra İnfarkt dokusunun periferindedir ve kısa sürede reperfüzyon gerçeklesirse kurtarılabilir beyin dokusudur. 33

34 Rosier skalası Türkçeleştirilmiş hali
Bilinç kaybı ya da senkop gelişmiş mi? E(-1) H(0) Nöbet benzeri bulgular izlenmiş mi? E(-1) H(0) Yeni akut bir başlangıç mı sözkonusu (ya da uykudan uyanma sırasında mı fark edilmiş)? Nörolojik Muayene Asimetrik fasiyal güçsüzlük E(+1) H(0) Asimetrik üst ekstremite güçsüzlüğü E(+1) H(0) Asimetrik alt ekstremite güçsüzlüğü E(+1) H(0) Konuşmada bozulma var mı? E(+1) H(0) Görme alanı defekti var mı? E(+1) H(0) Total skor>0 İNME……

35 rt-PA Tedavisi Endikasyonları ve Kontrendikasyonları

36 Kan basıncı kontrolü 5 dk aralıklarla 3 kez tansiyon takibi yapılmalı . SİSTOLİK220 mmHg, DİASTOLİK120 mmHg (q5 dakika x 3) (Hedef OKB’yi %10-15 düşürmektir) Kapril 25 1x1/2 Hipertansiyon acili VE SİSTOLİK >160 veya DİASTOLİK >90 mmHg (Akut pulmoner ödem, akut koroner sendrom, aort diseksiyonu, akut böbrek yetmezliği, hipertansif ensefalopati (Hedef ilk 6 saatte OKB’nin %25 düşürmek daha sonra ilk 24 saatte mmHg olarak idame ettirmektir) Brevibloc premix (10 mg/ml) IV Bolus: 500 mikg/kg/dak, sonrasında 50 mikg/kg/dak VEYA Perliguanit® 0,5-3mg/saat (0,10- 0,70 mikrogram/kg/dakika) Hipertansiyon acili VE DİASTOLİK >130 mmHg: (Hedef ilk 6 saatte OKB’yi %25 düşürmek daha sonra ilk 24 saatte mmHg olarak idame ettirmektir) Niprid IV protokolü; 0.5 mikrogram/kg/dk olarak başlanır

37 Standart destek tedavileri
Hastayı sedyede yan yatırın ve başı 30 derecede olacak şekilde mutlak yatak istirahatine alın. Ağızdan alımı mutlaka kesin. Pozisyon verme sırasında paretik yandan hastayı çekmeyin. SpO2<% 95 ise nazal kanül ile O2 2-3 ml/dk şekilde uygulanır. AKG’de PaCO2 35–40 mmHg, PaO2 > 95 mmHg olmalıdır I.V. sıvı tedavisi olarak %0,9 NaCl 1ml/kg/saat olacak şekilde, 500 cc içine 1 amp KCl ilave ederek uygulanır.

38 Ateş; Ölçülen timpanik ateş 37,5 Başağrısı
Bulantı kusma Metpamid 10 mg: 3x1 IV (100 ml izotonik içinde) Zofran 8mg/4 ml veya 4 mg/2ml: 1–2 mg IV yavaş Ateş; Ölçülen timpanik ateş 37,5 Perfalgan flk 1x1 IV VEYA Minoset tb 4x1 NGS/PO uygulanır. Başağrısı Acilde başlangıç tedavisi olarak ilk tercih Perfalgan IV

39 BİLİNÇ BOZUKLUĞU ANATOMİK METABOLİK

40 Dış merkezden VBI ön tanısı ile hastanemize sevk Acil servis NM;
19 yaş kadın hasta Yakınma: Bilinç bozukluğu Quadriparezi Dış merkezden VBI ön tanısı ile hastanemize sevk Acil servis NM; Bilinç kapalı Ağrılı uyaranı lokalize etmiyor Verbal iletişime girmiyor Kr. BT: Normal

41 Etyoloji? Lomber ponksiyon İnme Ensefalit Metabolik Lökosit (-)
Protein N Glukoz: 4 mg/dl

42 KAN GLUKOZ DEĞERİ; 20 MG/DL IV %30 DEXTROZ İNFÜZYONU

43

44

45


"NÖROLOJİK ACİLLER 12. Reçete Günleri Uzm. Dr. Ayşe GÜLER Nöroloji A.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları