Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKÇE PERFORMANS ÖDEVİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKÇE PERFORMANS ÖDEVİ"— Sunum transkripti:

1 TÜRKÇE PERFORMANS ÖDEVİ
Konu:Sıfatlar Betül GÖKBERBER 7/A 615

2 SORU 1 A)Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor?
Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı, soru sıfatıyla sağlanmıştır? A)Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? B)Hangi çılgın bana zincir vuracakmış?Şaşarım. C)Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? D)His var mı bu alemde nekahet gibi tatlı?

3 CEVAP 1 B

4 SORU 2 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük hem belirtme hem de niteleme sıfatı almıştır? A)İçeriye orta yaşlı bir kişi girdi. B)İnsana tepeden bakan, itici biriydi. C)Gözü eski, cumbalı evleri arıyordu. D)O yıllarda çift düğmeli, dar yakalı ceketler modaydı.

5 CEVAP 2 A

6 SORU 3 Belgisiz önadlar, bir şeyi tam değil de aşağı yukarı belirtir.
Aşağıda verilenden hangisinde belgisiz önad yoktur? A)Tüm dünya bu sorunun yanıtını arıyor. B)Bütün insanlık bize saygı duyuyor. C)Falan kişi neden olayı açıklamıyor. D)Birkaçı da bize gelse ne olurdu?

7 CEVAP 3 D

8 SORU 4 Aşağıda verilen isim tamlamalarından hangisinde tamlayan isimleşmiş bir sıfat değildir? A)İyinin gözü hep aşağıdadır. B)Güzelin sırrı henüz çözülmedi. C)Büyüğün parası bitti, herhalde. D)Düşüncenin özü insana yarayan yönüdür.

9 CEVAP 4 D

10 SORU 5 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan sıfatlardan hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? A)Beyaz yüzü birden kızardı. B)Geçen akşam yine burada oturmuştuk. C)Sararmış yapraklar dökülmeye başladı. D)Yanık çörekleri torbaya doldurdu.

11 CEVAP 5 B

12 SORU 6 Aşağıda verilen ad tamlamalarından hangisi sıfat almıştır?
A)Uzak köyü ziyarete gitmediler. B)İşin gidişini güzel bulmamıştı. C)Onun güzel sözlerine kulak asmadılar. D)Siyah kadın giysileri moda oldu.

13 CEVAP 6 D

14 SORU 7 Aşağıdakilerin hangisinde isim tamlaması görülmez?
A)Bakır kaplarda yemekler yedik. B)Rengin tonunu tam tutturamadılar. C)İşin detayını iyice konuşamadılar. D)İyi adamlar da bizi seçtiler.

15 CEVAP 7 D

16 SORU 8 ‘‘Bu sorunun cevabını da sarışın versin.’’ cümlesinde hangi sözcük sıfatken isim gibi kullanılmıştır? A)Bu       B)Soru      C)Cevap       D)Sarışın

17 CEVAP 8 D

18 SORU 9 “Bir otobüs otuz, kırk kişi alır.” cümlesinde geçen “bir” ne çeşit sıfattır? A)sayı sıfatı B)niteleme sıfatı C)belgisiz sıfat D)işaret sıfatı

19 CEVAP 9 C

20 SORU 10 Aşağıdaki sıfatlardan hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? A)kirli çorap B)yeni ev C)sarı saç D)soğuk hava

21 CEVAP 10 A

22 SORU 11 Aşağıdakilerden hangisi sıfat tamlamasıdır? A)demir kapı
B)çürük elma C)altın bilezik D)elma yanak

23 CEVAP 11 B

24 SORU 12 “İhtiyar adam, bütün gün bu duvarın dibinde kedileri seyrediyordu.” cümlesinde sıfat olan sözcükler hangileridir? A)adam-bütün-bu B)ihtiyar-adam-gün C)duvarın-dibinde-kedileri D)ihtiyar-bütün-bu

25 CEVAP 12 D

26 SORU 13 “Keskin sirke küpüne zarar verir.” cümlesinde hangi sözcük sıfattır? A)keskin B)sirke C)küpüne D)verir

27 CEVAP 13 A

28 SORU 14 Aşağıdaki atasözlerinden hangisinden sıfat tamlaması yoktur?
A)Kuru laf karın doyurmaz. B)Şaşkın misafir ev sahibini ağırlar. C)Su ararken testiyi doldurmalı. D)Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

29 CEVAP 14 C

30 SORU 15 “Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin.” atasözünde hangi sözcük sıfatken isim gibi kullanılmıştır? A)tembele B)iş C)sana D)akıl

31 CEVAP 15 A

32 SORU 16 Aşağıdaki sıfatlardan hangisi anlam yönünden farklıdır?
A)büyük B)kısa C)ekşi D)mavimsi

33 CEVAP 16 D

34 SORU 17 “Otobüste dört beş kişiydik.” cümlesinde sıfat tamlaması hangi görevle kullanılmıştır? A)özne B)yüklem C)nesne D)dolaylı tümleç

35 CEVAP 17 B

36 SORU 18 Aşağıdaki sıfatlardan hangisi niteleme sıfatıdır? A)yeşil ev
B)şu köy C)beş kalem D)birkaç kuruş

37 CEVAP 18 A

38 SORU 19 Aşağıdaki sıfatlardan hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? A)beyaz ev B)koca gemi C)korkulu rüya D)çok para

39 CEVAP 19 C

40 SORU 20 Türkçe’de ikilemelerin bir bölümü sıfatlarla kurulur.Aşağıdakilerden hangisi farklıdır? A)güzel güzel kızlar B)iri iri erikler C)küçük küçük bahçeler D)ufak tefek adamlar

41 CEVAP 20 D

42 SORU 21 Aşağıdaki sıfat tamlamalarından hangisi diğerlerinden farklıdır? A)o gün B)büyük oda C)bu kitap D)güler yüz

43 CEVAP 21 D

44 SORU 22 Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisi sıfat tamlaması biçiminde oluşmuştur? A)dedikodu B)uyurgezer C)Çanakkale D)karabiber

45 CEVAP 22 D

46 SORU 23 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat, ad gibi kullanılmıştır?
A)İhtiyar, yolu yarılamıştı. B)Yoksul bir adam, kapıyı çaldı. C)Küçük çocuk oyun oynuyordu. D)İki kişi aralarında konuşuyorlardı.

47 CEVAP 23 A

48 SORU 24 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad, sıfat yerine kullanılmıştır? A)Ne güzel oynar lastik top. B)Çalışkan çocukları severim. C)Herkes, iyiye ve güzele koşar. D)Çalışan kazanır.

49 CEVAP 24 A

50 SORU 25 Aşağıdaki sıfatlardan hangisi anlam yönünden diğerlerinden farklıdır? A)irice B)kısacık C)mavimsi D)sapsarı

51 CEVAP 25 D

52 SORU 26 “Bir tüccarın evinde iki çömlek varmış; biri altın, öbürü de buğday dolu.” cümlesinde hangi sözcük belgisiz sıfattır? A)bir B)biri C)iki D)öbürü

53 CEVAP 26 A

54 SORU 27 “Bu sabah, yaşlı ihtiyar büyük kızının yanına geldi.” cümlesinde kaç tane sıfat tamlaması vardır? A)2 B)3 C)4 D)5

55 CEVAP 27 B

56 SORU 28 Aşağıdaki birleşik isimlerden hangisi sıfat tamlaması şeklinde değildir? A)uluçay B)sivrisinek C)sekizyüzlü D)peribacası

57 CEVAP 28 D

58 SORU 29 “Uyanık köpek, uyuyan aslandan daha iyidir.” atasözünde bulunan tamlamanın çeşidi nedir? A)belirtili isim tamlaması B)sıfat tamlaması C)takısız isim tamlaması D)belirtisiz isim tamlaması

59 CEVAP 29 B

60 SORU 30 Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi belirtme sıfatlarından biri olamaz? A)Bu abideyi beğenmediniz mi? B)Taşlık bir yoldan geçtik. C)Fıkralardan birçoğu çocuklarla ilgilidir. D)Bütün insanlarla dost geçinmeliyiz.

61 CEVAP 30 C


"TÜRKÇE PERFORMANS ÖDEVİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları