Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hasta Kabul ve Kayıt Hastanın her ayrı gelişi için ayrı bir Geliş Numarası, Ve yapılan her işlem için bir İşlem Kayıt Numarası oluşturulmaktadır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hasta Kabul ve Kayıt Hastanın her ayrı gelişi için ayrı bir Geliş Numarası, Ve yapılan her işlem için bir İşlem Kayıt Numarası oluşturulmaktadır."— Sunum transkripti:

1 Hasta Kabul ve Kayıt Hastanın her ayrı gelişi için ayrı bir Geliş Numarası, Ve yapılan her işlem için bir İşlem Kayıt Numarası oluşturulmaktadır

2

3 Hastaya yapılan her türlü işlem için ;
İşlemin yapıldığı tarih ve saat (hatta dakika ve sn) İşlemi yapan doktor (veya istenirse hemşire de) Kaydı giren kullanıcının adı Kaydın giriliş tarihi

4 Ücretlendilen şey malzeme ise, malzemeyi stoktan teslim alan kişi gibi bilgiler otomatik olarak sistem tarafından alınarak kayıtlara işlenir. Yapılan işlemlerin veya verilen malzemenin kaydı tamamen listelerden seçme yöntemi ile oldukça hızlı bir şekilde yapılmaktadır. İşlem seçme ekranında; (BUT işlemleri gruplandırmasına göre veya kendi belirleyebileceğiniz gruplara göre ) gruplandırılmış bir şekilde bulunan işlemler listesinden seçme usulu ile,

5

6 Alfabetik olarak sıralanmış tüm işlemler listeden klavyeden ilk birkaç harfini girerek,
İşlem eğer bir doktor isteği ise (ve doktor isteğini otomasyon üzerinden iletmiş ise) doktor istekleri listesinden bir tuşa basarak, Eğer uygulanmak istenirse barkod cihazına barkod okutarak hastaya yapılacak işlemler seçilebilmektedir. Hastanın türüne göre ücretlendirme ekranında bazı kısımlar otomatik olarak açılmakta veya otomatik olarak kapanmaktadır. Ücretlendirme ile ilgili detaylar Ücretlendirme başlığı altında anlatılmaktadır.

7 Yatan Hasta Her hasta için sistem otomatik olarak bir Hasta Numarası oluşturacaktır. Sistem ayrıca; Hastanın hastaneye her ayrı gelişi için ayrı bir Geliş Numarası, Her yatış işlemi için yine ayrı bir Yatış Numarası, Ve yapılan her işlem için bir İşlem Kayıt Numarası oluşturmaktadır

8 Yatışı yapılan her hastadan temel bilgiler olarak;
Yatış tarih ve saat Yatıran doktor Yatış nedeni Hangi oda ve yatağa yatış yapıldığı Resmi kurum hastası ise kurumunun uyguladığı prosedüre uygun gereken tüm bilgiler Özel sağlık sigortası hastası ise yine gereken tüm bilgiler sisteme girilebilmektedir. Hatta kullanıcıların eksik bilgi girmesini engelleyici birçok kontrol mekanizması sayesinde kullanıcının bu bilgileri eksiksiz giriş yapmadan kaydı tamamlaması bile engellenebilmektedir (kayıt kalite güvencesi)

9

10 Hastaya yapılan tüm işlemler ;
İşlemin yapıldığı tarih ve saat (hatta dakika ve sn) İşlemi yapan doktor (veya istenirse hemşire de) Kaydı giren kullanıcının adı Kaydın giriliş tarihi İlaç veya malzeme ise, malzemeyi stoktan veya eczaneden teslim alan kişi bilgileri otomatik olarak sistem tarafından alınarak kayıtlar yapılır. Yapılan işlemler veya verilen ilaç/malzeme tamamen listelerden seçme (veya barkod okutma) yöntemi ile sisteme kaydedilir.

11 Her işlem veya malzemenin fiyatı;
Hastanın türüne göre Hastanın kurumu ile yapılan anlaşmaya göre Varsa önceden belirlediğiniz indirim politikasına göre sistem tarafından otomatik olarak saptanır.

12 Ancak ; İşlemin türüne göre fiyatını herseferinde belirlemek gerekiyorsa Özellikle ameliyatlarda ameliyatı yapan doktor ücreti her seferinde kendisi belirliyorsa Döviz kuru ile alınan malzemenin ücretlendirmesi o günkü kurdan yapılması gerekiyorsa gibi nedenlerle, izin verilen işlemlerde, izin verilen kişiler hem sistem tarafından otomatik olarak gelen fiyatları değiştirebilir hem de sistem bu tür işlemlere otomatik fiyat vermeksizin doğrudan kaydı yapan kişiye ücreti sorabilir.

13 Ameliyatın adı (listeden seçerek) Kullanılan ameliyathane
Hastane otomasyonunda Ameliyatlar istenildiği takdirde özel bir bölüm tarafından takip edilebilmektedir. Bu bölümde ; Ameliyatın adı (listeden seçerek) Kullanılan ameliyathane Ameliyat başlama tarih ve saati Ameliyat bitiş tarih ve saati Ameliyat Ekibi Eğer istenirse ekip üyelerinin ücretleri Ameliyatla ilgili diğer ücretler; Ameliyathane ücreti Narkoz ücreti Kullanılan malzemeler gibi bilgiler de sisteme girilebilmektedir

14

15 SAĞLIK HİZMETİ ALAN HASTALARA KAYIT İŞLEMLERİ VE KİMLİK TESPİTİ İŞLEMLERİ

16 Provizyon İşlemleri 1) Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, müracaat eden kişinin sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olup olmadığının tespiti için, Kurum bilgi işlem sistemi (MEDULA, MEDULA-optik, eczane provizyon sistemi) üzerinden T.C. kimlik numarası ile hasta takip numarası/ provizyon alacaklardır. (2) Sağlık hizmeti sunucularınca T.C. Kimlik Numarası ile Kurum bilgi işlem sistemi üzerinden yapılan sorgulama sonucunda, a) Kurum bilgi işlem sistemi tarafından hasta takip numarası/ provizyon verilmesi halinde sağlık hizmeti verilebilecektir. b) Kurum bilgi işlem sistemi tarafından hasta takip numarası/ provizyon verilmemesi halinde sağlık hizmeti sunucularınca kişinin müracaatının, 5510 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan aşağıda belirtilen istisnai haller nedeniyle yapılıp yapılmadığı değerlendirilecektir.

17 1-  Acil hal 2-  İş kazası ile meslek hastalığı hali, 3-  Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık, 4-  Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti, 5-  Analık hali 6-  Afet ve savaş ile grev ve lokavt hali, 7-  18 yaş altı çocuklar, 8-  Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler

18

19 (3) Müracaat yukarıda sayılan istisnai nedenlerle yapılmış ise; bu kişiler için sağlık hizmeti sunucularınca SUT eki “Genel Sağlık Sigortası Talep Formu” (EK-4/B) tanzim edilecektir. Bilgileri ve genel sağlık sigortası talep beyanları alınan kişiler için Kurum bilgi işlem sistemi üzerinde ilgili istisnai durum seçilip hasta takip numarası/ provizyon numarası alınarak sadece söz konusu müracaat nedeni ile ilgili sağlık hizmeti sunulabilecektir. Sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen formlar en geç, kişilerin başvurusunu takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Kurumun ilgili il müdürlüğü veya merkez müdürlüğüne gönderilecektir. (4) Genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olmayan kişilere sunulan sağlık hizmetleri bedelleri Kurumca ödenmez. (5) Kişilerin müstehaklığının belirlenmesi konusunda, Kurum bilgi işlem sitemine eklenmemiş olmakla birlikte mevzuat düzenlemelerinde başka kontrollerin de yapılması belirtiliyorsa, bu konuda gerekli araştırma sağlık hizmeti sunucularınca yapılacaktır.

20 Acil hal; Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.  Analık hali; Gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süre 5510 sayılı Kanun bakımından analık hali olarak kabul edilir. Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişi; Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında, yetkilendirilmiş özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca, ağır özürlü olduğu “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelendirilen kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler olarak kabul edilir. Bu kişiler için düzenlenen faturaya Özürlü Sağlık Kurulu Raporu eklenecektir.


"Hasta Kabul ve Kayıt Hastanın her ayrı gelişi için ayrı bir Geliş Numarası, Ve yapılan her işlem için bir İşlem Kayıt Numarası oluşturulmaktadır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları