Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EYLEM PLANLARI Kimse Mesleksiz Kalmasın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EYLEM PLANLARI Kimse Mesleksiz Kalmasın."— Sunum transkripti:

1 EYLEM PLANLARI Kimse Mesleksiz Kalmasın

2 Zamanlama (Faaliyetlerin Başlama ve Bitiş Ayları)
İL EYLEM PLANLARI MESLEKİ BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (MESGEP) ……….. İL EYLEM PLANI ( ) Bileşen No Bileşenler Sıra No Faaliyetler Sorumlu Kişiler/ Kurumlar Zamanlama (Faaliyetlerin Başlama ve Bitiş Ayları) Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 1 1-TOPLANTILAR İl Proje Ekibi Toplantısı. İl Proje Ekibi X 2 Proje İl Eylem Planının hazırlanması. 3 Paydaş kurum ve kuruluşlardan İl Proje Ekibi’ne üye isteği (resmi yazı ile). 4 Paydaşlar ve mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum yöneticilerine bilgilendirme toplantısı. 5 İlgili sivil toplum kuruluşları ile kanaat önderlerine, muhtarlıklara, din görevlilerine vb. bilgilendirme toplantısı. Kimse Mesleksiz Kalmasın…

3 Zamanlama (Faaliyetlerin Başlama ve Bitiş Ayları)
MESLEKİ BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (MESGEP) ………… İL EYLEM PLANI ( ) Bileşen No Bileşenler Sıra No Faaliyetler Sorumlu Kişiler/ Kurumlar Zamanlama (Faaliyetlerin Başlama ve Bitiş Ayları) Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 2 2-TANITIM 6 İlde bulunan bütün mesleki ve teknik eğitim veren okul ve kurumları ile paydaş kurum ve kuruluşlara ve kamu kurumlarına yazı ile projenin tanıtılması, gerekli ön çalışmalara başlanılması. İl Proje Ekibi X 7 Proje ile ilgili, basın-yayın, medya (sosyal, yerel, ulusal), afiş ve broşürler ile il genelinde tanıtım çalışmaları. İl Proje Ekibi, İlçe MEM, İl Merkez Okul 8 Proje çalışmalarına, tanıtımına katkı sağlamak amacıyla sponsorluk ve protokol çalışmaları. Kimse Mesleksiz Kalmasın…

4 Kimse Mesleksiz Kalmasın…
MESLEKİ BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (MESGEP) ……… İL EYLEM PLANI ( ) Bileşen No Bileşenler Sıra No Faaliyetler Sorumlu Kişiler/ Kurumlar Zamanlama (Faaliyetlerin Başlama ve Bitiş Ayları) Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 3 3-KURSİYER SEÇİMİ, KURSLARIN AÇILMASI 9 Kursiyerlerce internet ortamında yapılan kurs kayıtlarının kontrol edilmesi ve ilgili okul ve kurumlara yönlendirme. İl Merkez Okulu X 10 Başvuran kursiyerlerin kayıtlarının ilgili okul ve kurumlarca alınması. Mesleki ve Teknik Okul ve Kurumları 11 Başvurular doğrultusunda kurs açılabilecek okul ve kurumların tekliflerinin alınması. İl Proje Ekibi, İl Merkez Okul 12 Kurs başvurusu yapan kursiyer sayı ve alanlarına göre kurs açabilecek okulların tespit edilmesi. 13 Kurs eğiticilerinin belirlenmesi. Kurs Okul/ Kurumu 14 Kurs onaylarının alınması. Kurs okul/kurumu ve İlçe HEM 15 Kursiyerlerin kurs kayıtlarının Kursiyer Net’e kayıtları Kurs Okul/ Kurumu, İlçe HEM Kimse Mesleksiz Kalmasın…

5 Zamanlama (Faaliyetlerin Başlama ve Bitiş Ayları)
MESLEKİ BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (MESGEP) …….. İL EYLEM PLANI ( ) Bileşen No Bileşenler Sıra No Faaliyetler Sorumlu Kişiler/ Kurumlar Zamanlama (Faaliyetlerin Başlama ve Bitiş Ayları) Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 4 4-EĞİTİMLER 16 MTE Okul ve Kurumları Yöneticilerinin Eğitimi İl Proje Ekibi X 17 Kurslar için eğitici eğitimlerinin yapılması (ihtiyaç halinde). Kurs Okul/ Kurumu 18 Kursiyerlerin eğitimi Kimse Mesleksiz Kalmasın…

6 Zamanlama (Faaliyetlerin Başlama ve Bitiş Ayları)
MESLEKİ BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (MESGEP) ……….. İL EYLEM PLANI ( ) Bileşen No Bileşenler Sıra No Faaliyetler Sorumlu Kişiler/ Kurumlar Zamanlama (Faaliyetlerin Başlama ve Bitiş Ayları) Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 5 5-BÜTÇE VE YOĞALTIM 19 Kurs açılacak okullardan kurs bütçe isteklerinin alınması. Kurs Okulu/Kurumu X 20 Kurs bütçe isteklerinin Bakanlığımızdan talep edilmesi. İl Proje Ekibi 21 Kurs bütçe isteklerinin karşılanması. Bakanlık Merkez Proje Birimi 22 Kurs merkezi okul ve kurumları, gelen bütçeler doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılamaları. Kimse Mesleksiz Kalmasın…

7 Kimse Mesleksiz Kalmasın…
MESLEKİ BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (MESGEP) ……. İL EYLEM PLANI ( ) Bileşen No Bileşenler Sıra No Faaliyetler Sorumlu Kişiler/ Kurumlar Zamanlama (Faaliyetlerin Başlama ve Bitiş Ayları) Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 6 6-DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 23 Eğitimleri tamamlanan kursiyerlere belgelerinin verilmesi. Kurs Okulu/Kurumu X 24 Çalışma raporlarının gönderilmesi. İl Proje Ekibi/Merkez Okul/Kurs Okul-Kurumu 25 Açılan kursların takip ve denetimi İl Proje Ekibi/İl Merkez Okulu Kimse Mesleksiz Kalmasın… İ L P R O J E E K İ B İ

8 Eylem Planı Konu Başlıkları
* Toplantılar *Tanıtımlar *Kursiyer Seçimi ,Kursların Açılması * Eğitimler * Bütçe ve Harcamalar * Değerlendirme ve Sonuç Kimse Mesleksiz Kalmasın…

9 Toplantılar: İl Proje Ekibi Toplantıları:
İl düzeyinde proje ile ilgili yapılan ve yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi için eylem planlarında belirtildiği veya kendi aralarında belirledikleri usuller ile toplantı ve çalışmalarını yapmalıdır. Kimse Mesleksiz Kalmasın…

10 Toplantılar: Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları:
Paydaşlara, Mesleki ve Teknik Eğitim ile ilgili okul ve kurum yöneticilerine, proje tanıtımı ve proje ile ilgili bilgi verilmesi için yapılan toplantılardır. Kimse Mesleksiz Kalmasın…

11 Tanıtım: Bilgilendirme ve tanıtım amaçlı yapılan toplantılar, afiş, broşür, el ilanı vb. materyaller kullanılarak, sunu hazırlanarak, görsel ve yazılı yerel medyadan, kamu kuruluşları panolarından faydalanılarak proje tanıtımları yapılabilir. Bu amaçla sponsorluklar ve protokoller yapılabilir. Kimse Mesleksiz Kalmasın…

12 Kursiyer Seçimi, Kursların Açılması:
Kursiyerler proje internet sayfasından kendileri kurs kayıt başvurusu yapabilecekleri gibi, herhangi bir mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumundan da kayıt yaptırabilirler. Bir meslek grubunda kurs açabilmek için en az grup sayısına ulaşıldığında, İl Merkez Okulu, kurs açılabilecek yeri, kursiyerleri belirleyip (onaylayıp) ve kurs eğiticisini belirleyip Halk Eğitim Merkezlerine bildirerek e-yaygın sistemine girişlerin yapılıp, kurs onayının alınması gerekmektedir. Kimse Mesleksiz Kalmasın…

13 Kursiyer Seçimi, Kursların Açılması:
Kursiyerler, özel politika gerektiren bireylerin (dezavantajlı gruplar, engelliler) bulundukları dernek, topluluk, vakıf vb. oluşumlar, ilgili kamu (Aile ve Sosyal Politika İl Müdürlüğü, İş-Kur, Denetimli Serbestlik Müdürlükleri vb.) oluşumlarıyla ve yaptıkları proje çalışmalarında işbirliği yapılarak, veya kurs eğitmeni tarafından belirlenen/bulunan hedef gruplar ile de belirlenip, proje internet sitesine ve e-yaygın sistemine kayıt yapılıp onaylar alınarak da kursiyer seçilip, kurslar açılabilir.

14 Eğitimler: Okul ve Kurum Yöneticilerinin Eğitimi:
Proje hakkında çalışmaların nasıl yürütüleceği konusunda verilecek eğitimlerdir. Eğiticilerin Eğitimi: Kurs verecek öğretmenler, usta öğreticiler vb. Personelin, kurs vereceği grubun özelliğine göre alabileceği eğitimdir. Kursiyer Eğitimi: Kursiyerlerin, kurs onayları alınarak görecekleri mesleki eğitimlerdir. Bu kursların programları E-Yaygın sistemindeki Alan/Dal mesleki eğitim modülleridir. Kimse Mesleksiz Kalmasın…

15 MESGEP FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Ek-3
Bütçe ve Harcama: MESGEP FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Ek-3 İl İlçe Okul/Kurum Kurs/Faaliyet Adı Katılımcı Sayısı/Niteliği Uygulama Yılı BÜTÇE Sıra No Faaliyetin/Malzemenin Adı Miktarı Fiyatı Tutarı TOPLAM Açıklama: Kurs için alınacak mal ve malzemeler sarf ve temrinlik malzemeler olacaktır. (3.2.6 tertibi karşılığı) Her kurs için ayrı düzenlenecektir. Kurs Öğretmeni Kurs Müdürü Tarih, İmza Tarih, İmza, Mühür Kimse Mesleksiz Kalmasın…

16 Bütçe ve Harcama: Kurs Bütçesi, kurs açılması planlandıktan sonra,
kursun bütçesi oluşturulup, İlçe, İl MEM aracılığı ile, üst yazı ekinde Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nden istenecektir. Kurslar, araştırma raporunda ortaya çıkan kurslara öncelik verilerek yapılacaktır. Kurs Bütçesi istenirken, mesleki eğitimde harcanabilecek,eğitim amaçlı kullanılabilecek temrinlik ve yoğaltım malzemeleri düşünülecektir. Yönetici, eğitici eğitimleri ve toplantılar için bu etkinliklerde kullanılacak malzemeler ve ihtiyaçlar istenebilecektir. Kimse Mesleksiz Kalmasın…

17 Bütçe ve Harcama: Bütçeler Genel Müdürlükte incelenip, uygun
görülenler gönderilmektedir. Bütçeler harcanırken taşınır mal mevzuatı ve ihale-satın alma mevzuatına göre yapılacaktır. Uygulamalarda harcanan mal ve malzemeler, tutanak ve defterlere işlenerek harcamalarının yapılması, kayıtlarının tutulması gerekmektedir. Bütçe gelen okul ile kurs açılan okul/kurum ayrı olması durumunda, mal ve malzemeler tutanak ile teslim alınıp verilebilir, taşınır üzerinden de işlem yapmak mümkündür. Bütçe projeden geldiği için taşınır sisteminde karşılaşılabilecek sorunlar giderilmiştir. Kimse Mesleksiz Kalmasın…

18 AÇILACAK MESGEP KURSLARI İÇİN TALEP EDİLEN BÜTÇE
Sıra No KURS ADI Talep Edilen Bütçe Uygun Görülen 1 Tanıtım Faaliyetleri 230,00 TL 2 MESGEP Toplantısı 460,00 TL 3 Aşçı Çırağı Kursu 4.822,00 TL 4 Yapay Çiçek Kursu 5.000,00 TL 5 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Kursu 500,00 TL 6 Dekoratif Ahşap Süsleme Kursu 2.490,00 TL 7 Tel ve Çivi ile Takı Yapım Kursu 1.100,00 TL 8 Overlok Makineci Kursu 737,25 TL 9 Pastacı Çırağı Kursu 4.101,50 TL 10 Temel Bilgisayar Okur Yazarlığı Kursu 1.150,00 TL 11 Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımı Kursu 537,00 TL 12 Şiş Örücülüğünde Şal Yapımı Kursu 559,50 TL TOPLAM 21.687,25 TL

19 İL ARAŞTIRMA RAPORU Dezavantaj Gruplarına Göre Açılabilecek Meslek Kursları
Engel/Dezavantaj Kurs Açılabilecek Alan/Meslek/Beceri Konuları Ortopedik Engelliler Bilgisayar Operatörlüğü, Yabancı Dil, Elektrik Elektronik Bakım Onarımı (Mobil İletişim Cihazları Bakım Onarımı Vb), El Sanatları (Hediyelik Eşya, Dokuma) Zihinsel Engelliler Temizlik İşçiliği, El Sanatları (Hediyelik Eşya), Tarım İşçiliği (Zeytin, İncir, Narenciye), Gıda Ambalajlama Görme Engelliler Yabancı Dil, Müzik Ve Gösteri Sanatları, Masörlük, El Sanatları (Hediyelik Eşya) İşitme Engelliler Aşçılık, Pastacılık, Bilgisayar Operatörlüğü, Web İşletmenliği (Çeşitli), El Sanatları (Hediyelik Eşya) Hükümlü/Eski Hükümlüler Gıda Üretim İşçiliği, Maden İşçiliği, Kaynakçılık, Metal Şekillendirme, Cam İşçiliği, Seramik İşçiliği, Tekstil İşçiliği, Termik Santral İşçiliği Muhtaç Durumdaki Dul/Yetimler Aşçılık, Pastacılık, Bilgisayar Operatörlüğü, El Sanatları (Hediyelik Eşya), Kuaförlük, Manikürcülük, Tekstil İşçiliği, Gıda Üretim İşçiliği Güvenlik Sebebiyle Göç Etmiş Kişiler Bilgisayar Operatörlüğü, Web İşletmenliği (Çeşitli), Ofis Hizmetleri Elemanı, Metal Şekillendirme, Kaynakçılık, Mobilyacılık, Konfeksiyon İşçiliği, Gıda Üretim İşçiliği Şiddet Gördüğü İçin Evden Ayrılmış Kadınlar El Sanatları (Hediyelik Eşya), Tekstil İşçiliği, Gıda Üretim İşçiliği

20 Bütçe ve Harcama Bu tablolar komisyon tarafından incelenerek değerlendirilir. Araştırma raporuna uygunluk, yapılacak faaliyet/etkinlik ile alınacak mal ve hizmetin, proje amaçlarına uygun olduğu değerlendirilen bütçe istekleri, komisyonca kabul edilerek tablo haline getirilip raporu hazırlanarak, makam onayına sunulur. Proje amaçları dışında ve mükerrer istekler ile temrinlik özelliği olmayan istekler değerlendirme dışında tutulmaktadır. Bütçeler Makam onayından sonra İl Merkez Okulları veya kurs açılan Genel Müdürlüğümüze bağlı okulların muhasebe birimlerine gönderilir. Yalnız Halk Eğitim Merkezleri ve Mesleki Eğitim Merkezleri için istenen bütçeler, tertibi gereği Proje İl Merkez Okul hesabına gönderilmektedir.

21 Değerlendirme ve Sonuç:
Kurslara gelen kursiyerlerin öğrenimleri, başarıp başaramadıkları ve başarı seviyeleri için kurs eğiticileri tarafından değerlendirmeler yapılmalıdır. Kursları başarı ile bitirenlere e-Yaygın sistemi üzerinden katıldığı kursun belgesi verilecektir. Kurslar İl Proje Ekibi, kurs yapılan birim yönetimi tarafından takip ve denetlemeye tabi tutulacaktır. Kursiyerlere belgeler verilirken tören yapılabilir. Proje kapsamında yapılan faaliyetler Bakanlık Merkez Birimi ile paylaşılabilir. Proje sonuç rapor ve toplantılarında değerlendirilebilir. Kimse Mesleksiz Kalmasın…

22 Değerlendirme ve Sonuç:
Proje ile ilgili bütün çalışmalar kayıt altına alınacaktır. MESGEP internet sayfası üzerinden alınan veriler dışında da istatistik ve hesap verebilirlik amaçlı veriler zaman zaman istenecektir. Bu sebeple İl Proje Ekipleri istenen bilgileri içeren niteliklerde ve düzenli kayıtlar tutmalıdır. Proje çalışmaları ile ilgili yapılan çalışmalar Aralık ve Haziran aylarında dönem raporu olarak Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğüne Valilik yazısı ile gönderilecektir. Kimse Mesleksiz Kalmasın…

23 Faydalı Bilgi: MESGEP hedefleri paralelinde, özel politika gerektiren bireylere destek ve onların istihdamını kolaylaştırıcı bir çalışma da; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı DEZAVANTAJLI KİŞİLERİN SOSYAL ENTEGRASYONU İLE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ HİBE PROGRAMI Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber Yayınlanmıştır.  İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı IPA Bileşen IV  Tedbir 4.1: “Dezavantajlı Kişilerin İstihdam Edilebilirliğinin Arttrılması, İşgücü Piyasasına Erişimlerinin Kolaylaştırılması ve İşgücü Piyasasına Girişlerinin Önünde Yer Alan Engellerin Ortadan Kaldırılması”  Referans: EuropeAid/135743/ID/ACT/TR Ön Teklifler için son başvuru tarihi:

24 MESGEP Teşekkür Ediyoruz
(Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi) Bakanlık Proje Ekibi Olarak Katılımınız ve Sabrınız İçin Teşekkür Ediyoruz Kimse Mesleksiz Kalmasın…


"EYLEM PLANLARI Kimse Mesleksiz Kalmasın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları