Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YEREL YÖNETİMLER VE DEMOKRASİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YEREL YÖNETİMLER VE DEMOKRASİ"— Sunum transkripti:

1 YEREL YÖNETİMLER VE DEMOKRASİ
Grup ismira Gizem Gonca Işık Zeynep Tuğçe Kır Selin Çakıroğlu

2 YEREL YÖNETİMLER VE DEMOKRASİ
Tanım: Yöre halkının ihtiyaçlarını etkin biçimde karşılamak üzere kamu hizmeti sağlayan ve yerel halkın kendi seçtiği organlarca yönetilen yönetsel, siyasal ve toplumsal kurumlardır.

3 Yerel Yönetimler Özellikleri: Kamu tüzelkişisidirler.
Devletten ayrı malvarlığı ve bütçeleri vardır. Çalıştırdığı kamu görevlileri merkezi idarenin hiyerarşisine dahil değildir. Organları yörenin seçmenleri tarafından belirlenir.

4 Yerel Yönetimler Yerel yönetimler 3’e ayrılır: İl özel idareleri
Belediyeler Köyler

5 Yerel Yönetimler Yerel Yönetimlerin Temel Amacı:
İnsanların temel haklarının kullanılmasına imkan verilmesi Üretim ve tüketimde etkinlik Demokrasiyi sağlamak

6 Yerel Yönetimler - Demokrasi
Demokrasi kavramının tarihsel kökeninde yerel yönetimler / kent devletleri bulunmaktadır. Yerel yönetimlerin demokratik kuruluşlar olarak gelişmeleri oldukça uzun ve zor bir sürecin sonunda olmuştur.

7 Yerel Yönetimler - Demokrasi
Türkiye’de tanzimattan bugüne farklı evrelerden geçen yerelleşme sürecinin 1980’li yıllarla birlikte önemli bir ivme kazanması “yurttaş-yerel siyaset” ilişkisi kurulmasını sağlamıştır.

8 Yerel Yönetimler - Demokrasi
Demokrasi ve yerel yönetimler arası ilişkiye yönelik görüşler Birinci Görüş: Tolman Smith’e göre yerel yönetimler, gücünü geleneklerden alan,demokratik seçim ilkesine aykırı ve gereksiz kuruluşlardır.

9 Yerel Yönetimler - Demokrasi
Demokrasi ve yerel yönetimler arası ilişkiye yönelik görüşler İkinci Görüş: Moulin ve Langrod’e göre yerel yönetimler ile demokrasi arasında ilişki kurulması,yerel yönetimlerin demokratik işleyişinin genel demokrasi olarak anlaşılması sonucu oluşan bir yanılgıdır.

10 Yerel Yönetimler - Demokrasi
Demokrasi ve yerel yönetimler arası ilişkiye yönelik görüşler Üçüncü Görüş: John Stuart Mill’e göre yerel yönetimler ile demokrasi arasında doğrudan ve zorunlu bir ilişki vardır.Yerel yönetimler,demokrasinin kurulması ve yerleşmesi için okul görevi yapacaktır.

11 Yerel Yönetimler - Demokrasi
Günümüzdeki Görüşler Yerel Yönetimler, küçük yerleşim birimlerinden başlayarak kurulduğundan en küçük birimlere kadar kendi kendini yönetme ve katılımı sağlayıcı bir yapıya sahiptir. Yerel yönetimler, temsili demokrasi yolu ile halka demokrasiyi yaşayarak öğreten kurumlardır. Bu nedenle de demokrasinin beşiğidir.

12 Yerel Yönetimler - Demokrasi
Günümüzdeki Görüşler Tarihsel olarak yerel yönetimler demokrasinin kökenini oluşturur. Demokrasi geleneğinin yerleşmesi tarihsel sürece dayanan yerel yönetim geleneğinin bir ürünüdür. .

13 Yerel Yönetimler - Demokrasi
“Halkın halk tarafından halk için yönetilmesi” olarak tanımlanan yerel yönetimlerin demokrasinin okulu olarak görülmesinin nedeni: Halkın kendi kendini yönetmesi. Denetim mekanizmalarının kolay harekete geçirilebilmesi. Halka demokrasi eğitiminin verilmesi.

14 Yerel Yönetimler - Demokrasi
Demokratik nitelik taşıyan güçlü yerel yönetimler,ülke çapında da demokrasinin gelişmesine katkı sağlar. Yerel yönetimler,demokrasinin vazgeçilmez unsurlarındandır.

15 Yerel Yönetimler – Sivil Toplum
Yerel düzeyde demokrasinin sağlanması için yardımcı mekanizmalardan biridir. Demokrasiyi tabana yaymayı ve katılımı artırmayı amaçlar. Demokratik toplum oluşumuna katkıda bulunur. Halkın taleplerinin yönetime iletilmesinde en önemli araçlardan biridir.

16 Yerel Yönetimler – Sivil Toplum
Sivil toplum kuruluşları, güçlü bir yerel demokrasinin ulusal düzeyde de güçlü bir demokrasiyi doğuracağı inancıyla, yerel yönetimleri demokratikleştirme çabalarında en önemli aktörlerinden birisi olarak ön plana çıkmıştır.

17 Yerel Demokrasi Yerel demokrasi:
Belirli bir yaşam alanında kararların orada yaşayanlarla birlikte alınmasıdır. Yerel demokrasinin unsurları: Karar alma süreçleri Kamuoyu ve sivil toplumun katkısı Yerel toplulukların bilgilenme düzeyi

18 Yerel Demokrasi Yerel yönetimler Yönetime katılım,
Hizmetlerde etkinlik, Demokratik uygulamalar, Özgürlük gibi demokrasinin pek çok değerinin hayata geçirildiği mekânlar olarak, toplumun demokratikleşmesine önemli katkılar sağladıkları için yerel demokrasiler olarak adlandırılır.

19 Katılımcı Yerel Yönetim
Herkesin etkin katılımı önemlidir. Bunun gereği; yerel işlere halkın katılması, yönetimi denetlemesidir.

20 Sonuç Yerel yönetimler, halkın özgür iradesi ile seçtiği organlar aracılığıyla kendi kendini yönetmesine imkân vermektedir. Yurttaşlık bilincinin gelişmesine katkıda bulunarak, siyasal katılımın gerçekleşmesini sağlamaktadır. Böylece demokrasiyi tabana yaymaya olanak sağlar.


"YEREL YÖNETİMLER VE DEMOKRASİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları