Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

/ 361 ERASMUSHareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 08.03.2013 Zekeriya Aktürk, Tıp Fakültesi ERASMUS Koordinatörü 05545409798.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "/ 361 ERASMUSHareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 08.03.2013 Zekeriya Aktürk, Tıp Fakültesi ERASMUS Koordinatörü 05545409798."— Sunum transkripti:

1 / 361 ERASMUSHareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 08.03.2013 Zekeriya Aktürk, Tıp Fakültesi ERASMUS Koordinatörü zekeriya.akturk@gmail.com 05545409798

2 Bu Sunumun Amacı ERASMUS Hareketliliği Programı hakkında bilgi vermek Tıp Fakültesi’nden daha fazla başvuru yapılmasını teşvik etmek / 362

3 Başvurular Başladı! 18 Mart Son / 363 http://erasmus.atauni.edu.tr

4 / 364

5 5

6 Erasmus programı, Erasmus öğrenci değişim programı veya Erasmus Projesi Eu Ropean Community Action Scheme for the Mobility of University Students The Programme is named after the Dutch philosopher Desiderius Erasmus of Rotterdam, known as an opponent of dogmatism / 366 http://tr.wikipedia.org/wiki/Erasmus_Program%C4%B1

7 Program 1987’de başlamış Türkiye’de 2003-2004 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlamış. 2013 yılında anlaşmaların yenilenmesi gerekmektedir. Şimdiye kadar 2 milyonun üzerinde öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapılmış. 2013’de 3 milyon kişiye ulaşılması hedeflenmektedir. / 367

8 Program Avrupa’da 31 ülkede yaklaşık 1800 üniversitede uygulanmaktadır. –27 AB üyesi –3 Avrupa Ekonomik Alanı üyesi (İzlanda, Norveç, Lihtenştayn) –1 AB aday ülke (Türkiye) 94 Devlet Üniversitesi 45 Vakıf Üniversitesi 5 Vakıf meslek yüksekokulu 5 Kıbrıs Üniversitesi / 368

9 Kategorileri 1.Erasmus o ̈ ğrenci o ̈ ğrenim hareketliliği 2.Erasmus o ̈ ğrenci staj hareketliliği 3.Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Staff Mobility for Teaching Assignments (STA) –1 Haziran 2003 başlıyor 30 Eylül 2004’e Kadar 4.Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği Staff Mobility for Staff Training (STT) –1 Haziran 2003 başlıyor 30 Eylül 2004’e Kadar / 369

10 İkili Anlaşmamız olan 144 kurum var / 3610

11 Kontenjanlar / 3611

12 / 3612

13 / 3613

14 Bizden Kimler Gitti? Öğrenci –Ayşegül TANAS (Tıp Phd.) Fransa- Universite Louis Pasteur (2009/2010 Güz) –Gülşen ÇİZMECİOĞULLARI (Tıp ) Macaristan Szeged University (2012-2013 Bahar) Öğretim Üyesi –Prof. Dr. Mustafa Gül (Fizyoloji) University of Louis Pasteur, Fransa 14.09.-19.09.09 –Prof. Dr. Saliha Karatay (FTR) University of Debrecen, Macaristan, 04.06.-08.06.12 / 3614

15 Sorularla ERASMUS Öğrenci gitmek istediği yeri belirlese biz anlaşma teklif etsek olur mu? –Anlaşma olması şart. Tabii ki karşı tarafa teklif edersiniz. İki taraf anlaşır ise bize sadece onay düşüyor. Asıl olan da bu. Staj için (4,5,6. sınıf ve asistanlar) göndereceğimiz öğrencilerde de ikili anlaşma şartı var mı? –Erasmustan gönderilecek ise şart. Not ortalaması 2.2/4 olarak belirtilmiş. Tıpta 100'lük sistem kullanılıyor. Not ortalaması kaç olacak? –YÖK’ün dönüşüm tablosundan dönüştürülebilir. / 3615

16 / 3616

17 Önce başvursam sonra ikili anlaşma yapılsa olur mu? –Öğrenci seçilmeden o ̈ nce, hareketlilik dönemini kapsayacak şekilde iki yükseköğretim kurumu arasında “kurumlararası anlaşma” yapılmış olması zorunludur Başvurular nasıl değerlendirilecek? –Akademik bas ̧ arı du ̈ zeyi : Öğrenci: %50 Staj: %55 –Dil seviyesi : Öğrenci: %55 Staj: %45 –Konus ̧ ma du ̈ zeyini tespit eden sınav (toplam yabancı dil sınav sonucuna etkisi %25’den fazla olamaz) / 3617

18 Üniversite birinci sınıftayım. Erasmus'tan faydalanabilir miyim? –Ulusal Ajans'in (UA) Erasmus'a basvurma koşullarına göre üniversite birinci sınıf öğrencileri Erasmus başvurusunda bulunamazlar. Dil sınavı ne zaman yapılacak? –18 Mart sonrası. Mart ayı içerisinde Kontenjanlar nasıl belirleniyor? Tıp öğrencileri için kontenjanlar kaç kişidir ve nereleridir? –Müracaatları, mevcut anlaşmaları ve tahmini bütçeyi görmek gerekiyor. / 3618

19 Uzmanlık eğitimi alan asistanlar nasıl başvurabilirler (uzmanlık eğitiminde master PHd programlarındaki gibi dersler olmadığından transkript ve not ortalaması nasıl olacak?) –Bu konuda tıpta deneyimimiz yok. Ancak lisans üstü dersi bitirmiş öğrenciler, orada araştırma yapıyorlar ve belli bir iş yükü dikkate alınarak success and failure diye transcript düzenleniyor. Farabi'de tıp 6. sınıfa öğrenci gönderilemiyormuş. Bu ERASMUS için de geçerli mi? –Erasmus’ta böyle bir sınırlama yok / 3619

20 Stajlarda ders programı uyumu sorunu olmuyor ama alt sınıflarda alınan eğitimi saydırmak zor. Ne yapılabilir? –Yönetimin tavrı önemli. Programların %100 uyması gerekmiyor. Yönetim tam uymasa da anlaşma yapabileceği gibi, tam uyan bir programa katılan öğrencinin belgesini gerekçeli olarak kabul etmeyebilir de (tatil yapan intörn örneği var…) / 3620

21 Ne Kadar Destek Alacağım? / 3621

22 / 3622

23 / 3623

24 / 3624

25 / 3625

26 / 3626

27 Erasmus kapsamında; yol masraflarının veya kalacak yer masrafının karşılanması mümkün mü? –Öğrenciye aylık Erasmus hibesi haricinde her hangi bir ek yardım sağlanmamaktadır. / 3627

28 Gittiğim üniversitede kalacak yeri nasıl ayarlayabilirim? –Öğrenci, gittiği üniversitede kalacak yeri kendisi bulmakla yükümlüdür. Gidilen yerin ERASMUS koordinatörlüğü genelde yol göstermektedir. / 3628

29 Yabancı uyruklu öğrenciler ERASMUS’tan faydalanabilir mi? –Bas ̧ ka u ̈ lkelerin vatandas ̧ ı olmakla birlikte Tu ̈ rkiye’deki yu ̈ kseko ̈ g ̆ retim kurumlarında kayıtlı o ̈ g ̆ renciler ve ilgili yasalar ve mevzuatlar c ̧ erc ̧ evesinde Tu ̈ rkiye'deki yu ̈ kseko ̈ g ̆ retim kurumlarında c ̧ alıs ̧ an personel En az ve en çok ne kadar süre gidebilirim? –Öğrenim hareketliliğinde asgari süre 3 tam ay, azami süre 12 tam aydır. –Staj hareketlilig ̆ inde asgari su ̈ re lisans, yu ̈ ksek lisans ve doktora o ̈ g ̆ rencileri ic ̧ in 3 tam ay, azami su ̈ re 12 tam aydır. 2 yıl eg ̆ itim veren meslek yu ̈ ksekokulu o ̈ g ̆ rencileri ic ̧ in asgari su ̈ re 2 tam ay, azami su ̈ re 12 tam aydır. / 3629

30 Erasmus Personel Ders Verme Hareketlilig ̆ i Erasmus personel ders verme hareketlilig ̆ i Tu ̈ rkiye’de EU ̈ B sahibi bir yu ̈ kseko ̈ g ̆ retim kurumunda ders vermekle yu ̈ ku ̈ mlu ̈ olan bir personelin en az 5 saat ders vermek s ̧ artı ile en c ̧ ok 6 hafta su ̈ re ile AB u ̈ ye u ̈ lkelerinden birinde EU ̈ B sahibi bir yu ̈ kseko ̈ g ̆ retim kurumunda o ̈ g ̆ rencilere ders vermesine ve ders vermeye ilis ̧ kin olarak kars ̧ ı kurumla ortaklas ̧ a akademik/eg ̆ itsel faaliyetler gerc ̧ ekles ̧ tirmesine imka ̂ n sag ̆ layan faaliyet alanıdır / 3630

31 Erasmus Personel Eg ̆ itim Alma Hareketlilig ̆ i Erasmus personel eg ̆ itim alma hareketlilig ̆ i Tu ̈ rkiye’de EU ̈ B sahibi bir yu ̈ kseko ̈ g ̆ retim kurumunda istihdam edilmis ̧ herhangi bir personelin en az 5 gu ̈ n en c ̧ ok 6 hafta su ̈ re ile AB u ̈ ye u ̈ lkelerinden birinde eg ̆ itim almasına imka ̂ n sag ̆ layan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet aracılıg ̆ ı ile yu ̈ kseko ̈ g ̆ retim kurumu personeli eg ̆ itim almak u ̈ zere bir yu ̈ kseko ̈ g ̆ retim kurumuna ya da bir is ̧ letmeye gidebilmektedir. / 3631

32 Önemli Belgeler Öğrenci do ̈ ndu ̈ kten sonra teslim etmesi gereken belgeler: –Misafir kurum tarafından yurtdıs ̧ ındaki staj do ̈ neminin bas ̧ arı deg ̆ erlendirmesini go ̈ steren bir belge –Katılım Sertifikası –O ̈ g ̆ renci Nihai Rapor Formu / 3632

33 Koordinatörden nasıl destek alabilirim? –Sorularınız cevaplanır; soru sorulmaz ;) –Gitmek istediğiniz kurumla yazışmalarınız kolaylaştırılır –Zekeriya Aktürk zekeriya.akturk@gmail.com İç hat: 1564 Cep: 05545409798 / 3633

34 Hatırlatacak Olursak... / 3634 Başvurular Başladı! 18 Mart Son http://erasmus.atauni.edu.tr

35 2012-2013 yılı Yükseköğretim Kurumları için Erasmus Uygulama El Kitabı / 3635 http://www.ua.gov.tr/programlar/hayatboyu-%C3%B6%C4%9Frenme-program%C4%B1/erasmus-program%C4%B1/alt- faaliyetler/ulusal-ajans-merkezli-faaliyetler/erasmus-hareketlilik-faaliyetleri/i-lgili-linkler-ve- d%C3%B6k%C3%BCmanlar/2012-2013-erasmus-hareketlilik-s%C3%B6zle%C5%9Fme-belgeleri

36 / 3636


"/ 361 ERASMUSHareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 08.03.2013 Zekeriya Aktürk, Tıp Fakültesi ERASMUS Koordinatörü 05545409798." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları