Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 BAŞARIYA YOLCULUK Projenin Adı: Başarıya Yolculuk Projenin Alanı ve Konusu: Eğitim – Okulda Başarısızlığın nedenleri Okulun Adı: Eruh Ç.P.L.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 BAŞARIYA YOLCULUK Projenin Adı: Başarıya Yolculuk Projenin Alanı ve Konusu: Eğitim – Okulda Başarısızlığın nedenleri Okulun Adı: Eruh Ç.P.L."— Sunum transkripti:

1

2 1 BAŞARIYA YOLCULUK Projenin Adı: Başarıya Yolculuk Projenin Alanı ve Konusu: Eğitim – Okulda Başarısızlığın nedenleri Okulun Adı: Eruh Ç.P.L

3 2 BAŞARMANIN ANAHTARI BİZDE ! İmece Halkasının Adı: Başarıya giden yolcular Projeye Başlama Tarihi:19 Şubat Pazartesi Halka Elemanları: 7 kız Halkanın Yaş Ortalaması: 16

4 3 BAŞARMANIN ANAHTARI BİZDE ! Proje Elemanlarının isim, görev ve sınıfları 1-Öğrenci Lideri, proje Oluşumu: Remziye OĞUZ 10-f 2-portföy yöneticisi: Gizem EPÖZDEMİR 10-f 3-Araştırma yöneticisi: Nuran BAYTEKİN 10-f 4-Finans Yöneticisi: Suzan ATABAY 10-f 5-Web Tasarımcısı: Pınar OKTAY 10-f 6-Lojistik Sorumlusu: Esra YILMAZ 10-f 7-Günlük ve İletişim sorumlusu: Huriye AKAN 10-f

5 4 BAŞARMANIN ANAHTARI BİZDE ! Halka Lideri Öğretmen: Uğur KARAMAN Alanı ve Cep Telefonu:Bilgisayar 0505 616 50 34 Destek Öğretmen: İrfan ÇİNAR Alanı ve cep telefonu: Okul öncesi öğret. 0505 759 36 10 Proje Danışmanı: Cengiz KAHRAMAN Toplantı gün, yer ve saati:15 günde bir Cumartesi günü 10/F sınıfında saat: 10:00 – 12:00 arası toplanacağız. 10/F sınıfında saat: 10:00 – 12:00 arası toplanacağız. Projenin çalışılma süresi: 2 Yıl

6 5 BAŞARMANIN ANAHTARI BİZDE ! Halkanın Sloganı: Başarmanın anahtarı bizde !... Projenin genel amacı: Öğrencilerin okul başarılarını artırmak Projenin Özel Amaçları: 1.Öğrencilerin derslere ve sosyal etkinliklere aktif bir şekilde katılımı sağlamak 2.Okulu daha ilgi çekici bir yer haline getirmek 3.Öğrencilerin teknolojiyle buluşmalarını sağlamak 4.Okul aile işbirliğinde sağlamak

7 6 BAŞARMANIN ANAHTARI BİZDE ! 24 Şubat Cumartesi günü saat 10:00’da 10/F sınıfında arkadaşlarımızla toplanarak kendi aramızda görev dağılımını şu şekilde yaptık: Proje Elemanlarının isim, görev ve sınıfları: 1-Öğrenci Lideri:Proje Oluşumu: Remziye OĞUZ 2-portföy yöneticisi: Gizem EPÖZDEMİR 3-Araştırma yöneticisi: Nuran BAYTEKİN 4-(Finans Yöneticisi: Suzan ATABAY 5-Web Tasarımcısı: Pınar OKTAY 6-Lojistik Sorumlusu: Esra YILMAZ 7-Günlük ve İletişim sorumlusu: Huriye AKAN

8 7 Beyin Fırtınası tekniğini kullanarak arkadaşlarımızla şu problemleri tespit ettik: 1.Okulda başarısızlığın nedenleri 2.Aile tutumları 3.Kızların okula gönderilmemesi 4.Disiplin sorunları 5.Çevre Kirliliği 6.Kötü beslenme 7.Kantin sorunları

9 8 EKİP ELEMANLARI 1.Sorun2.Sorun3.Sorun4.Sorun5.Sorun6.Sorun7.Sorun 1.RemziyeOĞUZ7432615 2.NuranBAYTEKİN7321564 3.Suzan ATABAY 6723451 4.EsraYILMAZ7645312 5.PınarOKTAY6352147 6.HuriyeAKAN6435172 7.GizemEPÖZDEMİR7154236 Toplam46282422222727 %

10 9 BAŞARMANIN ANAHTARI BİZDE ! Yaptığımız oylama sonucu 46 puan ile “okulda başarısızlığın nedenleri” adlı problem, proje konusu olarak ön plana çıkmıştır. Yaptığımız oylama sonucu 46 puan ile “okulda başarısızlığın nedenleri” adlı problem, proje konusu olarak ön plana çıkmıştır. Arkadaşlarımızla beyin fırtınası tekniği ve balık kılçığını kullanarak nedenlerini şu şekilde tespit ettik:

11 10 BAŞARMANIN ANAHTARI BİZDE ! AİLE OKULDA BAŞARISIZLIĞIN NEDENLERİ OKUL ÖĞRENCİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARI ÇEVRE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ÖĞRETMENLER

12 11 AİLE: 1.Ailenin ekonomik durumu 1.Ailenin ekonomik durumu 2.Ailenin ilgisizliği 2.Ailenin ilgisizliği 3.Ailedeki demokrasi yoksunluğu 3.Ailedeki demokrasi yoksunluğu 4.Ailenin eğitimsizliği 4.Ailenin eğitimsizliğiOKUL: 1.Okulun fiziki şartları 1.Okulun fiziki şartları 2.Okuldaki disiplin sorunları 2.Okuldaki disiplin sorunları 3.Okulda sosyal faaliyetlerin yetersiz kalması 3.Okulda sosyal faaliyetlerin yetersiz kalmasıÖĞRENCİLER: 1.Ders çalışmamaları 1.Ders çalışmamaları 2.Motivasyon eksikliği 2.Motivasyon eksikliği 3.Sınav Kaygısı 3.Sınav Kaygısı 4.Dikkatsizlik 4.Dikkatsizlik ÖĞRETİM PROGRAMLARI: 1.Öğrencilerin mevcut öğretim programını ilgi çekici bulmaması 1.Öğrencilerin mevcut öğretim programını ilgi çekici bulmaması BAŞARMANIN ANAHTARI BİZDE !

13 12 BAŞARMANIN ANAHTARI BİZDE ! ÇEVRE: 1.Çevre kirliliği 2.Öğrencilerin arkadaş çevresinin etkisinde kalması (olumsuz model) 2.Öğrencilerin arkadaş çevresinin etkisinde kalması (olumsuz model) ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ: 1.Sürekli öğretmen merkezli yöntemlerin kullanılması 1.Sürekli öğretmen merkezli yöntemlerin kullanılmasıÖĞRETMEN: 1.Öğretmenin olumsuz tutum ve davranışları 1.Öğretmenin olumsuz tutum ve davranışları 2.Öğrencilere demokratik şekilde davranılmaması 2.Öğrencilere demokratik şekilde davranılmaması

14 13 BAŞARMANIN ANAHTARI BİZDE ! 11 Nisan Çarşamba günü okulumuzdaki 70 öğrenciye uyguladığımız anket sonuçlarına göre okulumuzdaki başarısızlığın nedenleri olarak: 11 Nisan Çarşamba günü okulumuzdaki 70 öğrenciye uyguladığımız anket sonuçlarına göre okulumuzdaki başarısızlığın nedenleri olarak: 1-Öğrencilerin %65’i ‘’bazı derslere karşı yeteneğim olmadığından’’ adlı unsuru işaretledikleri görülmüştür. 2-Öğrencilerin %60’ı ‘’iyi ders çalışma yöntemlerini bilmediğinden’’ adlı unsuru işaretledikleri görülmüştür. 3-Öğrencilerin %57’si ‘’beklediğim notu alamadığım.’’ adlı unsuru işaretledikleri görülmüştür 4-Öğrencilerin %5’lik kısmı ‘’yeterince beslenemiyorum’’ adlı unsuru işaretledikleri görülmüştür. 5-Öğrencilerin % 3,5’i ‘’uzun süre öğretmensiz kaldığımdan’’ adlı unsuru işaretledikleri görülmüştür.

15 14 BAŞARMANIN ANAHTARI BİZDE ! Arkadaşlarımızla 21 nisan Cumartesi günü saat 10:00-12:00 arası bir araya gelerek önceden belirlediğimiz probleme ilişkin nedenlere uygun çözüm yolları geliştirdik. Söz konusu probleme ilişkin çözüm yollarını aşağıdaki gibi belirledik: Arkadaşlarımızla 21 nisan Cumartesi günü saat 10:00-12:00 arası bir araya gelerek önceden belirlediğimiz probleme ilişkin nedenlere uygun çözüm yolları geliştirdik. Söz konusu probleme ilişkin çözüm yollarını aşağıdaki gibi belirledik: 1-Aile: Aile ile görüşme, aileye yönelik konferanslar, ailelerin katılacağı sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi, aile-okul katılımı sağlanacak 2-Okul: Okul müdürümüzle görüşerek okulumuzun fiziki şartlarını düzeltmesi için yapılması gereken çalışmaların neler olabileceği konusunda destek olmak ve fikir beyan etmek, eğitim araç-gereçlerinin yenilenmesi, sosyal etkinliklerinin düzenlenmesi, rehberlik servisinin daha verimli hale getirmek, okul-aile birliği aracılığıyla başarısız olan öğrencilerin aileleriyle görüşmelerin gerçekleştirilmesi

16 15 BAŞARMANIN ANAHTARI BİZDE ! 3-Öğrenciler: Rehberlik servisinden daha iyi yararlanmaları için rehberlik çalışmaları hakkında öğrencilerin bilgilendirilecek, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi,öğrencilerin dikkatini çekecek panoların düzenlenmesi 4-Öğretim programları: Öğrenci ihtiyaç ve isteklerine göre öğretmenlerin konu anlatımının sağlanması,ezberci olmayacak şekilde öğrenciye konuların benimsetilmesi 5-Çevre: En temiz sınıf ve öğrenci seçilerek ödüllendirilmesi, çöp kutularının sayısının arttırılması, öğrencilerin çevre temizliği konusunda bilgilendirilmesi, temizlikle ilgili uyarıcı yazıların asılması 6-Öğretim yöntemleri: Öğretimde öğrenci ve öğretmenin derse ortak katılımının sağlanması 7-Öğretmenler: Öğretmenlerimizin olumsuz davranışlarının öğrenciyi etkilemesinin engellenmesi,eşit davranmanın sağlanılması

17 16 BAŞARMANIN ANAHTARI BİZDE ! SONUÇ Bir gruba ait olma duygusunu yaşadık. Dayanışma ve işbirliği içerisinde bir çok sorunun üstesinden gelebileceğimizi gördük. Başarmanın ne güzel bir şey olduğunu yaşadık ve gördük Kendimize olan güvenimiz daha da arttı. Hayata bakış açımız olumlu yönde değişti.

18 17 BAŞARMANIN ANAHTARI BİZDE ! TEŞEKKÜRLER "BİLİŞİMCİ MARTILAR 2006-2007 " proje çalışmasında Eruh Çok Programlı Lisesi ”Başarıya Giden Yolcular” grubu olarak; Çalışmalarımızda bize liderlik eden öğretmenlerimiz Uğur KARAMAN ve İrfan ÇINAR' a, okul müdürümüz Sn. Seçim MUTLU’ ya, bize her türlü desteğini sunan M. Murat ZEREN ve Cengiz KAHRAMAN’ a idarecilerimize, derslerimiz yanında yaptığımız etkinliklerde bizi destekleyen, anlayış gösteren öğretmenlerimize TEŞEKKÜR EDERİZ. Kaynak araştırmasında bize yardımcı olan, okul rehberlik öğretmeni Sn. Mahmut AKILLI’ya ve müdür yardımcımız A. Halim ACAR’ a Teşekkür ederiz. Bizi motive ederek çalışmalarımız için yol gösteren Sn. Hayal KÖKSAL‘ a, Sn. Mehmet Nuri ÇANKAYA' ya,Microsoft'a TEŞEKKÜR EDERİZ.


"1 BAŞARIYA YOLCULUK Projenin Adı: Başarıya Yolculuk Projenin Alanı ve Konusu: Eğitim – Okulda Başarısızlığın nedenleri Okulun Adı: Eruh Ç.P.L." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları