Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sigorta Hukuku 31 Ekim 2012 ..

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sigorta Hukuku 31 Ekim 2012 .."— Sunum transkripti:

1 Sigorta Hukuku 31 Ekim 2012 .

2 Sigorta Aracıları ve Temsil
Emine Yazıcıoğlu, Sigorta Aracıları Hukuku, Cilt: 1, İstanbul 2010 A) Terimler SAŞ: Acente (“ACT”): SCK m. 2 f. 1 b. (l) ve m. 23 SEN: Broker (“BKR”) SCK m. 2 f. 1 b. (d) ve m. 21 f. 2 Bağımsız: Prodüktör (= ??) SCK uyarınca veda!

3 B) Acente - 1 1. Terim TTK m. 102 SCK m. 2 f. 1 b. (l) ve m. 23.
2. Uygulanacak hükümler SCK m. 23 f. 18: TTK Acente hükümleri TTK m. 102 f. 3: özel hükümler saklı.

4 Acente - 2 3. Tanım: SCK m. 2 f. 1 b. (l) = TTK m. 102 f. 1:
SAŞ’ye tâbi sıfatı olmadan, bir ACT sözleşmesine dayanarak, belli bir yerde veya bölgede, sürekli olarak, S/S yapılmasına aracılık eden veya SAŞ adına yapan, S/S kurulmadan hazırlık çalışmaları yürüten (SCK m. 2 f. 1 b. (l)), tazminatın ödenmesine yardımcı olan (SCK m. 2 f. 1 b. (l)), GK/TK (SCK m. 23 f. 1 c. 1).

5 Acente - 3 4. İdarî düzen SCK m. 23 f. 2-14;
Sigorta Acenteleri Yönetmeliği (“SAY”; RG T: 14/4/2008, Sayı: Mükerrer); Faaliyete başlama şartları: SCK, SAY; DİKKAT: Bankalar ACT olabilir (SCK m. 23 f. 3, 10). Mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak zorunda (SAY m. 7 f. 1).

6 Acente - 4 5. S/S yapma yetkisi SAŞ’ye ait (TTK m. 107);
ACT’ye yetki: özel ve yazılı onay şart; Onayın tescil ve ilânı şart. Bu yetkiyi alan ACT, başka ticarî faaliyette bulunamaz (SCK m. 23 f. 10); Dikkat: İstisna: Bankalar, Özel Kanun ile yetkililer (SCK m. 23 f. 10).

7 Acente - 5 Yetkisiz işlem: TTK m. 108 f. 1:
ACT, yetkisiz veya aşarak S/S yapmışsa, SAŞ, S/S’yi öğrenince derhâl: (1) “İcazetim var”: S/S yürürlükte; (2) Suskun: DİKKAT: icazet verMEmiş sayılır (TTK m. 108); (3) “İcazetim yok”: “ACT S/S’den bizzat sorumlu olur” (olabilir mi?).

8 Acente - 6 6. Prim tahsil yetkisi
SCK m. 23 f. 10: “prim tahsil etme yetkisi verilen” – başka hüküm yok. SAY m. 12 f. 2: yetki şart; SAY m. 10 f. 1: tescil ve ilan şart! (= TTK kuralları) “Yetkili” ACT: başka faaliyet yasağı - Dikkat: İstisna: Bankalar, Özel Kanun ile yetkililer (SCK m. 23 f. 10).

9 Acente - 7 7. ACT sözleşmesinin sona ermesi
Genel hükümler: TTK m Sorun: “portföy tazminatı”; Çözüm: SCK m. 23 f : a) Başlamış işlerin komisyonu: ACT, sona erme ânında yapılmış veya “kısa süre içinde (???)” yapılacak S/S’nin komisyonlarına hak kazanır (f. 15);

10 Acente - 8 b) Portföy tazminatı
Yeni hüküm: SCK m. 23 f. 16 c. 1 (karş. TTK m. 122) aa) “Sigortacı, ACT’nin portföyü sayesinde önemli menfaatler elde ediyor” VE bb) “hakkaniyet gerektiriyorsa” istenebilir. İstisnalar (f. 16 c. 2): (i) ACT haklı sebep olmadan feshetmişse, (ii) ACT’nin kusuru sebebiyle SAŞ feshetmişse, “hak düşer”.


"Sigorta Hukuku 31 Ekim 2012 .." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları