Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA BECERİLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERİMLİ DERS ÇALIŞMA BECERİLERİ"— Sunum transkripti:

1 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA BECERİLERİ

2 GENEL BEKLENTİ : ÖĞRENCİNİN ÇOK DERS ÇALIŞIP BAŞARILI OLMASI
BAŞARISIZLIK NEDENİ = YETERİNCE DERS ÇALIŞMAMAK ???? BAŞARI ≠ ÇOK ÇALIŞMAK BAŞARI = VERİMLİ DERS ÇALIŞMAK

3 “VERİMLİ DERS ÇALIŞMA” NE DEMEKTİR?
“Öğrencinin zamanını, belirlenmiş hedefler ve saptanmış öncelikler doğrultusunda programlı ve verimli bir şekilde kullanmasıdır.” (Yeşilyaprak, 2010)

4 NASIL VERİMLİ DERS ÇALIŞILIR???
İstekli ve kararlı olma Kendi öğrenme stilinin farkında olma Kendi öğrenme yöntemine göre bir sistematik geliştirme ve buna göre çalışma (Taşdelen, b.t.)

5 ÖĞRENME STİLLERİ Görsel Öğrenme İşitsel Öğrenme Dokunsal Öğrenme
Kinestetik (Harekete Dayalı) Öğrenme

6 Görsel Öğrenme Gördüklerini hatırlar. Metin ve çizimleri takip eder. İnsanları, eşyaları, resimleri gözlem yoluyla tanır/kavrar. En iyi öğrenme yolları: Not alma, liste yapma, okuma, kitaplar, video-filmler, basılı malzemeler, grafikler. Okuma/Çalışma özellikleri: Uzun süre çalışabilme, sessiz bir ortam, hızlı okuma, kelimelerin sesinden çok şeklini hatırlama.

7 İşitsel Öğrenme İşittiklerini hatırlar. Sözel ifadeleri takip eder. Dinleyerek ve konuşarak öğrenir. En iyi öğrenme yolları: Konuşma,Mülakat yapma,Tartışmalar yapma, Soru sorma ve cevap verme, Sözlü rapor verme. Okuma/Çalışma Özellikleri: Yüksek sesle okuma,Masal ve kitap kasetlerini dinleme,Olay ve öyküler hakkında sohbet etme. Okurken okudukları hakkında kendiyle ve başkalarıyla konuşma.

8 Dokunsal Öğrenme Dokunduklarını hatırlarlar. Dokunduklarını ve yazdıklarını takip eder. Dokunarak şeklini ve yerini değiştirerek öğrenir. En iyi öğrenme yolları: Karalama, Model inşa etme, Kabartma harita ve yazıları inceleme, Deney kurma, Yazma. Okuma/Çalışma Özellikleri: Yazma/izleme, Talimat okuyup inşa etme ya da bir eylem gerçekleştirme.

9 Kinestetik(Harekete Dayalı) Öğrenme
Yaşadıklarını hatırlar. Oynayabildiklerini ve prova yapabildiklerini takip eder. Fiziksel etkinlikler içerisinde öğrenir. En iyi öğrenme yolları: Fiziksel olarak katılabildiği öğrenmeler, Bilgi edinmek için alan gezileri yapma, Model inşa etme, Deney kurma, Rol oynama, Şeklini alma. Okuma/Çalışma Özellikleri: Pandomim, Talimat okuyarak inşa etme ya da bir eylem gerçekleştirme. (Güven, 2007) (Erkan, 2006)

10 ZAMANI PLANLAMA Etkin çalışma, öncelikle çalışma zamanını ve çalışma ortamını iyi organize etmekle başlar. Hedeflere ulaşmak ve başarılı olmak için zamanı ve ortamı iyi bir şekilde düzenleyebilirsek verimimiz yükselir. PLANLAMAK: Zamanı planlayarak hem zamanı, hem de enerjimizi daha ekonomik kullanabiliriz.Zaman konusunda başarı kriteri sadece hedefe ulaşmak değil, aynı zamanda hedefe en hızlı şekilde ulaşmaktadır. HAZIRLIK: Çalışmaya başlamada en çok zaman ve enerji kaybımız ne çalışacağımıza karar verme, gerekli malzemeyi biraraya getirme ve sonuç olarak çalışmaya oturma sürecinde meydana gelir.

11 ZAMANI PLANLAMA KONSANTRE OLMAK: Zamanı planlamada dikkat edilecek bir diğer noktada tv seyretmek, dergi okumak, çay kahve içmek, arkadaşlarla sohbet etmek gibi aktivitelere gerektiğinden fazla zaman harcanmasıdır.

12 ZAMANI PLANLAMA 1-Dönem Planı: Dönem planı için bir takvim kullanılabilir.Bu takvim,sınavları, ödev tarihlerini, toplantıları ve öğrencinin gereksinim duyduğu durumları içermelidir. 2-Haftalık plan: Bir hafta boyunca tüm görevleri planlamak için hazırlanır.Sınav için hazırlanma, ders kitabını okuma, çalışma, arkadaşlarla toplanma gibi etkinlikler için zaman ayrılır. 3-Günlük plan: Bir günde yapılacak etkinlikler önce sıralanmalı, sonra önem sırasına göre sınıflandırılmalıdır.

13 GÜNÜN VERİMLİ SAATLERİ
Günün değişik saatlerinde zihinsel enerji açısında duruma baktığımızda sabahın ilk saatlerinde 'ısınma' denilen zamanlarda performans düşüktür. Sabah ve öğleden sonra civarında zihinsel enerji yüksektir.Bu durum dikkate alınarak verimin yüksek olduğu saatlere ciddi çalışmalar yerleştirilmelidir.

14 ÇALIŞMA ORTAMININ DÜZENLENMESİ
ISI-IŞIK-OKSİJEN SESSİZLİK ÇALIŞMA MASASI -Çalışma masası “sadece” çalışmak içindir! (Yeşilyaprak, 2010)

15 ÇALIŞMA ORTAMININ DÜZENLENMESİ
İÇ SEBEPLER -Hayal Kurmak -Gelecekle İlgili Endişeler DIŞ SEBEPLER -Posterler -Yatarak Çalışmak -Müzik Dinleyerek Çalışmak -Televizyon -Telefon (Avcı, 2006)

16 ÇALIŞMA SÜRELERİNİN VE ARALIKLARININ PLANLANMASI
Çalışmaya Ayrılan Süre Dinlenme Süresi Dinlendirici Etkinlikler

17 NOT TUTMA NOT ALMANIN YARARLARI Öğrenmede aktif katılımı sağlar.
Öğrenmenin en büyük düşmanı olan unutmayı azaltır. Zaman ve enerjiden ekonomi sağlar. Tekrarlamak istediğimiz zaman not alınan anahtar kelimeler bütünü hatırlamamızı sağlar.

18 NOT TUTMA Not tutma kolay bir eylem değildir, ilkokuldan itibaren bu becerinin kazandırılması ve geliştirilmesi gerekir. Konuşmacının her söylediğini yazmak değil, önemli kısım ve ana düşünceyi yazmak önemlidir. Kısaltma sistemi kullanılmalıdır.

19 İyi bir not almada 3 şeye dikkat etmek gerekir :
NOT TUTMA İyi bir not almada 3 şeye dikkat etmek gerekir : Notlar dersin ana noktalarını ve özetini içermelidir. Yeterli ayrıntı ve örneklere yer vermelidir. Dersin örgütlenmesini yansıtmalıdır.(McWhorter 1989)

20 Öğretmenin ipuçları Ses tonunun değişmesi Konuşma oranının değişmesi
Anahtar sözcük ve cümlecikler kullanma Tahtaya yazma Göze-kulağa hitap eden araçlar kullanma Doğrudan bildirme Sözel olmayan ipuçları

21 AKTİF DİNLEME Etkili not alma becerisine sahip olmak için öncelikli adım dinleme becerisinin geliştirilmesidir. Duyma pasif, biyolojik bir süreçtir. Dinleme ise bilişsel bir etkinliği kapsayan bir süreçtir ve gelen bilgi yorumlanır. Konuyu derste dinleme yoluyla öğrenme kendi başına öğrenmeden daha etkilidir.

22 AKTİF DİNLEME Derste dinleme; Konunun özünü anlama olanağı verir.
Görsel-işitsel araçların kullanımıyla anlamayı kolaylaştırır. Sınıf içi grup etkileşimi öğrenmede etkilidir. Sınıf içi etkileşimde sınav için ipuçları öğrenilebilir.

23 Dinlemeye hazırlıklı olmak Ön kestirim ve düşünme
İyi bir dinleyici olmak için aktif dinleme becerilerine sahip olmak gerekir. Dinlemeye hazırlıklı olmak Ön kestirim ve düşünme Konunun ana ve alt düşüncelerini bulma -dersin amacı ne? -öğretmen dersi nasıl düzenlemiş? -düzenleme nedenden sonuca doğru mu?

24 -derse devam gereklidir!
Öğrenmek için: -not tutma -etkin dinleme -derse devam gereklidir! En önemli koşullardan biri de derste geçen düşüncelerin yaşamla ilişkisini kurmak,bildiklerimizle yeni öğrendiklerimizi karşılaştırmaktır. (Yeşilyaprak, 2010)

25 …ÖZET ÇIKARMA Okuduğunu anlamanın somut göstergesi, metni kısaltma işlemidir. 1-Özetlemeye hazırlık 2- Özetleme 3-Özeti gözden geçirme

26 …HAFIZAYI GÜÇLENDİRME
Hafıza(bellek), öğrenilmiş olanların beyinde saklandığı varsayılan bölgeye verilen isimdir. İyi anımsama için unutmanın nedenlerine bakmak gerekir. Bunlar; Yetersiz öğrenme, eksik kayıt Tekrarlanmadığı için izlerin kaybolması Başka izlenimlerin karışması hatırlamaktan hoşlanmadığınız anıların bastırılması

27 …HAFIZAYI GÜÇLENDİRME
Etkin öğrenme yöntemlerini kullanınız. Öğrendiklerinizi ilk 24 saat içerisinde kısa bir göz atmayla pekiştiriniz. Aralıklı tekrarlar yapınız.

28 …GÜDÜLENME Çalışmam gerektiğini biliyorum ama çalışamıyorum.
Kitabımı açıyorum ve kitaba bakarak öylece duruyorum. Bilmiyorum neden bir türlü dersin başına oturamıyorum. (Yeşilyaprak, 2010)

29 … Değişim için 5 adım

30 Değişim için 5 adım… 1. Adım: Öğrenme ile ilgili duygu ve düşüncelerin gözden geçirilmesi 2.Adım: Çalışma alışkanlıklarının gözden geçirilmesi 3.Adım: Etkin çalışma yöntemlerinin öğrenilmesi 4.Adım: Uygulamada kararlılık ve süreklilik 5.Adım: Sonucun değerlendirilmesi (Yeşilyaprak, 2010)

31 KAYNAKÇA Yeşilyaprak, B.(2010). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Ankara-Nobel Yayın Dağıtım. Güven, Z. Z. (2007). Öğrenme Stillerine Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Dinleme Becerisi Erişileri, İngilizce Dersine Yönelik Tutumları ve Öğrenilenlerin Kalıcılığına Etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı. Doktora Tezi. Konya. Erkan, S. (2006). Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri Avcı, Y. (2006). Sınıf İçi Rehberlik Etkinliklerinin Öğrencilerin Verimli Ders Çalışma Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir. Taşdelen, M. (b.t.). Verimli Ders Çalışma. 7 Mart 2012 tarihinde den elde edildi.


"VERİMLİ DERS ÇALIŞMA BECERİLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları