Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BURSA ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ KALİTE ÇALIŞMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BURSA ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ KALİTE ÇALIŞMALARI"— Sunum transkripti:

1 BURSA ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ KALİTE ÇALIŞMALARI 2000-2006

2 KALİTE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN EKİP
Emine Süngü(Röntgen teknikeri) İrem Uysal(Ebe-Hemşire) Serdar Erbek(Doktor) Hatice Kurtulmuş(Gıda teknikeri) Talat Nuyan(Ebe-Hemşire)

3 1 Ağustos 2005 Firma desteği? Kendi ekibimiz? ISO gerekli mi? 100 kriter ne olacak?

4 Görev tanımları yazıldı
25 kişiye Temel Eğitim kursu aldırıldı İç tetkikçi sayımız gözden geçirildi 100 kriter ile ilgili olarak hekimlerden yardım istedik Kalibrasyon zamanı gelen cihazların kalibrasyonu yaptırıldı

5 100 KRİTER 5. MADDE ÖRNEK ÇALIŞMASI
Hastanın Kendini İyi Hissetmesi Fiziki Muayene ve Laboratuar bulgularının normal olması Uygulanmakta olan bir tedavinin ev koşullarında da idame edilebilmesi

6 TABURCU SONRASI BİLGİ FORMU
ADI/SOYADI PROTOKOL NO YATIŞ TARİHİ ÇIKŞ TARİHİ KONTROL TARİHİ TEŞHİS : ………………………………………………………………………………………………………………… TEDAVİ ŞEKİLLERİ 1-İLAÇ TEDAVİSİ: İLAÇ KULLANIM TABLOSU İLAÇLAR SABAH ÖĞLEN AKŞAM GECE KULLANIM SÜRESİ TOK Kullandığı ilaçlardan özel bir besin ile olası bir etkileşimi var ise belirtiniz ……………………………. 2-DİYET TEDAVİSİ: 3-EGZERSİZ TEDAVİSİ:……………………………………………………………………………………. 4-Kullanacağı cihazda dikkat etmesi gereken noktalar:……………………………………………………. 5-Cerrahi bir müdahale yapıldıysa: Pansuman Sıklığı Ne Zaman Banyo Yapacağı Dikişin Alınacağı Tarih Kontrole Geliş Tarihi Gerektiğinde irtibat kurabileceğiniz telefon numarası: dahili…………… DOKTOR İMZA/KAŞE

7 19 Ekim 2005 ISO+KALİTE KRİTERLERİ Hedef 6 Ay

8 TALİMAT SAYILARI Eski Talimat Sayısı:174 Yeni Talimat Sayısı:117
İptal Talimat Sayısı:80 100 Kriter için yapılan talimat sayısı:17

9 HASTA YATAĞI DEĞİŞTİRME TALİMATI
SSK BURSA BÖLGE HASTANESİ TALİMAT Kod. No:T/SER/06 Yürürlük Tarihi:03/12/2001 Revizyon Tarihi:- Revizyon No:00 Sayfa No:1/1 HASTA YATAĞI DEĞİŞTİRME TALİMATI Eldiven ve maske giy. Temiz ve kirli çamaşır arabası ile hasta odasına git. Toz kalkmamasına özen göstererek kirli takımları çıkar kirli çamaşır arabasına koy. Temiz yatak çarşafını hasta yatağına ser. Battaniyeleri temiz nevresimle kapla. Temiz yastık kılıfı tak. Hasta yatağı kirli ise hemen değiştir. Normal durumlarda her 5 günde bir değiştir. Serviste bekletmeden yığılma olmadan çamaşırhaneye her gün sayarak teslim et. Defter kaydını kontrol et. Temiz yatak takımlarını sayarak teslim al, defter kaydını kontrol et. HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Birim Sorumlusu Yönetim Temsilcisi Baştabip

10 ANESTEZİ TEKNİSYENİ TARAFINDAN HASTABAŞINDA YAPILMASI GEREKENLER TALİMATI
Makine kontrolünü yap. VAPORİZATÖRLER ve OAZOT PROTOKSİT kontrol et Anestezik ilaçları hazırla,enjektörlere çek. Enjektörlerin üzerine ilaç isimlerini,% konantrasyon dozlarını yaz. Entübasyon tüplerini numaralara göre diz. AİRWAY’ leri numaralar göre diz. Turnike flasterleri hazırla. Anjioketleri çeşitli numaralarda hazırla. Peri kutusunun içine alkollü pamuk hazırlanır. Laringoskop takımlarını hazır bulundur. Tüm Bleydlerin ışıklarının yanıp yanmadığını kontrol et. Aspirasyon sondalarını her numaradan kontrol ederek hazırla. Acil ilaçlar,dolapta her an kullanılacakmış gibi hazır bulundur. Hastayı,masaya nazik güler yüzlü ve sohbet ederek al Hastaya tansiyon aleti manşonunu tak,tansiyonunu ölç Parmağına, oksijen saturasyonu ölçen probu tak Hastanın klinik durumuna uygun serum hazırla. Uygun numaralı anjioketle sol kola damar yolu aç. Flaster ile sağlam bir şekilde tespit et (İlk önce anjioketin üzerine 2 flaster alttan kelebek şeklinde 3 flaster tekrar bunun üzerine yapıştır. Serum setini de içine alacak şekilde hazırla). Serumu uygun bir hızla açarak sıvıyı vermeye başla Enjektöre çekili olarak hazır duran anestezik ilaçları,seçilen anestezi tipine göre sırası ile kullan. Hastaya %100 O solut.

11 Uygun bir tüple entübe et
Uygun bir tüple entübe et. Her iki akciğeri steteskopla dinleyerek tüp tespit et. Ağıza, tüpün ısırılmaması için uygun AIRWAY’ i koy Y Konnektörünü tüpe bağlayarak anesteziye devam et. Uzun etkili kas gevşetici yapıldıysa otomatik ventilatörü aç TV sayısı I/E oranı İNSPİRATÖR FLOW’ u gazları ayarla . tekrar tansiyon ölç. Hastayı stabil hale getir. Anestezi raporuna yapılanları yaz. Raporu çift nüsha hazırla. 1nüshayı anestezi servisine,2.nüshayı hasta dosyasına koy. Kullanılan ilaç ve sıhhi malzemeleri rapora yaz. Hastayı,göz,el monitör yardımı ile yakın takibe al. Hasta, anestezi altında iken kesinlikle başını terk etme. Hasta takibi sırasında en ufak şüphe uyandıran bir olay olduğunda Anestezi Uzmanına haber ver Hastayı uyandırırken tekrar sırası ile işlemleri geriye doğru yap. İlk önce anestezik gazları sonra AZOTPROTOKSİTİ kes. Hastada ilaç yıkma bulguları(yutma,hareket,göz yaşı,ıkınma,soluma...)varsa PROSTİGMİN ATROPİN’İ uygun dozda yap. Spontan Solunum yeterli ve hasta uyaranlara cevap veriyorsa hastayı EXTÜBE et. Hastaya maske ile 10 dakika süresince %100 O ver. Hastayı sözlü uyaranlara yanıt veriyorsa,ameliyathane dışına al(O saturasyonu,nabız ve tansiyon normal ise).

12 ANESTEZİ HAZIRLIK FORMU
TARİH : ………/………/200. KONTROL EDİLEN PARAMETRELER 1- (F/TKN/148) Ameliyathane Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Bakım-Kontrol formuna göre makine ve ekipman kontrolü yapıldı 2- Anestezik ilaçlar hazır, enjektöre çekili, enjektör üzerine ilaç isim ve konsantrasyonu yazılı 3- Entübasyon tüpleri numaralarına göre hazır 4- Uygun numaralı airway’ler hazır 5- Turnike ve flasterler hazır 6- Anjioketler, çeşitli numaralarda hazır 7- Laringoskop ve bleydler hazır, ışıklar kontrol edildi 8- Uygun numaralı aspirasyon sondaları 9- Acil ilaçlar kontrol edildi, eksikler tamamlandı NOT : Günlük kontroller anestezi teknisyeni tarafından yapılır ONAYLAYAN Yapan kişi ilgili kutucuğa adının ve soyadının baş harflerini yazar Anestezi Sorumlu Teknisyeni Ad Soyad/İmza F.AML/20/00

13 SSK BURSA BÖLGE HASTANESİ YATAN HASTA REFAKATCİ ve ZİYARETÇİ TALİMATI
Kod. No: T/GNL/18 Yürürlük Tarihi:27/10/2003 Revizyon Tarihi:- Revizyon No:00 Sayfa 1 / 1 YATAN HASTA REFAKATCİ ve ZİYARETÇİ TALİMATI AMAÇ :Yatan hastanın yanında kalan refakatçinin refakat işlemlerinin yapılması. Ziyaret saatlerinin ve ziyaret şeklinin düzenlenmesi. KAPSAM : SSK Bursa Bölge Hastanesinde yatan tüm hak sahiplerini ve ziyaretçilerini kapsar. SORUMLULAR : Baştabip Yardımcısı Servis doktorları, Servis hemşiresi, Görevli personel, , Karantina memuru ,Muhasebe memuru TANIMLAR : Refakatçi: İhtiyaç halinde hastaya yardımcı olmak amacıyla hasta yanında kalmasına müsaade edilen kişi. UYGULAMA : YATAN HASTA REFAKATÇİLERİ; Doktor serviste lüzum gördüğü hastaya gün belirterek ve servis hemşiresinin de onayını alarak refakat kağıdını imzalar ve kaşeler. Bir odada iki refakatçiden fazla kalmaması kuralına özen gösterir. Baştabip yardımcısı: Servisten gelen refakatçi kağıdını kontrol eder, onaylar ve karantina servisine gönderir. Karantina servisi memuru ücretlendirme yapar, paranın tahsili için muhasebe servisine gönderir. Muhasebe servisine giden hasta ücretini öder. Makbuz ile servise gelir. Mesai dışında bu işlemler nöbetçi şef onayı ile nöbetçi memur tarafından hazırlanır. Her sabah vizitinde servis hemşiresi tarafından refakatçi makbuzları kontrol edilir.Hastanın durumu değerlendirilerek hekim kararına göre refakat süresi uzatılır veya sona erdirilir. ZİYARETÇİLER; Hastanemizde ziyaret saatleri her gün ve arasındadır.Dini Bayramlarda 10:00:22.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul edilir. Bu saatler ve günler dışında ziyaretçi kabul edilmez. Galoşsuz ziyaretçi kabul edilmez. 0-12 yaş çocuklar ziyarete kabul edilmez. Ziyaretçiler tarafından hastalara çiçek, kolonya, mecmua ve kitap gibi hediyeler getirilebilir. Yiyecek ve içecek kabul edilmez. Ziyaretçilerin yataklara oturmasına izin verilmez. EKLER: Hasta refakatçi kağıdı Refakatçi defteri Refakatçi makbuzu. HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Birim Sorumlusu Yönetim Temsilcisi Baştabip

14 KLİNİK HASTA-HASTA YAKINI BİLGİLENDİRME FORMU
HastaHZiyaretçisi : Hastalar ziyaretçilerini, sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir. Bilinci yerinde olan hasta, aşağıdaki hususlarda sağlık kuruluşu idaresine yardımcı olmalıdır. astanemizde ziyaret saatleri her gün 13:00-14:00 ve 19:00-21:00 arasındadır. Dini Bayramlarda 10:00-22:00 saatleri arasında ziyaretçi kabul edilir. Bu saatler ve günler dışında ziyaretçi kabul edilmemelidir. 0-10 yaş arası çocuklar(çocukların sağlığının korunması amacı ile) ziyarete kabul edilmemelidir. Ziyaretçinin, herhangi bir şekilde, kokulu ve açık yiyecek ve içecek getirmesini istememeli ve getirileni de kabul etmemelidir. Aynı anda mümkün olduğu kadar az ziyaretçi kabul etmelidir. Ziyaretçileri gereğinden fazla kalmamaları konusunda uyarmalıdır. Ziyaretçinin kendi hastasına veya başka hastalara ait eşyaları kullanmamasına ve hasta yataklarına oturmasının engellenmesine yardımcı olmalıdır. Hasta Refakatçisi :Hasta Refakatçileri sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde hastanemizde bulunmaktadırlar.Bu Kurallar: Doktor tarafından hastanın yanında refakatçi kalmasına karar verildiğinde, bu kişiler hemşirelerine başvurarak Refakatçi Kartı almak için gerekli işlemleri başlatmalıdırlar. Refakatçiler yaka kartlarını her zaman takmalıdırlar. Her sabah 08:00-08:30 saatleri arasında doktor ve hemşireler vizit yaparlar. Vizit saatlerinde refakatçiler bekleme salonlarında bulunmalıdırlar. Her hastanın yanında bir refakatçi kalmalıdır. Tek kişilik odalar dışında , bayan hasta yanında erkek hastanın kalmasına izin verilmez. Refakatçiler hastasıyla ilgili problem olduğunda ve refakatçi süreleri dolduğunda hemşirelerine bilgi vermelidir. Hasta yanında yiyecek bulunmamasına ve hasta yataklarına oturulmamasına özen göstermelidirler. Hasta : Bilgi verme :Hasta, sağlığı ile ilgili geçmişteki tüm bilgileri, hastanede uygulanan tedavi sırasında ve sonrasında meydana gelen değişiklikleri bildirmelidir. Hastanemizde bulunduğunuz süre içerisinde doktorunuzun sizin için planlamış olduğu tedavide kullanılacak ilaçların dozları, kullanım şekli dosyanızda mevcut olacaktır. Bu ilaçların kullanımı sırasında çok az bir olasılık da olsa herhangi bir yan etki oluşabilir, bu durumda doktorunuzu bilgilendiriniz. Size uygulanacak bir Fizik Tedavi programı belirlenmişse bu program fizik tedaviyi uygulayacak fizyoterapist tarafından size anlatılacaktır. Sizde gerekli bilgiler sorulduğunda kendisine cevap veriniz. Hastanemizde yattığınız süre içinde özel bir beslenme programı uygulanacaksa hastanemizde mevcut bulunan diyet uzmanı tarafından size ait dosyaya gerekli bilgiler kayıt edilir. Sizde gerekli bilgiler sorulduğunda kendisine cevap veriniz.

15 KLİNİK HASTA-HASTA YAKINI BİLGİLENDİRME FORMU
Hastanemizde yattığınız süre içinde size pansuman uygulanıyorsa ;pansuman yerindeki pete ani ve fazla miktarda akıntı ve kanama olduğunda hemşirenize haber vermelisiniz. Önerilere Uyma : Hasta tedavisinden sorumlu yetkili doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve yetkili doktorun talimatları doğrultusunda hemşireler ve ilgili sağlık personelinin bakım planını yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür. Planlanan Tedaviyi Reddetme : Tedavinin reddedilmesi veya doktorun talimatlarına uyulmaması halinde doğacak sonuçlardan hasta kendisi sorumludur. Tetkik ve Tedavi Giderleri : Hasta sağlık giderinin ne şekilde ödeneceğini bildirmelidir. Hastanın giderleri herhangi bir kurum tarafından ödeniyorsa ilgili evrakları getirmek zorundadır. (Acil durumlarda bu evraklar aranmaz.) Ödemeyi kendi yapacaksa da kurumun belirlediği süre içinde yapmalıdır. Hasta bulunduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır. Saygı Gösterme : Hasta diğer hastalar ile hastane personelinin haklarını dikkate almak zorundadır. Aksi durumlarda yönetimin alacağı tedbirlere uymalıdır. Bulaşıcı Hastalıklar Hali : Bulaşıcı hastalık şüphesi veya teşhisi olan hasta, yetkili doktorunun çıkmasında sakınca olmadığını belirtir izni olmadıkça, taburcu olmayı talep etmemelidir. Uygunsuz Talep : Hasta yetkili doktorunca uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesi veya uygulama yapılmasını talep etmemelidir. Tazmin Sorumluluğu : Hasta, kusurlu kullanım veya kasıtlı olarak sağlık kuruluşunun demirbaş veya sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyanı tazmin etmelidir. Haklarınızla ilgili olarak hastanemizin çeşitli yerlerinde tabelalar asılıdır ve Hasta Hakları Birimi bulunmaktadır. Herhangi bir sağlık çalışanının elektronik sağlık kayıtlarınıza erişmesini istemediğinizde yazılı olarak sunmanız gerekir.Bu durumda ,sistem yöneticisi tarafından bilgilerinize erişim engellenir. Organ bağışında bulunmak istiyorsanız hemşirenizden bilgi alabilirsiniz.

16 POLİKLİNİK HASTA-HASTA YAKINI BİLGİLENDİRME FORMU
BAŞVURU ŞEKLİMİZ numaralı telefondan bir gün önceden muayene olmak istediğiniz polikliniğe randevu alarak ve randevu saatine uyarak hizmet alabilirsiniz. SMS yoluyla 3443 numaralı mesaj hattından yine bir gün önceden muayene olmak istediğiniz polikliniğe randevu alarak ve randevu saatine uyarak hizmet alabilirsiniz. Randevu alamadıysanız muayene olmak istediğiniz günün sabahı Müracaat Biriminden her bölüm için ayrılmış sınırlı sayıdaki sıra fişi alarak muayene olabilirsiniz. HİZMET SAATİMİZ Poliklinik hizmetimiz saatleri arasındadır. MUAYENE VE DİĞER BİLGİLER Başvuru sırasında yanınızda bulunması gereken evraklar 1. sayfada belirtilmiştir. Poliklinikteki Bilgi İşlem Elemanı tarafından sizden bu belgeler istenerek size ait bir protokol numarasının bulunduğu bir barkod verilecektir. Muayene olurken doktorunuz sizden tetkikler isteyebilir. Tetkik sonuçlarınız aynı günde çıkmaz ise doktorunuza göstermek için tekrar randevu almanıza gerek yoktur. Ağır, acil, yaşlı hastalarla sakatlar ve adli vakalar için sıra gözetilmemektedir. Doktorunuz yatışınıza karar vermişse bilgi işlem görevlisi gerekli işlemleri yaparak sizi Yatış Birimine yönlendirecektir. Hasta Yatış Birimine uğramadan yatacağınız servise gitmeyiniz Doktorunuz size uygun tedavinizi planlayıp reçetenizi yazdıktan sonra, hastanemiz içinde hiçbir yere gitmeden istediğiniz eczaneden ilaçlarınızı alabilirsiniz. Doktorunuz hastalığınızla ilgili beslenme programı oluşturduğunda hastanemizde bulunmakta olan Diyet Uzmanımıza gideceksiniz. Size uygulanacak bir Fizik Tedavi programı belirlenmişse bu program fizik tedaviyi uygulayacak fizyoterapist tarafından size anlatılacaktır. İlaç Raporu kullanarak almış olduğunuz ilaçlarınız varsa hastaneye her gelişinizde raporunuzu yanınızda getiriniz. Size ilk defa İlaç Raporu verilecekse doktorunuz bu raporu hazırlayacak siz de Sağlık Kuruluna götüreceksiniz. Sağlık Kurulunda işlemleriniz yapılacak ve size teslim edilecektir. Doktorunuz ileri tetkikleriniz için sevkinize karar vermişse sevk formu dolduracak ve uygun birime sevkinizi yapacaktır. Haklarınızla ilgili olarak hastanemizin çeşitli yerlerinde tabelalar asılıdır ve Hasta Hakları Birimi bulunmaktadır. Herhangi bir sağlık çalışanının elektronik sağlık kayıtlarınıza erişmesini istemediğinizde yazılı olarak sunmanız gerekir. Bu durumda, sistem yöneticisi tarafından bilgilerinize erişim engellenir. Organ bağışında bulunmak istiyorsanız doktorunuzdan bilgi alabilirsiniz. Hasta yönlendirme ekibimiz’ den bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti alabilirsiniz. F.GNL/52/00 GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZLE…

17 Planlanan Ameliyat Türü KONTROL EDİLECEK PARAMETRELER
PREOPERATİF HASTA HAZIRLIĞI KONTROL FORMU Tarih:……./……./…… Adı Soyadı: Klinik:/ Yatak No: Planlanan Ameliyat Türü  Tanısal Endoskopik  Tedavi Edici Endoskopik  Açık Ameliyat ………………………… ……………………………… …………………. Sedyeye alınış saati : Ameliyathaneye giriş saati : KONTROL EDİLECEK PARAMETRELER EVET HAYIR 1 Hasta dosyasında film ve tetkikler mevcut 2 Hasta dosyasında vital bulguların kaydı mevcut 3 Hastanın ameliyat bölgesi temizliği yapılmış 4 Hasta belirtilen saatten sonra yiyecek / içecek almış 5 Hastaya ait diş protezi ,gözlük,takı gibi eşyalar çıkartıldı 6 Makyaj malzemesi temizliği yapıldı 7 Hasta temiz ameliyat önlüğü ve bone giymiş 8 Premedikasyon ilaçları uygulanmış 9 Hastanın yanında gitmesi gereken malzeme var 10 Ameliyathane ile iletişime geçilerek ,ameliyat saati için teyid alındı 11 Hastaya kan temin edildi 12 Hastanın güvenlikli taşınması için sedye korkulukları kaldırılmış KONTROL EDEN HEMŞİRE

18 STANDARDIN MADDELERİNİN YORUMLANMASI

19 4.1 GENEL ŞARTLAR İhtiyaç duyulan prosesler ve uygulamaları belirlemeli Birbirleri ile olan etkileşimleri belirlemeli Gereken kaynak ve bilginin hazır bulundurulması sağlamalı İzlemeli,ölçmeli ve analiz etmeli Sürekli iyileştirme için gerekli faaliyetleri yapmalı.

20 PROSES SAYILARI Eski Proses Sayısı: 26 Yeni Proses Sayısı: 13 Eski Proses Tanımı ve Performans Ölçme Sayısı :37 Yeni Proses Tanımı ve Performans Ölçme Sayısı :13 38 Adet Kalite Hedefleri Aksiyon Planı iptal edildi.

21 SSK BURSA BÖLGE HASTANESİ ÖLÇÜLECEK/GERÇEKLEŞTİRİLECEK KRİTİK DEĞERLER
PROSES PLANI Kod No:PL/KKK/02 Yürürlük Tarihi:27/10/2003 Revizyon Tarihi:01/06/2005 Revizyon No:01 Sayfa 1 / 3 PROSES KODU PROSES ADI PROSESİN TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK MAKİNE ÖLÇÜLECEK/GERÇEKLEŞTİRİLECEK KRİTİK DEĞERLER A MÜRACAAT Muayene sonrası evrak onayı,sıra fişi verilmesi İlgili birim sorumlusu Kanunen istenen evraklar listesi) B POLİKLİNİK Ayakta verilen sağlık hizmeti İlgili Poliklinik hekimi Poliklinik hemşiresi Teşhis/tedavi alet ve cihazları,Bilgisayar Poliklinikler çalışma talimatında belirtilen değerler C RÖNTGEN Görüntüleme hizmeti Röntgen Sor.hekimi Röntgen Sor. Teknisyeni Röntgen ve banyo cihazları, ultrasonografi cihazı,bilgisayar Röntgen çalışma talimatında belirtilen değerler D LABORATUVARLAR Lab.tetkik hizmeti Lab. Sorumlu Hekimi Lab Sorumlu Teknisyeni Laboratuar cihazları,bilgisayar Laboratuvar çalışma talimatlarında belirtilen değerler E KLİNİKLER Yatan hastalara verilen sağlık hizmet İlgili Klinik Sor.Hekimi ve sor.hemşiresi Teşhis/tedavi alet ve cihazları,bilgisayar Klinik çalışma talimatlarında belirtilen değerler F YOĞUN BAKIM Yoğun bakım hastalarına verilen sağlık hizmet İlgili yoğunbakım sorumlu Hekimi / hemşiresi Yoğun bakım çalışma talimatlarında belirtilen değerler G AMELİYATHANE Cerrahi Müdahale hizmeti Ameliyathane Sorumlu Hekimi/Hemşiresi Müdahale için gerekli cihaz / aletler Ameliyathane Çalışma Talimatında belirtilen değerler H DOĞUMHANE Doğum hizmeti Servis Sorumlu Hekimi/Hemşiresi/Ebe Doğumhane çalışma talimatında belirtilen değerler I ACİL Acil hastalara verilen sağlık hizmet Acil servis Sorumlu Hekimi/Hemşiresi Acil Servis çalışma talimatında belirtilen değerler J ECZANE İlaç temini Başeczacı /Sorumlu Eczacı Bilgisayar Eczane Çalışma talimatında belirtilen değerler K HASTA YATIŞ BİRİMİ Hasta yatış işlemleri İlgili Başhekim yrd./ Birim sorumlu Birim çalışma talimatlarında belirtilen değerler L TEKNİK HİZMETLER Teknik ve tıbbi cihazların bakım,arıza işlemlerinin takip edildiği proses Başteknisyen/ Teknisyenler Teknik serviste kullanılan alet/cihaz ve bilgisayar Teknik servis talimatlarında belirtilen değerler.

22 KODU PROSES ADI NOKTALARI PROSESLERİN ETKİLEŞİM KRİTERLERİ
SSK BURSA BÖLGE HASTANESİ PROSES ETKİLEŞİM PLANI Kod No:PL/KKK/01 Yürürlülük Tarihi:27/10/2003 Revizyon Tarihi:01/06/2005 Revizyon No:01 Sayfa 1/17 PROSES KODU PROSES ADI PROSESLERİN ETKİLEŞİM NOKTALARI PROSESLERİN ETKİLEŞİM KRİTERLERİ A MÜRACAAT B B:Poliklinik öncesi sıra fişi verilmesi ,poliklinik sonrası evrak onayı POLİKLİNİK A,C,D,I,J,K,L,M,O,R,S,T,U,V,Y,X,Q,W A:Muayene için verilmesi,evrak onayı C:Poliklinik hastasına doktorun radyolojik tetkik istemesi D:Poliklinik doktorun Lab.tetkiki istemesi I:Polikliniğe gelen hastaların acil servise yönlendirilmesi J:Doktorun reçete yazarak ilaçlı tedavi istemesi K:Yatması istenen hastaların hasta yatış birimine müracaatı L:Poliklinik alet/cihaz ve donanımlarının bakım,onarım işlemleri M:Heyet hastalarının müracaatı O.Birime ait malzeme ihtiyaçları R:Polikliniğe ait kayıtların saklanması S:Kalite yönetimi ve dökümantasyon çalışmaları,Eğitim faaliyetleri,müşteri memnuniyetinin sağlanması,kalibrasyon çalışmaları T:Malzeme ihtiyaçlarının temini U:Poliklinik hastasına diyet düzenlenmesi V:Poliklinik malzeme ve mekanlarının temizliği Y:Hasta şikayeti ve memnuniyet anketi çalışmaları X:İlk müracaat eden hastaların programa alınması Q:Tahakuk fişlerinin bilgisayara girilmesi W:Poliklinikten gelen tahakkukların kontrol edilerek ilgili kuruma faturalandırılması

23 SSK BURSA BÖLGE HASTANESİ PROSES TANIMI ve PERFORMANS ÖLÇME PLANI
Kod No PPL/GCR/01 Yürürlük Tarihi 30/09/2004 Revizyon Tarihi - Revizyon No 00 Sayfa No Sayfa 1 / 1 PROSES ADI GÖĞÜS CERRAHİSİ KLİNİĞİ PROSES SAHİBİ VE EKİBİ Klinik Sorumlu Hekimi – Klinik Sorumlu Hemşiresi İLGİLİ DOKÜMANLAR Proses Planı, Proses Etkileşim Planı, İlgili Prosedür, Talimat ve Planlar KAYNAKLAR İNSAN Birim Çalışanları ALT YAPI Klinik ORTAM ŞARTLARI Hasta Odası, Tedavi Odası , Girdiler Girdiyi Sağlayan Tedarikçi Faaliyetler Çıktılar Çıktıyı Kullanan Müşteri Hasta Poliklinik, Acil, Klinikler, Hastanın kaydı ve kabulü, cerrahi ve tıbbi tedavinin yapılması Tedavi edilmiş hasta, ex, sevk Hasta ve hasta yakını İlaç Eczane Tıbbi tedavi planına uygun uygulama Evsel – tıbbi atık Tedarikçi Tetkik sonuçları Tetkik üniteleri Değerlendirme Teşhis Hekim Tıbbi malzeme Malzeme depoları Uygun Koşullarda muhafaza Yemek Diyet-Mutfak Rasyona uygun dağıtım Evsel atık Kontrol Edilecek Fonksiyon Performans Kriteri Hedef Gözden Geçirme Periyodu Sorumlu Yöntem Hasta Kabulü Uygun yatağa alınması 30 dk 15 dk.± 5 dk. 3 ay Sor Hekim/ Sor. Hemşire Süre Ölçümü-Kalite Planı Kontrol Formu Klinik Yatak İşgal Oranı Doluluk Oranı %95 Y.G.S X 100/ F.Y.S X (GÜN 3 Aylık) Klinik Kaba Ölüm Hızı Mortalite Oranı %2 Ö.H.S X 100 /Y.H.S Hasta yataklarının kullanımı Ortalama Hasta Kalış Gün Sayısı 9Gün Y.G.S /T.H.S. + Ö.H.S. Ameliyatı Kalan Hasta Sayısı Planlanan/Gerçekleşen Ameliyat Oranı %5 Planlanan Ameliyatlar /Gerçekleşen Ameliyatlar Kontrol Formu Taburcu olmadan tekrar Opere edilen hasta Re – opere hasta oranı % 2 Re-operasyona alınan hasta sayısı Opere hasta sayısı Anket Sonuçları Memnuniyet Oranı %90  düşürmemek

24 Proses tanımı ve performans ölçme planlarının hazırlanması
SSK BURSA BÖLGE HASTANESİ KALİTE HEDEFLERİ AKSİYON PLANI Kod No:APL/GCR /01 Yürürlük Tarihi: 27/ 10/ 2003 Revizyon No /Tarihi: 01 / 01/07/2004 Sayfa 1 / 1 1HEDFLER SORUMLU STRATEJİ İHTİYAÇ DUYULAN BİRİMLER KULLANILAN KAYNAK KRİTİK DEĞER SÜRE Proses tanımı ve performans ölçme planlarının uygulanması ve hedeflere %100 ulaşma Tüm birim çalışanları Proses tanımı ve performans ölçme planlarının hazırlanması Kalite yönetim birimi İstatistik birimi Halkla ilişkiler birimi İstatistiki veriler Performans kriteri ve Hedefe ulaşma Verilerin toplanması Proses tanımı ve performans ölçme planlarının periyodik olarak değerlendirmelerinin yapılması Değerlendirmelerinin kayıt altına alınması Birim Çalışanlarına ayda 1 saat eğitim vermek Klinik sorumlu hekim / hemşiresi Eğitim konularının saptanarak eğitim komisyonuna bildirilmesi Eğitim komisyonu Eğitim planı, Eğitim kaynakları Eğitim teçhizatı(tepegöz) Eğitim değerlendirme formları Eğitim planının düzenli uygulanması Eğitimlerin kayıt altına alınması Birim çalışanları ile aylık değerlendirme toplantıları yapılması Sorumlu Hekim / Sorumlu Hemşire Toplantı günlerini tespit etmek - Toplantıların gündemli yapılması Alınan kararların uygulanması Uygulamalarının bir sonraki toplantıda değerlendirilmesi Çalışan memnuniyeti

25 PROSES TANIMI ve PERFORMANS ÖLÇME PLANI
Kod No PPL/SER/01 Yürürlük Tarihi 30/12/2005 Revizyon Tarihi - Revizyon No 00 Sayfa No 1/1 PROSES …………………. Servisi TANIMI Hastanede yatarak tedavi görmesi gereken hastaların bulunduğu yataklı birimler YÖNETİCİ Başhekim Yardımcısı / Klinik Sorumlu Hekimleri KAYNAKLAR İNSAN DONANIM Defibrilatör , Endoskopi Cihazi , EKG , Aspiratör Cihazı , Sterilizasyon Cihazı MALZEME  ORTAM  GİRDİ Hasta ÇIKTI Ex Olan Hasta , İyileşmiş Hasta , Haliyle Taburcu Olan Hasta , Sevk Olan Hasta DOKÜMANTASYON OEK/ Ş - GT OEK-Ş/ 07- OEK-Ş / OEK-GT/ 132 , OEK-GT/131, OEK-GT/ 96, OEK-GT/89, OEK-GT/88, OEK-GT/46 OEK-GT/45 TALİMAT T/SER/01, T/SER/02, T/SER/07, T/SER/08 FORM F.SER/02, F.SER/12, F.SER/13, F.SER/31, F.SER/32, F.SER/33 PROSES İLİŞKİLERİ ETKİLEYEN Poliklinikler, Röntgen , Laboratuarlar , Ameliyathane , Doğumhane , Acil , Eczane, Satın Alma , Teknik Servis, Kan Bankası , Hemodiyaliz ETKİLENEN Röntgen, Laboratuarlar , Ameliyathane , Doğumhane , Teknik Servis , Satın Alma , Kan Bankası , Eczane, Hemodiyaliz HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN BİRİM SORUMLUSU YÖNETİM TEMSİLCİSİ BAŞTABİP

26 KONTROL EDİLECEK FONKSİYONLAR
PROSES TANIMI ve PERFORMANS ÖLÇME PLANI KONTROL EDİLECEK FONKSİYONLAR YÖNTEM HEDEF İZLEME SIKLIĞI SORUMLU KAYIT *Yatak İşgal Oranı Yatılan Gün Sayısı 30 x Fiili Yatak Sayısı 2006 %70 Min 2007 %75 min 1/4 AY Tüm Hekimler Form 56 *Dahili Servislerde Ortalama Yatış Süresi Taburcu Hasta Sayısı 2006 7 gün max 6 gün Dahili Tüm Hekimler *Cerrahi Servislerde Ortalama Yatış Süresi 5 gün Cerrahi Tüm Hekimler *Cerrahi Yara Enfeksiyonu Cerrahi Yara Enfeksiyon Sayısı Tüm Ameliyat Sayısı 2006 %5 Max 2007 %4 Hekimler ve Hemşireler F.GNL/58 Hastane Enfeksiyonu Takip/İzleme Formu *Ölüm Oranı Ölen Hasta Sayısı Tüm Hekimler ve Tüm Hemşireler *Re-Opere Hasta Sayısı Re-Opere Hasta Sayısı Tüm Ameliyat Olan Hasta Sayısı 2006 %4 2007 %3 Ameliyat Protokol Defterleri *Hastalarda Dekubit Ülseri Görülme Oranı Dekubit Ülseri Görülen Hasta Sayısı Tüm Hasta Sayısı 2006 %1 2007 %0,5 F.SER/21 Tıbbi Müşahede ve Muayene Formu *Post –Op Derin Venöz Tromboz veya Pulmoner Emboli görülme oranı (Göz- KBB hariç) Derin Venöz Tromboz Veya Pulmoner Emboli Görülen Hasta Sayısı Ameliyat olan Hasta Sayısı Cerrahi Hekim ve Klinik Hemşireleri

27 4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 4.2.1 GENEL
Kalite politikası Hedefler Sistem prosedürleri Proseslerin etkin planlanması,uygulaması ve kontrolünün güvence altına alınması için gerekli dokümanlar Kalite kayıtları

28 SİSTEM PROSEDÜRLERİ Dokümanların Kontrolü Kayıtların Kontrolü İç Tetkik Uygunsuz Ürün Düzeltici Faaliyet Önleyici Faaliyet

29 4.2.2 KALİTE EL KİTABI

30 4.2.3 DOKÜMANLARIN KONTROLÜ
Yayın öncesi yeterliliği onaylanmalı Gözden geçirilmeli gerektiğinde güncellenmeli Yürürlükteki revizyon durumu tanımlanmalı Dokümanlar ulaşılabilir noktalarda olmalı Okunabilirliğinin sürdürülebilmesi ve kolaylıkla belirlenebilmesi güvence altına alınmalı Güncelliğini yitirmiş dokümanın kullanımının nasıl önleneceği belirtilmiş olmalı.

31 KARDİYAK ENZİM TESTİ ÇALIŞMA TALİMATI
Kod. No :T/BİO/04 Yürürlük Tarihi:30/12/2005 Revizyon Tarihi:- Revizyon No :00 Sayfa 1 / 1 KARDİYAK ENZİM TESTİ ÇALIŞMA TALİMATI HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Birim Sorumlusu Yönetim Temsilcisi Baştabip F.KKK/15/01

32 4.2.4 KAYITLARIN KONTROLÜ

33 5 YÖNETİM SORUMLULUĞU 5.1 YÖNETİM TAAHHÜTÜ

34 5.2 MÜŞTERİ ODAKLILIK

35 5.3 KALİTE POLİTİKASI

36 5.4. PLANLAMA 5.4.1 KALİTE HEDEFLERİ

37 5.4.2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN PLANLANMASI

38 Eski görev tanımı sayısı126 adet
Yeni görev tanımı sayısı 67 adet

39 5.5 SORUMLULUK,YETKİ VE İLETİŞİM 5.5.1 SORUMLULUK VE YETKİ
Kuruluş; Görev tanımlarını Yetki ve tanımlamasını İş tanımlarının yapılmasını Akışlarının sağlanmasını yürütmelidir.

40 5.5.2 YÖNETİM TEMSİLCİSİ

41 5.5.3 İÇ İLETİŞİM

42 5.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 5.6.1 GENEL

43 5.6.2 GÖZDEN GEÇİRME GİRDİSİ
İç tetkiklerin sonuçları Müşteriden geri gelen bilgiler Proseslerin performansları Önleyici ve düzeltici faaliyetlerin durumları Devam eden takip faaliyetleri Sistemi etkileyebilecek değişiklikler İyileştirme için gelen öneriler

44 5.6.3 GÖZDEN GEÇİRME ÇIKTISI
Kalite yönetim sistemi ve proseslerin iyileştirilmesine yönelik alınan kararlar ve gerçekleştirilecek uygulamalar Müşteri şartları ile ilgili ürünün iyileştirilmesi İhtiyaç duyulan kaynaklar

45 6 KAYNAK YÖNETİMİ 6.1 KAYNAKLARIN SAĞLANMASI

46 6.2 İNSAN KAYNAKLARI 6.2.1 GENEL

47 6.2.2 YETERLİLİK,FARKINDA OLMA VE EĞİTİM

48 6.3 ALT YAPI

49 MÜŞTERİ ŞARTLARI AKSİYON PLANI TABLOSU
Kod No:AP/KKK/01 Yürürlük Tarihi:27/10/2003 Revizyon Tarihi:01/11/2005 Revizyon No:01 Sayfa 1 / 1 MÜŞTERİNİN ADI: Hastalar MÜŞTERİNİN TEMEL ŞARTLARI UYGULANABİLİR UYGULANAMAZ Eşitlik içinde kolayca hizmete ulaşma * Saygı ve itibar görme Bilgi isteme ( Hizmetten yararlanma ve Hastalık ile ilgili ) ve Bilgilendirme Mahremiyete saygı gösterilmesi Hastanın Rızası ve izin Güvenliğin sağlanması Dini vecibelerini yerine getirebilme Ziyaret Refakatçı bulundurma Müracaat şikayet ve dava hakkı Düşünce belirtme Haberleşme NOT : HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Birim Sorumlusu Yönetim Temsilcisi Baştabip F.KKK/49/01

50 6.4 ÇALIŞMA ORTAMI

51 7 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME 7.1 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI

52 7. 2 MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER 7. 2
7.2 MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER ÜRÜNE BAĞLI ŞARTLARIN BELİRLENMESİ Müşteri tarafından belirtilmiş olan şartlar Müşteri tarafından belirtilmemiş ancak biliniyor ise tanımlanan veya amaçlanan kullanım için gerekli olan şartlar Yasal şartlar Varsa ek şartlar

53 7.2.2 ÜRÜNE BAĞLI ŞARTLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

54 KONTROL EDİLECEK PARAMETRELER
TEMİZLİK FİRMASI TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME FORMU AY/YIL : PARAMETRE NUMARASI KONTROL EDİLECEK PARAMETRELER EVET HAYIR 1 Polikliniklerdeki genel temizlik yeterli. 2 Kliniklerdeki genel temizlik yeterli. 3 Acil servisteki genel temizlik yeterli. 4 Tetkik ünitelerindeki genel temizlik yeterli. 5 İdari kattaki genel temizlik yeterli. 6 Çevre temizliği yeterli. 7 Tuvaletlerin temizliği yeterli. 8 El temizliği için yeterli malzeme bulunması gereken yerlerde mevcut. 9 Temizlik takip formları eksiksiz dolduruyor. 10 Şirket sorumlularına kolayca ulaşılabiliyor. 11 Çamaşırlar usulüne uygun yıkanıyor. 12 Tıbbi atıklar usulüne uygun toplanıyor. 13 Tıbbi atık deposu düzenli. 14 Dezenfektanlar usulüne uygun kullanılıyor. 15 Tüm personel tanıtıcı kimlik kartlarını taşıyor. 16 Şartnamede belirtildiği şekilde kılık kıyafet uygun. 17 Firmanın formları zamanında ve uygun dolduruluyor. F.KKK/55/00

55 TEMİZLİK FİRMASI TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME FORMU
BULUNAN UYGUNSUZLUK SONUÇ 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8-

56 7.2.3 MÜŞTERİ İLE İLETİŞİM

57 7.3 TASARIM VE GELİŞTİRME 7.3.1 TASARIM VE GELİŞTİRMENİN PLANLANMASI 7.3.2 TASARIM VE GELİŞTİRME GİRDİLERİ 7.3.3 TASARIM VE GELİŞTİRME ÇIKTILARI 7.3.4 TASARIM VE GELİŞTİRMENİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 7.3.5 TASARIM VE GELİŞTİRME DOĞRULANMASI 7.3.6 TASARIM VE GELİŞTİRME GEÇERLİLİĞİ TASARIM VE GELİŞTİRME DEĞİŞİKLİKLİKLERİNİN KONTROLU

58 7.4 SATIN ALMA 7.4.1 SATIN ALMA PROSESİ
Kuruluş tedarikçilerini ürün sağlama yeteneği kapsamında değerlendirmeli ve seçmelidir. Seçme,değerlendirme ve tekrar değerlendirme için kriterler oluşturmalıdır.

59 7.4.2 SATIN ALMA BİLGİSİ

60 7.4.3 SATIN ALINAN ÜRÜNÜN DOĞRULANMASI

61

62 7. 5 ÜRETİM VE HİZMETİN SAĞLANMASI 7. 5
7.5 ÜRETİM VE HİZMETİN SAĞLANMASI ÜRETİM VE HİZMET SAĞLAMANIN KONTROLU

63 7.5.2 ÜRETİM VE HİZMETİN SAĞLANMASI İÇİN PROSESLERİN GEÇERLİLİĞİ

64 İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ TALİMATI
Kod. No:T/KKK/11 Yürürlük Tarihi:27/10/2003 Revizyon Tarihi:30/12/2005 Revizyon No:01 Sayfa 1 / 4 İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ TALİMATI AMAÇ :. Hastanemiz tarafından verilen sağlık hizmetleri esnasında kullanılan ölçme,muayene ve deney teçhizatının kontrol ve kalibrasyonunun yapılmasını sağlamaktır. KAPSAM : Verilen sağlık hizmeti esnasında kullanılan cihaz ve aletleri bünyesinde bulunduran bütün birimleri bu tıbbi cihazların ulusal ve uluslar arası düzeyde belirlenmiş referans değerlere uygun çalışıp çalışılmadığının takibini ,gerekenlerin kalibrasyonlarının yapılmasını ve sonucunun takibi hizmetlerinin yürütülmesiyle sorumlu teknik hizmetler servisini kalibrasyon birimini ve anket yapılan tüm birimleri kapsar. SORUMLULAR : Tüm Birim sorumluları TANIMLAR : Kalibrasyon: Bir ölçü aleti veya ekipmanın hassasiyetindeki sapmaların belirlenmesi, raporlandırılması veya ayar yolu ile giderilmesi için izlenebilir doğruluktaki standart bir ölçüm aleti veya ekipman ile karşılaştırılmasıdır. UYGULAMA : Kalibrasyon Sorumlusu tarafından kullanıcı Birim Sorumlularıyla koordineli olarak hastanemizde verilen hizmet esnasında kullanılan ölçme, muayene ve deney teçhizatlarından kalibrasyon gerektiren cihazlar L/TKN/04 Genel Cihaz Listesi üzerinden tespit edilir.Başteknisyenle koordineli cihazların kullanım amacına uygunluğu belirlenir. Kalibre edilen cihazlar üzerinde cihaz kodunun bulunduğu yeşil etiket ile, kullanıcı kalibrasyonu gereken cihazlar üzerinde cihaz kodunun bulunduğu kırmızı etiket ile,kalibrasyon gerektirmeyen cihazlar ise üzerinde cihaz kodunun bulunduğu sarı kalibrasyon durum etiketi yapıştırılarak tanımlanır. Tüm cihazlar L/TKN/04 Genel Cihaz Listesindeki ve etiketlerindeki cihaz kodları ile takip edilir. Cihaz Kodları aşağıda örneği gösterildiği gibi iki harf ve yedi rakamdan oluşur. HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Birim Sorumlusu Yönetim Temsilcisi Baştabip F.KKK/15/01

65 TEKNİK SERVİS MAKİNE CİHAZ PLANLI BAKIM – TAKİP TALİMATI
Kod. No : T/TKN/28 Yürürlük Tarihi: 27/10/2003 Revizyon Tarihi : 30/12/2005 Revizyon No : Sayfa No : 1 / 23 TEKNİK SERVİS MAKİNE CİHAZ PLANLI BAKIM – TAKİP TALİMATI AMAÇ : Hastanemizdeki kesintisiz ve güvenilir hizmet için gerekli olan Tıbbi Cihazlar haricindeki Teknik İşler Servisi takibi, bakım ve sorumluluğunda bulunan tüm makine, cihaz ve donanımların planlı koruyucu bakım, onarım faaliyetlerini tanımlamaktır. KAPSAM : Bursa Çekirge Devlet Hastanesi Teknik Servisi ve ilgili birimler SORUMLULAR : Başteknisyen ,Kalibrasyon sorumlusu ve ilgili tüm birim sorumluları TANIMLAR : UYGULAMA :Teknik işler sorumlusu (Mühendis,Hastane Müdür Yardımcısı ,Başteknisyen ) ilgili branş teknisyeni ile birlikte hastanedeki ve teknik servis takibinde bulunan makine ve cihazların işletme içi bakım tarihlerini gösterir L/TKN/02 Makine/ Cihaz Periyodik Bakım Planı’ nı hazırlar. Bunlara uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar.Teknik Servis Makine ve Cihaz Planlı Koruyucu Bakım ve Onarım işleri ; Jeneratör Dizel Elektrojen Grubu: Günlük Bakımı: Cihaz sorumlusu Elektrik veya Motor Teknisyeni tarafından yapılır. F.TKN.B/083 Elektrojen Grubu Günlük Bakım Formu’na işlenir, Teknik İşler Sorumlu Müdür Yardımcısı/Başteknisyen’e kontrol ettirilerek Elektrik Atölyesinde ilgili dosyasında muhafaza edilir. Servis anahtarı manuel duruma getirilir. Grubun suyu, vantilatör kayışı, karter yağ seviyesi, kablo ve irtibatları, stop selenoidi, kompresyon kolları, voltaj regülatörü anahtar pozisyonu kontrol edilir. Grup çalıştırılır. Frekansı ve gerilimi kontrol edilir, ayarlanır ve yazılır. Yakıt, yağ, su devresinde sızıntı kontrolü yapılır. Yağ basıncı yazılır. Grup stop edilip umumi temizliği yapılır. Servis anahtarı otomatik pozisyonuna getirilir. Kumanda tablosunun dış temizliği yapılır, gösterge lambaları kontrol edilir. Kumanda tablosundan şarj ampermetre değeri ve şarj voltmetre değeri yazılır. Akülerin dış temizliği yapılarak elektrolitik seviyeleri kontrol edilir. Yakıt tankı yakıt seviyesi ve yangın söndürme cihazları kontrol edilir. Elektrojen gurubu odasının umumi temizliği yapılır/yaptırılır. İki Haftalık Bakımı: Cihaz sorumlusu Elektrik veya Motor Teknisyeni tarafından yapılır.F.TKN.B/084 Elektrojen Grubu İki Haftalık Bakım Formu’ na işlenir, Teknik İşler Sorumlu Müdür Yardımcısı /Başteknisyen’e kontrol ettirilerek Elektrik Atölyesinde ilgili dosyasında muhafaza edilir. HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalibrasyon Sorumlusu Yönetim Temsilcisi Baştabip

66 TIBBİ CİHAZLAR PLANLI PERİYODİK BAKIM – TAKİP TALİMATI
Kod. No: T/TKN/31 Yürürlük Tarihi: 01/09/2005 Revizyon Tarihi : 30/12/2005 Revizyon No: 01 Sayfa No: 1 / 31 TIBBİ CİHAZLAR PLANLI PERİYODİK BAKIM – TAKİP TALİMATI AMAÇ :Hastanemizdeki kesintisiz ve güvenilir hizmet için gerekli olan Tıbbi Cihaz ve donanımların daima faal ve kullanıma hazır tutulması için planlı,koruyucu bakım ve takiplerinin yapılması faaliyetlerini tanımlamaktır. KAPSAM :Bursa Çekirge Devlet Hastanesi Teknik Servisi ve ilgili birimleri kapsar. TANIMLAR : SORUMLULAR :Başteknisyen ,Kalibrasyon sorumlusu ve ilgili tüm birim sorumluları UYGULAMA :Teknik İşlerle Sorumlu Müdür Yardımcısı (veya Başteknisyen) ilgili birim Sorumlusu ve Kalibrasyon Sorumlusu ile birlikte Hastanedeki makine ve cihazların işletme içi bakım tarihlerini gösterir. L/TKN/02 Makine/Cihaz Periyodik Bakım Planı’nını hazırlar. Bu plana ve Tıbbi Cihazlar Planlı Koruyucu Bakım - Takip Talimatına uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar.Tıbbi Cihazların Planlı Periyodik Koruyucu Bakım - Takip işleri: Ambu Cihazı: Haftalık Bakım: Kullanıcı personel tarafından yapılır. İlgili Servisin Planlı Koruyucu Bakım Formuna işlenir, servis sorumlusuna kontrol ettirilip, biriminde dosyasında muhafaza edilir. Fiziki temizliği yapılır. Çalışması kontrol edilir. Ameliyat Tavan Lambası: Günlük Bakım: Kullanıcı personel tarafından yapılır. İlgili Servisin Planlı Koruyucu Bakım Formuna işlenir, servis sorumlusuna kontrol ettirilip, biriminde dosyasında muhafaza edilir. Lambalarının eksiksiz yanıp yanmadığı kontrol edilir. Işık ayarları kontrol edilir. Ameliyat Lambası (Seyyar): Ampul ve merceklerin kontrolü yapılır. Akülerin dış temizliği yapılarak Şarj devresinin Şarj edip etmediği kontrol edilir. Ameliyat Masası: HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Birim Sorumlusu Yönetim Temsilcisi Baştabip

67 7.5.3 BELİRLEME VE İZLENEBİLİRLİK

68 7.5.4 MÜŞTERİ MÜLKİYETİ

69 7.5.5 ÜRÜN MUHAFAZASI

70 7.6 İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLU

71 8 ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME 8.1 GENEL

72 8.2 İZLEME VE ÖLÇME 8.2.1 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

73 DÜZELTİCİ İŞLEM FORMU

74 8.2.2 İÇ TETKİK

75 8.2.3 PROSESLERİN İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ

76 8.2.4 ÜRÜN İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ

77 8.3 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLU

78 8.4 VERİ ANALİZİ

79 8.5 İYİLEŞTİRME 8.5.1 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

80 8.5.2 DÜZELTİCİ FAALİYET

81 8.5.3 ÖNLEYİCİ FAALİYET

82 DOKÜMAN DIŞI FAKTÖRLER
Lider Çalışanların katılımı Kaynak

83 BAŞVURUDA GEREKLİ DOKUMANLAR
Kalite El Kitabı Sistem Prosedürleri Web sitesinde yer alan başvuru formu

84 HEDEFLERİMİZ DOKUMAN SAYISINI AZALTMAK ,İŞLERLİĞİNİ GÖZDEN GEÇİRMEK AKREDİTASYON YOLUNDA ATTIĞIMIZ ADIMLARIN SAYISINI ARTTIRMAK


"BURSA ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ KALİTE ÇALIŞMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları