Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2014-2015 Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime (Liseye) yeni sınav sistemi olan TEOG ile yerleştirileceklerdir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2014-2015 Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime (Liseye) yeni sınav sistemi olan TEOG ile yerleştirileceklerdir."— Sunum transkripti:

1

2

3 2014-2015 Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime (Liseye) yeni sınav sistemi olan TEOG ile yerleştirileceklerdir.

4 2014 - 2015 e ğ itim - ö ğ retim yılından ba ş layarak 6 temel ders için 8. sınıfta ö ğ retmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekle ş tirilecek. Ortak De ğ erlendirme Kapsamındaki Dersler Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi T.C. İ nkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yabancı Dil

5 Ortak yapılan sınavlar, her dönem 2 yazılısı olan derslerden birincisi, 3 yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre i ş lenen müfredatı kapsayacak ş ekilde yapılacak. Ortak sınavlar iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek, ders yapılmayacak. Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak. Yanlı ş cevaplar do ğ ru cevapları etkilemeyecek. Sınavlarda A ve B diye iki kitapçık türü bulunacak. Ortak sınavlarda ö ğ rencilerden ücret alınmayacak.

6 1.DÖNEM: 26-27 Kasım 2014 2.DÖNEM: 27-28 Nisan 2015 Tarihlerinde günde 3 sınav olmak üzere 2 günde ortak sınavlar yapılacaktır.

7 SINAV GÜNÜSAATİDERSSINAV SÜRESİ 26 KASIM ÇARŞAMBA 09.00TÜRKÇE40 DAKİKA 10.10MATEMATİK40 DAKİKA 11.20DİN KÜLTÜRÜ40 DAKİKA 27 KASIM PERŞEMBE 09.00FEN VE TEKNOLOJİ40 DAKİKA 10.10İNKILAP TARİHİ40 DAKİKA 11.20YABANCI DİL40 DAKİKA

8 MAZARET SINAVI UYARISI!  Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak.  Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak.  Mazeret sınavı 1.dönem 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacaktır.

9 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 1.Dönem sınav sonuçları Ocak ayında açıklanacak. 2.Dönem sınav sonuçları Haziran ayında açıklanacak.

10 8.SINIFLARIN PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK HAKKI 8. Sınıfta Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından faydalanmayı arzu eden öğrenciler ek olarak Parasız yatılılık ve bursluluk sınavına (PYSB) tabii tutulmayacak, ortaöğretime yerleştirmeye esas puanı ile bu hakkı kazanıp kazanmadığı belli olacaktır.

11 TEOG’DA HANGİ DERSLERDEN KAÇ SORU SORULACAK VE SÜRELER NE KADAR OLACAK? 8. SINIF KONULARINDAN; Türkçe (20 soru: 40 Dakika) Matematik (20 soru: 40 Dakika) Fen ve Teknoloji (20 soru: 40 Dakika) T.C. İnkılap Tarihi (20 soru: 40 Dakika) Yabancı Dil (20 soru: 40 Dakika) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (20 Soru: 40 Dakika)

12 ORTAK SINAV HANGİ KONULARI KAPSAYACAK? Merkezi sınavlarda kapsam birlikteliğinin sağlanması amacıyla, öğretmenlerin yıllık ders planı uygulamalarında, hazırlanan ders çizelgelerini dikkate almaları istendi. Öğrenciler, birinci dönem girecekleri ortak sınavda sınav tarihine kadar işlemiş oldukları konulardan, ikinci dönem girecekleri ortak sınavda ise eğitim öğretim yılı başından itibaren işlemiş oldukları konulardan sorumlu olacaklardır.

13 ORTAK SINAVLAR NEREDE YAPILACAK? Ortak sınavlara olağanüstü şartlar dışında öğrenciler kendi okullarında gireceklerdir. Hastanede ve evde eğitim gören öğrencilerin sınavı hastanede ve evde yapılacaktır.

14 TEOG’DA DERSLERİN AĞIRLIKLARINI BELİRLEYEN STANDART PUAN KATSAYILARI TÜRKÇE MATEMAT İK FEN VE TEKNOLOJİ SOSYAL BİLGİLER YABANCI DİL DİN KÜLTÜRÜ TEOG AĞIRLIKLI PUAN 444222

15 ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ  Orta ve a ğ ır zihinsel engelli olarak e ğ itim alan ö ğ renciler ortak sınav yazılıları için yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi il/ilçe sınav komisyon kararı ile sınava alınmayacaklardır.  Sınav evrakları açılmadan tutanakla iade edilecektir.

16 2015 TEOG’DE PUANLAR NASIL HESAPLANACAK?

17 TEOG Ortak Sınav Puanı 700 Yerleştirme Esas Puanı 500 üzerinden değerlendirilecektir.

18 YIL SONU BAŞARI PUANI (YBP) NEDİR? Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama, 6, 7, 8. sınıf düzeylerinde ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.

19 AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI NEDİR? Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

20 www.kisiselbasari.com

21 ORTAÖĞRETİM YERLEŞTİRME PUANININ HESAPLANMASI (OYP) Öğrencinin 6,7 ve 8. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanlarının Toplamı ile 8.sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav (TEOG) puanının toplamının ikiye bölünmesiyle elde edilen puandır.

22  6, 7 ve 8. sınıfların toplam yılsonu başarı puanı 300 puan (100+100+100: 300) üzerinden (%30)  Ortak sınavların puanı 700 üzerinden hesaplanacak (%70) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan (OYP) ise bu ikisinin ortalaması alınarak 500 üzerinden hesaplanacaktır.

23 Kısacası 2015 TEOG’da OYP’yi - Öğrencinin okul başarısı %30 - TEOG başarısı % 70 etkileyecek.

24 2015 OYP ÖRNEK HESAPLAMA OYP: TEOG + 6. SINIF YBP + 7. SINIF YBP + 8. SINIF YBP 2 ÖRNEK: 6. Sınıf YBP:98,000 7. Sınıf YBP:100,000 8. Sınıf YBP:95,000 8. Sınıf TEOG:675,000 olan bir öğrencinin OYP’si: 98+100+95+675=968 OYP= 968/2 = 484,000 olur.

25 EK PUAN NEDİR? Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Bilim Olimpiyat Sınavları ve Matematik Olimpiyat Sınavları ile Proje Yarışmalarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanan öğrencilere, katıldıkları yılın Yıl Sonu Başarı Puanına belirlenen oranda ek puan verilecektir.

26 EK PUANIN KATKISI NASIL OLACAK ? Öğrencilerin yarışmalara ve olimpiyat sınavlarına katıldıkları yıla ait Yıl Sonu Başarı Puanına; Altın madalya alan veya birinci olanlar için yıl sonu başarı puanının %10’u Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için yıl sonu başarı puanının %9’u Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için yıl sonu başarı puanının %8’i Bu etkinliklere katılanlar için de yıl sonu başarı puanının %7’si oranında EK PUAN verilecektir.

27 H İ ÇB İ R ZAFERE Ç İ ÇEKL İ YOLLARDAN G İ D İ LMEM İŞ T İ R. NAPOLEON BONAPARTE

28 “BAŞARIYA GİDEN YOL ÇOK ÇALIŞMAKTAN DEĞİL, SİSTEMLİ ÇALIŞMAKTAN GEÇER “

29 “ ANLAMANIN EN İYİ YOLU TEKRAR ETMEKTİR.” www.kisiselbasari.com

30 UNUTMAYIN...! % 100 Ö ğ renilen bir bilginin; 20 dakika içinde %50’sini 60 dakika içinde %70’ini 24 saatte ise %80’ini UNUTUYORUZ...

31 Sınavlarda nereden ba ş lamalıyım? Her ş eyden önce sınavda, deneme sınavlarındaki alı ş kanlı ğ ınız neyse oradan ba ş lamanız önerilir. Bununla birlikte, sizin için puan olarak hangi ders daha yüksek getiriye sahipse o dersten ba ş lamalısınız.

32 Sorulara nasıl konsantre olabiliriz? Sınavda hangi soruya odaklanılır? Sınavda, sadece çözdü ğ ünüz soruya odaklanırsınız. Bir önceki soru ya da bir sonraki soru sizi hiç ilgilendirmez. Çünkü sınavı birer soru birer soru yaparak kazanırsınız. Sınavı bir bütün olarak görmeyin. Her bir soru sadece bir sorudur. Kaç soru yapmanız gerekiyorsa sınavı o kadar parçaya bölün. Konsantre olmanın anahtarı ş imdide olmaktır. Ş imdide de ğ ilseniz ya geçmi ş tesinizdir ya da gelecektesinizdir. Bu nedenle sınavda soruları çözerken kendi kendinize “ Ş imdi 10. sorudayım, ş imdi 11. sorudayım” diye telkinde bulunun. Bu sizi çözdü ğ ünüz soruya etkin bir ş ekilde odaklayacak ve konsantrasyon gücünüzü artıracaktır.

33 Sınavda dikkatsizliklerin en temel sebebi, soruyu okurken gözün cevap ş ıklarına takılmasıdır. Bu da, soruları gerekti ğ i gibi anlamamızı engeller. Çünkü zihin konsantre oldu ğ u zamanlarda sadece bir noktaya sabitlenir. Hem soruya hem cevaba bakarasınız hem soruyu hem de cevabı tam olarak anlayamazsınız. sonra “Aa hayret, “de ğ ildir”i fark etmemi ş im, “çıkarılamaz” ifadesini atlamı ş ım” gibi cümleler söyleriz. Sorulara nasıl konsantre olabiliriz?

34 Ş ıkları sonuna kadar okuyun Bilgiye dayalı sorularda, dikkatsizlik oranınızı en aza indiren en etkin yöntem,okurken, cevaba elinizi ya da bir kâ ğ ıt parçasını kapatmaktır. O zaman isteseniz de gözünüz cevaba kaymaz, soruyu tamamen okursunuz ve en etkili bir ş ekilde anlarsınız.

35 Önemli bilgilerin altını çizin Sorulardaki önemli bilgilerin altını çizerseniz görsel dikkatinizden kaçan bilgiler dokunsal dikkatinizden kaçmaz.

36 Bir sorudaki en önemli ifade nedir? Bir sorudaki ön önemli ifade en son ifadedir. Soruda neyin istendi ğ i ço ğ unlukla en son ifadede belirtilir. Bu ifadeyi balon içerisine alarak özel olarak dikkatinizi verin. Çünkü beynimiz, ço ğ unlukla “de ğ ildir, çıkarılamaz” gibi olumsuzlama ifadelerini olumlu algılamaya e ğ ilimlidir. Ve olumsuzlamalardan dolayı çok sayıda soru kaçırılır.

37 Problem sorularını nasıl okumalı? Bu sorulardaki verileri mutlaka yanlardaki bo ş luklara yazın ve çözerken bütün i ş lemlerinizi zihninizden de ğ il, yazarak yapın. Böylelikle i ş lem hatası yapmazsınız.

38 İ ki ş ıkka indirdim ama hangisi do ğ ru? Bilgi sorularında, iki ş ıkka indirdi ğ inizde, ço ğ unlukla ilk aklınıza gelen do ğ rudur. Kesin, yüzde yüz emin oldu ğ unuz bir mantı ğ a dayanmadan ilk aklınıza gelen ş ıkkı de ğ i ş tirmeyin veya gerekirse soruyu tekrar okuyun. Bunu denemelerden de bilebilirsiniz.

39 Uzun paragraf sorularını nasıl okumalı? Bu sorularda önce soru kökünü okuyun sonra bu bakı ş açısıyla paragrafı okuyun. Ve özelikle bu sorularda çeldiricilerin çok oldu ğ unu bilerek soruları çözün. A ve B ş ıklarına dikkat!!! Özellikle çeldirici cevaplar bu sıklarda gizlidir bu nedenle bu ş ıklarda daha dikkatli olun. Hatırlayamadı ğ ımız soruları nasıl geçebiliriz? Hatırlayamadı ğ ınız sorulara daha sonra dönmek için yanına bir soru i ş areti koyun ve geçin. O soruyu sonra hatırlayabilirsiniz. Ancak, o soruda zaman kaybederseniz daha rahat yapabilece ğ iniz soruları kaçırabilirsiz!

40 Sorulara Önyargı ile yakla ş ma! Soruları çözerken sorunun ne istedi ğ i önemlidir. Sorulara önce düz, basit bir mantıkla yakla ş ın ve sorunun sizden ne istedi ğ ine yo ğ unla ş ın. Sizin soruyu nasıl anlamak istedi ğ iniz de ğ il, sorunun sizden ne istedi ğ i önemlidir. Sınavda nasıl dinlenelim? Sınavda her bir bölümü bitirdikten sonra 5-10 saniye dinlenebilirsiniz. Ayrıca sınavın yarısında da yine 20-30 saniye dinlenebilirsiniz. Bu dinlenme sürelerinde; Gözlerinizi kapatın ve gözlerinizi dinlendirin. Derin nefes alın biraz içinizde tutun ve yava ş ça verin. Suyunuzdan için. Ka ş larınızın üzerine masaj uygulayın. Ka ş larınızın üzerine masaj uygulayın. Etrafınızdaki ki ş ileri rahatsız etmeden gerinin. Streching, yani gerinme iyi bir rahatlama yöntemidir. Kendinize, “her ş ey iyi gidiyor” gibi pozitif telkinlerde bulunarak kontrolün elinizde oldu ğ unu hatırlayın. Unutmayın, iyi dinlenirseniz daha konsantre ve rahat olursuz. Bu da size daha çok net yaptırır.

41 Genel Tavsiyeler Hiçbir soruya önyargıyla yakla ş mayın. Tüm soruları okuyun ve çözmeye çalı ş ın Soru köklerine dikkat edin “de ğ ildir”, “olamaz”, “yanlı ş tır” gibi ifadeleri gözden kaçırmayın Zor sorulara üzerinde fazla vakit kaybetmeyin. Fakat bazen zor ve karma ş ık görünen soruların cevaplarının çok basit olabilece ğ ini de unutmayın. Bazı sorularda, soruda verilenlerden cevaba gidemiyorsanız, ş ıkları kullanarak cevaba ula ş maya çalı ş ın.

42 Genel Tavsiyeler Cevapları optik forma geçirmeyi, i ş lemi bitirdikten hemen sonra yapın. Aksi durumda ‘KAYDIRMA’ yapabilirsiniz. Bütün ş ıkları okumadan cevabı i ş aretlemeyin. Daha do ğ ru bir cevap di ğ er ş ıklarda olabilir. Kısa sorular kolay, uzun sorular zordur önyargısıyla soruya yakla ş mayın. Her testte cevaplayamayaca ğ ınız kadar zor olan sorular bulunabilir. Bu tip soruların moralinizi bozmasına izin vermeyin.

43 Yaşamınızda Hep Doğru Seçeneği Bulmanız Dileğiyle... Sevgiyle kalın…


"2014-2015 Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime (Liseye) yeni sınav sistemi olan TEOG ile yerleştirileceklerdir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları