Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNTERNET PROGRAMCILIĞI I BTP 207 Ders 8.  Tamsayı Değerler (Integer) Tamsayılar, 10 tabanlı (decimal), 8 tabanlı (octal) veya 16 tabanlı (hexadecimal)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNTERNET PROGRAMCILIĞI I BTP 207 Ders 8.  Tamsayı Değerler (Integer) Tamsayılar, 10 tabanlı (decimal), 8 tabanlı (octal) veya 16 tabanlı (hexadecimal)"— Sunum transkripti:

1 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I BTP 207 Ders 8

2  Tamsayı Değerler (Integer) Tamsayılar, 10 tabanlı (decimal), 8 tabanlı (octal) veya 16 tabanlı (hexadecimal) olabilir.  8 tabanındaki sayıları belirtmek için önüne 0 koyulur.  16 tabanındaki sayıları belirtmek için önüne 0x koyulur. 16 tabanındaki sayıları yazarken 9’dan sonra A,B,C,D,E ve F harfleri kullanılır. Örneğin, decimal 45, octal 045, hexadecimal 0x45F gibi  Kesirli Değerler (Float) Sayıların ondalık kısmı ile tamsayı kısmı arasında nokta kullanılır. Örneğin, 456.23  Mantıksal Değerler (Boolean) Mantıksal değerler true veya false şeklindedir. Javascript true değerini 1 ile false değerini 0 ile tutar. Yapılan bir işlemin sonucunun doğru olduğu durumda true, yanlış olduğu durumda false değerini alır. Değişkenler 2

3  Karakter Kümeleri (String) Javascript içerisinde çift tırnak veya tek tırnak arasına yazılan değerlerin tamamı string ifadedir. String ifade içerisinde harf olabileceği gibi rakamda olabilir.  Özel Karakterler Karakter kümesi içerisinde çeşitli komutlar verilmek istendiğinde kullanılan karakterlerdir. Bu karakterlerin kullanıldığı bir bilgi sayfaya yazdırılacağı zaman … etiketleri arasında olması gerekir. \b Backspace tuşunun görevini yapar. \n İmlecin yeni satıra geçmesini sağlar. \r Enter tuşunun görevini yapar. \t Tab tuşunun görevini yapar. \\ Yazıya ters-bölü işareti koydurur. \’ Yazıya tek-tırnak işareti koydurur. \”Yazıya çift-tırnak işareti koydurur. Değişkenler 3

4 UYGULAMA : Javascript’te özel karakter kullanımı. 1.Verilen kodları yazıp tarayıcı sayfasında görüntüleyiniz. 2. etiketini kullanmadan aynı ekran çıktısını oluşturunuz. Değişkenler 4

5  Aritmetik Operatörler Aşağıdaki tablo aritmetik operatörleri ve kullanım şeklini göstermektedir. b++ kullanıldığı zaman b değişkeni üzerinde işlem yapılır ve daha sonra b değişkeni bir artırılır. ++b kullanıldığında ise b değişkeni artırılır ve daha sonra işlem yapılır. Operatörler 5 OperatörGöreviKullanımı +Toplamaa=b+3 -Çıkarmaa=b-3 *Çarpmaa=b*3 /Bölmea=b/2 %Bölme işleminden kalana=b%4 ++Artırma++b veya b++ (b=b+1) --Azaltma--b veya b-- (b=b-1)

6 Not: + operatörü ile işlem yapılan iki değişkenden birisi karakter türünde ise sonuç karakter türünde çıkacaktır. Yani toplama işlemi değil birleştirme işlemi yapılacaktır.  Atama Operatörleri Bir değişkene değer atamak için kullanılır. Operatörler 6 OperatörÖrnekEşdeğeri =a=b +=a+=ba=a+b -=a-=ba=a-b *=a*=ba=a*b /=a/=ba=a/b %=a%=ba=a%b

7  Karşılaştırma Operatörleri Bu operatörler genellikle if gibi şarta bağlı işlemlerde kullanılır. Operatörler 7 OperatörGöreviAçıklama ==Eşit(a==b) a ve b değişkenlerinin eşitliğini kontrol eder. ===Denk(a===b) a ve b değişkenlerinin tip ve değer olarak eşitliğini kontrol eder. !=Eşit değil(a!=b) a ve b değişkenlerinin eşit olup olmadığını kontrol eder. Büyük(a>b) a değişkeninin b’den büyüklüğünü kontrol eder. >=Büyük veya Eşit (a>=b) a değişkeninin b’den büyük veya eşitliğini kontrol eder.

8  Mantıksal Operatörler Bu operatörler birden fazla karşılaştırmanın veya karşılaştırmanın olumsuzunun yapılacağı durumlarda kullanılır. Operatörler 8 AND Operatörü (&&) Koşul 1Koşul 2Sonuç 00110011 01010101 0 (False) 1 (True) OR Operatörü (||) Koşul 1Koşul 2Sonuç 00110011 01010101 0 (False) 1 (True) NOT Operatörü (!) KoşulSonuç 0101 1 (True) 0 (False)

9  Koşula Bağlı Operatör Bu operatör iki değişken arasında karşılaştırma yapmanın en kısa yoludur. ? ve : karakterleri kullanılır. Karşılaştırmanın sonucu bir değişkene atanarak istenildiği gibi kullanılabilir. Kullanım şekli: sonuc=degisken_1 [karşılaştırma operatörü] degisken_2 ? degisken_3:degisken_4 Bu kullanım şeklinde, karşılaştırma işleminin sonucu doğruysa “sonuc” değişkenine “degisken_3”, doğru değilse “degisken_4” değeri atanır. Operatörler 9


"İNTERNET PROGRAMCILIĞI I BTP 207 Ders 8.  Tamsayı Değerler (Integer) Tamsayılar, 10 tabanlı (decimal), 8 tabanlı (octal) veya 16 tabanlı (hexadecimal)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları