Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİMYASAL BAĞLAR VE KARIŞIMLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİMYASAL BAĞLAR VE KARIŞIMLAR"— Sunum transkripti:

1 KİMYASAL BAĞLAR VE KARIŞIMLAR

2 KİMYASAL BAĞLAR Doğada elementleri tek başlarına bulmak neredeyse imkansızdır. Çoğu element başka bir elementle birleşerek kimyasal bağ yapar. Elementlerin son katmanlarını dolu hale getirmek isterler. Örneğin ;1 elektronu bulunan hidrojen tek katmana sahiptir ve o katmanın dolması için toplam 2 elektron olmalıdır. Bu nedenle hidrojen ihtiyaç duyduğu 1 elektronu başka bir elementle bağ yaparak sağlamak ister.

3 Hidrojenin bu çağrısı doğada asla cevapsız kalmaz.

4 Hidrojen atomları başka elementlerle birleşerek, yani bağ yaparak elektron ihtiyaçlarını tamamlarlar.

5 KİMYASAL BAĞLAR İKİYE AYRILIR İYONİK BAĞ KOVALENT BAĞ

6 1. İYONİK BAĞ İyonik bağ metal elementlerle ametal elementler arasında gerçekleşir. Bir atomun elektronu fazla, diğerinin az olması durumunda gerçekleşen iyonik bağda fazla elektronu olan az olana elektron verir. Bu sayede atomlar + ve – yüklerle yüklenirler. Metaller + yüklü, ametaller ise – yüklüdür. Daha doğrusu metaller elektron verdikleri için +, ametallerde elektron aldıkları için – olurlar.

7 Resimde elektron dağılımı verilen sodyum(Na) ve flor (F) atomlarının elektronlarının sayısı konusunda sıkıntıları vardır. 2 atomun da son yörüngeleri tam dolu değildir.

8 Sodyum: Ya 7 elektron alarak son yörüngesini 8′e tamamlamalı ya da son yörüngesindeki 1 elektronu atarak 2 yörüngeli hale gelmelidir. 7 elektron almaktansa 1 elektron vermek kolay olduğu için sodyum 1 elektronunu flora verir. Flor: Ya 7 elektron vererek tek yörüngeli hale gelmeli, ya da 1 elektron alarak son yörüngesini 8′e tamamlamalıdır. Florun 1 elektron alması 7 elektron vermesinden daha kolaydır. Bu nedenle flor sodyumdan 1 elektron alır.

9 2. Kovalent Bağ Bazen atomların elektron alışverişi yapmak işlerine gelmez. Bunu şöyle düşünelim. İki atom olsun ikisinin de elektron ihtiyacı olsun. Kimse diğerine elektron vermek istemez.

10 Böyle bir durumda atomların birbirine destek olması gerekmez mi
Böyle bir durumda atomların birbirine destek olması gerekmez mi? Evet iki atom birbirlerine destek olurlar ve elektronlarını ortaklaşa kullanarak ihtiyaçlarını giderirler. Kovalent bağ ametallerin kendi aralarında yaptığı kimyasal bağdır. Elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla olur.

11 Bu bileşikte mavi renkle gösterilen elektronlar ortaklaşa kullanılır
Bu bileşikte mavi renkle gösterilen elektronlar ortaklaşa kullanılır. Bu sayede Hidrojen son yörüngesini 2 ye tamamlayarak doldurur. Klor ise yine son yörüngesini 8′e tamamlayarak kararlı hale geçmiş olur.

12 KARIŞIMLAR Karışım, birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelir. Karışımlar yeni ve saf madde değildir. Bu sebeple karışımların belirli bir kimyasal formülü yoktur.

13 Karışımlar görünümlerine göre ikiye ayrılır
Karışımlar görünümlerine göre ikiye ayrılır. Örneğin; tebeşir tozu ile suyu karıştırdığımızda tebeşir karışımın her tarafında aynı miktarda bulunmaz. Tebeşir tozu karışımın üst tarafında daha çok diğer kısımlarda ise daha az miktarlarda bulunur. •Karışımı oluşturan maddeler karışımın her tarafına eşit miktarlarda dağılmıyorsa bu tür karışımlara heterojen karışım denir. Adi karışımlar bir tür heterojen karışımdır.

14 Karışımı oluşturan maddeler karışımın her tarafına eşit olarak dağılmışsa bu tür karışımlar homojen karışımlardır. Çözeltiler homojen karışımlardır. Örneğin;bir şeker ile suyu karıştırdığımızda şeker ile su karışımının her tarafında eşit oranda bulunur.

15 Soluduğumuz hava, içerisinde bazı canlıların yaşadığı sular, içtiğimiz meşrubatlar, diş dolgusunda kullanılan amalgamlar, kullandığımız metal paralar hepsi birer çözeltidir. Bu çözeltileri oluşturan maddelerden miktarı çok olan çözücü,az olan da çözünendir. Fakat sulu çözeltilerde suyun miktarı az bile olsa su çözücü olarak kabul edilir. Örneğin;bir bardak suya bir kaşık şeker eklenerek hazırlanan çözeltide su çözücü,şeker ise çözünen maddedir.

16 Çözeltiler fiziksel hallerine bağlı olarak katı,sıvı veya gaz halde bulunur. Biz bu konumuzda sadece sıvı halde bulunan çözeltileri inceleyeceğiz. Örneğin;soda ve gazoz gibi içecekler,gazın sudaki;tuzlu su,katının sudaki;kolonya ise alkolün sudaki çözeltisidir. Çözelti oluşurken çözücü ve çözünen maddeler arasında bir etkileşim olur. Çözünen maddelerin tanecikleri çözücü ile etkileşerek birbirinden ayrılır ve çözücünün her tarafına dağılır .

17 Bu dağılma sırasında çözücünün tanecikleri çözünenin taneciklerinin etrafını sarar. Böylece çözücü ve çözünen maddeler en küçük birimlerine kadar ayrılır. Çözünme, çözücü ve çözünen maddelerin birbiri içinde iyonlarına veya moleküllerine ayrılmasıdır. Çözelti oluştururken çözünen maddenin çözücüde daha hızlı çözünmesi için sıcaklığı arttırabilir veya çözünen maddenin tane boyutunu küçültebiliriz.

18 Çözelti oluştururken sıcaklığı arttırmak çözücü ve çözünen maddenin taneciklerinin çarpışmasını hızlandıracaktır. Bu durumda çözücünün tanecikleri çözünenin taneciklerini daha hızlı kuşatacak ve çözünme daha kısa sürede gerçekleşecektir. •Aynı şekilde çözünen maddeleri ufalayarak tane boyutunu küçülttüğümüzde,çözücünün taneciklerinin daha çok çözünen madde tanecikleriyle temas etmesi sağlanmış olacaktır.


"KİMYASAL BAĞLAR VE KARIŞIMLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları