Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (IMKB)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (IMKB)"— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (IMKB)

2 36. ve 42. paraleller İSTANBUL GELENEKSEL RENK KÜRESELLİK
Avrupa ve Asya kıtaları 36. ve 42. paraleller GELENEKSEL RENK İSTANBUL

3  26 ARALIK 1985’TE KURULMUŞ VE 03 OCAK 1986 TARİHİNDE FAALİYETE GEÇMİŞTİR.

4 ÖZERK VE MESLEKİ BİR KURUM OLUP, KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNE SAHİPTİR.
İMKB’NİN AMACI MENKUL KIYMETLERİN GÜVEN VE İSTİKRAR İÇİNDE İŞLEM GÖRMESİNİ SAĞLAMAKTIR. ÖZERK VE MESLEKİ BİR KURUM OLUP, KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNE SAHİPTİR.

5 İMKB’NİN GÖREVLERİ Menkul kıymetlerin İMKB kotuna alınması ile ilgili başvuruları incelemek, değerlendirmek ve karara bağlamak, b) İMKB’de işlem görecek menkul kıymetler için pazarlar oluşturmak, bu pazarlarda işlem görecek menkul kıymetleri belirlemek, c) İMKB’de piyasaların ve pazarların çalışma gün ve saatlerini belirlemek ve ilan etmek, d) İMKB piyasalarında yapılan işlemler sonucunda oluşan fiyatları ve işlem miktarlarını ilan etmek, e) İMKB’de yapılan alım-satım işlemlerinin güven ve istikrar içinde, serbest rekabet şartları altında, kolayca ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

6 İMKB’NİN ÇALIŞMA SAATLERİ
Çalışma günlerinde 08: :30 ile 13: :45 saatleri arasında

7 İMKB’NİN GEÇİCİ OLARAK KAPATILMASI
İMKB Başkanı 3 GÜN İMKB Yönetim Kurulu 15 GÜN SPK’nın talebi üzerine Bakan 1 AY Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 1 AYDAN UZUN

8 İMKB PİYASALARI a) Hisse Senetleri Piyasası b) Tahvil ve Bono Piyasası
c) Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası d) Gelişen İşletmeler Piyasası

9 İMKB’DE İŞLEM GÖREN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Hisse senedi Borsa yatırım fonu, Varant, Tahvil ve benzeri finansal sermaye piyasası araçlar

10 İMKB’DE KOTASYON (İMKB KOTUNA ALINMA)
MENKUL KIYMET BORSALARINDA SÜREKLİ İŞLEM GÖRMESİ TALEP EDİLEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İLGİLİ ŞARTLARI (KOTASYON KRİTERLERİ) TAŞIMALARI DURUMUNDA İLGİLİ PAZAR LİSTESİNE KAYIT EDİLMESİ VE İŞLEM GÖRMESİNİN KABUL EDİLMESİDİR.

11

12 İMKB İLK KOTASYON KRİTERLERİ
a) SPK düzenlemeleri çerçevesinde izahnamede yer alacak mali tablolar ile bağımsız denetim raporlarının İMKB’ye sunulmuş olması, b) Kuruluşundan itibaren en az 3 takvim yılı geçmiş olması ve son 3 yıllık döneme ilişkin mali tablolarının yayınlanması, c) Ortaklığın aşağıda alternatif gruplarda yer alan koşullardan aynı grup içerisinde yer alan koşulların tamamını sağlaması,

13 İMKB İLK KOTASYON KRİTERLERİ

14 İMKB ENDEKSLERİ Endeks, bir veya daha fazla değişkenin
hareketlerinden ibaret olan oransal değişimi ölçmeye yarayan bir finansal göstergedir. Endeksler, karmaşık olayların tek bir rakama indirgenmesini sağlayan, olaylar ve sonuçları hakkında yaklaşık bilgi verebilen araçlardır.

15 İMKB’NİN ORGANİZASYON YAPISI
İMKB ÜYELERİ OLAN ARACI KURULUŞLARDAN OLUŞAN GENEL KURUL Borsada kurulan pazar ve piyasalarda işlem yapacak aracı kuruluşların Borsadan Borsa Üyelik Belgesi almaları zorunludur . YEDİ KİŞİLİK YÖNETİM KURULU VE İKİ KİŞİLİK DENETLEME KURULU

16 İMKB’NİN ORGANİZASYON YAPISI
Borsa Başkanı ve yönetim kurulunun üç üyesi, Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili olduğu Bakanın teklifi üzerine müşterek kararname ile atanır. Dr.M. İbrahim TURHAN Görev süresi dört yıl

17 İMKB’NİN ORGANİZASYON YAPISI
Yönetim kurulunun diğer üç üyesi, menkul kıymetler borsalarının genel kurullarınca üyeleri arasından grup ayrımı yapılmaksızın seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

18 İMKB’NİN MÜDÜRLÜKLERİ (HİZMET BİRİMLERİ)
Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü Risk Yönetim Müdürlüğü Takas ve Saklama Müdürlüğü Kotasyon Müdürlüğü İstatistik Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Araştırma Müdürlüğü Eğitim ve Yayın Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürlüğü Mali İşler Müdürlüğü İdari İşler Müdürlüğü Yapı ve İşletme Müdürlüğü Üye İşleri Müdürlüğü Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürlüğü Kamuyu Aydınlatma Platformu İşletim Müdürlüğü Gelişen İşletmeler Piyasası Müdürlüğü İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürlüğü Medya ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Proje Koordinasyon Müdürlüğü

19 İMKB’NİN KOMİTELERİ a) Uyuşmazlık Komitesi b) Disiplin Komitesi
c) Kotasyon Komitesi

20

21 İMKB’DE İNSAN KAYNAKLARI
İMKB Personel Yönergesi düzenlemeleri uyarınca unvana göre yazılı sınav ve sözlü sınav/mülakat ya da sözlü sınav/mülakat ile yapılmaktadır İMKB personeli 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na tabi işçi statüsünde görev yapmaktadır. İşe alınacak personelde aranılan kriterlere  ilişkin tüm bilgi ve duyurular unvanına göre İMKB web sitesi, Türkiye İş Kurumu web sitesi ve günlük gazetelerde ilan edilmektedir.

22 İMKB UYGULAMALI ÖĞRENCİ EĞİTİM PROGRAMI (UÖEP-2012) http://www. imkb
İMKB UYGULAMALI ÖĞRENCİ EĞİTİM PROGRAMI (UÖEP-2012) Basvuru_Kilavuzu.pdf Yurtiçi ve yurtdışından 4 yıllık üniversite ve 4 yıllık yüksek okulların son sınıf öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri , Yaz ayları UÖEP dönemleri için, 3. sınıfı bitiren öğrenciler de kabul edilebilecektir. Lisans öğrencileri başvuru sırasında transkript ile asgari not ortalamasını ibraz edecektir. Transkriptteki not ortalaması 100 üzerinden 60 ve üstü, harf sisteminde CC ve üstü, 4 lük sistemde 2 ve üstü olan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

23 İMKB UYGULAMALI ÖĞRENCİ EĞİTİM PROGRAMI (UÖEP-2012) http://www. imkb
İMKB UYGULAMALI ÖĞRENCİ EĞİTİM PROGRAMI (UÖEP-2012) Basvuru_Kilavuzu.pdf İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri”nin tüm bölümlerinde okuyanlar, 31 yaşından gün almamış olmalıdırlar Kayıt başlangıcı 06 Haziran 2012birgünlük internet üzerinden müracaat olan dönem tarihleri dönemler Temmuz –Aralık 2012 2 haftalık program UÖEP'ye katılım belgesi

24 İMKB’NİN MALİ YAPISI Borsa özel bütçe ile idare olunur.
Bütçe dönemi takvim yılıdır. Borsanın gelir ve gider tahminleri yıllık bütçesinde gösterilir.

25 İMKB’NİN MALİ YAPISI Aidat, Kotasyon ve kotta kalma ücreti,
Kurtaj bedellerinden Borsa payı bütçe gelirleri ödemelerdeki gecikmelerde, kamu alacaklarına uygulanan faiz ve cezalar uygulanır.

26 İMKB’NİN İŞTİRAKLERİ İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş %36,64
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. %30 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. %18 Kırgız Borsası % 24,5 Azerbaycan Bakü Borsası %5,55 Bosna Hersek Saraybosna Borsası % 5

27 İMKB’NİN ULUSLARARASI TANINIRLIĞI
US Securities and Exchange Commission (SEC) “Yatırım yapılabilir yabancı borsa” olarak tanınmaktadır. Japan Securities Dealers Association (JSDA) “Japon yatırımcılar için yatırım yapılabilir yabancı borsa” olarak tanınmaktadır. Avusturya Maliye Bakanlığı Avusturya Yatırım Fonları Kanunu uyarınca, “Avusturya fonları için yatırım yapılabilir düzenli bir borsa” olarak tanınmaktadır.

28 İMKB’NİN ULUSLAR ARASI İŞBİRLİKLERİ
Dünya Borsaları Federasyonu (The World Federation of Exchanges, WFE) Avrasya Borsaları Federasyonu (Federation of Euro-Asian Stock Exchanges, FEAS) 1995 yılında kurucusu Avrupa Borsaları Federasyonu (Federation of European Securities Exchanges, FESE) Uluslararası Menkul Kıymet Hizmetleri Birliği (International Securities Services Association, ISSA)

29 İMKB’NİN ULUSLAR ARASI İŞBİRLİKLERİ
Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği (International Capital Market Association, ICMA) Avrupa Sermaye Piyasaları Enstitüsü (European Capital Markets Institute, ECMI) Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü (International Organizations of Securities Commissions, IOSCO)

30


"İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (IMKB)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları