Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Glukoneogenez Uzm. Dr. Kadir Okhan AKIN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Glukoneogenez Uzm. Dr. Kadir Okhan AKIN."— Sunum transkripti:

1 Glukoneogenez Uzm. Dr. Kadir Okhan AKIN

2 GLUKONEOGENEZ Beyin, RBC, böbrek medullası, kornea, lens, testis ve egzersiz halindeki kas gibi bazı dokular metabolik yakıt olarak devamlı glukoza gereksinim gösterirler. Beyin yettiği sürece sadece glukoz kullanan bir organdır. Sadece kendine yetmemeye başladığı zaman keton cisimlerini de yakıt maddesi olarak kullanmaktadır. Eritrositler mutlak olarak glukoza bağlıdırlar. Mitokondrileri olmadığı için enerji gereksinimlerini sadece glikolizden elde etmektedir. Böbrek medullası, kornea, lens, testis ve egzersiz halindeki kas gibi dokularında aerob kapasiteleri düşüktür ve enerjilerinin çoğunu anaerobik glikolizle sağlarlar.

3 İnsanda glukozun üç kaynağı bulunmaktadır:
Besin maddeleri Glikojen depoları Glukoneogenez iki dokuda glikojen depolanmaktadır. Kas’da yaklaşık 400 gr, kas ağırlığının %1-2’si kadar, Karaciğerde 100 gr, ağırlığının %6-8’I kadar glikojen bulunmaktadır. Bunlardan sadece karaciğer glukagonu kana glukoz sağlamakta kullanılabilir. Diyetle glukoz alımı olmadığı zaman, karaciğer glikojeni bu gereksinimi sadece saat süre ile karşılayabilir. Glikojen bu nedenle çok uzun süreler kana glukoz sağlayacak bir depo değildir

4 Açlıkta asıl glukoz sağlayan kaynak glukoneogenezdir
Uzamış açlıkta hepatik glikojen depoları tükenir ve laktat, pirüvat, gliserol, oksalat, -ketoglutarat ve -ketoasitlerler gibi prokürsörlerden glukoz sentezlenir. İnsanda ana enerji deposu olan yağlardan glukoz sentezlenemez. Glukoneogenez %90 KC’de, %10 böbrekte oluşur. Açlıkta glukoneogenezin %50’sinden böbrekler sorumludur.

5 -oxidasyon Hormona duyarlı lipaz PK  ACoA  ATP  NADH Glukagon
Glukokinaz Glukagon GLUKOZ G-6P Hormona duyarlı lipaz Glukoz 6-fosfataz F-6P Fruktoz 1,6-bifosfataz Fosfofruktokinaz-1 F-1,6-BiP Yağ asidi G L İ S E R O Dihidroksiaseton fosfat Gliseraldehit 3 fosfat Yağ asidi Yağ asidi OAA PEP TAG Fosfoenolpirüvat karboksikinaz PK Pirüvat Malat Pirüvat  ACoA  ATP  NADH PDH Pirüvat karboksilaz ACoA sitrat -oxidasyon Malat OAA Malat dehidrogenaz İzositrat dehidrogenaz

6 Glukokinaz GLUKOZ Glukoz-6-fosfat Glukoz-6 fosfataz Fruktoz-6-fosfat Fruktoz 1,6-bifosfataz Fosfofruktokinaz-1 Fruktoz-1,6-bifosfat Gliseraldehit 3 fosfat Dihidroksiaseton fosfat 2 X NADH+H 2 X GTP 2 X GDP 2 X ATP PEP-CK OAA Fosfoenol pirüvat 2 X NADH+H Pirüvat kinaz Malat dehidrogenaz 2 X NAD Pirüvat Malat 2 x ATP Pirüvat 2 x ADP Pirüvat karboksilaz 2 X NAD 2 X NADH+H Malat Oksaloasetat Malat dehidrogenaz

7 Pirüvat Karboksilaz Enzimi
Pirüvat karboksilaz KC ve böbrek hücre mitokondrilerinde bulunur fakat kas hücrelerinde bulunmaz. Bu enzim kovalent olarak bağlı şekilde Biotin içermektedir ve ATP gerektirir. Mg gerektiren bir enzimdir. İrreversible reaksiyondur Asetil KoA düzeylerinin artışı ile allosterik olarak aktive edilir. Bu nedenle açlıkta aktiftir. ATP/ADP oran artışı ile etkisi artar. Pirüvat/OAA oran artışı ile etkisi artar. Glukagon ve epinefrin ile indirekt olarak aktive edilir. Glutamat artışı ile allosterik olarak inhibe edilir. Çünkü glutamatlar glutamat dehidrogenazla parçalanarak -KG üzerinde TCA ara ürünlerinin miktarı artırırlar ve OAA miktarı artar.

8 PEP karboksikinaz reaksiyonu glukoneogenezin düzenleyici basamaklarında biridir ve glukagon/insülin oranı yüksekliği ile aktive olur. Fruktoz 1,6 bifosfataz glukoneogenezin önemli düzenleyici reaksiyonlarındandır. Glukagon, adrenalin ve glukokortikoidlerle aktiflenir.  AMP ile inhibe olur (düşük enerji)  ATP ve  AMP ile aktive olur (yüksek enerji) Sitratla aktive olur Fruktoz-2,6 bifosfat ve fruktoz 1,6-bifosfat ile inhibe olur (glukagondan etkilenir) Fruktoz 1,6 bifosfataz sadece karaciğer ve böbrekte bulunur. Çizgili kasda da gösterilmiştir fakat etkinliği düşüktür. Düz kas ve kalp kasında yoktur.

9 Glukoz 6 fosfataz’da pirüvat karboksilaz gibi KC, böbrekte ve ince garsak GER ve DÜZ endoplazmik retikulumlarında da yer alır. Bu nedenle kas glukoneogenez ile kana glukoz sağlayamaz. Ayrıca kas glikojeninden elde edilen glukoz 6-fosfatta serbest glukoz oluşturmak üzere defosforile edilemez. Glukoz 6 Fosfataz: Glukoz 6 fosfat ile düzeyleri artırılır. Glukokortikoidler, tiroksin ve glukagon Glukoz 6-fosfataz düzeylerini artırır.

10 Aşağıdaki enzimlerden hangisi kana glukoz verilmesini sağlayan enzimdir? X 7
Glukokinaz Glukoz-6 fosfataz Heksokinaz Pirüvat kinaz Fruktoz-1,6 bifosfataz

11 Glukoneogenezin en önemli sorunu glikoza çevrilecek substratların azlığıdır. Glukoneogenzde aşağıda yazılan substratlar kullanılabilir: Tüm glikolitik ara ürünler ve ve sitrik asit siklusuda -ketogutarattan itibaren OAA’a kadar olan tüm ara ürünler Gliserol, laktat ve glukojenik aa’lerin deaminasyonu sonucu elde edilen -ketoasitler glukoneogenezde kullanılır.

12 Laktat: RBC ve kasta oluşur.
Gliserol: Yağ dokusunda TAG hidrolizi ile oluşur. Sadece gliserolü etkinleştirebilen enzime “gliserol kinaz” sahip dokularda etkin olarak glukoneogenezde kullanılabilir. ATP gerektiren gliserol kinaz enzimi özellikle KC ve böbrekte etkin olmakla beraber diğer dokularda da bulunmaktadır. -ketoasitler: Pirüvat, oksaloasetat ve -ketoglutarat gibi -ketoasitler glukojenik aa metabolizmasından elde edilir. Bu maddeler TCA ile OAA oluştururlar. Alanin önemli bir kaynaktır. Başlıca kas proteinlerinden elde edilir. İncebarsaklarda da sentezlenebilir. Glukoneogenez için en önemli aminoasit substratıdır. ALT enzimi ile pirüvata çevrilir ve OAA üzerinden glukoneogeneze katılır.

13 Glukoz-Alanin döngüsü, aşağıdaki organ-doku yada organ-organ çiftlerinden hangisi arasında olur?
Karaciğer-kas Beyin-kas Karaciğer-beyin Karaciğer-böbrek Beyin-böbrek

14 Vücutta laktattan glukoz oluşması en fazla hangi organda gerçekleşir?
Kas Karaciğer Böbrek Beyin Kalp

15 Glukojenik aa’ler ve glukoneogeneze giriş yolları:
Pirüvat Alanin, sistein, glisin, serin, triptofan*, hidroksiprolin KG: Arginin, glutamat, glutamin, histidin, prolin Süksinil KoA: İzolösin*, metionin, treonin, valin Fumarat: Fenilalanin*, tirozin OAA: Asparajin, aspartat

16 GLUKONEOGENEZ OVER AKTİVİTE: KATEKOLAMİNLER, KORTİZOL, GH, GLUKAGON/İNSÜLİN ORANI ARTIŞINA BAĞLI OLABİLİR VE HİPERGLİSEMİ OLUŞABİLİR. Glukoneogenezin görevleri: Kan glukoz düzeylerinin devamlılığını sağlar Asit-baz dengesinin kontrolünde önemlidir: Hızlı kas kasılmaları sırasında ortaya çıkan laktatlar karaciğer tarafından alınıp glukoneogenetik substrat olarak kullanılırlar (Kori siklusu). Aminoasid dengesinin devamını sağlar: Vücutta ortaya çıkan fazla aminoasitler glukoneogenetik substrat olarak değerlendirilir. Esansiyel aminoasitlerde glukoneogenetik ara ürünlerden sentezlenirler. Biyosentetik prokürsörleri üretir: Diyetle yeterince karbonhidrat alınmadığında glikoprotein, glikolipid ve yapısal karbonhidratlar için prokürsörler sağlar.

17 Karbonhid-ratla beslenme Açlık ve diabet Uyarıcı hormon
İnhibe edici hormon Uyaran-lar İnhibitö-ler Glikojenez, glikoliz, pirüvat oksidasyon enzimleri Glikojen sentaz İnsülin Gluka-gon Glukoz-6-fosfat1 glikojen  Hekzokinaz glukoz 6-fosfat Glukokinaz Glukagon (cAMP) PFK-1 AMP, fruktoz 6-fosfat, fruktoz 2,6-bifosfat1 Sitrat1, ATP1

18 Fruktoz 1,6-bifosfat1, ADP/AMP
Pirüvat kinaz İnsülin Glukagon (cAMP) Fruktoz 1,6-bifosfat1, ADP/AMP ATP, alanin, uzun zincirli yağ asitleri, asetil KoA Pirüvat dehidrogenaz KoA, NAD, ADP, pirüvat Asetil KoA, NADH+H, ATP

19 Glukoneogenez enzimleri
Pirüvat karboksilaz Glukokortikoidler Glukagon Adrenalin İnsülin Asetil KoA1 ADP Fosfoenol-pirüvat karboksikinaz Fruktoz 1,6-bifosfataz ATP, sitrat fruktoz 2,6-bifosfat, fruktoz 1,6-bifosfat, AMP Glukoz 6-fosfataz Glukoz 6-fosfat

20 Pentoz fosfat yolu ve lipogenez enzimleri
Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz İnsülin NADPH 6-fosfo-glukonat dehidrogenaz Malik enzim Asetil KoA karboksilaz Sitrat1 Uzun zincirli yağ açil KoA (palmitoil KoA), malonil KoA Yag asit sentaz

21 Hipogisin A ve hipoglisin: Hipoglisin A karaciğerde metabolize olmaz ve KoA-SH ve karnitinle birleşir. Karnitin ve KoA tükenir ve -oksidasyon bozulur. Hipoglisin -oksidasyon ilk enzimi açil KoA dehidrogenazı inhibe eder. Her ikisinde de -oksidasyonun bozulması sonucunda glukoneogenez yapılamaz ve hipoglisemi ortaya çıkar. İnsülinin tüm etkileri Puromisin ve Etiyonin gibi protein sentezini inhibe eden ajanlarla engellenebilir.

22 Eksojen Saatlik Kullanılan Glukoz g/s Glukojen Glukoneogenez Saat Gün
Faz I II III IV V 40 Eksojen 30 Saatlik Kullanılan Glukoz g/s 20 Glukojen Glukoneogenez 10 16 2 24 40 Saat Gün

23 Dokularca glukoz kullanımı Beynin major yakıt maddesi
Faz Kan glukoz kaynağı Dokularca glukoz kullanımı Beynin major yakıt maddesi I (0-6 saat) Eksojen Tüm dokular Glukoz II (6-16 saat) Glukojen ve hepatik glukoneogenezis Karaciğer hariç tüm dokular kullanır. Kas ve yağ dokunun kullanım oranları azaltılmıştır. III (16 saat-2gün) Hepatik glukoneogenez ve glikojen Karaciğer hariç tüm dokular kullanır. Kas ve yağ dokunun kullanım oranları dahada azalır. IV (2-24 gün) Hepatik ve renal glukoneogenez Beyin, RBC, renal medulla, az miktarda kas Glukoz ve keton cisimleri V (24-40 gün) Beyin, azaltılmış oranlarda RBC, renal medulla Keton cisimleri ve glukoz

24 Aşağıdaki enzimlerden hangisi hem glikolizde hem de glikoneogenezde kullanılır?
Fosfofruktokinaz-2 Pirüvat kinaz Fosfogliserat kinaz Fruktoz-1,6 bifosfataz Glukoz-6 fosfataz

25 Glukoneogenezde pirüvat karboksilazın allosterik aktivatörü hangisidir?
ATP AMP Asetil KoA Laktik asit Glukoz-6 fosfat


"Glukoneogenez Uzm. Dr. Kadir Okhan AKIN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları