Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HOŞGELDİNİZ şehitler ilköğretimokulu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HOŞGELDİNİZ şehitler ilköğretimokulu"— Sunum transkripti:

1 HOŞGELDİNİZ şehitler ilköğretimokulu

2 AİLE İÇİ İLETİŞİM VE ÇOCUĞA ETKİLERİ

3 İLETİŞİM NEDİR? İLETİŞİM: Duygu, düşünce ya da bilgilerin bireyler, gruplar ve toplumlar arasında akla gelebilecek her türlü yolla (söz, yazı, görüntü, hareketler vb.) karşılıklı olarak aktarılmasıdır.

4 İletişim iki kişi arasındaki mesaj alışverişidir
*İletişim iki kişi arasındaki mesaj alışverişidir. Alışveriş iki yönlüdür. *Her konuşma iletişim değildir.Örneğin; anne-babalar gençlere önerilerini emir şeklinde söyleyip onların bu durum karşısındaki tepki ve davranışlarıyla ilgilenmezlerse burada bir iletişim olamaz.

5 İLETİŞİMİN AMACI: ANLAŞILMAKTIR!
*Gerçek bir iletişim içinde, konuşulanları anlama ve düşünülenleri söyleme vardır. İLETİŞİMİN AMACI: ANLAŞILMAKTIR!

6 İLETİŞİM YÖNTEMLERİ SÖZLÜ İLETİŞİM SÖZSÜZ İLETİŞİM
*Kullanılan sözcükler *vücut dili, *Yaratılan ses tonu ve vurgular *mimikler *Konuşma anındaki ses iniş çıkışları *jestler SÖZLÜ İLETİŞİM SÖZSÜZ İLETİŞİM

7 ANNE BABA VE GENÇ ARASINDA OLUMLU İLETİŞİMİ ENGELLEYEN ETMENLER

8 1.EMİR VERME VE YÖNELTME:
“yapman gerekir, yapacaksın,yapmak zorundasın” gibi emir cümlelerini içerir.

9 Gencin isteklerine saygı duyulmadığı mesajını verir.
2-UYARMA,TEHDİT ETME: Gencin isteklerine saygı duyulmadığı mesajını verir.

10 3-ÖĞÜT VERME, ÇÖZÜM GETİRME,FİKİR VERME:
“Ben olsam…, neden yapmıyorsun…, bence…,sana şunu önereceğim” tarzında kurulan cümleler gencin sorunlarını kendi kendisine çözebileceği yeteneğinin olmadığına inanıldığını gösterir.

11 “İşte bu nedenle hatalısın.” “Olay gösteriyor ki.......”
4-MANTIK YOLUYLA İNANDIRMA, TARTIŞMA: “İşte bu nedenle hatalısın.” “Olay gösteriyor ki ” gibi mantık yoluyla inandırma, tartışma içeren anlatımları iletir. Mantıklı düşünceler önerme çocuğun mantıksız ve bilgisiz olduğuna dair mesaj verir.

12 “Hiç olgun düşünmüyorsun.” “Çok sakarsın.”
5-YARGILAMA, ELEŞTİRİ VE SUÇLAMA: “Zaten sen tembelsin.” “Hiç olgun düşünmüyorsun.” “Çok sakarsın.” Bu iletiler genç üzerinde, diğerlerinden daha fazla olumsuz etki yapar. Gencin benlik saygısını düşürür, kendisini değersiz ve yetersiz görmesine neden olur.

13 “Hadi bakalım Süperman”
6-AD TAKMA GÜLÜNÇ DURUMA DÜŞÜRME: “Koca bebek” “Hadi bakalım Süperman” “Sivri zekalı.” Bu iletileri alan genç; kendisini değersiz görebilir ve sevilmediği kanısına kapılabilir. Genellikle karşılık verme davranışında bulunur.

14 7-YORUMLAMA,TANI KOYMA:
Bu gibi iletiler ise; genç için tedirgin edici olabilir ve başarısızlık duygusu uyandırabilir.

15 “Neden?” “Kim?” “Sen ne yaptın?” “Nasıl?”
8-İNCELEMEK, ARAŞTIRMAK,SORUŞTURMAK: “Neden?” “Kim?” “Sen ne yaptın?” “Nasıl?” gibi iletiler; “Hayır” deme, kaçamak yanıtlar verme ve yalan söyleme eğilimi oluşturabilir; çünkü bu soruların yanıtları, gencin anne ve babaya anlatmak istemediği durumları içerebilir.

16 “......Oturacağına.....yapsana.....”
9-KONUYU SAPTIRMAK, OYALAMAK: “......Oturacağına.....yapsana.....” Böyle iletiler, gencin asıl sorunundan uzaklaşmasına yol açabilir, kendisinin ciddiye alınmadığını, reddedildiğini ya da ona saygı duyulmadığını düşünmesine yol açabilir.

17 BAHSEDİLEN OLUMSUZLUKLAR
*Konuşmayı ve paylaşmayı engeller. *Savunmaya geçirir. *Yetersizlik duygusu uyandırır. *Kızgınlık ve küskünlük doğurur. *Kin ve nefret duyguları uyandırır. *Anlaşılmamışlık duygusu verir. *Güvensizliği arttırır. *Sorgulanma hissi uyandırır. *Önemsenmemişlik duygusu uyandırır.

18 “eğitim ailede başlar ”

19 Beş tür aile modeli vardır
Beş tür aile modeli vardır.Bunlardan birisi doğru diğerleri yanlış modeldir.

20 1- İLGİSİZ-OLUMSUZ AİLE MODELİ
Aile çocuğun sorumluluğunu almaya hazır değildir. Çocuğa düşen ilgi ve sevgi azdır, bu tür çocuklar başına buyruk olarak yetişir.

21 Böyle yetişen çocuk: -Dışa dönükse: Kızgın yada saldırgandır
-İçe dönükse: Pasif ve siliktir.

22 2-TİTİZ ÜSTÜNLÜK UMAN BASKICI AİLE MODELİ
Aile çocuğunu beğenmez, eleştirir. Sürekli nasihat verir. Diğer çocuklarla kıyaslar.

23 Bu tür ailede yetişen çocuk;
Kendini aşağı görür. Depresyona uğrar. Mutsuz olup saldırganlaşır.

24 3- AŞIRI DÜŞKÜN AİLE MODELİ
Anne çocuğun her işini üstlenmiştir.(Yemek yeme,giyinme,ve derslerinde yardım etme) Çocuğa evde aşırı yardım aşırı bakım vardır. Çocuk şımartılmıştır.

25 Böyle yetişen çocuk; Çocuk aileden ayrıldığında zorluk çeker.
Girişken ve atılımcı değildir. Her istediğinin de olmasını ister. Çocuk hep gölge olarak yaşar. 2.adamdır, lider olamaz. İleri yaşlarda siz beni bana bırakmadınız diyerek ailesine karşı çıkar.

26 4- KARMA AİLE MODELİ Ailenin bir model olamayıp her tür modelden sergilemesidir. Bazen mükemmellik, bazen hoşgörülü,bazen ilgisiz bazen de normal aile modeli sergilenir. Çocuk kararsız ve tutarsız bir tutum içindedir.

27 5-NORMAL AİLE MODELİ Çocuğa ait olma ve güven duygusu aşılanmıştır.
Çocuk ailesinin gözünde değerli olduğunu bilir. Sorumluluk duygusu verilmiştir.

28 Zorluklarla mücadele etmesi öğretilmiştir.
Çocuk ailesi tarafından birey olarak kabul edilir ve başkalarıyla kıyaslanmaz. Fikirlerine saygı duyulur ve görüşleri alınır. Tutarlı disiplin uygulanmış anne baba farklı şeyleri değil hep aynı şeyleri işaret etmiştir.

29 DERS ÇALIŞMA KONUSUNDA AİLELERİN TUTUMLARI

30 Çocuğun kendini güvende hissetmesi için anne ve baba yaşadığı duygusal karmaşıklıkları ve olumsuzlukları yansıtmamalıdır. Hedef belirlemek konusunda çocuğu iyi tanımak çok etkilidir. Günlük hayatta ailenin planlı ve programlı olmayı öğretmesi,çocuğun ders çalışma yöntemlerine olumlu yönde etki eder.

31 Ders çalışma düzeni ve ortamı konusunda gösterilen duyarlılık çocuğu başarıya daha çabuk ulaştırır.
Çocuğun zihninin dağılmasına neden olacak şeyler (bilgisayar,cep telefonu..vs) kontrol altına alınmalıdır,gerektiğinde kısıtlama getirilmelidir. Hazırlanan çalışma programlarına uyulup uyulmadığının kontrolü konusunda hassas davranılmalı ve yönlendirici tavırlar sergilenmelidir.

32 Çocuğun sosyal çevresiyle iletişim içinde olmak onun doğru şekilde yönlendirilmesine katkı sağlar.
Ders çalışma sorumluluğunun tamamen kendi geleceği için gerekli olduğu aşılanmalıdır. Tüm bunları sağlamada okul aile işbirliği önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle ders çalışma konusunda velilerin öğretmenlerle iletişim ve işbirliği içinde olması temel teşkil etmektedir.

33 “Dünyada ki aynalar gümüşlenmiş cam parçaları değil, çocuklarımızdır
“Dünyada ki aynalar gümüşlenmiş cam parçaları değil, çocuklarımızdır.” Çünkü onlar bizleri yansıtır.

34 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER DİLERİZ BÖYLE MUTLU OLURSUNUZ…


"HOŞGELDİNİZ şehitler ilköğretimokulu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları