Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİYOSENSÖRLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİYOSENSÖRLER."— Sunum transkripti:

1 BİYOSENSÖRLER

2 Biyosensörler (biyoalgılayıcılar), bünyesinde biyolojik bir duyargacı bulunan ve bir fizikokimyasal çevirici ile birleştirilmiş analitik cihazlar olarak tanımlanmaktadır. Bir biyosensörün amacı, bir veya bir grup analitin (analiz edilecek madde) miktarı ile orantılı olarak sürekli sayısal elektrik sinyali üretmektir

3 biyosensörler

4 Biyosensör sistemi üç temel bileşenden oluşmaktadır
Biyosensör sistemi üç temel bileşenden oluşmaktadır. Bunlar, seçici tanıma mekanizmasına sahip “biyomolekül, biyoajan” bu biyoajanın incelenen madde ile etkileşimi sonucu oluşan fiziko kimyasal sinyalleri elektronik sinyaller dönüştürülebilen “çevirici” ve “elektronik” bölümlerdir.

5 Bir biyosensör üç temel bileşenden oluşmaktadır

6 Bu bileşenlerden en önemlisi, tayin edilecek maddeye karşı son derece seçimli fakat tersinir bir şekilde etkileşime giren, duyarlı biyolojik ajandır. Bir başka değişle biyosensörler, genel olarak analizlenecek madde ile seçimli bir şekilde etkileşime giren biyoaktif bir bileşenin bu etkileşim sonucu ortaya çıkan sinyali ileten bir iletici sistemle birleştirilmesi ve bunların bir ölçüm sistemi ile kombinasyonu ile oluşturulurlar.

7 Genel olarak biyoajanlar, biyoaffinite ajanları ve biyokatalitik ajanlar olarak iki alt gruba ayrılırlar. Biyoaffinite ajanları olan antikorlar, hormon almaçları, DNA, lektin gibi moleküller antijenlerin, hormonların, DNA parçacıklarının ve glikoproteinlerin moleküler tanımlanmasında kullanılırlar. Kompleks oluşum sonucunda tabaka kalınlığı, kırınım indeksi, ışık emilmesi ve elektriksel yük gibi fizikokimyasal parametrelerin değişimine neden olurlar. Biyokatalitik ajanlar ise, analit üzerinde moleküler değişime neden olmakta ve bu dönüşüm sonucu ortamda azalan yada artan madde miktarı takip edilerek sonuca gidilmektedir. Bu amaçla saf enzim sistemleri, mikroorganizmalar ve bitkisel yada hayvansal doku parçaları kullanılır

8 Biyosensörlerde biyokomponent olarak enzimler yanında doku kültürleri ,
mikroorganizmalar , organeller , antikorlar ve nükleik asitler de kullanılabilmekte olup ölçüm teknigine göre amperometrik , potensiyometrik , termal , piezoelektrik , akustik veya optik sensörler olarak adlandırılırlar.

9 Biyosensörlerin yüksek spesifiklik yanında ; renkli ve bulanık çözeltilerde genis bir
konsantrasyon aralıgında dogrudan ölçüme olanak saglamak gibi üstünlükleri vardır. Fakat reseptör olarak adlandırılan biyokomponentlerin pH , sıcaklık , iyon siddeti gibi ortam kosullarından etkilenmesi biyosensörün kullanım ömrünü kısalttıgından bir dezavantajdır.

10 2002 yılı Mayıs ayında Japonya ´ nın Kyoto sehrinde gerçeklesen " 7
2002 yılı Mayıs ayında Japonya ´ nın Kyoto sehrinde gerçeklesen " 7. Dünya Biyosensör Kongresi " çalısma gruplarına ait baslıklar , dünyanın güvenlik , teknik ve ticari anlamda hagi tür arastırmalara öncelik tanıdıgı konusunda fikir vermesi bakımından önemlidir. Biyoelektronik ve mikroanalitik sistemler Nükleik asit sensörleri ve DNA yongaları Organizma ve tam hücre sensörleri Biyosensörler için dogal ve sentetik reseptörler Enzim tabanlı sensörler İmmunosensörler

11

12 Amperometrik biyosensörler
Optik esaslı biyosensörler

13 Biyosensörlerin Uygulama Alanları
Biyosensörler tıp , gıda , eczacılık , çevre kirliligi , savunma ve birçok endüstriyel aktivitede özellikle otomasyon , kalite kontrolü , durum tespit ve enerji saklanmasında çok önemli rol oynarlar. Bugüne kadar 180 ´ den fazla farklı madde için biyosensör hazırlanmıs olup bunlardan ancak 25 kadarı ticari olarak üretilmektedir. Biyosensörler için mümkün uygulama alanları sunlardır :

14 Klinik diyagnostik , biyomedikal sektör
Proses kontrolü : Biyoreaktör kontrol ve analitiği Gıda üretim ve analizi Tarla tarımı , bağ – bahçe tarımı ve veterinerlik Bakteriyal ve viral diyagnostik ilaç analizi Endüstriyel atık su kontrolü Çevre koruma ve kirlilik kontrolü Maden isletmelerinde toksik gaz analizleri Askeri uygulamalar

15 HAZIRLAYANLAR ŞÜKRAN ELÇİN PINAR SEVİM HAVVA KAÇMAZ


"BİYOSENSÖRLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları