Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1- ADLAR Yasin SELVİ 1090310291 Türkçe Öğretmenliği 2.Sınıf.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1- ADLAR Yasin SELVİ 1090310291 Türkçe Öğretmenliği 2.Sınıf."— Sunum transkripti:

1 1- ADLAR Yasin SELVİ 1090310291 Türkçe Öğretmenliği 2.Sınıf

2 Adlar  Varlıkları ya da kavramları karşılayan, onları tanımamızı sağlayan sözcüklere “ad” denir. Örnek:  Okul, ev, kapı, öğrenci, öğretmen…

3 1-)Ad Çeşitleri A-)Görev ve anlamlarına göre, B-)Varlıkların türüne göre, C-)Varlıkların sayısına göre, D-)Yapılarına göre adlar olmak üzere 4 grupta inceleyebiliriz.

4 2-) Adın Halleri  Yalın Hali  -i Hali  -e Hali  -de Hali  -den Hali

5 Görev ve Anlamlarına Göre Adlar  Somut Adlar  Soyut Adlar  Fiilimsiler

6 Görev ve Anlamlarına Göre Adlar(devam)  Somut Adlar: Duyu organlarımızdan en az biriyle hissedebildiğimiz varlıklara denir. Örnek: Toprak, kalem, ağaç, kapı…

7 Görev ve Anlamlarına Göre Adlar(devam)  Soyut Adlar: Madde olarak bir varlığı bulunmayan, kavram olarak varlığı kabul edilen adlardır. Örnek: Nefret, sevinç, kıskançlık…

8 Görev ve Anlamlarına Göre Adlar(devam) “Aramızdaki nefret duvarlarını yıkmalıyız” Bu cümlede geçen duvar adı da soyuttur. Not: Bir adın somut veya somut olduğunu cümlenin anlamından daha net çıkarabiliriz.

9 Görev ve Anlamlarına Göre Adlar(devam) Soyut Adlar(devam): “Aramızdaki nefret duvarlarını yıkmalıyız” Bu cümlede geçen duvar adı da soyuttur. Not: Bir adın somut veya somut olduğunu cümlenin anlamından daha net çıkarabiliriz.

10 Görev ve Anlamlarına Göre Adlar(devam)  Fiilimsiler: Bir eylemden mastar ekiyle (- ma, -me, -mak, -mek; -ış, -iş, -uş, -üş) ekleriyle türetilen ve eylem anlamlarını koruyan adlardır.  Bu adlara “isimfiil ve adeylem” de denir.

11 Varlıkların Türüne Göre Adlar  Özel Adlar  Cins Adlar

12 Varlıkların Türüne Göre Adlar(devam)  Özel Adlar: Tek olan,diğer varlıklara benzemeyen varlıkların özel adlarıdır.  Yer adları, kişi adları, ülke adları, kurum adları,din adları, dil adları ve hayvanlara verilen adlar “özel ad”dır. Örnek: Köroğlu, İstanbul, Türkiye, Kızılay, İslamiyet, Türkçe, Pamuk…

13 Varlıkların Türüne Göre Adlar(devam)  Cins Adlar: Aynı türden varlıkları karşılayan isimlerdir  Bu isimler dili konuşan herkes tarafından bilinir.  Ağaç, kitap, kalem…

14 Varlıkların Türüne Göre Adlar(cins adlar devam)  Cins adlar bazen genel bir özellik taşır, bazen ise birçok varlıktan birini ifade eder. Örnek: “Kitap masada duruyordu” da birçok kitaptan biri ifade edilmiş. “Kitap en iyi dosttur” cümlesinde kitapların tümünden bahsedilmiş.

15 Varlıkların Sayısına Göre Adlar  Tekil Adlar  Çoğul Adlar  Topluluk Adları

16 Varlıkların Sayısına Göre Adlar(devam)  Tekil Ad: Sayıca tek bir varlığı taşıyan adlardır Örnek: Ağaç, çiçek, böcek…  Genel olarak bir türü karşılaya ya da sayılamayacak olan adlar da tekil sayılır. “İki gündür su kesik” derken “su” sayılamayacak bir varlık olduğu için tekildir

17 Varlıkların Sayısına Göre Adlar(devam)  Çoğul Ad: Sayıca birden çok varlığı karşılayan adlardır.  Adlara –lar, -ler eki getirilerek yapılır.

18 Varlıkların Sayısına Göre Adlar(çoğul adlar devam)  -lar, -ler eki her zaman eklendiği adların sayıca çokluğunu bildirmez. “Acılar içinde kıvranıyordu” derken acının şiddetini “Bu ara havalar iyi gitmiyor” derken hava durumunu ifade etmiştir.

19 Varlıkların Sayısına Göre Adlar(devam)  Topluluk Adları: Çoğul eki almadan ortak özellikleri olan birçok varlığı karşılayan adlardır. Örnek: Toplum, halk, millet, ordu, bölük, sürü…

20 Varlıkların Sayısına Göre Adlar(topluluk adları devam)  Topluluk adları da çoğul eki alabilir. Örnek: “Dünya milletlerinin yakınlaşması gerekir.” derken kendi içinde bir grup oluşturan “millet” sözüyle birden fazla grup anlatılmış olur.

21 Yapı Bakımından Adlar  Basit adlar  Türemiş Adlar  Birleşik Adlar

22 Yapı Bakımından Adlar(devam)  Basit Adlar:Yapım eki almamış, kök halindeki isimlere basit adlar denir.  Basit adlar genellikle tek hecelidirler. Örnek: kuş, dal, at, süt…

23 Yapı Bakımından Adlar(basit adlar devam)  İki heceli basit adların sayısı da çoktur.  Üç heceli basit adlar azdır. Örnek: Kurbağa, kelebek, tencere

24 Yapı Bakımından Adlar(devam)  Türemiş Adlar: Ad veya fiil kök ve gövdelerine tapım eki getirilerek meydana getirilen isimlerdir.

25 Yapı Bakımından Adlar( türemiş adlar devam)  Türemiş Adları 4 grupta inceleyebiliriz: a-)Addan Türemiş Adlar b-)Sıfattan Türemiş Adlar c-)Fiilden Türemiş Adlar d-)Yansımadan Türemiş Adlar

26 Yapı Bakımından Adlar(devam)  a-)Addan Türemiş Adlar: Ad kök ya da gövdelerine yapım eki getirilmesiyle türetilir. Örnek: Çocuk-luk, çöp-çü…

27 Yapı Bakımından Adlar(devam)  b-)Sıfattan Türemiş Adlar:Sıfat kök veya gövdelerine –lik ekinin getirilmesiyle sıfattan türemiş ad yapılır.

28 Yapı Bakımından Adlar(devam)  c-)Fiilden Türemiş Adlar: Fiil kök veya gövdelerine yapım eki getirilerek türetilir.

29 Yapı Bakımından Adlar(devam)  d-)Yansımadan Türemiş Adlar: Tabiattaki sesleri yansılama yoluyla meydana gelmiş adlardır.  Yansıma köklerine –(i)l ya da –(ı)r eklerinden biri, ardından da –tı, -ti eklerinin getirilmesiyle yapılır.

30 Yapı Bakımından Adlar(devam)  Birleşik Adlar: İki veya daha fazla kelimenin yeni anlam verecek biçimde bir araya gelerek, birleşip kaynaşmasından meydana gelen adlara denir. Örnek: Ayakkabı, gecekondu, babaanne… Not: Birleşik adlar ayrı yazılırsa kendi anlamını ifade eder.

31 2-) Adın Halleri  Yalın Hali: İsmin ek almamış halidir.

32 Adın Halleri(devam)  -i Hali: Belirtme hali olarak da bilinir. Belirtme haline ile çekime giren adlar, cümle içinde belirtili nesne görevi üstlenirler. Örnek: “Ev-i gördüm” cümlesindeki –i hal eki belirtili nesne yapmıştır.

33 Adın Halleri(devam)  -e Hali: Adlara getirildiğinde, eylemin yöneldiği yeri ya da kişiyi gösterir.  Yaklaşma hali olarak da bilinir.  Bu ek “ben” ve “sen” şahıs zamirlerine geldiğinde zamirlerin yapısını değiştirir ve onları “bana” “sana” olarak değiştirir.

34 Adın Halleri(devam)  -de Hali: Adlara –de ( -da, -te, -ta ) eki getirilir. Eylemin gerçekleştiği yeri gösterir.  Cümlede dolaylı tümleç görevi görür.

35 Adın Halleri(devam)  -den Hali: Adlara –den ( -dan, -ten, -tan ) eki getirilir. Bu eki alan adlar, eylemin çıktığı, uzaklaştığı yeri ya da kişiyi gösterir. Uyarı: İsim hal ekleri her zaman hal eki değildir. Bunların yapım eki olma özellikleri de vardır.

36 Alıştırmalar Sözcük Somut Soyut Kapı * Üzüntü * Kalem * Sevgi * Saygı * Otobüs *

37 Alıştırmalar(devam) Ad Tekil Çoğul Topluluk Odun * Balinalar * Tencere * Sürü * Tabur * Su *

38 Alıştırmalar(devam) Adlar Özel Cins. Merkür * Domates * Tekir(kedi) * Katolik(mezhep) * Ayşe * Kiraz * Balık *

39 Konumuz Bitti İzleyen herkese sonsuz teşekkürler…


"1- ADLAR Yasin SELVİ 1090310291 Türkçe Öğretmenliği 2.Sınıf." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları