Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜBRE VE GÜBRELEME SEM İ NER İ NE HO Ş GED İ N İ Z 1160 SAYILI Ç İ MEL İ YEN İ TARIM KRED İ KOOPERAT İ F İ TARIM KRED İ KOOPERAT İ F İ İ BRAH İ M ALTAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜBRE VE GÜBRELEME SEM İ NER İ NE HO Ş GED İ N İ Z 1160 SAYILI Ç İ MEL İ YEN İ TARIM KRED İ KOOPERAT İ F İ TARIM KRED İ KOOPERAT İ F İ İ BRAH İ M ALTAN."— Sunum transkripti:

1 GÜBRE VE GÜBRELEME SEM İ NER İ NE HO Ş GED İ N İ Z 1160 SAYILI Ç İ MEL İ YEN İ TARIM KRED İ KOOPERAT İ F İ TARIM KRED İ KOOPERAT İ F İ İ BRAH İ M ALTAN Z İ RAAT MÜHEND İ S İ

2

3 HANG İ B İ TK İ YE ? HANG İ GÜBREY İ ? KULLANACA Ğ INIZA KARAR VERMEDEN ÖNCE ! MUTLAKA TOPRA Ğ INIZI TAHL İ L ETT İ R. TAHL İ L SONUCUNA GÖRE GÜBRE KULLANIN

4 2. Gübreleme nedir ? KONULARIMIZ 3. Gübrelemenin amacı nedir ? 4. Gübre Çeşitleri Nelerdir ? 5. Gübrelerin Uygulama şekli 6. Gübrelerin Uygulama Zamanı 1. Gübre nedir ? 7. Besin madde yetersizliği belirtileri

5 GÜBRE VE GÜBRELEME GÜBRE VE GÜBRELEME GÜBRE : İçerisinde bir veya birkaç bitki besin maddesini birarada bulunduran bileşiklere denir. GÜBRELEME:Bitkiler için gerekli olan besin maddelerin toprağa verilmesine denir. GÜBRELEMEN İ N AMACI: Birim alandan daha fazla ve daha kaliteli ürün elde etmektir.

6 GÜBRE ÇE Şİ TLER İ ORGANİK GÜBRELER ORGANİK GÜBRELER TİCARİ GÜBRELER TİCARİ GÜBRELER

7 ORGAN İ K GÜBRELER Organik gübreler içerisinde; başta ahır gübresi olmak üzere,yeşil gübreler,kanatlı hayvan gübresi,yarasa gübresi,kan,deri,boynuz ve tırnak tozları..vd. sayılabilir. Organik gübreler içerisinde; başta ahır gübresi olmak üzere,yeşil gübreler,kanatlı hayvan gübresi,yarasa gübresi,kan,deri,boynuz ve tırnak tozları..vd. sayılabilir.

8 T İ CAR İ GÜBRELER Azotlu Azotlu Fosforlu Fosforlu Potasyumlu Potasyumlu Kompoze gübreler Kompoze gübreler olarak 4 ana gruba ayrılırlar. olarak 4 ana gruba ayrılırlar.

9 AZOTLU GÜBRELER Amonyum sülfat Amonyum sülfat Amonyum nitrat Amonyum nitrat Üre Üre

10 FOSFORLU GÜBRELER Süperfosfat Süperfosfat Triple süperfosfat Triple süperfosfat

11 POTASYUMLU GÜBRELER Potasyum sülfat Potasyum sülfat Potasyum nitrat Potasyum nitrat

12 KOMPOZE GÜBRELER Kompoze gübreler birden fazla bitki besin maddesini birarada bulundururlar. Kompoze gübrenin içerisindeki bitki besin maddeleri azot, fosfor, potasyumdur. Bunlar sırasına göre % olarak ifade edilir. Kompoze gübreler birden fazla bitki besin maddesini birarada bulundururlar. Kompoze gübrenin içerisindeki bitki besin maddeleri azot, fosfor, potasyumdur. Bunlar sırasına göre % olarak ifade edilir. Diamonyum fosfat gübreside bir kompoze gübresidir.Halk arasında DAP diye adlandırılır. Diamonyum fosfat gübreside bir kompoze gübresidir.Halk arasında DAP diye adlandırılır.

13 GÜBRELER İ N UYGULAMA Ş EKL İ Toprağa kullanılacak gübre çeşidini ve miktarını bilmekle iş bitmez.Bu gübrelerden istenilen faydanın artırılması için uygun zamanda ve doğru şekilde uygulanması gerekir.Gübreler yaygın olarak dört şekilde uygulanırlar. Toprağa kullanılacak gübre çeşidini ve miktarını bilmekle iş bitmez.Bu gübrelerden istenilen faydanın artırılması için uygun zamanda ve doğru şekilde uygulanması gerekir.Gübreler yaygın olarak dört şekilde uygulanırlar. Serpme Serpme Banda Verme Banda Verme Üstten veya Yandan Verme Üstten veya Yandan Verme Püskürtme Püskürtme

14 SERPME Serpme usulü gübrelemede gübre,ya ekimden önce toprak yüzeyine serpildikten sonra belirli toprak işleme aletleriyle toprağa gömülür ve sonra ekim yapılır;ya da ekimden hemen önce toprak yüzeyine serpilen gübre,ekim işlemiyle toprakla karıştırılmış olur. Serpme usulü gübrelemede gübre,ya ekimden önce toprak yüzeyine serpildikten sonra belirli toprak işleme aletleriyle toprağa gömülür ve sonra ekim yapılır;ya da ekimden hemen önce toprak yüzeyine serpilen gübre,ekim işlemiyle toprakla karıştırılmış olur. Gübreler,banda verilmeleri mümkün olmadığı hallerde serpme olarak verilir.Ancak toprakta bağlanarak yarayışlılığı azalan gübrelerin serpme yolu ile verilmesi istenmez. Gübreler,banda verilmeleri mümkün olmadığı hallerde serpme olarak verilir.Ancak toprakta bağlanarak yarayışlılığı azalan gübrelerin serpme yolu ile verilmesi istenmez.

15 BANDA VERME Gübre mibzerle veya uygun bir aletle çizgi halinde banda verilir.Tohumun biraz altına ve 3-5 cm yanına uygulanır. Gübre mibzerle veya uygun bir aletle çizgi halinde banda verilir.Tohumun biraz altına ve 3-5 cm yanına uygulanır. Bu işlem sıra ekimi yapılan bitkilerde yararlıdır. Bu işlem sıra ekimi yapılan bitkilerde yararlıdır. Ülkemizde ve diğer ülkelerde yapılan araştırmalara göre bu yöntemin daha yararlı olduğu ispatlanmıştır. Ülkemizde ve diğer ülkelerde yapılan araştırmalara göre bu yöntemin daha yararlı olduğu ispatlanmıştır. Banda verilen gübrede,buğdayın fosfor alımı serpmeye göre % 47 daha fazladır. Banda verilen gübrede,buğdayın fosfor alımı serpmeye göre % 47 daha fazladır.

16 ÜSTTEN VEYA YANDA VERME Bitki çimlendikten sonra bütün sahaya veya sıraların yanına verilir. Bitki çimlendikten sonra bütün sahaya veya sıraların yanına verilir. Tarlada bitki varken yapılan bu gübreleme üstten serpme veya yandan verme şeklinde olmaktadır. Tarlada bitki varken yapılan bu gübreleme üstten serpme veya yandan verme şeklinde olmaktadır.

17 PÜSKÜRTME Gübrelerin yapraklara püskürtme suretiyle verilmesi, genellikle mikrobesin elementi gibi az miktarlarda kullanılması gereken ve topraktan uygulanması durumunda bitkilere yarayışlılığı azalan gübrelerde uygulanır. Gübrelerin yapraklara püskürtme suretiyle verilmesi, genellikle mikrobesin elementi gibi az miktarlarda kullanılması gereken ve topraktan uygulanması durumunda bitkilere yarayışlılığı azalan gübrelerde uygulanır.

18 GÜBRELER İ N UYGULAMA ZAMANI Bölgenin iklimine Bölgenin iklimine Toprağın karakterine Toprağın karakterine Gübrelenecek bitkinin cinsine Gübrelenecek bitkinin cinsine Verilecek gübrenin çeşidine göre ayarlanması gerekir. Verilecek gübrenin çeşidine göre ayarlanması gerekir.

19 AZOTLU GÜBRE UYGULAMA ZAMANI Azotlu gübreler toprakta çok hareketli oldukları için fazla yağışlarla veya gaz halinde uçmak suretiyle kayıplara uğrayabilirler.Bu kayıpları önlemek için bölünerek verilmesi daha uygundur. Azotlu gübreler toprakta çok hareketli oldukları için fazla yağışlarla veya gaz halinde uçmak suretiyle kayıplara uğrayabilirler.Bu kayıpları önlemek için bölünerek verilmesi daha uygundur. Ekim veya dikimde mutlaka yarıya yakını verilmelidir.Gübrenin geri kalan kısmı bitki gelişmesinin hızlı olduğu dönemlerde verilmelidir. Ekim veya dikimde mutlaka yarıya yakını verilmelidir.Gübrenin geri kalan kısmı bitki gelişmesinin hızlı olduğu dönemlerde verilmelidir.

20 FOSFORLU GÜBRE UYGULAMA ZAMANI Fosforlu gübreler ekimden veya dikimden hemen önce veya ekim sırasında verilmeli ve toprağa mutlaka gömülmelidir. Fosforlu gübreler ekimden veya dikimden hemen önce veya ekim sırasında verilmeli ve toprağa mutlaka gömülmelidir. Çok erken verilirse toprakta bitkinin hemen yararlanamayacağı şekle dönüşür. Çok erken verilirse toprakta bitkinin hemen yararlanamayacağı şekle dönüşür. Bitki büyüdükten sonra verilirse toprak yüzeyinde kalır ve bitkiye yararı olmaz. Bitki büyüdükten sonra verilirse toprak yüzeyinde kalır ve bitkiye yararı olmaz.

21 POTASYUMLU GÜBRE UYGULAMA ZAMANI Bu gübrelerde fosforlu gübreler gibi ekim veya dikim zamanında verilmelidir. Bu gübrelerde fosforlu gübreler gibi ekim veya dikim zamanında verilmelidir.

22 B İ L İ NÇS İ Z GÜBRE KULLANIMININ SONUCU NED İ R ? Bilinçsiz olarak kullanılan gübre,belli bir noktadan sonra üretimi artırıcı bir etken olmayıp,aksine üretimi azaltıcı bir etken olur. Bilinçsiz olarak kullanılan gübre,belli bir noktadan sonra üretimi artırıcı bir etken olmayıp,aksine üretimi azaltıcı bir etken olur. Yeraltı sularının kirlenmesine,göllerde ve nehirlerde oksijenin azalmasına ve çevreyi kirletmesine neden olur. Yeraltı sularının kirlenmesine,göllerde ve nehirlerde oksijenin azalmasına ve çevreyi kirletmesine neden olur. Toprak fakir düşer ve bitkileri yeterince besleyemez hale gelir. Toprak fakir düşer ve bitkileri yeterince besleyemez hale gelir.

23 HANG İ B İ TK İ YE ? HANG İ GÜBREY İ ? KULLANACA Ğ INIZA KARAR VERMEDEN ÖNCE ! MUTLAKA TOPRA Ğ INIZI TAHL İ L ETT İ R. TAHL İ L SONUCUNA GÖRE GÜBRE KULLANIN

24 BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN EKSİKLİK VEYA EKSİKLİK VEYAFAZLALIĞININ BİTKİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ BİTKİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

25 AZOT Azot eksikliğinde; Azot eksikliğinde; Bitkinin büyümesi yavaşlar. Bitkinin büyümesi yavaşlar. Tahıllarda ise bitkinin ince, Tahıllarda ise bitkinin ince, zayıf ve kısa boylu olmasına neden olur. zayıf ve kısa boylu olmasına neden olur. Azot fazlalığında; Azot fazlalığında; Başlangıçta bitkilerin genel durumu iyi görünse de,ürün miktarı az olacaktır,tahıllarda küçük dane oluşumuna sebep olur. Başlangıçta bitkilerin genel durumu iyi görünse de,ürün miktarı az olacaktır,tahıllarda küçük dane oluşumuna sebep olur. Azot fazlalığı şeker sentezini azaltır,bu nedenle pancarda aşırı azotlu gübreleme yapılmamalıdır. Azot fazlalığı şeker sentezini azaltır,bu nedenle pancarda aşırı azotlu gübreleme yapılmamalıdır. Bitkinin hastalıklara yakalanma oranı ve şiddeti artar. Bitkinin hastalıklara yakalanma oranı ve şiddeti artar.

26 FOSFOR Fosfor eksikliğinde; Fosfor eksikliğinde; - Tahıllarda kardeşlenme azalır,gelişme zayıf olur,gövde kısa ve ince kalır,başaklar küçük olur. - Tahıllarda kardeşlenme azalır,gelişme zayıf olur,gövde kısa ve ince kalır,başaklar küçük olur. Fosfor fazlalığında; Fosfor fazlalığında; - Çinko,demir,bakır..vd. elementlerin noksanlığına neden olur. - Çinko,demir,bakır..vd. elementlerin noksanlığına neden olur.

27 POTASYUM Potasyum bitkilerde dış etmenlere karşı dayanıklılığı artırır. Potasyum bitkilerde dış etmenlere karşı dayanıklılığı artırır. Potasyum noksanlığı olan bitkilerin kuraklığa ve dona karşı dayanıklılığı zayıflar. Potasyum noksanlığı olan bitkilerin kuraklığa ve dona karşı dayanıklılığı zayıflar.

28 Ç İ NKO Çinko,başağın % 20 daha uzun olmasını,başakların parlak ve dolgun olmasını,başak sayısı ve başak tane sayısının artmasını sağlar. Çinko,başağın % 20 daha uzun olmasını,başakların parlak ve dolgun olmasını,başak sayısı ve başak tane sayısının artmasını sağlar.

29 SONUÇ Toprağın dengeli tutulmasıyla birçok hastalık ve zararlı kontrol altına alınabilir.Böylece,tarımsal mücadele ilaçları kullanılmadan birçok bitkisel,hayvansal zararlı ve hastalıklardan kurtulmak mümkündür. Toprağın dengeli tutulmasıyla birçok hastalık ve zararlı kontrol altına alınabilir.Böylece,tarımsal mücadele ilaçları kullanılmadan birçok bitkisel,hayvansal zararlı ve hastalıklardan kurtulmak mümkündür. Toprağı dengeli tutmak için toprak analizi yaptırarak gübre kullanmak şarttır. Toprağı dengeli tutmak için toprak analizi yaptırarak gübre kullanmak şarttır.

30 TEŞEKKÜRLERİBRAHİM ALTAN Ziraat Mühendisi


"GÜBRE VE GÜBRELEME SEM İ NER İ NE HO Ş GED İ N İ Z 1160 SAYILI Ç İ MEL İ YEN İ TARIM KRED İ KOOPERAT İ F İ TARIM KRED İ KOOPERAT İ F İ İ BRAH İ M ALTAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları