Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TD CORPORATION Kurumsal Sunum Mart 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TD CORPORATION Kurumsal Sunum Mart 2015."— Sunum transkripti:

1 TD CORPORATION Kurumsal Sunum Mart 2015

2 TD CORPORATION Sunulan hizmetler
TD CORPORATION, yatırıma karar verme aşaması ile başlayan ve projenin geliştirilmesi ile devam eden süreçte, Alışveriş Merkezi, Tema Park ve Gayrimenkul Geliştirme yatırımcılarına çözüm ortaklığı hizmeti sunmaktadır. Deneyimli ve kıdemli danışmalardan oluşan profesyonel bir kadroya sahip TD CORPORATION’ın ana ofisi İstanbul'da bulunmaktadır. TD CORPORATION, yatırımcı adına, yatırım projelerinde fizibilite çalışmaları, yatırım projesinin mimari konseptinin geliştirilmesi, Alışveriş Merkezi ve Otel yönetim modelleri, yerel veya uluslararası operatör seçimi konularında en iyi ticari koşullarda anlaşmalar yapmaktadır. TD CORPORATION, 32 yılı aşkın bir profesyonel deneyime sahip Tayfun Döşkaya’nın liderliğinde, branşlarında uzman ekibi ile operasyonel verimliliğin değerlendirilmesi konularında sürdürülebilir çözüm alternatifleri üretmekte ve uygulamada yatırımcı ile birlikte hareket ederek sonuç odaklı çalışmalar yapmaktadır. Toplam 4 ülkede hizmet sunan TD CORPORATION’ın ana faaliyet alanları otel marka ve operatör seçimi, Tema Park, Residans, Alışveriş Merkezi yönetimidir. Ayrıca fizibilite çalışmaları, finansman yönetimi, konsept ve dizayn geliştirme gibi konular da şirketin uzmanlaşmış olduğu diğer alanlardır. Sunulan hizmetler Otel Marka Entegrasyonu ve İşletme Danışmanlığı Tema Park Alışveriş Merkezi Yönetimi Gayrimenkul Geliştirme İç Kontrol Sistemi Mimari Tasarım İnsan Kaynakları

3 Yatırım stratejilerinizi ve iş hedeflerini belirleyerek, varlıklarınızın, işyerinizin ve çalışanlarınızın verimliliğini artırın.

4 OTEL YÖNETİMİ Sunulan hizmetler:
TD CORPORATION, nakit akışının ve yatırım getirisinin en üst düzeye çıkartılması için, otel yönetiminin tüm alanlarında, üçüncü şahıs yönetim desteği hizmeti vermektedir. Kapsamlı ve tüm süreci kapsayan danışmanlık hizmetleri, eşsiz bir mal sahibi /operatör perspektifini de beraberinde getirmektedir. Ayrıca, istenilen performansı gerçekleştiremeyen otellerin konumlandırması düzenlenerek daha iyi sonuçlara ulaşılması desteklenmektedir. Sunulan hizmetler: Pazar araştırması Pazar içinde otelin doğru konumlandırılması ve analizi Genel Müdür ile birlikte günlük operasyonun denetlenmesi   Etkin oda fiyatlandırması için doluluk kontrollerinin uygulamaya konulması   SOR / GDS / CRS/ PMS gibi otel sistemlerinin yönetimi İşletim giderlerinin ayrıntılı şekilde izlenmesi Ücret gideri denetimleri Misafir Memnuniyeti İzleme ve Kalite kontrol programları uygulamaları Otelin franchise standartları ve prosedürleri ile paralel ilerlediğinin kontrolü İnsan Kaynakları politikaları ve prosedürleri Standartların ötesinde düzeyleri elde etmek için özverili olarak çalışmak  Bakım programlarının oluşturulması ve kontrolleri Fon projeleri planlama

5 İSİM HAKKI Sunulan hizmetler: Proje süresince sağlanan hizmetler:
Uluslararası isim hakkı (franchise) veren otel zincirleriyle temasa geçilmesi, sürecin yatırımcı adına yürütülmesi ve sözleşmenin imzalanmasına kadar danışmanlık hizmeti verilmesi. Sunulan hizmetler: Otel segmenti, konum ve mimari tasarıma göre marka tercihinin belirlenmesi, Finansman kaynak destek hizmeti Yatırımcıya, otel zincirlerinden en uygun ticari şartlarla alınmış isim hakkı (franchise) alternatif teklifleri arasında, karar alma aşamasında tarafsız destek verilmesi, İyi niyet mektubu ve sonrasında sözleşme imzalanmasının sağlanması, Talep edildiği taktirde, uluslararası konaklama sektöründe uzman avukatlık hizmetleri veren ve TD CORPORATION tarafından akredite olan firma alternatiflerinin sunulması. Proje süresince sağlanan hizmetler: Açılış öncesi ve ilk yıl operasyon bütçesi üzerinde aktif bir rol oynayarak değerlendirmeler ve tavsiyeler sunmak Seçilen operatör tarafından gerçekleştirilecek olan teknik toplantılara katılarak yatırımcı ve operatörü ortak noktalarda buluşturmak. Yatırımcı adına, operatörün tüm marka standartlarının otele doğru ve hızlı şekilde adaptasyonunu sağlamak. Operatör ile birlikte dizayn ve mimari tasarım toplantılarına katılarak, otelin olabilecek en fonksiyonel şekilde ve enerji konusunda daha etkin bir şekilde tasarlanmasına yardımcı olmak. FF&E alım sürecine dahil olarak, yatırımcı adına en karlı şekilde alımların gerçekleşmesine yardımcı olmak. İnşaat sürecinde, yatırımcı ve operatör arasında koordinasyon sağlamak. İnşaat ana taşeronundan operatöre/yönetime sorunsuz bir devir süreci yönetmek. Operatör ile birlikte çalışarak satın alma süreçlerinin kontrolünü sağlamak.

6 OTEL OPERATÖR SEÇİMİ Sunulan hizmetler
Uluslararası otel zincirleri ile temasa geçilmesi, sürecin yatırımcı adına yürütülmesi ve yönetim sözleşmesi imzalanmasına kadar danışmanlık hizmeti verilmesi. Sunulan hizmetler Planlanan otel segmenti, lokasyon ve mimari tasarıma göre marka konumlandırılması yaparak alternatiflerinin belirlenmesi, Finansman destek hizmeti verilmesi Otel zincirleri ile yatırımcı adına ticari şartlar müzakere edilerek en uygun koşullar üzerinde anlaştıktan sonra, otel operatörü (management) seçiminde yatırımcıya tarafsız destek verilmesi, İyi niyet mektubu ve sonrasında sözleşme imzalanmasının sağlanması, Talep edildiği taktirde, uluslararası konaklama sektöründe uzman avukatlık hizmetleri veren ve TD CORPORATION tarafından akredite olan firma alternatiflerinin sunulması.

7 ÖN AÇILIŞ ÖNCESİ DESTEK & İŞ GELİŞTİRME
TD CORPORATION açılış ve yenileme konularında 30 yıldan fazla deneyime sahiptir. Otelinizin açılış süreci öncesi ve sonrasında, konularında uzman ekibimiz, sıklıkla yapılan hataların önlenmesini ve onlarca bin dolar tasarruf edilmesini sağlamaktadır. 1. Aşama Konum / imar başvuruları ve onay süreci Mimar, mühendis bulgularının koordinasyonu Müteahhit koordinasyonu ve FF&E alımları Teklif ve sipariş denetlemesi Oda tipi dağılımları Açılış öncesi satış & pazarlama aktivitelerinin planlaması ve operasyon bütçesinin hazırlanması 2. Aşama Tedarikçi listesi geliştirilmesi, kredili ve direk faturaların takibi. Yatırımcı ile birlikte açılış bütçesinin hazırlanması Reklam kanallarının araştırılması ve seçimi 3. Aşama Yönetim kadrosunun oluşturulması Yerel satış çalışmalarının başlatılması Personel alımının tamamlanması – tüm departmanlara ilgili eğitimlerin verilmesi Misafir malzemelerinin tedarik sürecinin koordinasyonu En yüksek performans için PMS & POS sistemlerinin kurulumu Açılış öncesi incelemelerinin yapılması ve eksik listesinin takibi TD CORPORATION kapsamlı hizmet yelpazesi ile hedeflerinize beklentilerinizin üstünde ve ötesinde ulaşmanızı sağlar.

8 İÇ KONTROL SİSTEMİ İç Kontrol Sistemi’nin 3 ana amacı vardır:
İç kontrol, şirketin yönetim kurulu, yöneticileri ve diğer personeli tarafından yönlendirilen, işle ilgili hedeflere ulaşmak için kabul edilebilir güvence sağlamaya yönelik süreçlerdir. İç Kontrol Sistemi’nin 3 ana amacı vardır: İşlemlerin etkinliğini ve verimliliğini artırmak Finansal raporlamanın güvenilirliğini sağlamak Yürürlükteki kanun ve düzenlemelerle uygunluğu sağlamak Etkin bir İç Kontrol Sistemi aşağıdaki konularda denetim ve yetkinlik sağlar : Bilginin bütünlüğü ve güvenilirliği Kurum politikalarına, yönetmeliklerine ve yasalara uygunluk Varlıkların korunması Kaynakların ekonomik ve etkin kullanımı Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılması İç Kontrol Sisteminin Kapsamı: Gelir Süreçleri Gider Süreçleri Alacaklar ve Kredi Takibi Kasa İşlemleri ve Fon Yönetimi Sabit Kıymet Yatırımları Bordro İşlemleri Finansal Raporlama ve Yönetim Bilgi Teknolojileri

9

10 GAYRİMENKUL GELİŞTİRME
Her projenin hedeflenen başarıya ulaşabilmesi için, stratejik planlama hizmetlerinin yanı sıra, satış pazarlama faaliyetlerinin de adım adım planlanması ve belirli bir program içinde olması gerekmektedir. Proje alanlarının satış – pazarlama çalışmaları için alt yapı oluşturulması, satış fiyatlarının belirlenmesi, reklam ve müşteri ilişkileri için faaliyetlerin planlanması bu başlık altındaki en temel konular arasında yer almaktadır. Satış yapmak pazarlama sürecinin bir parçasıdır, ancak, bütünsel olarak pazarlama süreci satış yapmaktan çok detaylı bir planlama organizasyonudur.                      Satış & Pazarlama ve Finansman Yönetimi konusunda müşterilerimize verdiğimiz hizmetler şu ana başlıklar altında özetlenmektedir: Pazar araştırmaları ve piyasa analizlerinin yapılması Proje karması Proje nakit akışının oluşturulması Finansman kaynak hizmeti Hedef kitlenin ve talebin belirlenmesi Satış konseptinin oluşturulması ve satış stratejisinin belirlenmesi Satış fiyatlarının belirlenmesi Proje tanıtım ve kampanya planlarının yapılması Reklam tanıtım ve PR etkinlik programının hazırlanması ve uygulanması

11 TEMA PARK Sunulan Hizmetler:
Her yıl artan ziyaretçi sayıları ile bulundukları şehirlerin kültür ve eğlence merkezi haline gelen tema / eğlence parkları, şehir ekonomisine büyük katkı sağlarken, kuruldukları şehrin simgesi haline de gelmektedir. TD Corporation, Tema Park yatırımlarında yer seçimi, ön tasarım, mimari proje, eğlence ünitelerinin seçimi, satın alma ve işletme yapısının kurgulanması konularında güvenilir ve tarafsız tavsiyeler ve öneriler sunmaktadır. Başarılı bir planlama ve uygulama ile zorlukların üstesinden gelinmesine yardımcı olmaktadır. Sunulan Hizmetler: Yatırımcıya açılış öncesi iş planının, bütçe, finansal tahmin ve operatör / atanmış yönetim tarafından sunulan tema park faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesinde destek olma, Açılış öncesi programına destek olma, Yatırım konumlandırma rehberliği, Markalaşma ve konsept geliştirme, Ürün ve hizmet standartlarını izleme, Tedarik sistemlerinin oluşturulmasında destek sağlama, İnşaat ana taşeronundan operatöre / yönetime sorunsuz bir devir sürecini yönetme, Açılış öncesi bütçesi ve ilk yıl operasyon bütçesi üzerinde değerlendirmeler ve tavsiyeler sunma, Finansal öngörüler sunma, ilk yıl analizini derleme ve yönetme, Kilit yöneticilerin seçiminde destek verme, Genel pazarlama stratejisine katkıda bulunma, Online satış sistemi ve fiyatlandırma yapıları hakkında önerilerde bulunma, Operasyonel kılavuzlar, politikalar ve prosedürlerinin geliştirilmesi, kurulum ve uygulama yönetimi.

12 ALIŞVERİŞ MERKEZİ YÖNETİMİ
“Performansı geliştirmek ve perakende mülkiyetinizin değerini arttırmak için endüstri ve piyasa uzmanlığımızı kullanmaktayız.” Proje ve konsept geliştirme, Perakendeci taleplerini değerlendirme, Alışveriş Merkezi kiralama ve yeniden kiralama, Caddede kiralama ve perakende danışmanlığı Kurumsal perakende çözümleri​ Genel Yönetim Genel bütçenin ve departman bütçelerinin oluşturulması, İşletme yönetmeliğinin uygulanması ve işletme yönerge veya talimatlarında öngörülecek değişikliklerin düzenlenmesi ve denetlenmesi, Alışveriş Merkezi’nin yönetim kadrosunun oluşturulması, Kiracı yönetimi, Pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yönetimi, Finansal raporlama, mali yönetim ve tahsilat hizmetleri, Genel gider yönetimi, Taşeron yönetimi, Personel ve teknik bakım yönetimi, Reklam ve PR ajanslarının koordineli bir şekilde çalışmasının yönetimi.

13 MİMARİ TASARIM İç mimari tasarım sürecinde, ana kararlar, hayatı yaşanabilir kılmak üzerine doğru çözümlemeler dikkate alınarak verilmektedir. Fonksiyonel çözümler üreterek, uygulama geçerliliği olan projeler ile mekanlarda huzur ve keyifle yaşanabildiğine inanılmaktadır. TD CORPORATION, sayıca çok ve benzer projeler üretmek gibi niceliksel alışılagelmiş bir olgu yerine, her proje için farklı işlev, ölçek, konsept, güncel malzemelerin kullanımı gibi parametler tarafından yönlendirilen niteliksel bir bakış açısı ile tasarıma yön vermektedir. TD CORPORATION işletmenizin daha cazip bir konuma gelmesi ve sürekliliğinin sağlanması için önemli bileşenlerden biri olan işlevsel tasarımdan yararlanmanıza destek vermektedir. İşletmenizin yenilenme ve/veya operatör değişikliği süreçlerinde konsept danışmanı olarak hizmet verilmektedir. Akredite olan firmalar; Arketipo, GA International,Wilson,Blu Plate,lwdesign,MOB,MMM

14 İNSAN KAYNAKLARI TD CORPORATION, Otel, Tema Park, AVM ve Gayrimenkul Geliştirme endüstrilerinde uzmanlaşmış üst yönetici araştırma ve insan kaynakları danışmanlık hizmetleri vermektedir. Bunun yanı sıra, üst yönetici ve maaşların rekabete dayalı seviyesini ölçmenize yardımcı olmak amacıyla performans ölçümleri ve yönetici tazminat seviyelerine ilişkin raporlar da sunmaktadır. Şirket ve çalışan verimliliğini artırmak için verilen hizmetler: Şirket anayasası ve kurum kültürünün oluşturulması Sürdürülebilirlik Verimlilik Karlılık Büyüme Yeniden yapılanma Farkındalık yaratma Yeni pazar ve müşteriler bulma Riskleri fırsatlara çevirme

15


"TD CORPORATION Kurumsal Sunum Mart 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları