Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 BÖLÜM 30 Manyetik Alanın Kaynakları Bölüm30 Manyetik Alanın Kaynakları Hazırlayan : Dr. Kadir DEMİR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 BÖLÜM 30 Manyetik Alanın Kaynakları Bölüm30 Manyetik Alanın Kaynakları Hazırlayan : Dr. Kadir DEMİR."— Sunum transkripti:

1 1 BÖLÜM 30 Manyetik Alanın Kaynakları Bölüm30 Manyetik Alanın Kaynakları Hazırlayan : Dr. Kadir DEMİR

2 Yasal Uyarı !!! Bu ders notları kapsamında içerikte sunulacak olan bilgiler, örnekler ve anatım sıralamaları Serway&Beichner’ in Fen ve Mühendislik İçin Fizik kitabının II. Cildi olan Elektrik ve Manyetizma Kısmından alınmıştır. Ayrıntılı bilgiler için bu kitaba başvurulmalıdır. 2Bölüm30 Mnayetik Alanın Kaynakları

3 Bölüm30 Manyetik Alanın Kaynakları3 30.1 BİOT-SAWART YASASI Örnek 30.1 Örnek 30.2 Örnek 30.3 Örneklerin kitaptaki çözümleri (sayfa 940-943) irdelenmelidir. Kararlı bir I akımını taşıyan bir ds uzunluk elemanının bir P noktasında oluşturduğu dB manyetik alanının yönü ve büyüklüğünü veren bir yasadır.  o =4  x 10 -7 T.m/A serbest uzayın manyetik geçirgenliği, r ise elemanıyla P noktası arasındaki uzaklık ve, ten P noktasına uzaklık yönünde alınan birim vektör olmak üzere bu yasa şu şekilde verilir. P noktasındaki toplam manyetik alanı bulmak için bu vektörel ifadenin akım dağılımının tamamı üzerinden integre edilmesi gerekir. I akımı taşıyan doğrusal bir telden a kadar uzaktaki bir noktada oluşan manyetik alanın büyüklüğü bu ifade gereği aşağıdaki gibi bulunur. Burada alan çizgileri, merkezleri tel üzerinde olan iç içe çemberler biçimindedir. Yönü sağ el kuralıyla veya yukarıdaki bağıntıdaki vektörel çarpımın yönüyle hesaplanabilir.

4 Bölüm30 Manyetik Alanın Kaynakları4 30.2 İKİ PARALEL İLETKEN ARASINDAKİ MANYETİK KUVVET Örnek 30.4 Örnek 30.5 Örnek 30.6 Örnek 30.7 Örneklerin kitaptaki çözümleri (sayfa 947-949) irdelenmelidir. 30.3 AMPERE YASASI I 1 ve I 2 akımları taşıyan ve aralarında a uzaklığı bulunan iki paralel iletkenin birbirlerine uyguladıkları kuvvet birim uzunluk başına aşağıdaki gibidir. Akımlar aynı yönde iseler kuvvet çekici, zıt yönde iseler kuvvet itici olacaktır. Kapalı her hangi bir yol boyunca B.ds nin çizgi integralinin  o I ya eşit olduğunu söyler. Burada I kapalı yolun çevrelediği herhangi bir yüzeyden geçen net toplam kararlı akımdır.

5 Bölüm30 Manyetik Alanın Kaynakları5 30.4 BİR SOLENOİDİN MANYETİK ALANI 30.5 MANYETİK AKI Örnek 30.8 Örneklerin kitaptaki çözümleri (sayfa 952) irdelenmelidir. Ampere yasası kullanılarak bir toroidin ve bir solenoidin içindeki manyetik alanların değeri N sarım sayısı ve n birim uzunluk başına sarım sayısı olmak üzere aşağıdaki gibi bulunabilir. Bir yüzeyden geçen manyetik akı aşağıda verilen yüzey integrali ile tanımlanır.

6 Bölüm30 Manyetik Alanın Kaynakları6 30.6 MANYETİZMADA GAUSS YASASI 30.7 YERDEĞİŞTİRME AKIMI ve AMPERE YASASININ GENEL BİÇİMİ Örnek 30.9Örneklerin kitaptaki çözümleri (sayfa 955) irdelenmelidir. Herhangi bir kapalı yüzeyden geçen net manyetik akının her zaman sıfır olduğunu belirtir. Ampere yasasının bilinen biçimi, elektrik alan yalnız zamanla değişmiyorsa geçerlidir. Elektrik alan zamanla değiştiğinde iletim akımına ek olarak bir akım indüklenecektir. Bu akımı yerdeğiştirme akımı I d olarak adlandırırsak ampere yasasını yeniden modifiye edilmiş halini aşağıdaki gibi yazabiliriz. Bu yasaya Ampere-Maxwell Yasası da denir.


"1 BÖLÜM 30 Manyetik Alanın Kaynakları Bölüm30 Manyetik Alanın Kaynakları Hazırlayan : Dr. Kadir DEMİR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları