Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Manyetik Alanın Kaynakları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Manyetik Alanın Kaynakları"— Sunum transkripti:

1 Manyetik Alanın Kaynakları
BÖLÜM 30 Manyetik Alanın Kaynakları Hazırlayan : Dr. Kadir DEMİR Bölüm30 Manyetik Alanın Kaynakları

2 Bölüm30 Mnayetik Alanın Kaynakları
Yasal Uyarı !!! Bu ders notları kapsamında içerikte sunulacak olan bilgiler, örnekler ve anatım sıralamaları Serway&Beichner’ in Fen ve Mühendislik İçin Fizik kitabının II. Cildi olan Elektrik ve Manyetizma Kısmından alınmıştır. Ayrıntılı bilgiler için bu kitaba başvurulmalıdır. Bölüm30 Mnayetik Alanın Kaynakları

3 Bölüm30 Manyetik Alanın Kaynakları
30.1 BİOT-SAWART YASASI Kararlı bir I akımını taşıyan bir ds uzunluk elemanının bir P noktasında oluşturduğu dB manyetik alanının yönü ve büyüklüğünü veren bir yasadır. o=4 x 10-7T.m/A serbest uzayın manyetik geçirgenliği, r ise elemanıyla P noktası arasındaki uzaklık ve , ten P noktasına uzaklık yönünde alınan birim vektör olmak üzere bu yasa şu şekilde verilir. P noktasındaki toplam manyetik alanı bulmak için bu vektörel ifadenin akım dağılımının tamamı üzerinden integre edilmesi gerekir. I akımı taşıyan doğrusal bir telden a kadar uzaktaki bir noktada oluşan manyetik alanın büyüklüğü bu ifade gereği aşağıdaki gibi bulunur. Burada alan çizgileri, merkezleri tel üzerinde olan iç içe çemberler biçimindedir. Yönü sağ el kuralıyla veya yukarıdaki bağıntıdaki vektörel çarpımın yönüyle hesaplanabilir. Örnek 30.1 Örnek 30.2 Örnek 30.3 Örneklerin kitaptaki çözümleri (sayfa ) irdelenmelidir. Bölüm30 Manyetik Alanın Kaynakları

4 Bölüm30 Manyetik Alanın Kaynakları
30.2 İKİ PARALEL İLETKEN ARASINDAKİ MANYETİK KUVVET I1 ve I2 akımları taşıyan ve aralarında a uzaklığı bulunan iki paralel iletkenin birbirlerine uyguladıkları kuvvet birim uzunluk başına aşağıdaki gibidir. Akımlar aynı yönde iseler kuvvet çekici, zıt yönde iseler kuvvet itici olacaktır. 30.3 AMPERE YASASI Kapalı her hangi bir yol boyunca B.ds nin çizgi integralinin oI ya eşit olduğunu söyler. Burada I kapalı yolun çevrelediği herhangi bir yüzeyden geçen net toplam kararlı akımdır. Örnek 30.4 Örnek 30.5 Örnek 30.6 Örnek 30.7 Örneklerin kitaptaki çözümleri (sayfa ) irdelenmelidir. Bölüm30 Manyetik Alanın Kaynakları

5 Bölüm30 Manyetik Alanın Kaynakları
30.4 BİR SOLENOİDİN MANYETİK ALANI Ampere yasası kullanılarak bir toroidin ve bir solenoidin içindeki manyetik alanların değeri N sarım sayısı ve n birim uzunluk başına sarım sayısı olmak üzere aşağıdaki gibi bulunabilir. 30.5 MANYETİK AKI Bir yüzeyden geçen manyetik akı aşağıda verilen yüzey integrali ile tanımlanır. Örnek 30.8 Örneklerin kitaptaki çözümleri (sayfa 952) irdelenmelidir. Bölüm30 Manyetik Alanın Kaynakları

6 Bölüm30 Manyetik Alanın Kaynakları
30.6 MANYETİZMADA GAUSS YASASI Herhangi bir kapalı yüzeyden geçen net manyetik akının her zaman sıfır olduğunu belirtir. 30.7 YERDEĞİŞTİRME AKIMI ve AMPERE YASASININ GENEL BİÇİMİ Ampere yasasının bilinen biçimi, elektrik alan yalnız zamanla değişmiyorsa geçerlidir. Elektrik alan zamanla değiştiğinde iletim akımına ek olarak bir akım indüklenecektir. Bu akımı yerdeğiştirme akımı Id olarak adlandırırsak ampere yasasını yeniden modifiye edilmiş halini aşağıdaki gibi yazabiliriz. Bu yasaya Ampere-Maxwell Yasası da denir. Örnek 30.9 Örneklerin kitaptaki çözümleri (sayfa 955) irdelenmelidir. Bölüm30 Manyetik Alanın Kaynakları


"Manyetik Alanın Kaynakları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları