Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAMLAMALAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAMLAMALAR."— Sunum transkripti:

1 TAMLAMALAR

2 A) Okul takımı, maçı iyi kazandı.
1. Aşağıdaki cümlelerde yer alan tamlamalardan hangisi diğerlerinden farklıdır? A)      Okul takımı, maçı iyi kazandı. B)      Ağaçlarda kırlangıç kuşları vardı. C)      Sanat dünyası başarınızı konuşuyor. D)      Akıllı insanları ben de severim.

3 ÇÖZÜM = A, B ve C seçeneklerinde aynı tamlamalar ama D seçeneğinde farklıdır. YANIT = A

4 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlamanın çeşidi diğerlerinden farklıdır?
A)      Eski konak kısa sürede restore edildi. B)      Tarihi evleri restore etmeye başlamışlar. C)      Kurumuş çiçeklerden bir resim yapmıştı. D)      Sanat ürünleri er geç kendini gösterir.

5 ÇÖZÜM = Diğer seçeneklerden farklı olan seçenek D seçeneğidir. Çünkü D seçeneğinde biri anlamlı biri anlamsız cümlelere giriyor. YANIT = D

6 3. “Bir” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde asıl sayı sıfatıdır?
A)      Bir gün, savaşlar bitecek dünyada. B)      Bir bahar sabahı dünyaya gelmişim. C)      Bir zamanlar bu bölge ormanlıktı. D)      Bir saat sonra seninle buluşalım.

7 ÇÖZÜM = Sayı sıfatı isimlerin önüne gelerek sayılarını belirten sözcüklere denir. D seçeneğinde de asıl sayı sıfatı vardır. YANIT = D

8 A) Ağır giden, dağlar aşar. B) Acıyı tatmayan tatlıyı anlayamaz.
4. Bazı sıfat tamlamalarında tamlanan düşerek onun anlam ve görevini tamlayan üstlenir. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek verilmemiştir? A)     Ağır giden, dağlar aşar. B)     Acıyı tatmayan tatlıyı anlayamaz. C)     Dert çekene göredir. D)     İşleyen demir pas tutmaz.

9 ÇÖZÜM = A, B, C seçeneklerinde yukarıdaki açıklamaya göre uygun bir örnek verilmiştir. Fakat D seçeneğinde uygun örnek verilmemiştir. YANIT = D

10 A) ince B) kara C) titrek D) bahtın
5. Ak saçlı başını alıp eline, Kara hülyalara dal anneciğim! O titrek kalbini bahtın yeline, Bir ince tüy gibi sal anneciğim! Dörtlükte geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi sıfat değildir? A)      ince B)      kara C)      titrek D)      bahtın

11 ÇÖZÜM = İnce, kara, titrek bir sıfattır. Ancak “bahtın” Bir sıfat değildir. YANIT = D

12 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat kullanılmamıştır?
A)    Hastayı rahatsız etmemek için odasına girmedik. B)    Bu sınıfın en çalışkanını tanımak isterdim. C)   Askerler bahçede spor yapıyor. D)   Gençler bir ülkenin geleceğidir.

13 ÇÖZÜM = A, B, D seçeneklerinde adlaşmış bir sıfat kullanılmıştır. Ancak C seçeneğinde adlaşmış bir sıfat söz konusu değildir. YANIT = C

14 A) Soğuk davranışlarıyla tanınıyordu.
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “soğuk” sözcüğü ad olarak kullanılmıştır? A)   Soğuk davranışlarıyla tanınıyordu. B)   Soğuk havalar hala sürüyor dünyada. C)   Yine soğuk en büyük sorunumuz oldu. D)   Şimdi soğuk bir ayran iyi gider.

15 ÇÖZÜM = A, B, D seçeneklerinde ad olarak kullanılan sözcük yoktur. Fakat C seçeneğinde ad olarak kullanılan bir sözcük vardır. YANIT = C

16 A) Deliye taş atma, başına taş yağdırır.
8. Bazı sıfat tamlamalarında tamlanan düşerek onun anlam ve görevini tamlayan üstlenir. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek verilmemiştir? A)   Deliye taş atma, başına taş yağdırır. B)  Denize düşen, yılana sarılır. C)   Bayramda borç ödeyene ramazan kısa gelir. D)   Dibi görünmeyen sudan geçme.

17 ÇÖZÜM = D seçeneğidir.Çünkü yukarısındaki açıklamaya uygun bir örnek verilmemiştir. YANIT = D

18 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?
A)   Öğün, ey Çanakkale, cihan durdukça öğün! B)   Ömründe göstermedin bin düşmana bir düğün. C)    Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün. D)    Başına yüz milletin birden üşüştüğü yersin!

19 ÇÖZÜM = İçinde sıfat olan her unsur sıfat tamlaması vardır. Bu bilgiye dayanarak A seçeneğidir. YANIT = A

20   10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “renkli” sözcüğü somut bir kavramı nitelemektedir?
A)   Renkli kişiliğe sahip insanlarla karışlaştık. B)   Kardeşim çok renkli düşüncelere sahiptir. C)   Bahçe renkli ampullerle aydınlatılmıştı. D)   Bu insanları hepsinin yaşantıları çok renkli.

21 ÇÖZÜM = A, B, D seçeneklerinde beş duyu organımızla hissedemediğimiz kavramlar vardır.Ama C seçeneğinde beş duyu organımızla hissedebildiğimiz bir kavram vardır. YANIT = C

22 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sıfat yoktur?
A)Gelişigüzel söylenmiş sözler, insanı amacına ulaştırmaz. B)İki asırlık bina, bakımsızlıktan yıkılıverdi. C)Bizi birkaç saat sonra arayacaklarını söylediler. D)Bu dönem hiçbir dersten düşük not almamış.

23 ÇÖZÜM = B, C ve D seçeneklerinde birleşik sıfat vardır. Ama A seçeneğinde birleşik sıfat olmadığı için seçeneğimiz A’dır. YANIT = A

24 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme sıfatı kullanılmamıştır?
A)Bu zorluğu en çok edebiyatçılar çekerler. B) Uzak ülkeleri dolaşmaya çıktı. C)Bütün insanlar aynı değildir. D)İki hafta içinde sorunlar çözülmez.

25 ÇÖZÜM = Varlıkları sayı, işaret, soru yoluyla ve belirsiz şekilde belirten sıfatlara belirtme sıfatı denir. B seçeneğinde de belirtme sıfatı kullanılmamıştır. YANIT = B

26 A)Bu artık bizi pek anlamıyor.
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bu” sözcüğü farklı türde kullanılmıştır? A)Bu artık bizi pek anlamıyor. B)Bu ses beni bir süre etkiledi. C)Bu durum zaten takdir ediliyordu. D)Bu işleri bir an önce bitirmelisin.

27 ÇÖZÜM = A seçeneğinde “bu” sözcüğü farklı bir anlamda kullanılmıştır. YANIT = A

28 14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir” sözcüğü sayı sıfatı değildir?
A)Seninle bir gün karşılaşırız B)Bir tokat atıp, çekip gitti. C)Ona bir ev bırakmıştı. D)Bugün bir kitap satabildim.

29 ÇÖZÜM = B, C, D seçeneklerinde “bir” sözcüğü sayı sıfatıdır. Ama A seçeneğinde sayı sıfatı değildir. YANIT = A

30 15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmamıştır?
A)Her koyun kendi bacağından asılır. B)Kaçıncı gün size geleceklerdi? C)Birkaç öğrenciyle bu iş yürütülmez. D)Bazı insanlar iyilikten anlamazlar.

31 ÇÖZÜM = B seçeneğinde belgisiz sıfat kullanılmamıştır. Bu yüzden seçenek B’dir. YANIT = B

32 16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı, bir sıfatla sağlanmıştır?
A)İlk canlılar nerede yaşıyordu? B)Kristaller yeraltından nasıl çıkarılır? C)Yerin güçlü bir biçimde sallanmasına ne denir? D)Dünyanın soğuk bölgelerinde hangi hayvanlar yaşar?

33 ÇÖZÜM = Bu soruda sıfatla sağlanmayan tek seçenek D seçeneğidir.Çünkü soru anlamı bir sıfatla sağlanmıştır. YANIT = D


"TAMLAMALAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları