Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Kingdom: PlantaePlantae  Division: PinophytaPinophyta  Class: PinopsidaPinopsida  Order: PinalesPinales  Family:Taxaceae  Genus: Torreya Species.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Kingdom: PlantaePlantae  Division: PinophytaPinophyta  Class: PinopsidaPinopsida  Order: PinalesPinales  Family:Taxaceae  Genus: Torreya Species."— Sunum transkripti:

1  Kingdom: PlantaePlantae  Division: PinophytaPinophyta  Class: PinopsidaPinopsida  Order: PinalesPinales  Family:Taxaceae  Genus: Torreya Species : Torreya californica Torreya fargesii Torreya grandis Torreya jackii Torreya nucifera Torreya taxifolia 1

2  Cinsi Amerikan botanikçi John Torrey bulmu ş tur.  i ğ ne yapraklar herdem ye ş ildir, sürgünlere sarmal dizilmi ş tir.  Ço ğ unlu ğ u bir cinsli iki evciklidir (nadiren bir evcikli olanları vardır).  Çiçekler yapra ğ ın koltu ğ unda teker teker bulunur. 2

3  Bilimsel Adı: Torreya californica (Torreya Myristica),(Tumion californicum)  0.5-1m (istisnai 2m) çap 15-25mboy yapabilir.  Kı ş ın yaprak dökmezler. 3

4  Kabu ğ u (0.5- 2.7 cm), ya da daha kalın, ince boyuna levha çatlaklı kabu ğ u vardır 4

5  Yapraklar koyu ye ş il, (3-8 cm) boyunda sivri,  Di ş i a ğ açlarda arillus açık ye ş il (2.5-3 cm) uzunlu ğ unda, yaz sonunda olgunla ş an mor çizgili. 5

6  Endemiktir.(Sierra Nevada eteklerinde yayılı ş yapar.) Yayılı ş ı Kaliforniya 6

7  20m ye kadar boylanabilir yava ş büyürler.  Dioiktir.  Kı ş ın yaprak dökmezler  Tam gölge,yarı gölgede iyi geli ş im gösterir.  Hafif asidik,killi toprakları sever.  Organik yakıt üretiminde ve tıpta kullanılır.  Tohumu yenir. 7

8  200m-1400m arasında ya ş ar.  25m boylanır yava ş büyür.  Anthelmintic; Antitussive; Carminative; müshil gibi birçok ilacın yapımında kullanılır.  Do ğ u asya ve Do ğ u çinde yayılı ş yapar. Torreya grandis var. fargesii Torreya grandis var. fargesii  Torreya grandis var. yunnanensisTorreya grandis var. yunnanensis 8

9  Kı ş ın yaprak dökmez.  12m boy, 20cm çap yapabilir.  Kabuk gri açık kahverengidir.  Yapraklar 9cm boy 3.5 cm enine sahiptir..  Zhejiang ve Fujian Changning yer alır.Deniz seviyesinden 900m yükseklikte yayılır. 9

10  15-25 m boyunda 1,5 metre çapı vardır.  Yaprakları dikenli ucu sivri ve batıcıdır.  Di ş i çiçek 18-20 ay içinde tek bir tohum etli bir katman, 2 cm uzunlu ğ unda ve 1,5 cm geni ş li ğ inde arillus olu ş turur.  Tohumları yenebilir,odunu çok de ğ erlidir.  Güney Japonya‘da,Güney Kore'nin Jeju Adası,Nutmeg-yew de yayılı ş yapar. 10

11  Güneydo ğ u Amerika-Kuzey Florida devlet sınır bölgesinde ve güneybatı Gürcistan’da bulunur.  15-20 m. yüksekli ğ i ula ş abilir.  İğ ne yaprak keskin sert, sivri i ğ ne gibi 2-3,5 cm uzunlu ğ unda ve 3 mm geni ş li ğ indedir.  Di ş i çiçekler 18 ay içinde olgunla ş ır.sert çekirdekli arillus büyük fındık gibi tohuma sahiptir. 2-3,5 cm uzunlu ğ unda mor-ye ş il renkli etli kısım bulunur. 11


" Kingdom: PlantaePlantae  Division: PinophytaPinophyta  Class: PinopsidaPinopsida  Order: PinalesPinales  Family:Taxaceae  Genus: Torreya Species." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları