Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANKARA- KAZAN Ticaret Meslek Lisesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANKARA- KAZAN Ticaret Meslek Lisesi"— Sunum transkripti:

1 ANKARA- KAZAN Ticaret Meslek Lisesi
Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Hareketlilik Projesi

2 Başvuru Sahibi Kurum: Kazan Ticaret Meslek Lisesi
Proje Finansörü: T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Ulusal Ajansı Başvuru Sahibi Kurum: Kazan Ticaret Meslek Lisesi Proje Yurt İçi Yerel Ortakları Artvin Ticaret Meslek Lisesi EtimesgutTicaret Meslek Lisesi Proje Yurt Dışı AB Ülke Ortakları ALMANYA, Prill und Partner Steuerberatungsgesellschaft ALMANYA, Schmidt&Partner Gmbh ROMANYA, Colegiul Economic Nicolae Titulescu Baia Mare Proje Türü : Leonardo da Vinci – Mobility IVT Proje Numarası: TR1-LEO Proje Adı: ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ (UFRS) UYGULANMASINA YÖNELİK STAJ ÇALIŞMASI Proje Süresi: 1 yıl, Proje Katılımcı Sayısı: 36 Öğrenci, 6 Refakatçi

3 Adres: Mevlana Bulvarı no:181 06520 ÇANKAYA-ANKARA
T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Ulusal Ajans AB Katılımcı ülkelerin AB Eğitim ve Gençlik Programlarından yararlanmasını sağlamak amacıyla her ülke kendi içinde ilgili taraflar ile işbirliği içinde programlardan yararlanma faaliyetlerini organize ve koordine etmek için bir uygulama birimi (Ulusal Ajans) oluşturmuştur Nisan 2004 tarihinde programlara katılmaya hak kazanan ülkemiz Ulusal Ajans’ı ise Devlet Planlama Teşkilatına Bağlı olarak “Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı” ismi ile 2003 yılının Ağustos ayı içerisinde kurulmuştur. Mali özerkliği bulunan kurumda 48’i uzman olmak üzere toplam 100 kadar çalışan bulunmaktadır. Adres: Mevlana Bulvarı no: ÇANKAYA-ANKARA Web: Tel: 0(312)

4 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları; Birliğe üye ve aday ülkelerin eğitime yönelik politika ve uygulamalarını  desteklemek ve geliştirmek için yürütülmekte olan bir topluluk programıdır. Programın ana amacı; Hayatboyu öğrenme programları faaliyetleri ile ülkelerarası işbirliğinin kullanılarak üye ve aday ülkelerin eğitim sistemleri ile uygulamalarında kalitenin geliştirilmesi, yeniliklerin teşvik edilmesi ve Avrupa Boyutunun yükseltilmesidir. Hayatboyu Öğrenme Programları; “Kişisel, toplumsal, sosyal ve/veya istihdama yönelik bir perspektif ile bilgilerin, becerilerin ve yeterliliklerin geliştirilmesi amacıyla hayat boyunca gerçekleştirilen tüm öğrenme faaliyetleri”ni içeren program olarak tanımlanmaktadır. Hayatboyu Öğrenme Programları kapsamında; Farklı hedef gruplara yönelik olarak, Leonardo da Vinci(Mesleki Eğitim), Comenius(Genel Eğitim), Grundtvig(Yaşamboyu Eğitim) ve Erasmus(Yüksek Öğrenim) isimleri altında eğitim ve kültür programları uygulanmaktadır.

5 Leonardo da Vinci Programı
Organizasyon ve içeriği Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin sorumluluğunda olan ve AB'ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir programdır. Bu programın faaliyet alanlarından biri olan Hareketlilik Faaliyeti (Mobility) ise mesleki eğitimdeki öğretmen, öğrenci, usta öğretici, çıraklar ve işsizlerin belirli bir süre ile bir AB devletinde mesleki faaliyetlerinde bulunmaları için mali kaynak sağlayan bir programdır. Leonardo da Vinci programı Avrupa Birliği ülkeleri arasında 21 yıldır uygulanmakta olan bir programdır. Ülkemiz bu programa ilk defa 2004 yılında katılmıştır. Ülkemizin programa katıldığı 2004 yılından itibaren çeşitli illerimizden toplam kişi yurtdışına giderek Leonardo da Vinci Hareketlilik faaliyetine katılmıştır yılında , 2011 yılında , yılında ise ’in üzerinde kişi yurtdışı hareketlilik faaliyetine katılacaktır. Leonardo da Vinci mali desteği, projede yer alan bir kişinin bulunduğu ülkeden gideceği ülkeye yapacağı tüm seyahat giderlerini, konaklama ve yeme-içme giderlerini, yabancı dil eğitimi alması için gerekli olan giderler ile sigorta giderlerini kapsamaktadır. Kısacası bu destek, hareketlilik faaliyetine katılan bir kişinin, kişisel harcamalar haricindeki tüm giderlerini karşılamaktadır.

6 Neden Hareketlilik Projesi?
IVT - Meslek lisesi öğrencileri ve Mesleki Eğitim Merkezi çıraklarının; Bilgi ve becerilerin artırılması, eğitim almaları Staj görmelerini Teknolojiyi kullanabilmelerini Yabancı dillerini geliştirmelerini Sosyal ve kültürel gelişmelerini İş imkanı bulabilmelerini

7 Projemizin Hareketlilik Hedef Grupları:
Leonardo da Vinci IVT(Initial Vocational Training) temel mesleki eğitim almakta olanlar; Meslek Lisesi Mesleki Eğitim Merkezi vb. kurumlarda eğitimlerine devam eden öğrencilere yöneliktir. Projemiz, Ankara Kazan, Etimesgut ve Artvin Ticaret Meslek Liselerinde temel mesleki eğitimlerini sürdürmekte olan, Muhasebe Finansman Bölümü’nden 11 ve 12. Sınıf düzeyinde eğitim alan öğrencimizi kapsamaktadır. Üç okulumuzun her birinden 12 öğrenci eşit dağılım katılımı ile toplam 36 katılımcı öğrencimiz olacaktır. Her bir öğrenci grubumuzun Almanya Berlin, Hamburg ve Romanya’da yapacakları 2 Haftalık proje hareketliliklerine 2’şer kişi olmak üzere toplam 6 öğretmen refakat edecektir. Projemizin amaçlarına yönelik olarak katılımcılarımıza yönelik hedeflerimiz; • Projemiz konusu Muhasebe Finansman Alanında “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’’ uygulamasına yönelik teknik bilgi ve becerilerini artırmak, • Kültürel ve sosyal gelişim sürecine etkin olarak katılmak, • Dilsel yeteneklerini geliştirmek, • Ekip çalışmalarında katılarak, gurup çalışma nitelikleri kazandırmaktır.

8 PROJENİN YÜRTÜLMESİ Proje Başvuru Sahibi Kurum Kazan Ticaret Meslek Lisesinin Görevleri 1. Proje irtibat kişisi ve yürütücüsü görevlendirmek. Proje çalışma programını ve zaman çizelgesindeki faaliyetleri yürütme organları ile gerçekleştirmek. 2. Projenin ortak kurumların web sitesi başta olmak üzere yerel ve ulusal basın organları aracılığıyla projenin duyurulmasını sağlamak. 3. Proje yurt içi ortak kurumlar ile birlikte katılımcıların belirtilen şartlar ve yöntemler usulünce belirlenmesini sağlamak, katılımcılar ile sözleşme yapmak. 4. Ulusal Ajansla sözleşme yapmak. 5. Proje bütçesinin yönetmek, Proje mali ve idari yönetim dosyalamasını yapmak. 6. Katılımcılar için kültürel ve pedagojik hazırlık faaliyetlerini gerçekleştirmek. 7. Katılımcıların yurt dışı hazırlık faaliyetleri için dil hazırlık hizmet alımlarını yapmak. 8. Katılımcıların yurt dışı seyahat organizasyonlarını gerçekleştirmek. Katılımcıların bulundukları yerleşkelerden havaalanı transfer ve yurt dışı seyahat uçak biletlerini gruplar halinde organize etmek, Seyahat sigorta, vize vb. hizmet alımlarını gerçekleştirmek. Katılımcıların hizmet damgalı pasaport almaları için gerekli lojistik desteği vermek. 9. Yurtdışı ev sahibi ortaklarımızla beraber, yerleştirme boyunca konaklama, yeme, içme ve yerel ulaşım ile ilgili gerekli organizasyonları yapmak. Bu hizmetlerin gerçekleşmesine dair sözleşme yapmak. 10. Projenin yaygınlaştırma faaliyetlerini organize etmek, proje nihai raporunu hazırlamak ve Ulusal Ajans’a sunmaktır.

9 PROJENİN YÜRTÜLMESİ Proje yerel ortak kurumları; Artvin ve Etimesgut Ticaret Meslek Lisesinin görevleri 1. Proje ilgili bilgi akışını ve koordinasyonu sağlamak için proje irtibat kişisi ve yürütücüsü görevlendirmek. Proje çalışma programını ve zaman çizelgesindeki faaliyetleri proje başvuru sahibi kurum organizasyonu ve işbirliği ile gerçekleştirmek. 2. Projenin duyurulması, faaliyetleri ve sonuçlarının yaygınlaşması için başta kurumların web sayfaları olmak üzere yerel ve ulusal basın yayın organlarının kullanılması hususunda gerekli tüm tedbirleri almaktır. 3. Proje yurt içi ortak kurumlar olarak ortaklık beyanında ve sözleşmede belirtilen sayıda katılımcıların ve refakatçileri proje şartları ve yöntemleri usulünce belirlenmesini sağlamak, katılımcılar ile proje başvuru sahibi kurum adına sözleşme yapmak. 4. Proje katılımcılarının faaliyetlere katılımını ve izlenilmesini sağlamak. 5. Projenin yurt içi hazırlık ve yurt dışı hareketliliklerinde seyahat, katılım vb. belgeleri dosyalayıp, yurt dışı hareketliliklerin hemen sonrasında proje başvuru sahibi kuruma teslim etmek. 6. Projenin yaygınlaştırma faaliyetlerine katılmak, proje nihai raporunu hazırlanmasında belge ve dokümanlar ile katkıda bulunmaktır.

10 PROJE FAALİYETLERİ Katılımcıların yurt dışı hareketlilik öncesi pedagojik ve dilsel hazırlıkları: Projemize katılımcı olarak yer alan tüm öğrencilere, LDV-IVT projemizin Pedagojik, Kültürel ve Dil Hazırlığı finansmanı tutarında MEB’e bağlı özel profesyonel kurs merkezinden bulundukları il veya ilçe merkezinde özel yabancı dil İngilizce ve Almanca kursları verilecektir. Yabancı dil kurslarına katılan tüm katılımcılarımız göstermiş oldukları dilsel gelişimleri ve yapılan faaliyetleri (ders saati ve içeriği) içine alan birer sertifika alacaktır. Bu sertifikalar yine bu eğitimleri verecek olan profesyonel kurs merkezi tarafından sağlanacaktır. Katılımcıların kültürel hazırlıklar kapsamında Avrupa’nın ve alıcı ülkelerin kültürü, davranış şekilleri, yaşam biçimleri ve ülkemizden farklı olan yönleri, iklimi ve giyimi, iş disiplinleri ve çalışma şekilleri, selamlaşma şekillerini de kapsayan bilgiler yabancı dil kursu ile bütünleştirilerek işlenecektir. Yurt dışı hareketlilik öncesi her bir gruptaki katılımcılar için Muhasebe Finansman Alanında “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’’ uygulamaları ve alıcı ortak tanıtımına yönelik pedagojik hazırlıklar yapılacaktır. Pedagojik hazırlıkları refakatçi öğretmenlerimiz organize edip sunacaktır.

11 PROJE FAALİYETLERİ ALMANYA Schmidt&Partner Gmbh
Yurt Dışı AB üyesi Alıcı ev sahibi Ortaklarımız ALMANYA Schmidt&Partner Gmbh Parchimer Strasse Lübz BERLİN/ALMANYA ALMANYA Prill und Partner Steuerberatungsgesellschaft, Altenwalder Chausee 43 Cuxhaven HAMBURG /ALMANYA ROMANYA Colegiul Economic Nicolae Titulescu Baia Mare Maramues baia Mare str. Progresului nr: 45 Baia Mare /ROMANYA

12 PROJE FAALİYETLERİ Yurt dışı hareketlilikler:
Projemizin 36 kişilik katılımcımız 3 ayrı gruba bölünerek 2013 kasım ayı içerisinde 2 hafta süre ile ALMANYA Schmidt&Partner Gmbh, Prill und Partner Steuerberatungsgesellschaft ve Romanya Colegiul Economic Nicolae Titulescu Baia Mare kurumlarında Muhasebe Finansman Alanına dayalı “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’’ uygulamasına yönelik mesleki eğitim içerikli staj uygulamalara katılacaklardır. Projemizdeki her bir katılımcısına, LdV finansmanı ile hareketlilik projeleri kapsamında, bulundukları alıcı ortaklarımız ortaklarımız tarafından katılım sertifikası verilecektir. Bu belge ve sertifikalarda katılımcıların kimlik belgeleri ve LdV Proje adı, seminer faaliyetlerinin başlıkları, süresi ve kuruluş adı belirtecektir. Almanya ve Romanya’da alıcı ortaklarımızın projemizdeki görevleri: *Proje uygulama çalışmaları süresince 1 usta eğitici ve 1 irtibat kişisini – rehber görevlendirmek. *Katılımcıları yurt dışında havalimanı – konaklama yerleri transferlerini sağlamak, *Katılımcılarımıza tam pansiyon olarak konaklama organizasyonunu sağlamak, *Katılımcıların çevreye adaptasyonu için bilgilendirmek ve uyum eğitimi vermek, *Mesleki eğitim programını uygulamak, *Katılımcıların kültürel ve mesleki gezi aktivitelerini organize etmek, *Katılımcıların mesleki eğitimlerini belgelendirmek, sertifika vermek, *İzleme faaliyetlerinde bulunmak, *Değerlendirme raporu göndermektir.

13 Projemizin Hareketlilik Hedef Grupları:
Proje Finansmanı: Projemizde bütün katılımcı ve refakatçilerimizin dilsel hazırlık, yurt dışı seyahat ve yurt dışı iaşe ibate masrafları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından mali sorumlu proje sahibi kurum Ankara Kazan Ticaret Meslek Lisesi ile yapılan sözleşme çerçevesinde karşılanacaktır. Projemizin yurt dışı uygulama faaliyetlerine, 3 ayrı akış olarak ve 2 haftalık süreler ile 2013Kasım ayında Almanya ve Romanya’da meslek alanına yönelik uzman alıcı ortaklarımızın bünyesinde katılacaklardır. Proje mali bütçesinin yürütülmesinde UA kriterleri esas alınarak projenin hareketlilikleri ve başarısı da dikkate alınarak grupların toplu hizmet alımları olarak gerçekleştirilecektir. Bütün katılımcıların Yurt içi yabancı dil kursları, Toplu olarak Havaalanı transferleri, uçak biletleri ve yurt dışı üç öğün yeme-içme ve konaklama ücretleri toplu olarak proje kapsamında UA ödenekleri ile karşılanacaktır. Katılımcılar bütün eğitim ve hareketliliklerini gruplar halinde yapacaklar ve kendileri ile sözleşme yapılacaktır. İlk defa pasaport alacak katılımcı ve refakatçiler için Pasaport harçları (70 TL) ve sözleşmede olabilecek noter masrafı (yaklaşık 50TL) kendilerince karşılanacaktır.

14 PROJE FAALİYETLERİ Yurt dışı Konaklama ve Hareketlilikler
Katılımcılarımız 2 hafta boyunca alıcı orta kurumlarımızın bulundukları banliyölerdeki misafirhanede konaklayacaklardır. Katılımcılar, 2’şer kişilik odalarda konaklayacaklardır. Tüm evlerde duş, tuvalet ve TV bulunmaktadır. Misafirhane merkezi ısıtma sistemine sahip olup 24 saat sıcak su bulunmaktadır. Katılımcılar yanlarında havlularını ve saç kurutma makinelerini yanlarında getirmelidir. Konaklanacak olan evlerde tüm mutfak gereçleri mevcuttur. Katılımcılar yerleştirme süresi boyunca kahvaltılarını mutfakta kendileri hazırlayacak (Mutfakta bulunan buzdolaplarında her türlü kahvaltılık malzeme bulunacaktır). Türk aşçı tarafından hazırlanacak olan öğle ve akşam yemekler Türk mutfağı damak tadında olacaktır.

15 PROJE FAALİYETLERİ Çalışma Programı ve Hareketlilikler
Katılımcılar yurtdışında bulundukları süre boyunca proje konusu; Muhasebe Finansman Alanında “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’’ mesleki eğitim içerikli uygulamalara katılacaklardır. Almanya ve Romanya’da bulunan okul ve işletmeleri ziyaret ederek mesleki bilgi ve becerilerini artıracaklardır. Yurt dışı faaliyetler süresince bir rehber sürekli olarak katılımcıların yanlarında bulunarak tüm sorunları ile ilgilenecektir.

16 TR1-LEO ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ (UFRS) UYGULANMASINA YÖNELİK STAJ ÇALIŞMASI İletişim Bilgileri Proje başvuru sahibi kurum: Kazan Ticaret Meslek Lisesi Atatürk Mah. İnönü Cad. No:22 Kazan /ANKARA Proje sözleşmesini imzalamaya yetkili kişi: Mehmet ÖZHAN, Okul Müdürü İletişim: , Proje irtibat kişisi: Adnan ÖZCÜ Kazan Ticaret Meslek Lisesi Muhasabe ve Finansman Alanı İletişim: , Proje Yurt İçi Ortakları 1. Artvin Ticaret Meslek Lisesi Cemil YILMAZ, Okul Müdürü İletişim: , 2. Etimesgut Ticaret Meslek Lisesi Cevdet GÜNEŞ, Okul Müdürü İletişim:

17 Leonardo da Vinci Hareketlilik Projesi
TR1-LEO ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ (UFRS) UYGULANMASINA YÖNELİK STAJ ÇALIŞMASI Leonardo da Vinci Hareketlilik Projesi TEŞEKKÜRLER


"ANKARA- KAZAN Ticaret Meslek Lisesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları