Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı Girişim İstatistiklerinde İdari Kayıt Kullanımı REF- II. Girişim İstatistikleri Çalıştayı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı Girişim İstatistiklerinde İdari Kayıt Kullanımı REF- II. Girişim İstatistikleri Çalıştayı."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı Girişim İstatistiklerinde İdari Kayıt Kullanımı REF- II. Girişim İstatistikleri Çalıştayı Girişim İstatistiklerinde İdari Kayıt Kullanımı REF- II. Girişim İstatistikleri Çalıştayı Ş.Şenol BOZDAĞ Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanı Ş.Şenol BOZDAĞ Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanı

2 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı BÖLÜM – I YILLIK İŞ İSTATİSTİKLERİNDE İDARİ KAYIT KULLANIMI

3 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı Yıllık İş İstatistikleri TÜİK ‘in işyerlerinden üretmiş olduğu çalışmalar; Kalkınma planları ve yıllık programların hazırlanmasında Milli Gelir tahminlerinin yapılmasında Ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısında meydana gelen değişimlerin izlenmesinde Verilecek teşvik ve kalkınma bölgelerine yapılacak yatırımlarda sektörlerin tespitinde KOBİ hakkında detaylı bilgi sağlanması Uluslar arası bilgi sistemi ve karşılaştırmalara olanak sağlanması Araştırmalara kaynak teşkil etmesi Amacıyla üretilmektedir. 15.04.2015 3

4 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı 15.04.2015 4 Yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri Yıllık sanayi ürün istatistikleri Yıllık sanayi ve hizmet istatistiklerinde yoğunlaşma Yabancı kontrollü girişim (Inward FATS) istatistikleri Mali aracı kuruluş istatistikleri Radyo-televizyon kurumları istatistikleri Uluslararası hizmet ticareti istatistikleri Yurt dışında sahip olunan girişim (Outward FATS) istatistikleri Kazanç yapısı istatistikleri İşgücü maliyeti istatistikleri Araştırma-geliştirme faaliyetleri istatistikleri Yenilik istatistikleri Doktora derecelilerin kariyer gelişimi istatistikleri Devlet bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için ayrılan ödenek ist. Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanımı istatistikleri Girişimlerde bilişim teknolojileri kullanım istatistikleri

5 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı Sektörel Kapsam ---YSHİ Avrupa Topluluğunda ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflaması NACE Rev.2 kullanılmaktadır.-NACE Rev.2 Kısım B’ den J’ye, L’ den, N’ ye ve P’ den S’ ye kadar tüm piyasa faaliyetleri kapsanmaktadır. Örn: 15.04.20155 YSHİ - KAPSAM Coğrafi Kapsam Türkiye

6 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı B Madencilik ve taş ocakçılığı C İmalat D Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı E Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri F İnşaat G Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı I Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri H Ulaştırma ve depolama J Bilgi ve iletişim L Gayrimenkul faaliyetleri M Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler N İdari ve destek hizmet faaliyetleri P Eğitim Q İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri R Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor- S Diğer hizmet faaliyetleri 15.04.20156 YSHİ - Kapsama Alınan Sektörler

7 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı 15.04.20157 KısımTanım ATarım, ormancılık ve balıkçılık OKamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik THane halklarının işverenler olarak faaliyetleri UUluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri --J’ nin bir bölümü Bilgi ve iletişim faaliyetleri-içinde yer alan “Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri” hariç. L’ nin iki sınıfı Gayrimenkul faaliyetleri içinde yer alan “Kendi adına yapılan gayrimenkul alım-satımı ve Kendine ait gayrimenkulun kiraya verilmesi” hariç - S’ nin bir bölümü Diğer hizmet faaliyetleri içinde yer alan “Üye olunan kuruluşların faaliyetleri- Kar Amacı Olmayan Kurumlar” hariç YSHİ - Kapsama Alınmayan Sektörler

8 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri araştırması; En büyük araştırma 2006 yılından sonra 100.000 üzerinde, 2014 yılı için 200.000 lere ulaşan gözlem birimi Araştırmanın çerçevesi GİB den alınmaktadır. Coğrafi kapsam tüm Türkiye’ dir. Tamsayım ve Örnekleme yöntemi birlikte kullanılmaktadır. Örneklem kriteri olarak sadece istihdam kullanılmaktadır. Ana faaliyet atamalarında ciro değişkeni kullanılmaktadır. Cevapsızlık atamalarında ciro önemli bir değişkendir. Cevaplanmasında muhasebe kayıtlarından yararlanılır, Tek Düzen Hesap Planında yer alan hesap başlıklarına uygunluk sağlanmıştır. Öncü göstergeler (t+10), kesinleşmiş veriler (t+18) YSHİ Soru Kağıdı-TMS Uyumu

9 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı 15.04.2015 9 Girişim-“Kaynak aktarımlarına ilişkin karar alma özerkliğini kullanarak, mal ve hizmet üreten bir organizasyon birimidir. Girişim bir veya birden fazla yerde bir veya birden fazla faaliyet yürüterek piyasaya mal ve hizmet üreten gerçek veya tüzel kişiliklerdir.” İstatistiksel Birim: Girişim YSHİ - YÖNTEM

10 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı Yerel Birim: “Coğrafi olarak tanımlanan bir yerdeki mal ve hizmetlere ilişkin faaliyetleri ya da bunların bir kısmını yürüten bir girişim ya da girişimin bir parçasıdır. Yerel birim girişimin; merkez, büro, mağaza, büfe, fabrika, atölye, maden ocağı, şantiye, otel, lokanta, kafe, okul, hastane, depo gibi adresi coğrafi olarak tanımlanabilen bir yerdeki yerleşik olan bölümüdür.” 15.04.2015 10 YSHİ – YÖNTEM (Devam) Girişim birden fazla yerel birimden oluşabildiği gibi tek bir yerel birimden de oluşabilir.

11 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı Tahmin Yöntemi Tamsayım Örnekleme Gözlem birimi Girişim Raporlama birimi Girişim Periyodu: Yıllık 15.04.2015 11 YSHİ – YÖNTEM (Devam)

12 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı -----YSHİ çalışmasında 20 veya daha fazla çalışanı olan girişimler ile özel bazı sınıflarda faaliyet gösteren girişimlere tamsayım yöntemi, 1-19 çalışanı olan- girişimlere ise örnekleme yöntemi uygulanmaktadır. ---- Örnekleme çerçevesi: Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Anketi için İş Kayıtları adres çerçevesi kullanılmaktadır. İş Kayıtlarının kaynağı Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarıdır. ---- Tahmin boyutu: Tüm sektörlerde girişim düzeyinde NACE Rev.2 4'lü düzeyde Türkiye, yerel birim temelinde ise NACE Rev.2 2'li düzeyde ve İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (NUTS 2) düzeyinde bölgesel tahmin yapılmaktadır. 15.04.2015 12 YSHİ – YÖNTEM (Devam)

13 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı  Girişim sayısı  Ciro  Toplam mal ve hizmet satın alışı  Mal ve hizmet stokundaki değişim  Birim tarafından imal edilen mamul ve yarımamul stokundaki değişim  Üzerinde değişiklik yapılmadan satılmak üzere alınan malların stoklarındaki değişim  Ücretli çalışanlar sayısı  Hammadde yardımcı malzeme ve yakıt stokları  Personel maliyeti (Brüt ücret ve maaşlar ) Derlenen Temel Değişkenler ve Hesaplanan Göstergeler: YSHİ – YÖNTEM (Devam)

14 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı YSHİ SORU KAĞIDI-TMS UYUMU...

15 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı Kurumların elinde en geniş, en kapsamlı mikro düzeyde veri En güncel İstatistiksel amaçlara uygun Birim tanımları Avrupa Birliği tanımları ile uyumlu Uluslar arası karşılaştırmalar yapabilmek mümkün Diğer AB ve gelişmiş ülkelerde tercih sebebi 15.04.2015 15 Neden İdari Kayıtlar Kullanılmalı?

16 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı Maliyet Cevaplayıcı yükü Veri kalitesi Zamanlılık Büyük çaplı araştırmalar Daha detaylı tahminler 15.04.2015 16 Neden İdari Kayıtlar Kullanılmalı?

17 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı Kurumsal görevler yerine getirilirken sayım, araştırma ile veri derlemenin yanı sıra işgücü, maliyet ve cevaplayıcı yükünü azaltıcı rol oynayan idari kayıtlardan istatistik üretme ihtiyacı kaçınılmaz olmuştur Son ekonomik krizlerin öngörülmesi ile ilgili olarak verilerdeki gecikmeler, mevcut sistemdeki zamanlılık sorunu idari kayıtların daha etkin kullanımını gündeme taşımıştır. 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kurumu Kanunu ile gerekli görülen istatistikleri derlemek, değerlendirmek, analiz etmek, yayımlamak ve resmi istatistik üretimini koordine etme görevi Türkiye İstatistik Kurumuna verilmiştir. Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları’nda (The European Statistics Code of Practice) veri toplama yetkisi ilkesinde belirtilen Gösterge 2.2’ de; “İstatistik otoritelerine, istatistiksel amaçlar için idari verilere erişebilme izni kanunla verilir. “ 15.04.2015 17 Neden İdari Kayıtlar Kullanılmalı?

18 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı GİB kayıtları neden etkin kullanılamıyor?  GİB kayıtları ana kaynak olarak TÜİK İş Kayıtlarında çerçeve oluşturulması amacı ile sınırlı düzeyde kullanılmaktadır.  213 sayılı VUK’un 5. Maddesi Vergi Mahremiyeti ile ilgili sınırlayıcı hükümden ötürü sadece sicil bilgilerini içerecek şekilde kısıtlı kullanım söz konusudur. 15.04.2015 18 GİB Kayıtlarının Kullanımı

19 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı GİB Kayıtlarının Kullanımı GİB kayıtlarına neden ihtiyaç var?  YSHİ soru kâğıdı TMHP ile uyumludur.  YSHİ’de üretilen değişkenler için hesap kalemlerine ilişkin ayrıntılara ihtiyaç duyulmaktadır. GİB’de YSHi soru kağıdında istenen veri düzeyinde ayrıntılı bilgi olmamasına rağmen sınırlı sayıda bilgi (Yapısal İş İstatistikleri’nin öncü göstergeleri) vardır.  Doğrudan GİB kayıtlarının alınması, istenen ayrıntıda veri sağlamaya tam anlamıyla imkan tanımamakla birlikte alan çalışmasının büyüklüğü de dikkate alındığında, veri üretiminde toplama, değerlendirme ve yayına kadar geçen tüm süreçlerde kurumsal iş yükünün ve cevaplayıcı yükünün en aza indirilmesi, üretim sürecinin geliştirilmesi açısından önem taşımaktadır. 15.04.2015 19

20 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı GİB Kayıtlarının Kullanımı GİB beyanname ve bildirgelerinden hangileri Yİİ istatistikleri kapsamında kullanılabilir?  Mükellef Bilgileri Bildirimi  Kesin Mizan Bildirimi  Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi  Kurumlar Vergisi Beyannamesi  KDV Beyannamesi  İşletme Hesap Özeti  Muhtasar Beyanname İdari kayıtlardan alınabilecek değişkenler, üzerinde işlem yapılması gerekmeyenlerdir. Hesaplanan değişkenler elbette ki idari kayıtlardan elde edilemez. Ancak tanımlar aynı olmak koşuluyla detaylar elde edilebilirse bu detaylardan yararlanılarak hesaplamalar yapılabilir. İdari kayıtların istatistiklere dönüştürülmesi öncelikle ortak tanımları gerektirmektedir. 15.04.2015 20

21 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı 15.04.2015 21

22 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı KESİN MİZAN - TÜİK GÖSTERGELERİ KESİN MİZAN

23 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı Ciro neden önemli?  Girişimin referans yılı için faal olup olmadığına dair önemli bir göstergedir.  Girişimin ana faaliyetini verirken kullanılan bir değişkendir.  Çerçevede tabakalama değişkeni için kullanılması gereken bir değişkendir. (imalat sektörü- istihdam, ticaret hizmet sektörü -ciro)  Araştırma sonrasında elde edilen tahminler ciro bilgisi dışsal değişken olarak kullanılarak düzeltilebilir. 15.04.2015 23

24 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı SGK Kayıtlarının Kullanımı  İl düzeyinde çalışan sayısı  Çalışma süreleri  Ödenen prime esas gün sayısı  SGK teşviklerinden yararlanma  SGK tavan ücretleri  Yerel birim bilgileri 15.04.2015 24

25 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı İdari Kayıtların Kullanımı ile İlgili Ülke Uygulamaları 15.04.2015 25 Kaynak İdari kayıtların kullanım amacı Sadece İş kayıtlarını güncellemek için İş İstatistikleri Araştırmaları Tahmin süreçleri için Diğer amaçlar için KDV5915 Sosyal güvenlik11312 Gelir vergisi5414 İdari kayıt1019 Kurumsal vergiler739 Yayınlanmış işletme hesapları549 Ticaret odası715 Kaynak: ESSnet yöneticisi Luigi Costanzo, “An Overview of the Use of Administrative Data for Business Statistics in Europe” Blue_ETS konferansındaki Portekiz sunumu “IES_Is the coordination between public entities really possible” Luigi Costanzo - Use od Admin Data and use of estimation methods for business statistics in Europe - an overview, Vilnius Avrupa Birliği’nde kaynak ve amacına göre idari kayıtları kullanan ülke sayıları

26 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı İdari kayıtların kullanımı; Veri kalitesi göstergelerinden olan “Zamanlılık” ilkesinin iyileştirilmesi Daha detaylı ve bölgesel (veya il düzeyinde) istatistik üretilmesi Adres çerçevesi iyileştirilmesi Cevaplama yükünün azalması Cevapsızlık oranlarının azalması Değişkenlerin daha kolay üretilebilirliği sağlanması Hesaplama kolaylığı sağlanması Kamu kaynakları en etkin şekilde kullanılması, maliyeti düşürmesi Kurumsal anlamda iş yükünün azalması sağlanacaktır. 15.04.2015 26 Sonuç

27 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı BÖLÜM – II ULUSAL HESAPLAR SİSTEMİNDE İDARİ KAYIT KULLANIMI

28 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı SUNUM İÇERİĞİ  Ulusal Hesaplar Sistemi  Kurumsal Sektör Hesabı  İdari Kayıtlar & Ulusal Hesaplar  Üretim Süreci ve Sorunlar 28

29 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı 29 ULUSAL HESAPLAR DÖNEMSELHESAPLAR UYDU HESAPLARI BÖLGESEL HESAPLAR YILLIK HESAPLAR  Üretim  Harcama  Gelir  Kurumsal Sektör  Devlet Mali İstatistikleri  Ön Tahmin  Üretim  Harcama  Gelir  Arz Kullanım Tabloları  Input/output Tabloları  Kurumsal Sektör hesabı  EDP  GSKD  İstihdam  İşgücü Ödemeleri  Hanahalkı Hesabı  Arz Kullanım Tabloları  Çevre  Hanehalkı  KOK  Turizm  …..

30 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı 30 ÜRETİM YÖNTEMİ GELİR YÖNTEMİ HARCAMA YÖNTEMİ  Sanayi Gruplarına Göre GSYH (Tarım, Sanayi, Hizmetler)  Nihai Tüketim (Hanehalkı,Devlet)  Yatırım  İthalat,İhracat  Stoklar  İşgücü Ödemeleri  İşletme Artığı  Karma Gelir ULUSAL HESAPLAR

31 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı 31 Genel Yönetim Mali Şirketler HHKOK Hanehalkı Mali Olmayan Şirketler Dış Alem KURUMSAL SEKTÖR HESABI

32 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı S.11 Mali Olmayan Şirketler  Ana Faaliyeti mal ve mali-olmayan hizmet üretimi olan tüzel kişiliğe sahip, piyasa üreticisi kurumsal birimlerdir.  Maden-İmalat Şirketleri, Otel ve Lokantalar vb.  Yıllık Sanayi ve Hizmet Anketi, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Toplulaştırılmış Gelir Tablosu ve Bilanço Hesapları (NACE Rev. 2’ye ve 4’lü düzeyde kurumsal sektör sınıflamasına göre) 32 KURUMSAL SEKTÖR SINIFLAMASI

33 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı S.12 Mali Şirketler  Ana faaliyeti mali hizmetler üretmek olan bağımsız tüzel kişiliği sahip, piyasa üreticisi kurumsal birimlerdir.  Parasal Finansal Kurumlar (Merkez Bankası, Bankalar,Mali Aracı Kuruluşlar), Yatırım Fonları, Mali Yardımcılar (BDDK,SPK,TMSF,Borsa İstanbul vb.), Sigorta Şirketleri ve Emeklilik Fonları  Mali Aracı Kuruluşlar Anketi, Bankacılık ve Mali Aracı Kuruluşlar Ayrıntılı Mizan Verileri 33 KURUMSAL SEKTÖR SINIFLAMASI

34 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı S.13 Genel Yönetim  Bireysel ve kolektif tüketim niyetiyle üretim yapan ve bu üretimleri diğer sektörlere bağlı birimler tarafından yapılan zorunlu ödemelerle finanse edilen, temel olarak milli gelir ve servetin yeniden dağıtımıyla uğraşan piyasa dışı üretici kurumsal birimlerdir.  Merkezi Yönetim, Yerel Yönetim,Sosyal Güvenlik Kurumları  Devlet Mali İstatistikleri, Kamu Finansmanı İstatistikleri vb. 34 Kurumsal Sektör Hesabı KURUMSAL SEKTÖR SINIFLAMASI

35 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı S.14 Hanehalkları  Tüketici olarak bireyler ve gruplardan ve mal ve hizmet üretimleri şirket benzeri ayrı bir tüzel kişilik olarak değerlendirilmeyen piyasa malları ve mali/mali olmayan hizmetler üreten girişimcilerden oluşmaktadır.  Hanehalkı Anketleri, GİB 35 Kurumsal Sektör Hesabı KURUMSAL SEKTÖR SINIFLAMASI

36 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı S.15 Hanehalkına Hizmet Eden Kar Amacı Olmayan Kuruluşlar(HHKOK)  Hanehalklarına hizmet eden ve özel piyasa dışı üreticiler olan, ayrı tüzel kişiliğe haiz kar amacı olmayan kuruluşlardır.Temel mali kaynakları tüketici olarak mal ve hizmet sağladıkları hanehalklarından ayni yada nakdi gönüllü katkılar, genel yönetimden yapılan ödemeler ve mülkiyet gelirleridir  Vakıflar, Dernekler, Sendikalar, Spor Klüpleri vb. 36 Kurumsal Sektör Hesabı KURUMSAL SEKTÖR SINIFLAMASI

37 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı S.2 Dış Alem  Yerleşik kurumsal birimlerle işlemler yapan veya yerleşik birimlerle başka ekonomik bağlantıları bulunan yerleşik olmayan birimlerden oluşmaktadır.  Ödemeler Dengesi İstatistikleri 37 KURUMSAL SEKTÖR SINIFLAMASI

38 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı 38  Ana Kalemler  Katma Değer  İşletme Artığı  Birincil Gelirler Dengesi,Milli Gelir  Tasarruf  Harcanabilir Gelir  Mal ve Hizmetler Dış Dengesi/Cari Dış Denge  Tasarruf ve Sermaye Transferleri Nedeniyle Net Değerdeki Değişimler  Net Borç Verme (+) / Net Borçlanma (–) KURUMSAL SEKTÖR HESABI

39 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı Neden ihtiyaç duyuluyor ? Zamanlılık Tutarlılık Detay Maliyet ULUSAL HESAPLAR VE İDARİ KAYITLAR

40 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı 40 İdari Kayıtlar ve Anket Çalışmaları Hesaplamalar GSYH ve Alt Bileşenleri Sınıflandırma ve Ulusal Hesaplar Düzeltmeleri SINIFLANDIRMA NACE Rev 2 Kurumsal Sektör ESA 2010 Üretim Süreci - Sorunlar Sorunlar

41 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı İdari Kaydın Adı ve İçeriğiKurum/KuruluşKullanıldığı Çalışmalar Toplulaştırılmış Gelir Tablosu ve Bilanço Hesapları (NACE Rev. 2’ye ve 4’lü düzeyde kurumsal sektör sınıflamasına göre); Vergi Türlerine Göre Matrah Gelir İdaresi BaşkanlığıYıllık Milli Gelir, Kurumsal Sektör Hesapları, Dönemsel hesaplar Devlet Mali İstatistikleriMuhasebat Genel Müdürlüğü SUT, Kurumsal Sektör Hesabı, EDP Tabloları, Bölgesel Hesaplar, Yıllık Milli Gelir, dönemsel hesaplar Kamu Finansmanı Borçlanma Verileri, Sigortacılık verileri Hazine MüsteşarlığıGenel Yönetim Sektör Hesabı, EDP Tabloları Bankacılık ve Mali Aracı Kuruluşlar Ayrıntılı Mizan Verileri BDDKYıllık Milli Gelir, Kurumsal Sektör Hesapları,SUT, dönemsel hesaplar Ödemeler Dengesi İstatistikleriT.C. Merkez BankasıSUT, Kurumsal Sektör Hesabı, dönemsel hesaplar Nüfus ve Konut Araştırma Sonuçları, Derneklerin gelir-gider ve bilanço verileri T.C. İçişleri BakanlığıBölgesel İstatistikler, Yıllık Milli Gelir, Kurumsal Sektör Hesapları, SUT, dönemsel hesaplar Vakıfların gelir-gider ve bilanço VerileriVakıflar Genel MüdürlüğüYıllık Milli Gelir, Kurumsal Sektör Hesapları,SUT, dönemsel hesaplar Kullanılan İdari Kayıt Türleri

42 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı  600 Yurtiçi Satışlar  610 Satış İadeleri  (-) 611 Satış Iskontoları  (-) 612 Diğer İndirimler  643 Komisyon Gelirleri  649 Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelirler ve Karlar  640 İştiraklerden Temettü Gelirleri  641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Geliri 42 P.11 : Üretim D.421:Kar payı SINIFLANDIRMA BİLANÇO-ESA2010

43 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı 630 1 1 1 0 Temel Maaşlar 630 1 1 1 1 Temel Maaşlar 630 1 1 2 0 Zamlar ve Tazminatlar 630 1 1 2 1 Zamlar ve Tazminatlar 630 1 1 3 0 Ödenekler 630 1 1 3 1 Ödenekler 43 D.11 : İşgücü Ödemeleri SINIFLANDIRMA DEVLET MALİ İSTATİSTİKLERİ-ESA2010

44 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı  Vergi Türü  Hukuki Durum  Çalışan Sayısı  Ana Faaliyeti (NACE Rev 2)  Ciro  Yerel Birim  Faaliyet türü birimi 44 Kurumsal sektör hesabı Bölgesel hesaplar Arz ve Kullanım tabloları Dönemsel hesaplar SINIFLANDIRMA İŞ KAYITLARI

45 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı 45 Yerel Birim Faaliyet Türü Birimi Girişim Girişim Grubu Bölgesel Hesaplar Yıllık Hesaplar, Kurumsal Sektör Hesabı Arz Kullanım Tabloları Kurumsal Sektör Hesabı -Faaliyet -İl -Çalışan Sayısı -Maaş ücret -Faaliyet -Çalışan Sayısı -Maaş ücret -Ciro -Faaliyet -Kurumsal Sektör Kodu -Çalışan Sayısı -Maaş ücret -Ciro -Ortaklık yapısı İş Kayıtları - Ulusal Hesaplar

46 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı 46 Yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri (Katma değer) (Büyük ölçekli; 20+) Girişim Yıllık sanayi ve hizmet istatistikler(Katma değer) Yerel Birim Çalışan Sayısı Maaş Ücretler Yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri (Katma değer) (20-) İBBS II Yıllık sanayi ve hizmet istatistikler (Katma değer) İBBS III Çalışan Sayısı Maaş Ücretler Yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri İş Kayıtları İş Kayıtları - Bölgesel Hesaplar

47 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı Teşekkürler…. 47


"TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı Girişim İstatistiklerinde İdari Kayıt Kullanımı REF- II. Girişim İstatistikleri Çalıştayı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları