Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜDEK Mühendislik Yüksek Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri Taslağı Mühendislik Dekanları Konseyi 12 Mayıs 2012, İzmir A.Bülent Özgüler MÜDEK ÜYESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜDEK Mühendislik Yüksek Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri Taslağı Mühendislik Dekanları Konseyi 12 Mayıs 2012, İzmir A.Bülent Özgüler MÜDEK ÜYESİ."— Sunum transkripti:

1 MÜDEK Mühendislik Yüksek Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri Taslağı Mühendislik Dekanları Konseyi 12 Mayıs 2012, İzmir A.Bülent Özgüler MÜDEK ÜYESİ 04 Mayıs 2012, Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Zonguldak Erbil Payzın Sunumudur

2 1 12 Mayıs 2012, MDK, İzmir Sunum İçeriği MÜDEK YL Değerlendirme Ölçütleri geliştirme süreci ve gözetilen kısıtlar MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri: Genel yapı ve Lisans/YL kıyaslaması Program Çıktıları: Lisans/YL çıktıları kıyaslaması TYYÇ Mühendislik Temel Alanı Yeterlilikleri (YL Eğitimi) ile ilişki EUR-ACE (SC) program çıktıları ile uyum

3 2 12 Mayıs 2012, MDK, İzmir MÜDEK Yüksek Lisans Ölçütleri: Geliştirme Süreci ve Gözetilen Kısıtlar 2007-2010: TYYÇ Mühendislik Temel Alanı Yeterlilikleri’ni geliştirme sürecinde MDK’ya destek verildi 18.06.2011: MÜDEK YL Ölçütleri Çalışma Grubu Oluşturuldu: o A. Bülent Özgüler o Ayşegül Tanık o Canan Özgen o Ekrem Ekinci 12.04.2012: Taslak YL Ölçütleri paydaş görüşüne sunuldu Taslak YL Ölçütlerini geliştirirken gözetilen kısıtlar: o TYYÇ Mühendislik Temel Alanı 7. seviye yeterlilikleri (akademik) ile uyum o EUR-ACE Çerçeve Standartlarının kapsanması

4 3 12 Mayıs 2012, MDK, İzmir MÜDEK Mühendislik Programları Değerlendirme Ölçütlerinin Yapısı Lisans Ölçütleri (10 ad) 1.Öğrenciler 2.Program Eğitim Amaçları 3.Program Çıktıları 4.Sürekli İyileştirme 5.Eğitim Planı 6.Öğretim Kadrosu 7.Altyapı 8.Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar 9.Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri 10.Programa Özgü Ölçütler Yüksek Lisans Ölçütleri (9 ad) 1.Öğrenciler 2.Program Eğitim Amaçları 3.Program Çıktıları 4.Sürekli İyileştirme 5.Eğitim Planı 6.Öğretim Kadrosu 7.Altyapı 8.Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar 9.Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri

5 4 12 Mayıs 2012, MDK, İzmir MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri Ölçüt 1 Öğrenciler Ölçüt 6 Öğretim Kadrosu Ölçüt 8 Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar PROGRAM Ölçüt 2 Program Eğitim Amaçları Ölçüt 3 Program Çıktıları Ölçüt 4 Sürekli İyileştirme Ölçüt 7 Altyapı Ölçüt 9 Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri Ölçüt 5 Eğitim Planı Ölçüt 10 Programa Özgü Ölçütler YL Ölçütlerinde yok!

6 5 12 Mayıs 2012, MDK, İzmir MÜDEK Mühendislik Programları Değerlendirme Ölçütlerinin Yapısı Lisans Ölçütleri 1.Öğrenciler 2.Program Eğitim Amaçları 3.Program Çıktıları 4.Sürekli İyileştirme 5.Eğitim Planı 6.Öğretim Kadrosu 7.Altyapı 8.Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar 9.Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri 10.Programa Özgü Ölçütler Yüksek Lisans Ölçütleri 1.Öğrenciler 2.Program Eğitim Amaçları 3.Program Çıktıları 4.Sürekli İyileştirme 5.Eğitim Planı 6.Öğretim Kadrosu 7.Altyapı 8.Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar 9.Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri

7 6 12 Mayıs 2012, MDK, İzmir Ölçüt 1: Öğrenciler Lisans Ölçütü 1.1Programa kabul edilen öğrenciler, programın kazandırmayı hedeflediği çıktıları (bilgi, beceri ve davranışları) öngörülen sürede edinebilecek altyapıya sahip olmalıdırlar. Öğrencilerin kabulünde göz önüne alınan göstergeler izlenmeli ve bunların yıllara göre gelişimi değerlendirilmelidir. 1.2Yatay ve dikey geçişle öğrenci kabulü, çift ana dal, yan dal ve öğrenci değişimi uygulamaları ile başka kurumlarda ve/veya programlarda alınmış dersler ve kazanılmış kredilerin değerlen- dirilmesinde uygulanan politikalar ayrıntılı olarak tanımlanmış ve uygulanıyor olmalıdır. Yüksek Lisans Ölçütü 1.1Programa kabul edilen öğrenciler, programın kazandırmayı hedeflediği çıktıları (bilgi, beceri ve davranışları) program süresince edinebilecek altyapıya sahip olmalıdır. Öğrencilerin kabulünde göz önüne alınan kıstaslar izlenmeli ve bunların yıllara göre değişimi değerlendirilmelidir. 1.2Bilimsel Hazırlık Programındaki her öğrenciye uygulanacak program ayrıntılı olarak belirlenmiş, yayınlanmış ve uygulanıyor olmalıdır.

8 7 12 Mayıs 2012, MDK, İzmir Ölçüt 1: Öğrenciler Lisans Ölçütü 1.3Kurum ve/veya program tarafından başka kurumlarla yapılacak anlaşmalar ve kurulacak ortaklıklar ile öğrenci hareketliliğini teşvik edecek ve sağlayacak önlemler almalıdır. 1.4Öğrencileri ders ve kariyer planlaması konularında yönlendirecek danışmanlık hizmeti verilmelidir. Yüksek Lisans Ölçütü 1.3Özel öğrenci ve yatay geçişle öğrenci kabulü, tezsiz ve tezli programlar arası geçiş, öğrenci değişimi uygulamaları ile başka kurumlar ve/veya programlarla ortak diploma programları, bu kurumlarda alınmış dersler ve kazanılmış kredilerin değerlendirilmesinde uygulanan kurallar ve politikalar ayrıntılı olarak tanımlanmış ve uygulanıyor olmalıdır. 1.4Öğrencilerin ders ve kariyer planlamalarını yönlendirecek, gelişimlerini izleyecek ve varsa tez veya proje çalışmalarını yönetecek danışmanlık hizmeti verilmelidir.

9 8 12 Mayıs 2012, MDK, İzmir Ölçüt 1: Öğrenciler Lisans Ölçütü 1.5Öğrencilerin program kapsamındaki tüm dersler ve diğer etkinliklerindeki başarıları şeffaf, adil ve tutarlı yöntemlerle ölçülmeli ve değerlendirilmelidir. 1.6Öğrencilerin mezuniyetlerine karar verebilmek için, programın gerektirdiği tüm koşulların yerine getirildiğini belirleyecek güvenilir yöntemler geliştirilmiş ve uygulanıyor olmalıdır. Yüksek Lisans Ölçütü 1.5Öğrencilerin program kapsamındaki tüm dersler ve diğer etkinliklerdeki başarıları şeffaf, adil ve tutarlı yöntemlerle ölçülmeli ve değerlendirilmelidir. 1.6Öğrencilerin mezuniyetlerine karar verebilmek için, programın gerektirdiği tüm koşulların yerine getirildiğini belirleyecek güvenilir yöntemler geliştirilmiş ve uygulanıyor olmalıdır.

10 9 12 Mayıs 2012, MDK, İzmir MÜDEK Mühendislik Programları Değerlendirme Ölçütlerinin Yapısı Lisans Ölçütleri 1.Öğrenciler 2.Program Eğitim Amaçları 3.Program Çıktıları 4.Sürekli İyileştirme 5.Eğitim Planı 6.Öğretim Kadrosu 7.Altyapı 8.Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar 9.Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri 10.Programa Özgü Ölçütler Yüksek Lisans Ölçütleri 1.Öğrenciler 2.Program Eğitim Amaçları 3.Program Çıktıları 4.Sürekli İyileştirme 5.Eğitim Planı 6.Öğretim Kadrosu 7.Altyapı 8.Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar 9.Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri

11 10 12 Mayıs 2012, MDK, İzmir Ölçüt 2: Program Eğitim Amaçları Lisans Ölçütü 2.1Değerlendirilecek her mühendislik programı için, program mezunlarının yakın bir gelecekte erişmeleri istenen kariyer hedeflerini ve mesleki beklentilerini tanımlayan genel ifadelerden oluşan program eğitim amaçları olmalıdır. Yüksek Lisans Ölçütü 2.1Değerlendirilecek her mühendislik yüksek lisans programı için, program mezunlarının gelecekte erişmeleri istenen kariyer hedeflerini ve mesleki beklentileri tanımlayan genel ifadelerden oluşan program eğitim amaçları olmalıdır.

12 11 12 Mayıs 2012, MDK, İzmir Ölçüt 2: Program Eğitim Amaçları Lisans Ölçütü 2.2 Bu amaçlar, a)kurumun, fakültenin ve bölümün özgörevleriyle uyumlu olmalıdır, b)programın iç ve dış paydaşlarının gereksinimleri dikkate alınarak belirlenmelidir, c)kolayca erişebileceği şekilde yayımlanmış olmalıdır, d)programın iç ve dış paydaşlarının gereksinimleri doğrultusunda uygun aralıklarla güncellenmelidir Yüksek Lisans Ölçütü 2.2 Program Eğitim Amaçları a)kurumun, enstitünün ve bölümün özgörevleriyle uyumlu olmalıdır, b)programın iç ve dış paydaşlarının gereksinimleri dikkate alınarak belirlenmelidir, c)programın web sayfasında yayımlanmış olmalıdır ve d)programın iç ve dış paydaşlarının gereksinimleri doğrultusunda uygun aralıklarla güncellenmelidir.

13 12 12 Mayıs 2012, MDK, İzmir Ölçüt 2: Program Eğitim Amaçları Lisans Ölçütü 2.3Eğitim amaçlarına ulaşıldığını belirlemek ve belgelemek için kullanılan bir ölçme ve değerlendirme süreci oluşturulmuş ve işletiliyor olmalıdır. Bu süreç yardımıyla program eğitim amaçlarına ulaşıldığı kanıtlanmalıdır. Yüksek Lisans Ölçütü 2.3Eğitim amaçlarına ulaşıldığını belirlemek ve belgelemek için kullanılan bir ölçme ve değerlendirme süreci kurulmuş ve işletiliyor olmalıdır. Bu süreç yardımıyla program eğitim amaçlarına ulaşıldığı kanıtlanmalıdır.

14 13 12 Mayıs 2012, MDK, İzmir MÜDEK Mühendislik Programları Değerlendirme Ölçütlerinin Yapısı Lisans Ölçütleri 1.Öğrenciler 2.Program Eğitim Amaçları 3.Program Çıktıları 4.Sürekli İyileştirme 5.Eğitim Planı 6.Öğretim Kadrosu 7.Altyapı 8.Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar 9.Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri 10.Programa Özgü Ölçütler Yüksek Lisans Ölçütleri 1.Öğrenciler 2.Program Eğitim Amaçları 3.Program Çıktıları 4.Sürekli İyileştirme 5.Eğitim Planı 6.Öğretim Kadrosu 7.Altyapı 8.Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar 9.Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri

15 14 12 Mayıs 2012, MDK, İzmir Ölçüt 3: Program Çıktıları Lisans Ölçütü 3.1 Öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve davranışları tanımlayan ifadeler olan program çıktıları, program eğitim amaçlarına ulaşabilmek için gerekli bilgi, beceri ve davranış bileşenlerinin tümünü kapsamalı ve Tablo 3.1 de sunulan MÜDEK Çıktıları’nı da içerecek biçimde tanımlanmalıdır. Programlar, eğitim amaçlarıyla tutarlı olmak koşuluyla, kendilerine özgü ek çıktılar tanımlayabilirler. Yüksek Lisans Ölçütü 3.1 Öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar, kazanmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlayan ifadeler olan program çıktıları, program eğitim amaçlarına ulaşabilmek için gerekli bilgi, beceri ve davranış bileşenlerinin tümünü kapsamalı ve aşağıdaki tabloda sıralanan MÜDEK Yüksek Lisans Çıktıları’nı da içerecek biçimde tanımlanmalıdır. Programlar, eğitim amaçlarıyla tutarlı olmak koşuluyla, kendilerine özgü ek çıktılar tanımlayabilirler.

16 15 12 Mayıs 2012, MDK, İzmir Ölçüt 3: Program Çıktıları Lisans Ölçütü 3.2Program çıktılarının sağlanma düzeyini dönemsel olarak belirlemek ve belgelemek için kullanılan bir ölçme ve değerlendirme süreci oluşturulmuş ve işletiliyor olmalıdır. 3.3Mühendislik programları, mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerinin program çıktılarına sahip olduklarını kanıtlamalıdır. Yüksek Lisans Ölçütü 3.2Program çıktılarının sağlanma düzeyini dönemsel olarak belirlemek ve belgelemek için kullanılan bir ölçme ve değerlendirme süreci oluşturulmuş ve işletiliyor olmalıdır. 3.3Mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerin program çıktılarını sağladıkları kanıtlanmalıdır.

17 16 12 Mayıs 2012, MDK, İzmir MÜDEK Program Çıktıları Lisans Çıktıları (11 ad.) i.Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. ii.Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. Yüksek Lisans Çıktıları (12 ad.) 1.Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 2.Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 3.Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.

18 17 12 Mayıs 2012, MDK, İzmir MÜDEK Program Çıktıları Lisans Çıktıları (11 ad.) iii. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi iv.Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. Yüksek Lisans Çıktıları (12 ad.) 4.Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. 5.Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 6.Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.

19 18 12 Mayıs 2012, MDK, İzmir MÜDEK Program Çıktıları Lisans Çıktıları (11 ad.) v.Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. vi.Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. vii.Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi. viii.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. Yüksek Lisans Çıktıları (12 ad.) 7. Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözümler ve irdeler. 8.Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. 9. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.

20 19 12 Mayıs 2012, MDK, İzmir MÜDEK Program Çıktıları Lisans Çıktıları (11 ad.) ix. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. x.Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. xi.Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık,çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. Yüksek Lisans Çıktıları (12 ad.) 10.Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. 11.Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. 12.Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

21 20 12 Mayıs 2012, MDK, İzmir

22 21 12 Mayıs 2012, MDK, İzmir EUR-ACE Program Çıktıları (Altıgen) Yapısı

23 22 12 Mayıs 2012, MDK, İzmir EUR-ACE ve MÜDEK Program Çıktıları: Kavramsal Kıyaslama

24 23 12 Mayıs 2012, MDK, İzmir EUR-ACE Second Cycle Program Çıktıları ile MÜDEK YL Program Çıktılarının Karşılaştırılması 1. EUR-ACE (SC) Çıktı Kategorisi Knowledge and Understanding: Second Cycle graduates should have an in-depth knowledge and understanding of the principles of their branch of engineering; a critical awareness of the forefront of their branch. Karşılık Gelen MÜDEK YL Çıktıları 1.Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 2.Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 4.Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.

25 24 12 Mayıs 2012, MDK, İzmir EUR-ACE Second Cycle Program Çıktıları ile MÜDEK YL Program Çıktılarının Karşılaştırılması 2. EUR-ACE (SC) Çıktı Kategorisi Engineering Analysis: Second Cycle graduates should have the ability to solve problems that are unfamiliar, incompletely defined, and have competing specifications; the ability to formulate and solve problems in new and emerging areas of their specialisation; the ability to use their knowledge and understanding to conceptualise engineering models, systems and processes; the ability to apply innovative methods in problem solving. Karşılık Gelen MÜDEK YL Çıktıları 3.Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. 5.Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 6.Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.

26 25 12 Mayıs 2012, MDK, İzmir EUR-ACE Second Cycle Program Çıktıları ile MÜDEK YL Program Çıktılarının Karşılaştırılması 3. EUR-ACE (SC) Çıktı Kategorisi Engineering Design: Second Cycle graduates should have an ability to use their knowledge and understanding to design solutions to unfamiliar problems, possibly involving other disciplines; an ability to use creativity to develop new and original ideas and methods; an ability to use their engineering judgement to work with complexity, technical uncertainty and incomplete information. Karşılık Gelen MÜDEK YL Çıktıları 6. Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. 7.Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözümler ve irdeler. 11.Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.

27 26 12 Mayıs 2012, MDK, İzmir EUR-ACE Second Cycle Program Çıktıları ile MÜDEK YL Program Çıktılarının Karşılaştırılması 4. EUR-ACE (SC) Çıktı Kategorisi Investigations: Second Cycle graduates should have the ability to identify, locate and obtain required data; the ability to design and conduct analytic, modelling and experimental investigations; the ability to critically evaluate data and draw conclusions; the ability to investigate the application of new and emerging technologies in their branch of engineering. Karşılık Gelen MÜDEK YL Çıktıları 3.Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. 6.Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. 7.Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözümler ve irdeler.

28 27 12 Mayıs 2012, MDK, İzmir EUR-ACE Second Cycle Program Çıktıları ile MÜDEK YL Program Çıktılarının Karşılaştırılması 5. EUR-ACE (SC) Çıktı Kategorisi Engineering Practice: Second Cycle graduates should have the ability to integrate knowledge from different branches, and handle complexity; a comprehensive understanding of applicable techniques and methods, and of their limitations; a knowledge of the non-technical implications of engineering practice. Karşılık Gelen MÜDEK YL Çıktıları 3.Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. 11.Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. 12.Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

29 28 12 Mayıs 2012, MDK, İzmir EUR-ACE Second Cycle Program Çıktıları ile MÜDEK YL Program Çıktılarının Karşılaştırılması 6. EUR-ACE (SC) Çıktı Kategorisi Transferable Skills: Second Cycle graduates should be able to: fulfil all the Transferable Skill requirements of a First Cycle graduate at the more demanding level of Second Cycle; function effectively as leader of a team that may be composed of different disciplines and levels; Karşılık Gelen MÜDEK YL Çıktıları 8.Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. 11. Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. 12.Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

30 29 12 Mayıs 2012, MDK, İzmir EUR-ACE Second Cycle Program Çıktıları ile MÜDEK YL Program Çıktılarının Karşılaştırılması 6. EUR-ACE (SC) Çıktı Kategorisi Transferable Skills (devam): Second Cycle graduates should be able to: work and communicate effectively in national and international contexts. Karşılık Gelen MÜDEK YL Çıktıları 9.Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. 10.Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.

31 30 12 Mayıs 2012, MDK, İzmir Kaynakça MÜDEK Mühendislik Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri (Sürüm 2.0.0 - 26.12.2008), www.mudek.org.trwww.mudek.org.tr MÜDEK Mühendislik Yüksek Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri (Sürüm 0.1. - 07.04.2012), www.mudek.org.trwww.mudek.org.tr TYYÇ Mühendislik Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 7. Düzey (YÜKSEK LİSANS Eğitimi), www.yok.gov.tr EUR-ACE Framework Standards for the Accreditation of Engineering Programmes, 5.11.2008, www.enaee.eu

32 31 12 Mayıs 2012, MDK, İzmir http://www.mudek.org.tr/ TEŞEKKÜRLER


"MÜDEK Mühendislik Yüksek Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri Taslağı Mühendislik Dekanları Konseyi 12 Mayıs 2012, İzmir A.Bülent Özgüler MÜDEK ÜYESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları