Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ KIRIKKALE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Rabia ERCAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ KIRIKKALE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Rabia ERCAN."— Sunum transkripti:

1 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ KIRIKKALE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Rabia ERCAN

2 2012-2013 eğitim-öğretim yılında, 8.sınıf öğrencileri TEK SINAV SBS uygulaması ile ortaöğretime geçiş yaptılar. 2013-2014 eğitim-öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecek. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 8.sınıf öğrencileri yeni sisteme göre ortaöğretime geçecektir.

3 YENİ SİSTEM NELER GETİRİYOR

4 Ortak sınavlar, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak. I. DÖNEMII. DÖNEM Dersler Haftal ık Ders Saati 1. Sınav Puanı 2. Sınav Puanı 3. Sınav Puanı Perfor mans Proje 1. Sına v Puan ı 2. Sına v Puan ı 3. Sınav Puanı Perfor mans Proje Türkçe 5XXXXXXXX Matematik 4XXXXXXXXXX Fen ve Teknoloji 4XXXXXXXX TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2XXXXXX Yabancı Dil 4XXXXXXXX Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2XXXXXX

5 Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak ve sınav süresi her ders için 40 dakika olacaktır. Sorular dört seçenekli çoktan seçmeli olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. A ve B kitapçığı olmak üzere iki çeşit kitapçık verilecektir.

6 Sorular sınav gününe kadar işlenen konuları kapsayacak. Öğrenciler, ortak sınavlarda, e-Okul sisteminde kayıtlı olduğu zorunlu yabancı dil dersinden sorumlu olacaktır. Ortak değerlendirmeler orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecek.

7 Ortak sınavlar, sınav takviminde belirtilen tarihlerde, her sınav günü 3 olmak üzere, iki günde altı oturum halinde yapılacaktır. Sınav yapılacak okullarda sınav günleri ders yapılmayacaktır. Olağanüstü haller ve özel durumlar dışında 8.sınıfta öğrenim gören her öğrenci kendi okulunda sınava girecektir. Öğrencinin sınava gireceği sınıf ve sıra bilgisi e-okul ve veli bilgilendirme sistemi üzerinden yayımlanacaktır.

8 Sınav bitiminden önce gelen tüm öğrenciler sınava alınacak, sınav bitmeden öğrenciler sınıflarından çıkmayacaklardır. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Kitapçıklar okullarda bırakılacak olup aynı gün oturumlar tamamlandıktan sonra isteyen öğrenciye verilecektir.

9 Sınavlarda görevlendirilecek öğretmenler, kendi okullarından farklı bir okulda görevlendirileceklerdir. E-okul sistemine kayıtlı 8.sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için başvuru yapmayacaklardır. Ortak sınavlar ile ilgili tüm iş ve işlemler e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

10 Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin bilgileri okul müdürlüğü tarafından sınav günü bitiminde e-okul sistemine işlenecektir. Ortak sınavlara katılamayan diğer öğrenciler, mazeret durumunu gösteren belgeleri ile mazeret sınavına girme taleplerini ortaksinav@meb.gov.tr e- posta adresine, en geç ortak sınavlar tamamlandıktan bir gün sonra göndereceklerdir.ortaksinav@meb.gov.tr

11 Öğrenci Sınavı Kaçırırsa? Ortak sınav / sınavlara girmeyen öğrencilerden mazeretleri okul müdürlüğünce uygun görülenlerin mazeret sınavları, sınav takviminde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Mazeret sınavları da her gün üç oturum olmak üzere altı oturum halinde Bakanlık tarafından belirlenecek okullarda yapılacaktır.

12 Geçerli mazereti olmadan ortak sınav / sınavlara katılmayan öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmeyecek, ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınacaktır. Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8.sınıf öğrencileri ayrıca PYBS’ye girmeyecek, ortaöğretime yerleştirmeye esas puanı ile değerlendirilecektir. 8.sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için ücret yatırmayacaklardır.

13 PUANLAR NASIL HESAPLANACAK?

14 I. DÖNEMII. DÖNEM Dersler Haftalı k Ders Saati (DS) Ağırlık Katsayıs ı (AK) 1. Sınav Puanı (SP1) 2. Sınav Puanı (SP2) 3. Sınav Puanı (SP3) Perf.Proje Ortalam a Ağırlıklı Ortalam a 1. Sınav Puanı 2.Sına v Puanı 3.Sına v Puanı Perf.Proje Ortalam a Ağırlıklı Ortalam a Türkçe5475857075 76,250013,6161759080 81,250014,5089 Matematik44403560 8055,00007,8571657570808575,000010,7143 Fen ve Teknoloji 4470904580 71,250010,178665706590 72,500010,3571 TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 228590 88,33336,309580 80,00005,7143 Yabancı Dil428060 80 70,000010,000075708075 75,000010,7143 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 227590 85 83,33335,95247585 81,66675,83333 Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi 1 9590 100 95,00003,39299080 90 86,66673,0952 Görsel Sanatlar 1 7580 78,33332,79768075 90 81,66672,9167 Müzik1 8590 85 86,66673,095285 80 83,33332,9762 Beden Eğitimi ve Spor 2 100 100,00007,142990100 96,66676,9048 Teknoloji ve Tasarım 2 9075 90 85,00006,07149085 90 88,33336,3095 Toplam2818 76,4137 80,0446 8.Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı 78,2292

15 Yılsonu Başarı Puanı: Her iki dönemde, her ders için hesaplanan ağırlıklı ortalama toplamlarının, aritmetik ortalamasıdır. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır. Yılsonu Başarı Puanı=(1.Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı+2.Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı) / 2 1.Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplam=76,4137 2.Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplam=80,0446 Yılsonu Başarı Puanı= (76,4137+80,0446)/2=78,2292 Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8.sınıf yılsonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılacaktır.

16 ORTAK SINAVLAR

17 Ortak Sınav Puanının Değerlendirilmesi Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanla bulunacaktır. Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı; [(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü ile hesaplanacaktır. 8.sınıfta her dönem için yapılan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur.

18 Ders Adı Ağırlık Katsayıları Türkçe4 Matematik4 Fen ve Teknoloji4 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi2 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük2 Yabancı Dil2 TOPLAM18 Ortak sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

19 1.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP1) OSP1=((( (SPTürkçe x AKTürkçe + SPMat x AKMat + SPFen x AKFen + SPİnk.Tar.x AKİnk.Tar. + SPYabancı Dil x AKYabancı Dil + SPDin x AKDin) /AKTop.) / 100)x700 =((( (85x4 + 35x4 + 90x4 + 85x2+ 60x2 + 75x2) / 18) / 100) x 700 =497,7778 OSP2 (2.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı) = 540,5556

20 Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) AOSP=(OSP1 + OSP2) / 2 =(497,7778 + 540,5556) / 2 =519,1667

21 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK PUANIN HESAPLANMASI

22 8.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı78,2292 7.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı68,9700 6.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı75,8700 Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı519,1667 Yerleştirmeye Esas Puan (YEP)371,1179 Yerleştirmeye Esas Puan: 6, 7 ve 8.sınıf yılsonu başarı puanları ile 8.sınıf ağırlıklandırılmış otak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır. Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) = ( YBP8 + YBP7 + YABP6 + AOSP ) / 2 = ( 78,2292 + 68,9781 + 75,8759 + 519,1667 ) / 2 = 371,1179

23 Ortaöğretime Geçiş Nasıl Gerçekleşecek? Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak. Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

24 Sınavlar Ne Zaman Yapılacak? DönemSınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri Sınav Sonuçlarının İlanı I. Dönem28-29 Kasım 201314-15 Aralık 2013Ocak 2014 II. Dönem28-29 Nisan 201410-11 Mayıs 2014Haziran 2014

25 ORTAK SINAVLAR 1.GÜN OTURUMLARI DERS ADIBAŞLAMA SAATİ Türkçe09.00 Matematik10.30 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi12.00 ORTAK SINAVLAR 2.GÜN OTURUMLARI DERS ADIBAŞLAMA SAATİ Fen ve Teknoloji09.00 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10.30 Yabancı Dil12.00

26 PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME NASIL GERÇEKLEŞECEK?

27 Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır: 1. Tercih önceliği, 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği, 3. Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı.

28 Öğrenciler bu sınavlara girmek zorunda mı? Ortak sınavlara öğrenciler, bu sınavlar bir üst kademeye geçmeyi belirlemekle birlikte aynı zamanda sınıf geçmeyi de belirledikleri için girmek zorundadırlar. Ortak sınavlar öğrencilerin okullarda girdikleri yazılılardan biri olduğu için öğrenciler ortaöğretime yerleştirmeye esas puanı herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşmek için kullanmasalar dahi ortak sınava girmek zorundadırlar.

29 Ortak sınav sonuçları, öğrencilerin yılsonu başarı puanları belirlenirken diğer yazılılar ve performans ödevleri gibi karne notunun hesaplanmasında kullanılacaktır. Sınavsız öğrenci alan okullara gitmek isteyen öğrenciler de ortak sınav sonuçları karne notlarının hesaplanmasında kullanılacağından ortak sınavlara girmek zorundadırlar.

30 SINAVDAN ÖNCE

31 Sınav; bir ölüm-kalım savaşı değil sadece belli konularda bilgilerinizi ölçen bir değerlendirme aracıdır. Sınav sizin kişiliğinizi ve değerinizi ölçmez, ölçemez! Kazanmak şüphesiz güzeldir. Ancak hayatta kaybetmek de vardır. Kazanan olması için mutlaka kaybeden de olmalı. Sınavda başarılı olmak geleceği kazanmanın en iyi yolu, ancak tek yolu değildir. Kazanma şansın yüksek olsa bile kazanamadığın takdirde kendine uygun bir amaç belirle!

32 Şu andan itibaren hep geçmişteki başarılarınızı düşünün. İstenmeyen sonuçlar yerine arzu ettiğiniz başarı ve davranışlara kilitlenin. Olumsuzlukları gözünüzde büyütürseniz kaygınız zirveye ulaşır. Sınava kadar yemek ve uyku düzeniniz planlı ve programlı olsun. Midenizi ve bağırsaklarınızı bozacak yiyeceklerden uzak durun. Olumlu duygu ve düşüncelerle kendi kendinizi motive etmeye öncelik tanıyın.

33 SINAV SIRASINDA

34 Açıklamaları iyice okuyun ve salon görevlilerinin açıklamalarını dikkatle dinleyin. Önce, çok hızlı bir şekilde cevaplamaya başlayacağınız bölümü kısa sürede (10 saniye gibi) gözden geçirin. Ara sıra saate bakarak çözme hızınızı ayarlayın.

35 Bütün soruları dikkatle incelemeyi ihmal etmeyin. Hiçbir soruyu tam okumadan geçmeyin. Özel işaretleme stillerini mutlaka kullanın. Emin olmadığınız sorularda, rastgele seçenekleri işaretlemeyin. Yapamadığınız soruları atlayın. Üst üste yapamadığınız sorularda paniğe kapılmayın. Çünkü yapabileceğiniz, oldukça basit daha çok soru var. Süreyi tam kullanın. Salondan en son çıkan siz olun.

36 Sınav sırasında “Eyvah! Daha çok çalışmalıydım.” diye değil, “Şu anda ne yapabilirim?” diye düşünün. Yorulduğunuzda birkaç dakika arkanıza yaslanabilir, derin nefes alarak dinlenebilir, avuç içlerinizle gözlerinizi dinlendirebilirsiniz. Zaman zaman duruşunuzu, oturma pozisyonunuzu değiştirmek sizi rahatlatır. Sınav bitimine 5 dakika kala cevap kağıdınızı dikkatlice kontrol ediniz. Kodlama hatalarına ve cevap kaydırmamaya dikkat!!

37 Soruları okuyup algılama: Testleri zamanında yetiştirmeme kaygısıyla yanıtlamaya kalkmayın. Bu durumda, yanıtlayacağınız, soruların çoğu yanlış çıkacaktır. Bunun yerine dikkatli ve sakin bir şekilde soruları okuyup doğru yanıtlamak yararınıza olacaktır. Soruyu okumadan, çözmemeye karar vermeyin. Uzun olduğu için karmaşık ve zor sandığınız bir soru, belki de kolay yanıtlayacağınız bir soru olabilir.

38 Bir sorunun ilk seçeneğinin doğru olduğunu düşünseniz bile, diğer seçenekleri okumadan kodlamaya kalkmayın. Soruları çözerken ilgili bir kaç konuyu beraber düşünmeye çalışın. Çünkü sorular bir kaç konuyu bağlantılı düşünmenizi gerektirecek şekilde hazırlanmış olabilir. Soruyu okurken yanıtı düşün. Düşündüğünüz yanıtı seçeneklerde arayın. Her seçeneğin soruyla ilişkisini arayın. Kesinlikle doğru olamayacak seçenekleri eleyin. Bu doğru seçeneği hızlı bir şekilde bulmanızı kolaylaştıracaktır.

39 Soruları bir bütün olarak algılayabileceğiniz bir hızda okuyun. Aksi takdirde sorunun ne istediğini anlamakta zorlanırsınız veya soruyu bir kaç kez okumak zorunda kalırsınız. Soru içinde neden-sonuç ilişkisini bulmaya çalışın. Sorunun ne kadar basit hale geldiğini göreceksiniz. Önce bildiğiniz soruları yapmaktan başlamak daha sonra bilemediğiniz bazı soruların cevaplarını kendiliğinden bulmanıza yardımcı olabilir.

40 Dikkat edilecek diğer noktalar: Bir soru için birden fazla seçenek işaretlememeye özen gösterin. O anda çözemediğiniz ancak daha sonra hatırlayabileceğiniz soruların önlerine (?) koyunuz. Sorunun yanıtı olmayacak seçeneklerin üzerine (X) işareti koyarak eleyebilirsiniz. Böylece az seçenek üzerinde durarak yanıtı bulmayı kolaylaştırmış olursunuz.

41 Her soruyu cevaplandırdıktan sonra sorunun cevabı optik forma hemen işaretlenmelidir. Sorunun cevabını işaretlerken hem diğer soruya geçiş için gerekli olan göz ve zihin dinlenmesi sağlanır, hem de bir sonraki soru için gereken psikolojik hazırlık sağlandığı gibi kaydırma yapma riskini ortadan kaldırırsınız. Geçen süreyi kesinlikle düşünmeyin. Kalan süreyi en iyi şekilde kullanın.

42 SORULAR?

43 YA Ş AMINIZDAK İ TÜM SINAVLARDA BA Ş ARILAR!!! KIRIKKALE RAM KIRIKKALE/2013-2014


"TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ KIRIKKALE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Rabia ERCAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları