Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Paragrafta anlam.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Paragrafta anlam."— Sunum transkripti:

1 paragrafta anlam

2 1-)soru 15. Efsanelerde “bir türlü yok edilemeyen bir ot” diye geçer
“ölmez otu”. Ayrık otuna benzer. Kökünü kazımaya, kurutmaya imkân yoktur. Yok ettiğinizi sandığınız yerde, bir kuyu kazsanız yine çıkar karşınıza. Ölmez otu, budur işte! Bu paragraf, aşağıdakilerden hangisini açıklamaya yöneliktir? A-) Ölmez otu ile ilgili efsaneleri B-) Ölmez otunun ne olduğunu C-) Ölmez otunun yetişme alanlarını D-) Ölmez otu ile ayrık otunun benzerliğini

3 Cevap-çözüm Paragraftan “ölmez otunun ne olduğuna” ilişkin bilgiler
ediniyoruz. Ayrık otuyla benzerliği, ölmez otunu açıklamak amacıyla söylenmiştir. “Ölmez otu nedir?” sorusunun yanıtı verilmiştir. Yanıt: B

4 2-)soru (1) İçsel zekâ, bireyin kendini duyma ve anlamasıyla
ilgili bilişsel yeteneğini ifade eder. (2) Kim olduğumuzu, hangi duygularımızı neden hissettiğimizi düşünmemiz, içsel zekâmızla ilgili bir durumdur. (3) Her kişinin öğrenme hızı farklı olduğu için bireye yönelik öğrenme tarzı sunulmalıdır. (4) İçsel zekâsı yüksek bireyler, kendilerini tanıma, kendilerine güvenme, disiplinli olma, hedeflerini ve kişisel problemlerini çözme becerisi göstermektedirler. Numaralanmış cümlelerden hangisi paragrafın akışını bozmaktadır? A) 1. B)2. C)3. D)4.

5 Cevap-çözüm 1., 2. ve 4. cümlelerde zekâ ile ilgili bilgi verilmektedir. 3. cümlede ise “öğrenme hızı ve öğrenme tarzı” ilişkisi üzerinde durulmuştur. Bu cümle, paragrafın konusundan uzağa düşmüştür. Yanıt: C

6 3-)soru Renk adları, birçok dilde soyuttur. İçerdikleri kavramları
bir nesneyle birlikte düşünebiliriz. Türkçemizde ise çoğu renkler somut bir biçimde verilir: yavruağzı, gülkurusu, camgöbeği, gece mavisi, kül rengi, Çingene pembesi, çağla rengi... Bu paragrafın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Açıklayıcı anlatım biçimiyle yazılmıştır. B) Karşılaştırmadan yararlanılmıştır. C) Örneklemeden yararlanılmıştır. D) Tanımlama yapılmıştır.

7 Cevap-çözüm Paragraf, açıklama yöntemiyle yazılmıştır. Renkler
üzerine bilgi verilirken dilimizdeki renk adlarıyla diğer dillerdeki renk adları soyutluk - somutluk yönünden karşılaştırılmış ve renk adlarından örnekler verilmiştir. Paragrafta herhangi bir kavramın tanımı yapılmamıştır. Yanıt: D

8 4-)soru Edebiyatta başrol, insanındır. Şair, romancı, tiyatro yazarı
hep insanı anlatır. Yirminci yüzyılda insanın yer almadığı romanların yazıldığı her ne kadar gerçekse de romanı yine bir insan yazdığı için insan hep önde ve gündemdedir. Bu parçada Ahmet Bey’in asıl sözünü ettiği aşağıdakilerden hangisidir? A) Edebiyatta insanın yeri B) Romanların gerçekliği C) Yirminci yüzyıl edebiyatı D) Edebiyatın konusu

9 Cevap-çözüm Paragrafta edebiyatın konusundan söz edilmiştir;
ancak yazar, bu konuyu sınırlandırmıştır. Ona göre edebiyatın asıl konusu insandır. Yanıt: A

10 5-)soru Celine Dion’a, kariyerinin başındayken gün gelip
milyonlarca kaset satıp turnelere çıkabileceğini ve her hafta on binlerce insanın önünde şarkı söyleyebileceğini hayal edip etmediği sorulmuştu. Şarkıcı, bunun kesinlikle kendisi için sürpriz olmadığını; çünkü bunları kafasında canlandırmaya daha beş yaşındayken başladığını söylemişti. Bu paragrafta verilmek istenen ileti aşağıdakilerden hangisidir? A) Hayaller, gerçekleri oluşturan tohumlardır. B) Yetenek, başarılı olmada tek başına yeterlidir. C) Sıkıntılar, kişiyi doğruları bulmaya yöneltir. D) Başarı, çok çalışılarak elde edilir.

11 Cevap-çözüm Şarkıcının yanıtından; “hayallerin gerçeğe ulaşmak
için ilk eşik olduğu, isteklerin gerçekleşmesi için öncelikle o isteğin hayalini kurmamız gerektiği” anlaşılmaktadır. Bu yanıtı özetleyen ifade, A seçeneğinde vardır. Yanıt: A

12 6-)soru Meddah; taklitler yaparak, hoş hikâyeler anlatarak
halkı eğlendiren kişidir. Meddahın bir mendil ve bastondan başka aracı yoktur. Meddah, sandalyesine oturur ve dinleyicilerine hikâyesini anlatır. Bu paragrafın anlatımında, aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? A) Benzetme B) Tanımlama C) Karşılaştırma D) Örnekleme

13 Cevap-çözüm Paragrafta, meddahın tanımı yapıldığı için yanıt B
seçeneği olmaktadır. Yanıt: B

14 7-)soru Şiir yazmadan önce kabataslak bir plan yaparım.
Bu plana bağlı olarak duygu ve düşüncelerimi kâğıda dökerim. Çok çabuk ve doğru yazarım. Hiçbir sözcüğün üstünü çizmem. İlham gelsin diye de beklemem. Hiç durmadan yazarım. Bu parçada, yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Bir plan dahilinde yazdığına B) Yazmak için ilham beklediğine C) Gereksiz sözcük kullanmadığına D) Hızlı ve yanlışsız yazdığına

15 Cevap-çözüm Yazar, paragrafın sondan ikinci cümlesinde ilham
beklemediğini söylemektedir. Yanıt: B

16 8-)soru Müzik, bir hastalıktır. Siz, onu bıraksanız bile; o, bırakmaz
sizi. Gittiğiniz her yerde aklınızda bir ezgi vardır. Olmadık yerde aklınıza bir söz gelir ve alırsınız elinize kâğıdı, kalemi; bulunduğunuz dünyadan uzaklaşırsınız. Bu parçada, “müzik”le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? A) Vazgeçilmez olduğu B) Yaşamı güzelleştirdiği C) Diğer sanatlardan farklı olduğu D) İnsanı sorunlardan uzaklaştırdığı

17 Cevap-çözüm Parçada müziğin çekiciliğinden, ona bağlanan kişinin
ondan asla vazgeçemeyeceğinden söz edilmiştir. Yanıt: A

18 9-)soru Öğretmen, proje çalışması yapılacağını söyledi. Bu
çalışma için öğrencilerden gruplar oluşturmalarını istedi. Ahmet, bir plan yapıp kendi grubunu oluşturdu. Planını açıklarken arkadaşlarının da fikirlerini aldı. Ahmet’in grup lideri seçilmesinin nedeni de buydu. Bu paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur? A) Ahmet, grup oluşturdu mu? B) Proje çalışması yapılacağını sınıfa kim söyledi? C) Projede kimlere, hangi görevler verildi? D) Ahmet, grup lideri seçildi mi?

19 Cevap-çözüm Parçada sözü geçen projenin kimlere verildiği ve
görev dağılımı hakkında bilgi yoktur. Yanıt: C

20 10-]soru Ernest Mayr’ın yaşamı, büyük bir disiplin içinde
geçmişti. Sabahlarını uyuyarak geçirenlerden olamazdı. Bu yüzden güne, güneşin doğuşundan önce başlardı. Hayatını, tıpkı kuşları gözlemlemek için çıktığı yürüyüşler gibi, kesin bir biçimde planlıyordu. Aşağıdakilerden hangisi, parçada sözü edilen kişinin özelliği olamaz? A) Disiplinli yaşamak B) Güne erken başlamak C) Düzenli gözlem yapmak D) Eline ne geçerse okumak

21 Cevap-çözüm Parçadan, Mayr’ın gözlem yaptığı, disiplinli yaşadığı,
güne erken başladığı bilgilerine ulaşılabilir. Yanıt: D

22 11-]soru Bir kenti sevmek, o kenti bütünüyle yaşamak demektir.
Bir kentin gündüzlerini, gecelerini, sıkıntısını ve mutluluğunu yaşamışsanız o kenti sahiden seviyorsunuz ve o kent de sizi seviyor demektir. Şair de boşuna dememiş: “Gidersen yıkılır bu kent” diye. Bu parçada, “kenti sevmek” sözüyle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Kentin güzelliklerini görmek B) Yaşanılan kenti karış karış gezmek C) Yaşam boyunca aynı kentte bulunmak D) Kentin her türlü duygusuna ortak olmak

23 çevap-çözüm “Kenti sevmek” söz öbeğiyle anlatılmak istenen; o
kentin sıkıntısını, mutluluğunu, gündüzünü, gecesini yaşamak, yani kentin tüm duygularına ortak olmaktır. Yanıt: D

24 12-soru Çocuk öyle hastaydı ki ateşler içinde yatıyordu.
Bu cümlede “-ler / -lar” ekinin altı çizili sözcüğe kazandırdığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Yağmur yağdı mı yollar çamur içinde kalıyor. B) O yıllarda köyümüzde okul yoktu. C) Annemi karşımda görünce dünyalar benim oldu. D) Konuştuğum çocuk, on yaşlarında vardı

25 Cevap-çözüm Öncül cümledeki “-ler” eki sözcüğe abartma anlamı
katmıştır. Aynı anlam, C seçeneğinde vardır. Yanıt: C

26 13-soru Hayatım boyunca önce kendimi eleştirdim. Kendimin
en acımasız eleştirmeni oldum. Etrafımdaki övgü seline kapılmadım. Beni eleştirenlere de hoşgörüyle yaklaştım. Etrafımdakilerin beni eleştirmesinden birçok şey kazandım. Bugünlerimi bu kazanımlarıma borçluyum. Bu parçanın yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Yergilere aldırmaz. B) Öz eleştiri yapabilmektedir. C) Başka düşüncelere saygılıdır. D) Anlayışlı bir yapısı vardır.

27 Cevap-çözüm Parçanın yazarı; gelişimi için başkalarının değerlendirmelerine, yargılarına açık, saygılı ve anlayışlı biridir. Yanıt: A

28 14-]soru Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş
cümlesi olabilir? A) Bu nedenle şiirle düz yazı arasında fark vardır. B) Dil; duygu ve düşüncelerin anlatım aracıdır. C) Orası bildiğim kadarıyla tenha bir yerdi. D) Aslında bu sorunun yanıtını başkası söylemişti

29 Cevap -çözüm Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş
cümlesi olabilir? A) Bu nedenle şiirle düz yazı arasında fark vardır. B) Dil; duygu ve düşüncelerin anlatım aracıdır. C) Orası bildiğim kadarıyla tenha bir yerdi. D) Aslında bu sorunun yanıtını başkası söylemişti

30 15-]soru Hüseyin Rahmi’nin romanlarını okurken onun kahramanlarını
tanır gibi olurum; bu filandır derim, bu filancaya benziyor derim, şu tarihte bizim mahallede böyle bir adam oturmuştu diye düşünürüm. Böyle diyen biri, Hüseyin Rahmi’nin hangi yönünü vurgulamak istiyordur? A) Hayallerinin güçlü olduğunu B) Gerçeğe uygun tipler yarattığını C) Kurguya yer verdiğini D) Gözleme yer vermediğini

31 Cevap-çözüm Paragrafta Hüseyin Rahmi’nin gerçekçi bir yazar
olduğu, kahramanlarını halkın arasından seçtiği işlenmiştir. Yanıt: B


"Paragrafta anlam." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları