Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM."— Sunum transkripti:

1

2 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM

3 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 2

4 3 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM  Öğretim teknolojisi, öğrenmenin amaçlı ve kontrollü olduğu durumlarda öğrenmeyle ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, yöntemleri, düşünceleri, araç- gereçleri ve organizasyonu içeren karmaşık ve tümleşik bir süreçtir (Ergin,1995).

5 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 4 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİNDE İLETİŞİM Çağdaş eğitim teknolojisi anlayışı içinde iletişim kavramının incelenmesini gündeme getiren zorunluluk; öğrenme- öğretme süreçlerinde gerçekleştirilen tüm etkinliklerin temelde birer iletişim etkinliği olmasından kaynaklanmaktadır. (Ergin, 1995)

6 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 5 İletişimin Özellikleri  İletişimde ilk izlenim (başlangıç) önemlidir.  Bireylerden biri hazır değilse, iletişim sağlanamaz.  İletişim kişiye değil kişiyle yapılır.  İletişimin temel özelliği, anlayarak kavramaktır.  İletişimde sözcükler, eller, gözler, bakış, duruş gibi öğeler önemli rol oynar.

7 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 6 İletişimin Bileşenleri

8 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 7 İletişim Nedir?  “Birey veya bireylerin karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşma süreci”   “İki birim arasındaki mesaj alış-verişi”

9 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 8 İletişim Nedir?  Ne söyleyeceğimizi bilmek,  Bunu ne zaman söylemenin daha uygun olacağına,  Nerede söylemenin doğru olduğuna karar vermek,  En iyi nasıl söyleneceğini düşünmek,  Olayları basitçe anlatabilmek,  Akıcı bir dille ve karşımızdaki kişiyle göz kontağı kurarak konuşabilmek,  Dikkati yoğunlaştırmak ve verdiğimiz mesajların alınıp alınmadığını fark edebilmektir.

10 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 9 İletişim Türleri Yazılı İletişim Sözsüz İletişim Sözlü İletişim

11 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 10 Sözsüz (Beden Dilinde) İletişim Kavramı  Sosyal psikologların uzun yıllar sürdürdükleri çok sayıda araştırmanın sonucuna göre insanların birbirleriyle yüz yüze kurdukları ilişkilerde sözsüz mesajların etkisi %90 oranındadır.  Sözsüz mesajlar, jestler, göz ve baş hareketleri, beden duruşu, yüz ifadeleri, mesafe, temas gibi beden dili öğeleriyle ifade edilir.

12 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 11 Sözsüz İletişimin Özellikleri  Sözsüz iletişim etkilidir.  Sözsüz iletişim duyguları belirtir.  Sözsüz iletişim çift anlamlıdır.  Sözsüz iletişim belirsizdir.

13 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 12 Çevrede Olumlu İzlenim Yaratacak Beden Dili Özellikleri  Göz İlişkisi  Yüz İfadesi  Baş Hareketleri  Jestler  Beden Duruşu  Yakınlık  Yöneliş  Bedensel Temas  Dış Görünüş

14 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 13 Sözlü İletişim  Sözlü iletişim, karşılıklı olarak konuşma ve dinleme etkinliklerini kapsar.  Sözlü iletişimin başarısı, konuşan ve dinleyen arasında ortaklaşa bir temele dayanır.

15 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 14 Sözlü İletişim  Sözlü iletişim, her zaman konuşan ve dinleyen arasında bilgi, beceri, tutum ve davranış açısından etkileşim olmasını gerektirir. Neyi? Hayır! Nered e? Evet!

16 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 15

17 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 16 Gönderilen Mesaj ve Alıcı İlişkisi Dinlemez Dinler Yanlış Anlar Doğru Anlar Mesaja karşıdır Mesaja katılır Dönüt uygun Dönütü değildir uygundur

18 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 17 Bu katılımcılar dinlemesini bilmiyor. Söylediklerimi hiç anlamıyorlar. Anlamak istemiyorlar. O kadar anlattım yine de…

19 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 18 Anlatmasını bilmiyorlar. Böyle de ruhsuz ders anlatılmaz ki! Kullandığı sözcükleri bile anlamıyorum.

20 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 19 Yazılı İletişim  Mesajı, katılımcıların anlayabileceği ortak simgeler aracılığı ile (tahta, slayt vb.) iletmemizdir. Burada iletişim aracı yazıdır.  İçerik, destek materyaller ve ortamlarla sunulur.

21 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 20 İLETİŞİM SÜRECİ İletişimde etkili olan beş değişkenden söz edebiliriz: Kaynak Mesaj Kanal Alıcı Dönüt

22 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 21 İLETİŞİM SÜRECİ Kanal Mesaj Yöntem ÖğretmenÖğrenci KAYNAK mesajın ileti birimi MESAJ İletişimin içeriği KANAL mesajın sunuluş biçimi ALICI mesajın gönderildiği birim DÖNÜT Alıcının mesaja verdiği tepki

23 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 22 İLETİŞİM SÜRECİNİN TEMEL ÖĞELERİ KAYNAK Davranışlar Fikir Bilgi Duygu Tutum Beceri MESAJ Semboller Gerçek obje Modeller Resim Hareket Ses KANAL İletici Araç & Yöntemler Sözsüz iletişim Sözlü İletişim Basılı/yazılı araçlar Yöntemler ALICI Davranışlar Fikir Bilgi Duygu Tutum Beceri Dönüt (Geri Bildirim)

24 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 23 Öğretme-Öğrenme Süreci ile İletişim Süreci Arasındaki Benzerlik Öğretmen Öğretim İçeriği Öğretim İçeriği Öğretim araç ve yöntemleri Öğretim araç ve yöntemleri Öğrenci Öğrenme Tepkileri (Dönüt) (Kaynak)(Mesaj)(Kanal)(Alıcı)

25 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 24 Daha iyi bir Öğretme-öğrenme Ortamı için...  İleteceğim mesaj sonrasında ne olmasını bekliyorum?  Ortamı etkileme anlamında neyi başarmak istiyorum?  Gerçekleştireceğim iletişim sonucunda öğrencilerimin neye inanmalarını, ne söylemelerini ve ne yapmalarını istiyorum?  Psikolojik anlamda, öğrencilerimde hangi etkileri oluşturmak ve onlardan hangi tepkileri almak istiyorum?

26 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 25 İletişim Süreci ve Yaşantı Alanı Kaynak Kodlama Yaşantı Alanı Kod Çözme Alıcı Mesaj Ortak Yaşantı Alanı Dönüt

27 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 26 İletişim Süreci ve Yaşantı Alanı Öğretmenin yaşantısıÖğrencinin Yaşantısı ÖĞRENMEÖĞRENME Ortak Yaşantı

28 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 27 İletişimi Engelleyen Faktörler  Ortak yaşantının olmaması  Dile ait engeller  Anlamların karıştırılması  Sembol ile anlatılan konu arasındaki uyuşmazlık  Algının sınırlı oluşu Sözcüklere boğulma  Psikolojik engeller  Çevresel/Fiziksel faktörler  Statü  Uyutma

29 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 28 İletişim Sürecinin Etkinliği için...  Simgelerin benzer biçimde tanımlanması  Dilin anlaşılır bir şekilde kullanılması  Çoklu kanal kullanılması  Dönüt sisteminin sağlanması

30 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 29 Sınıf içi iletişimi geliştirmek için...  Öğretmen konuşma yeteneğini geliştirmeli  Ders iyi bir şekilde planlanmalı  Öğrenci ihtiyaçları, yetenek ve ilgileri değerlendirilmeli  Öğrencinin ilgisini dağıtan durumlar ortadan kaldırılmalı  Öğrencilerin dikkatle dinlemesi için birden fazla duyu organına hitap eden araç-gereçler kullanılmalı  Zor ve çok teknik olan öğretim araçları kullanılmamalı

31 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 30 Araçların Sınıflandırılması & Öğrenme ile Bağlantısı  Günümüzde teknolojik gelişmelere paralel biçimde eğitim alanına giren araç, gereç ve materyaller hızla değişerek sayıca artmakta veya kalite olarak güncelleşmektedir. Bu ürünlerin seçilmesi ve kullanılmasında eğitim yaşantılarını seçme ve eğitim durumlarını düzenlemeye yardımcı bir model kullanılabilir.

32 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 31 Yaşantı Konisi (Dale)

33 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 32 Öğrendiklerimizin... 1%2% 4% 10%83% TATMA DOKUNMA KOKLAMA DUYMA GÖRME ÖĞRENME

34 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 33 Akılda kalan öğrenmelerin... 10% 20% 30% 50% 70% 90% OKUMA DUYMA GÖRME DUYMA & GÖRME SÖYLEME YAPMA Akılda Tutma

35 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 34 Yaşantı Konisinin dayandığı bilimsel ilkeler... 1.Öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi öğrenir ve geç unuturuz. 2.En iyi öğrendiğimiz şeyler kendi kendimize yaparak öğrendiğimiz şeylerdir. 3.Öğrendiğimiz şeylerin çoğunu gözlerimizin yardımı ile öğrenebiliriz. 4.En iyi öğretim, somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru giden öğretimdir.

36 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 35 Düşünelim – Tartışalım …  Öğrencilerimizle etkili bir iletişim kurmak istiyorsak neler yapmalıyız?  Daha etkili öğretim için iletişim sürecinde nelere dikkat etmeliyiz?

37 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 36 REFERANSLAR 1.Demirel, Ö., Seferoğlu, S. S. & Yağcı, E. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Pegem Yayıncılık, Ankara. 2.Ergin, A. (2002). Öğretim Teknolojileri ve İletişim. Anı Yayıncılık, Ankara. 3.Şahin, T. Y. & Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Anı Yayıncılık, Ankara.


"Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları