Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© The McGraw-Hill Companies, 2002 11. Hafta Para ve maliye politikaları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© The McGraw-Hill Companies, 2002 11. Hafta Para ve maliye politikaları."— Sunum transkripti:

1 © The McGraw-Hill Companies, 2002 11. Hafta Para ve maliye politikaları

2 © The McGraw-Hill Companies, 2002 1 Mal piyasalarında denge Mal piyasasında denge toplam talep ve gerçekleşen gelir birbirine eşit olduğunda gerçekleşir. IS şedülü mal piyasasını dengeye getiren farklı gelir ve faiz oranı bileşimlerini gösterir.

3 © The McGraw-Hill Companies, 2002 2 IS şedülü Gelir AD 45 o doğrusu Gelir r AD 0 r0r0 IS AD 1 r1r1 Y0Y0 Y0Y0 Y1Y1 Y1Y1

4 © The McGraw-Hill Companies, 2002 3 Para piyasasında denge Para piyasasında denge reel para balanslarına olan talep arzına eşit olduğunda gerçekleşir. LM şedülü para piyasalarını dengeye getiren farklı gelir ve faiz oranı bileşimlerini gösterir.

5 © The McGraw-Hill Companies, 2002 4 LM şedülü r r Gelir Reel para balansları L0L0 r0r0 LM LL 0 r0r0 Y0Y0 r1r1 Y1Y1 r1r1 LL 1

6 © The McGraw-Hill Companies, 2002 5 IS ve LM’de kaymalar IS’in pozisyonu: –(faiz dışında) toplam talebi kaydıran şeyler: ör: otonom yatırımlar otonom tüketim hükümet harcamaları LM’in pozisyonu –para arzı –(fiyat seviyesi)

7 © The McGraw-Hill Companies, 2002 6 Para ve Mal piyasalarında Eşanlı denge Gelir r IS LM Y* r*

8 © The McGraw-Hill Companies, 2002 7 Mali Politikalar ve IS-LM Gelir r IS 0 LM Y0Y0 r0r0 Y 0, r 0 ilk denge. IS 1 Tahvil satışı ile finanse edilen hükümet harcama- ları IS eğrisini sağa kaydırır. Yeni denge r 1, Y 1. r1r1 Y1Y1   Bazı özel harcamalar (Y 1 Y’) yüksek faiz yüzünden dışlandı. Y’ 

9 © The McGraw-Hill Companies, 2002 8 Mali Politikalar ve IS-LM (2) Gelir r IS 0 LM Y0Y0 r0r0 IS 1 r1r1 Y1Y1   Faiz oranının r 0 ’da kalması için para politikasının gev- şetilmesi geliri Y’ seviyesine çıkarır. Y’  LM’

10 © The McGraw-Hill Companies, 2002 9 IS-LM modelinde para politikası Gelir r IS 0 LM 0 Y0Y0 r0r0 Y 0, r 0 ilk denge. LM 1 Para arzındaki artış LM eğrisini sağa kaydırır.  Y1Y1 r1r1 Yeni denge r 1, Y 1. 

11 © The McGraw-Hill Companies, 2002 10 Karma Politika Gelir r Talep yönetimi, gelir düzeyini yüksek bir ortalamada tutmak için para ve maliye politikalarının birlikte kullanılmasıdır. Y* Y* gelir seviyesi şu şekilde elde edilebilir: Bu, ekonomideki kamu:özel harcama dengesini etkiler IS 1 LM 1 r1r1 VEYA ‘gevşek’ maliye politikası (IS 1 ) ve ‘sıkı’ para politikası (LM 1 ).  r0r0 LM 0 IS 0 ‘Sıkı’ maliye politikası (IS 0 ) ve ‘gevşek’ para politikası (LM 0 ) 

12 © The McGraw-Hill Companies, 2002 11 Fakat... IS-LM modeli hükümete milli geliri etkilemek için önemli fırsatlar sunar. Fakat… –düşünülmesi gereken başka şeyler de var fiyat seviyesi ve enflasyon ekonominin arz yönü döviz kuru

13 © The McGraw-Hill Companies, 2002 Toplam Arz, Fiyatlar ve Şoklara Uyum

14 © The McGraw-Hill Companies, 2002 13 Klasik makroekonomi modeli KLASİK makroekonomi modeli Keynesyen modelin tam tersidir. Ekonomiyi ücretler ve fiyatlar tam esneken analiz eder. Bu modelde, ekonomi her zaman potansiyel seviyesindedir.

15 © The McGraw-Hill Companies, 2002 14 Fazla talep ya da arz ücret ve fiyatlardaki değişmelerle hızlı bir şekilde yok olur böylece potansiyel hasıla hızlıca eski yerine ulaşır Para ve maliye politikaları fiyatları etkiler fakat hasıla üzerinde etkisi yoktur Fiyat ve ücretlerin hızla uyum sağlayamadığı kısa dönemde Keynesyen tez geçerliyken uzun dönemde klasik model geçerlidir Klasik makroekonomi modeli (2)

16 © The McGraw-Hill Companies, 2002 15 Makroekonomik talep şedülü hasıla enflasyon MDS Makroekonomik talep şedülü (MDS) toplam talebin hasılya eşit olduğu enflasyon ve hasılaya bileşimlerini gösterir. Yiksek enflasyon düşük toplam talep ve düşük hasıla anlamına gelir.

17 © The McGraw-Hill Companies, 2002 16 Toplam arz ve potansiyel hasıla Potansiyel hasıla şunlara bağlıdır: –teknoloji seviyesi –uzun dönem emek arz ve talebi –Fiyat ve ücretler tam esnekse, hasıla herzaman potansiyel seviyesindedir Kısa dönemde potansiyel seviyeyi veri kabul ederiz

18 © The McGraw-Hill Companies, 2002 17 Klasik toplam arz şedülü Klasik modelde arz şedülü potansiyel seviyesinde dik bir doğrudur Bu denge hasıla değerinin farklı enflaston oranlarına elde edilebileceği anlamına gelir Klasik modelde, para aldanması yoktur Sonuç olarak, sadece reel değişkenler diğer reel değişkenleri etkileyebilir

19 © The McGraw-Hill Companies, 2002 18 Klasik toplam arz şedülü (2) hasıla enflasyon Potansiyel hasıla ekonominin uzun dönem denge seviyesidir. Bu eğri firmaların her enflas- yon oranı için arz etmek istedikleri miktarı gösterir. AS Y* Ücretler ve fiyatlar esnek olduğunda, hasıla hep (Y*) potansiyel seviyesindedir

20 © The McGraw-Hill Companies, 2002 19 Klasik toplam arz şedülü (3) Daha iyi teknoloji AS’yi sağa kaydırır ve potansiyel seviyeyi arttırır Artan istihdam da AS’yi sağa kaydırır ve potansiyel seviyeyi arttırır keza artan sermaye de Kısa dönemde, potansiyel seviyeyi veri kabul edebiliriz

21 © The McGraw-Hill Companies, 2002 20 Denge enflasyon değeri hasıla enflasyon AS Y* Denge MDS = AS olduğunda gerçekleşir, Y* denge geliri ve  * denge enflasyon oranı. MDS **  A A noktasında, tüm mal, para ve emek piyasaları dengededir

22 © The McGraw-Hill Companies, 2002 21 AS 1 Pozitif bir arz şoku potansiyel hasılayı yükseltir (AS 0 ‘den AS 1 ’e ve enflasyonu da düşürür (  2 * D).  D 2*2* Y1*Y1* Denge enflasyon: arz şoku hasıla enflasyon MDS 0 0*0* Y0*Y0* A  AS 0 Eğer MB enflasyon hedefini  0 *’da tutmak isterse, faizleri düşürmelidir. Bu talep edilen para miktarını arttıracaktır: para piyasasını bu faiz oranından dengede tutmak için MB daha fazla para arz etmelidir. MDS 1 C 

23 © The McGraw-Hill Companies, 2002 22 Denge enflasyon: talep şoku hasıla enflasyon MDS 0 0*0* Y0*Y0* A  AS 0 Potansiyel hasıla aynı olduğundan, MB para politikasını, enflasyon hedefini  0 *’da gerçekleştirmek için sıkılaştırmalıdır. A noktasında, örneğin yatırımlarda artış sonucu toplam talep arttığında (MDS 0 ) den (MDS 1) )’e, yeni denge B noktası. B’de, pottansiyel hasıla aynıdır ama enflasyon daha yüksektir  1 *. MDS 1 B 1*1*  Banka hedef reel faiz oranını arttırıp MDS’deki artışı tersine çevirebilir.

24 © The McGraw-Hill Companies, 2002 23 Arz-yanlı ekonomi Toplam talebi değil, toplam arzı arttıralım. Potansiyel hasılayı arttırmak kritik öneme sahiptir.

25 © The McGraw-Hill Companies, 2002 Enflasyon, beklentiler ve kredibilite

26 © The McGraw-Hill Companies, 2002 25 Enflasyon... Enflasyon fiyatlar genel seviyesindeki artıştır

27 © The McGraw-Hill Companies, 2002 26 Miktar teorisi ‘Nominal para arzındaki artış fiyat seviyesinde kendisine eş bir artışa neden olur fakat hasıla ve istihdam üzerinde etkisi yoktur.’

28 © The McGraw-Hill Companies, 2002 27 Miktar teorisi (2) MV = PY – V = dolaşım hızı Y = reel GSYİH potansiyel seviyesi P = fiyat seviyesi M = nominal para arzı

29 © The McGraw-Hill Companies, 2002 28 Para, fiyat ve enflasyon Milton Friedman ‘Enflasyon her zaman her yerde parasal bir fenomendir.’ –yani para arzı reel hasıladan daha hızlı büyüdüğünde ortaya çıkar.

30 © The McGraw-Hill Companies, 2002 29 Enflasyon ve faiz oranı REEL FAİZ ORANI –Nominal faiz oranı eksi enflasyon oranı

31 © The McGraw-Hill Companies, 2002 30 Phillips eğrisi enflasyon oranı (%) Phillips eğrisi işsizlik oranı (%) U*

32 © The McGraw-Hill Companies, 2002 31 Uzun-dönem Phillips eğrisi (1) Dikey uzun-dönem Phillips eğrisi ekonomi er ya da geç doğal işsizlik oranı U* seviyesine dönecektir der. Kısa-dönem Phillips eğrisi beklenen enflasyon oranına bağlıdır

33 © The McGraw-Hill Companies, 2002 32 Uzun-dönem Phillips eğrisi (2) Uzun-dönem ve kısa dönem eğrileri gerçekleşen ve beklenen enflasyon oranları eşit olduğunda kesişirler uzun-dönem Phillips eğrisi işsizlik ve enflasyon arasında uzun dönemde ters yönlü bir ilişki olmadığını gösterir

34 © The McGraw-Hill Companies, 2002 33 Uzun dönem Phillips eğrisi ve toplam talepte artış (1) … sonra? işsizlik enflasyon PC 1 U* Varsayalımki E’de dengedeyiz, işsizlik doğal oranında U*, ve enflasyon  1 E 11 Genişletici para politikasıyla desteklenen hükümet harca- malarındaki artış ekonomiyi A noktasına taşır, işsizlik düşer (U 1 ) enflasyon artar  2. A 22 U1U1

35 © The McGraw-Hill Companies, 2002 34 Eğer nominal para arzı aynı hızda genişlemeye devam ederse, ekonomi B noktasına ulaşır PC 2. B noktasında, beklenen ve gerçekleşen enflasyon kesişir ve nominal ücretler yeniden belirlenir, sonuçta reel ücret ve istihdam parasal genişleme öncesindeki gibidir yani işsizlik ve enflasyon arasında uzun dönemde ters yönlü bir ilişki yok LRPC işsizlik enflasyon PC 1 U* 11 A E 22 U1U1 PC 2 B Uzun dönem Phillips eğrisi ve toplam talepde artış (2)

36 © The McGraw-Hill Companies, 2002 35 Enflasyonu yenmek Uzun dönemde, para büyüme oranı küçükse enflasyonda küçük olacaktır. Eğer beklentiler yavaş uyum sağlarsa yüksek enflasyondan düşüğe geçiş sancılı olur. Kredibilitesi olan politikalar uyum sürecini kolaylaştırır ve hızlandırır


"© The McGraw-Hill Companies, 2002 11. Hafta Para ve maliye politikaları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları