Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 1 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI

2 2 Hayatboyu Öğrenme/Comenius Programı Comenius Okul Ortaklıkları 2011

3 3 Proje Başvuruları Sonrasındaki Süreç Başvurularının teslim alınması, Uygunluk kontrolü

4 4 Proje Başvuruları Sonrasındaki Süreç Uygunluk kontrolünü geçen başvurular için: Koordinatörü Türkiye olan projeler için bağımsız dış uzmanlar (2 ayrı uzman) tarafından kalite değerlendirmesi

5 5 Proje Başvuruları Sonrasındaki Süreç Kalite değerlendirme sürecinde alınan puanlar + Ulusal öncelik puanları + Bütçe tahsisi

6 6 Proje Başvuruları Sonrasındaki Süreç Kabul listesinde yer almayan kurumlar: a. Uygunluk kontrolünde elenen, b. Dış uzman değerlendirmesi sonucunda yeterli puanı alamayan (50 puan altında alan) c. Yeterli ortak sayısını sağlayamayan d. Bütçe yetersizliği nedeniyle desteklenememiş projeler

7 Okul Ortaklıkları Başvurularına İlişkin Veriler (2011 ) Kabul: 444 (417+27) Yedek:154 Uygunluk Kontrolünden Ret:56 Karşı UA Ret:118 Kalite Puanından Ret:37 Yetersiz Bütçeden Ret:879 TOPLAM: 1688 7

8 8 2011 Yılı Comenius Okul Ortaklıkları Projeleri için Tahsis Edilen Bütçe: 9.558.000 Euro Bütçenin Kullanım Oranı: %100

9 9 2011 Yılı Toplam Ba ş vuru Sayısı: 1688 Çok Taraflı: 1552 İki Taraflı: 136

10 10 Ortaklık Türü

11 11 Başvuru Kabul Oranı

12 12 Kabul Oranı Kabul edilen başvuruların oranı (Bütçe imkanları doğrultusunda) % 26

13 13 Okul Türleri

14 14 Koordinatör ve Ortaklar

15 Proje Başvuru Sayılarına Göre İlk Altı İl İstanbul Ankara İzmir Konya Adana Antalya 15

16 Proje Kabul Sayılarına Göre İlk Altı İl İstanbul Ankara Mersin Bursa İzmir Nevşehir 16

17 Kabul Edilen Projelerin Hareketlilik Dağılımı 24 Hareketlilik: 354 proje (8496 asgari har.) 12 Hareketlilik: 90 proje (1080 asgari har.) 17

18 18 Projenin Uygulanması Okulda projenin tanıtılması: Proje irtibat kişisi ve okul idarecilerin koordinesinde oluşturulan proje ekibi ile işbirliği içinde, proje süreçlerinin okul genelinde tanıtılması; Farkındalığın, katılımın ve işbirliğinin sağlanması.  Proje ekibi mümkün olduğunca geniş tutulmalıdır.

19 19 Projenin Uygulanması Proje grubu ve iş bölümü: *Ortaklarla iletişim * Faaliyetler * Hareketlilik * Bütçenin kullanımı

20 20 Görev dağılımının yapılması İyi bir zaman ve bütçe yönetimi Proje ekibinde sık değişiklik yapılmaması Projenin Uygulanması

21 21 Başucu Kaynakları  Başvuru formu, proje ekibi ile tekrar gözden geçirilmeli ve planlanan faaliyetler hatırlanmalıdır.  Sözleşme detaylı bir şekilde okunmalı ve sorumluluklar unutulmamalıdır.  Ulusal Teklif Çağrısı (web sayfamızda mevcuttur) okunmalıdır.

22 22 Proje Bütçesi Nasıl Kullan ılır ? Proje Bütçesi Yurtdışı Yurt içi hareketlilikler faaliyetler

23 23 Hareketliliklere katılabilecek okul personeli ve irtibat kişisine ait nitelikler Ulusal Teklif Çağrısında yer almaktadır. Projenin Uygulanması

24 24 İzleme ve Denetleme Projeniz devam ederken, projenin gidişatını izlemek üzere, Ulusal Ajans yetkililerince yerinde izleme ve denetleme ziyareti yapılabilir.

25 25 Hibe Sözleşmesi - Ekler Ek 1. Başvuru Formu Ek 2. Nihai Rapor Formu Ek 3. Hibe Tutarının Hesaplanmasına Dair Kurallar Ek 4. İlerleme Raporu Formu Ek 5. Ortaklar

26 26 Hibe Sözleşmesi - Ekler Ek 4- İlerleme Raporu: Projenizin ilk yılında ilerleme raporu (ara rapor) toplantısı yapılacaktır. İlk yıla ait faaliyetlerin değerlendirilmesi Son yıl için planlananlara ilişkin bilgi edinilmesi

27 27 Hibe Sözleşmesi - Ekler Ek 2- Nihai Rapor: Projenizin bitimine yaklaşırken nihai rapor (final raporu) toplantısı yapılacaktır. Proje sona erdiğinde; planlanan ve başvuru formu ile hibe sözleşmesinde beyan edilen hedeflerin ne ölçüde ve nasıl gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği rapordur.

28 28 Ek 3- Hibe Tutarının Hesaplanmasına İlişkin Kurallar Nihai Rapor: Faaliyetlerin, hareketliliklerin ve elde edilen sonuçların gerçekleştirildiğine dair bilgi sunulması ve kanıtlayıcı belge/ürün sunulması gerekmektedir. Seyahat biletleri Uçuş kartları Katılım sertifikaları

29 29 Hangi Belgeleri Saklamalıyız, ya da UA’ya Sunmalıyız? Sözleşmede belirtildiği üzere yurt dışı hareketliliklerine ait seyahat biletleri, uçuş kartları ve katılım sertifikaları Proje ürünlerinin gerçekleştirildiğini gösteren cd, web sayfası vb. görsel materyaller.

30 30 Hareketlilik Tanımı (yurt dışı) Ortaklık kapsamında ortaklarca yapılan faaliyetlere katılım için yapılan yurt dışı seyahati Asgari hareketlilik 4, 8, 12 ve 24 (Başvuru formunda ve sözleşmede belirlenmiş minimum sayıdır.) Bir hareketlilik = bir kişinin hareketliliği Bir kişi birden fazla hareketlilik yapabilir. Kimler Katılabilir? (Bakınız Ulusal Teklif Çağrısı) Okulun eğitim personeli ve öğrencileri ile bu kişilerden özel ihtiyaçları olanların ebeveyn veya refakatçileri, onaylanmış ilgili ortak temsilcileri Süre: İki taraflı ortaklıklar hariç (en az 10 gün), sınırlama yok (faaliyetin gerektirdiği kadar)

31 31 Yurt dışındaki hareketlilikler esnasında ; konaklama, yeme içme, gezi vb faaliyetler süresince alınan belgeleri Ulusal Ajansa sunmanıza gerek bulunmamaktadır. Bu belgeleri ilerde gerçekleşebilecek denetimler için okul kayıtlarınızda saklayınız.

32 32 Hibe Tutarında Kesinti Başvuru formunda beyan edilen; faaliyetler, hareketlilikler, sonuçların gerçekleştirilmemesi halinde: Hibenin tamamının iadesi istenebilir.

33 33 Geçerli ve ortaklıkla ilgili veya minimum sayıda hareketlilik yapılmaması halinde yapılacak hesaplama: Örnek: Hibe tutarı: 15000 € Asgari hareketlilik sayısı: 12 Her bir hareketliliğe tekabül eden hibe miktarı: 15000 € (15000 € /12 )=1250 € Beyan edilen uygun hareketlilik sayısı: 10 Nihai hibe tutarı: 12500 € (15.000 € - 2x 1.250€) Hibe Tutarında Kesinti veya İade

34 34 Projenin Uygulanması UA ile iletişim: Etkin ve hızlı iletişim ve irtibat süreçlerinin daha sağlıklı takibi açısından, UA Comenius ekibi ile e- posta yoluyla iletişime geçmenizi özellikle rica ediyoruz.

35 35 UA-İletişim Lütfen e-posta yoluyla iletişime geçiniz. Güngör ALAM gungor.alam@ua.gov.tr Melda YILDIRIM ALGAN melda.algan@ua.gov.tr Zeynep KÖKSAL ezkarabay@ua.gov.tr Rahime Çınar rahime.cinar@ua.gov.tr Bünyamin GÖKGÖZ bunyamin.gokgoz@ua.gov.tr

36 36 TE Ş EKKÜR EDER İ Z...


"1 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları