Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİİLLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİİLLER."— Sunum transkripti:

1 FİİLLER

2 1-Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yardımcı fiille oluşturulmuş bir birleşik fiildir?
A) Bu durum ona zaman kazandırdı. B) Yardımından dolayı çok sevindi. C) Damlalar pencereden süzülüverdi. D) Acıları onu daha da güçlü kıldı.

3 YANIT= (D) ÇÖZÜM= Birleşik fiil=Çekimli fiillere yani içinde bir tane zaman eki bulunan fiillere ek fiilin gelesi sonucunda oluşan anlamdır. Ve bu kurala uyan şık D seçeneğidir.

4 2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi dilek kipinde çekimlenmiştir?
A) Tatilde yurt dışına çıksam. B) Tatilde yurt dışına çıkmış. C) Tatilde yurt dışına çıkacak. D) Tatilde yurt dışına çıktı.

5 YANIT= (A) ÇÖZÜM= A seçeneğinde se-sa ekleri vardır bu ekler dilek kipinin eklerindendir. Bu yüzden şıkkımız A seçeneğidir.

6 A) Emir kipi B) Görülen geçmiş zaman C) İstek kipi D) Geniş zaman
3. I. Hafta sonu tiyatro izleyelim. II. Bir daha geri dönemem. III. Eksikliğini çok hissedeceğiz. IV. Özgürlük emek ister. V. Saat on iki kez çaldı. Yukarıdaki cümlelerde aşağıdaki fiil kiplerinden hangisi yoktur? A) Emir kipi B) Görülen geçmiş zaman C) İstek kipi D) Geniş zaman

7 YANIT=(A) ÇÖZÜM= Emir kipinin eki yoktur ama öbür şıklardakilerin ekleri vardır verilen örneklerinde çeşitli ekleri vardı ve buradan da emir kipinin olduğunu anlarız.

8 4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde zaman anlamı yoktur?
A) Halikarnas Balıkçısı’nın romanlarında kişiler, bildiğimiz kişilere benzemezler pek. B) Eleştirmen, eleştirilerinde kendinden bahsettiği zamanlarda bile tarafsızlığını korumalı. C) Yolculuğa çıkmadan önce ilk olarak yolda okuyacağım kitapları alırım yanıma. D) Kitaplarında anlatacağı mekânları belirledikten sonra o mekânları uzun süre incelermiş.

9 YANIT= (B) ÇÖZÜM= Bütün şıklarda birer zaman vardır ancak B seçeneğinde zaman yoktur.

10 5. Aşağıdakilerden hangisinin fiilinde zaman kayması yoktur?
A) İki arkadaş yabancı bir şehirde karşılaşır ve bir yerde oturup dertleşir. B) Hep böyle yapıyor, önce güler yüzle karşılıyor beni sonra yokmuşum gibi davranıyor. C) Birazdan iş görüşmesine o değil de ben gidecekmişim gibi koltukta rahat rahat oturuyor. D) Daha yol yorgunluğu üzerinden atmadan, kendine gelmeden yarın İstanbul’a uçuyor.

11 YANIT= (C) ÇÖZÜM= A,B,D şıklarında zaman kayması vardır ancak C şıkkında zaman kayması söz konusu değildir. Bu yüzden yanıt C şıkkıdır.

12 6. Aşağıdakilerden hangisinde “-miş” eki başkasından duyma anlamı taşımaktadır?
A) Kendini bir deri bir kemiğe çevirmişsin. B) Dersin sonlarına doğru bir an dalmışım. C) Konser, yağışlardan dolayı ertelenmiş. D) Kurutulmuş sebzelerle aram yok benim

13 YANIT= (C) ÇÖZÜM= A,B ve D şıklarında kendisi görüp duyduğunu belirten hece haline gelmiş ancak C şıkkında başkasından duymuş anlamı katmış onun için cevap C seçeneğidir.

14 7. Aşağıdakilerden hangisinde eylem, sözün söylendiği anda gerçekleşmektedir?
A) Kahvaltıdan önce mutlaka bir bardak süt içiyor. B) Ailesini ziyaret etmek için haftaya yola çıkıyor. C) Kardeşiyle o günden sonra hiç görüşmüyor. D) Çalışma odasında yazısını bitirmeye çalışıyor.

15 YANIT= (D) ÇÖZÜM= A,B,C seçeneklerinde ya cümleyi söyledikten sonra yada önce söylenmiştir ancak D seçeneğinde söylendiğinde aynı zamanda o iş yapılıyordur onun için yanıt D şıkkıdır.

16 8. Aşağıdakilerden hangisinde fiil basit zamanlı değildir?
A) İlk ödülünü on sekiz yaşında almış. B) İkinci kitabını bu yıl çıkaracakmış. C) İnceleme yazıları da yayımlanacak. D) Kendini yinelemiyor, yeniliyor o.

17 YANIT= (B) ÇÖZÜM= Basit zaman ekini içeren B seçeneği vardır.
Bu yüzden yanıt B dir.

18 9. Aşağıdakilerin hangisinde yüklem istek kipindedir?
A) Bu evrakları muhasebeye bırak B).Hayatına yeni bir yön vermelisin C) Bir de düşündüklerimiz olsa. D) Fazla gecikmeden yola koyulayım.

19 YANIT= (B) ÇÖZÜM= İstek kipinin eki e-a dır ve bu eki alan bir şık vardır bu şık da A şıkkıdır.

20 10. Aşağıdakilerden hangisinde yüklemi birleşik zamanlıdır?
A) Hangi otobüs önce kalkarsa ona binecekti. B) Arkadaşlarını arada sırada da olsa arıyor. C) Mesleğe çok erken yaşlarda adım attı. D) Gömleği, doğum gününde hediye edilmiş.

21 YANIT= (A) ÇÖZÜM= birleşik zaman eki -ise dir. Ve bu ek sadece A şıkkında vardır bunun için yanıt A şıkkıdır.

22 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde anlam kayması yoktur?
A) Her sabah ilk iş büroyu temizlersin. B) Olumsuzlukları da hesaba katacaksın. C) Öğleden sonraları yanımıza uğruyor. D) Bugün kitap evlerine uğramalıyım.

23 YANIT= (D) ÇÖZÜM= D seçeneğinde bugün kitap evine uğramalıyım cümlesinde anlam sapması vardır bunun için D şıkkı doğru yanıttır.

24 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem emir kipindedir?
A) Bahçedeki gülleri sulamalıyım. B) Geç olmadan işe koyulalım. C) Yarın bu kadar geç kalmasın. D) İş olsa da sürekli çalışsak.

25 YANIT= (C) ÇÖZÜM= Emir kipinin eki yoktur. Bu yüzden ek olmayan bir cümle aramalıyız ve aradığımızda ise C şıkkının olduğunu görüyoruz.

26 13. “Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer
13. “Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer. ” Bu atasözündeki yüklemin kipiyle aşağıdakilerden hangisinin kipi arasında benzerlik yoktur? A) Demiri tavında dövmeli. B) Sağır işitmez uydurur. C) Ateş düştüğü yeri yakar. D) Dost, kötü günde belli olur.

27 YANIT= (A) ÇÖZÜM= Kipleri arasında benzerlik olan şıklar B,C,D seçeneğidir. Bu yüzden benzerlik olmayan A seçeneği olur.

28 14. Aşağıdaki cümlede geçen fiillerden hangisinin yapısı ötekilerden farklıdır?
A) Taşıyamam ben bu yükü tek başıma. B) Anlayabilirsin her şeyin nedenini. C) Düşüver ardına ümitlerinin. D) Bu karanlıkta kimseye göndermem seni.

29 YANIT= (D) ÇÖZÜM= Fiillerin yapısı aynı olan şıklar A,B,C seçeneğidir. Aralarında farklı olan D seçeneği olduğu için yanıt D seçeneğidir.


"FİİLLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları