Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Liderlik tarzları ve Yenilik

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Liderlik tarzları ve Yenilik"— Sunum transkripti:

1 Liderlik tarzları ve Yenilik

2 Liderin Önemli Görevleri:
Yönlendirme; vizyonu geliştirmek, uygulamak ve gerçekleştirmek, Takım oluşturarak, takipçilerin entegrasyonu ve koordinasyonunu sağlamak, Takipçiler arasında iletişimi ve ilişkiyi sağlamak, Takipçileri motive etmek, Gerçekçi ve adil bir değerlendirme yapmak, Eşitlik ve paylaşımı sağlamak, Öğreterek, ve eğiterek sürekli gelişimi, değişimi ve yeniliği oluşturmak, Örgüt içinde güven ve birliği sağlamak, Örgütü temsil etmek

3 Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki
Bazı Farklar: Lider Yönetici Vizyoner Rasyonel Yönlendirir İtaat eder Yaratıcı Gelenekçi Geliştirici Tutarcı Yenilikçi Taklitçi Değiştirir İdare eder İnsanlara odaklanır Sisteme odaklanır Cesaretli Yapısalcı Güveni teşvik eder Kontrol eder Ne ve niçini sorar Nasıl ve zamanı sorar Girişimci Uygulayıcı Tutkulu, aşık İş odaklı

4 Liderlik Başarısını Sağlayan Önemli Unsurlar
(Etmenler-Faktörler): Liderlik başarısı genel olarak lider, takipçiler ve ortamın özelliklerine bağlıdır; L = f (lider, takipçiler, çevre-ortam).

5 Geniş, derin ve çağdaş bilgiler, Çok yönlü deneyimler,
1.     Liderin Özellikleri: Geniş, derin ve çağdaş bilgiler, Çok yönlü deneyimler, Evrensel değerler, Yaratılıştan ve öğrenilerek edinilen yetenekler, Öğrenici ve öğreticilik, Ufku ve ufkun ötesini görmek, Girişimci ve yenilikçi olmak, Adil ve dürüst olmak, Ulusal ve uluslarasrası çevreyi tanımak ve korumak, İlham verici olmak, Güvenilir olmak, Cesur olmak,

6 İnsan gelişmişlik düzeylerinin yüksek olması,
2.     Takipçi Özellikleri: Bilinçli olmaları, İnsan gelişmişlik düzeylerinin yüksek olması, Evrensel değerlere sahip olmaları, Ortak vizyonu oluşturmaları ve desteklemeleri, Aidiyet ve birliği sağlamaları, Toplum içinde şeffaf bir iletişim ve yakın ilşkiler oluşturmaları.

7 3.     Çevrenin (Ortamın) Özellikleri:
Özgürlük ve bağımsızlık düzeyi Bilgi ve teknolojik düzeyi, Yönetim tarzı, Politik düzen ve istikrar, Kaynak düzeyi, Gelir dağılım ve fırsat eşitlik düzeyi, Ekonomik, politik ve eğitim gelişim düzeyi, Sosyal ve kültürel birlik, Hukuk düzeni,

8 Bazı Liderlik Tarzları: Otokratik liderlik (emir verici liderlik);
görev sorumluluğunu üstlenir ve yönlendirme ve yetkisini merkezin kontrolünde elinde uygular.

9 Bazı Liderlik Tarzları: Transaksiyonel liderlik (etkileşimci lider);
geleneklere ve geçmişe bağımlıdır.

10 Bazı Liderlik Tarzları: Transformasyonel (Dönüşümcü) Liderlik ;
geleceğe, yeniliğe, değişime ve reforma odaklanan, vizyoner bir liderlik tarzıdır.

11 Bazı Liderlik Tarzları:
Karizmatik liderlik; yetenekleri daha ziyade doğuştan gelen, olağan üstü işleri başaran, takipçilerin enerjisini ateşleyerek motive eden bir liderlik tarzıdır.

12 Bazı Liderlik Tarzları: Durumsal liderlik (Situational Leadership);
ortamın durumuna göre hareket eden bir liderlik tarzıdır.

13 Bazı Liderlik Tarzları: Stratejik Liderlik (Strategic Leadership);
olağan üstü bir, cesaret, bilgi, beceri, değer ve yetenekleri olan; girişimci, yaratıcı, yenilikçi ve sıra dışı başarılı bir liderlik tarzıdır.

14 Bazı Liderlik Tarzları: Hizmetçi Liderlik (Servant Leadership);
takipçilerin istek ve ihtiyaçlarını gerçekleştirmek için çalışan ve kendini takipçilerine adayan liderlik tarzıdır.

15 Bazı Liderlik Tarzları:
Demokratik- Küresel Liderlik (Democratic-Global Leadership); ulusal ve uluslararası düzeyde, demokratik değer ve prensipleri uygulayan katılımcı ve paylaşımcı bir liderlik tarzıdır.

16 Değişim, Yenilik ve Liderlik:
Değişim, bir sistem veya parçalarının, planlı veya plansız olarak, bir durumdan bir başka duruma geçme sürecidir. Değişimler olumlu (gelişim doğrultusunda) veya olumsuz (gelişime ters) olabilir. Değişimler, iyileştirme (Reengineering), Yeniden yapılanma (Restructuring) , Radikal dönüşüm (Transformation) ve Sürekli gelişim (Continuous improvement) şeklinde olabilir.

17 Değişim, Yenilik ve Liderlik: Radikal Değişim (Transformasyonel);
bir sistemin tüm parçalarının (bütünün) değişimi ve bütünün dönüşümünü sağlayan değişikliklerdir. Bu tür değişimler geleceğe, yeniliğe ve reforma dönük bir dönüşümlerdir.

18 Değişim, Yenilik ve Liderlik:
Marjinal Değişim, bu tür değişimler, bir bütünün bazı parçalarının ayrı ayrı değişimleridir. Değişimci veya Transaksiyonel Liderler bu tür, geleneklere ve geçmişe bağlı olarak bir bütünün bir veya bazı parçalarını değiştirirler, fakat bütünün dönüşümüne neden olmazlar.


"Liderlik tarzları ve Yenilik" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları