Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI
TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUSU ÇANAKKALE AR-GE

2 Bilim Fuarları Destekleme Programı Proje Çağrısının Amacı
Bu çağrı, sınıfta okumakta olan öğrencilerin öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak, araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri, öğrenciler ve izleyicilere eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam sunan Bilim Fuarlarına destek verilmesini amaçlamaktadır. Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE

3 Bilim Fuarları Destekleme Programı Proje Çağrısının Kapsamı
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir devlet okulu bünyesinde, sınıflarda okumakta olan öğrenciler tarafından bilimsel süreçler takip edilerek hazırlanmış projelerden oluşan ve yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde düzenlenen proje sergileri TÜBİTAK Bilim Fuarları kapsamında yer alabilir Eğitim-Öğretim yılı için, TÜBİTAK Bilim Fuarları 1 Mart-12 Haziran 2015 tarihleri arasında en az 1 gün en fazla 3 gün olacak şekilde gerçekleştirilebilir. Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE

4 Başvuru Koşulları: Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı sınıflar arasında eğitim veren devlet okulları TÜBİTAK Bilim Fuarlarına başvuru yapabilir. Özel okullara Bilim Fuarı desteği verilmemektedir, bu nedenle özel okul başvuruları kabul edilmez. Bilim Sanat Merkezlerinin (BİLSEM) başvuruları kabul edilmez. Bilim fuarı başvuruları proje yürütücüsü tarafından yapılır. Okul müdürü tarafından belirlenen ve başvuru yapan okulda kadrolu, tam zamanlı öğretmen olan bir kişi proje yürütücüsü olabilir. Her okuldan sadece 1 kişi proje yürütücüsü olarak başvuru yapabilir. Okul müdürü ile proje yürütücüsü aynı kişi olamaz. Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE

5 TÜBİTAK Bilim Fuarları düzenlemek için en az 25 proje hazırlanması ve sunulması gerekmektedir. Bu koşul, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 5. ve 6. hizmet alanlarında bulunan okullar için en az 15 proje olarak belirlenmiştir. Eğitim-Öğretim yılında toplam 2000 okulda TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlenmesi hedeflenmekte olup her il için belirli sayıda kontenjan ayrılmıştır. Çanakkale için kontenjan 30’dur. Başvurular 17 Kasım Ocak 2015 tarihleri arasında adresi üzerinden alınacaktır. Bununla birlikte Türkiye geneli için belirlenen kotanın son başvuru tarihinden önce dolması durumunda sistem başvurulara kapatılacaktır. Sistem üzerinden başvuru yapıldığında, eğer başvuru asil listede ise ekranda “Başvurunuz asil listeye alınmıştır.”, eğer il için ayrılan kontenjan dolduktan sonra başvuru yapıldı ise “Başvurunuz yedek listeye alınmıştır” uyarısı gösterilecektir. Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE

6 Lütfen Dikkat !!!!!! Asil listede herhangi bir değişiklik olması durumunda yedek listede yer alan okullara, yedekte bulunma sıralarına göre e-posta ile bilgi verilecektir. Proje sürecinde proje yürütücüleriyle e-posta ve mobil telefon aracılığıyla iletişim sağlanmakta olup bu kişilerin başvuruda verdikleri iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olması gerekmektedir. Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE

7 BAŞVURU YAPILMASI Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE

8 Açılan sayfada sağ taraftaki ‘’BAŞVURU’’ kısmına girilmeli.
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE

9 Başvuru programına giriş kısmına tıkladıktan sonra ‘’YENİ KULLANICI KAYDI’’ yapılmalıdır.
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE

10 Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE

11 Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE

12 ÖNEMLİ! Başvuru aşamasında sisteme girilen IBAN numarasının mutlaka proje yürütücüsünün kendi adına açılan aktif bir hesaba ait olması gerekmektedir. “Başvuru Onay” bölümünde kullanıcı yaptığı başvuruyu Onayla butonuna tıklayarak onaylamalıdır. Onaysız başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru onaylandıktan sonra değişiklik yapılamamaktadır. Bu nedenle başvuru onaylanmadan önce verilen bilgilerin doğruluğu tekrar kontrol edilmelidir. Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE

13 Başvuruları geçerli olan proje yürütücülerine, e-posta ile “Başvurunuz onaylanmıştır, başvuru sayfanızda yüklü olan ‘Sözleşmeyi’ indirmeniz ve tek nüsha halinde, eksiksiz olarak doldurarak, her sayfası paraflanmış ve yetkili kişilerce imzalanmış şekilde sözleşmede belirtilen adrese en geç 10 iş günü içerisinde göndermeniz gerekmektedir.” mesajı gönderilir. Bu mesaj başvurunun onaylanmasını takip eden birkaç gün içerisinde proje yürütücüsünün sistemde kayıtlı e-posta adresine gönderilir. Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE

14 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Sözleşmesi
Başvurunun kesinleşmesi için, sistemde başvuru sayfanızda yüklü olan SÖZLEŞMEYİ indirmeniz ve üç nüsha halinde, eksiksiz olarak doldurarak, her sayfası paraflanmış ve yetkili kişilerce imzalanmış şekilde, sözleşmede belirtilen adrese en geç 10 iş günü içerisinde posta/kargo yoluyla göndermeniz gerekmektedir.(Diğer nüshalardan biri okulda kalacak, diğeri Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimine gönderilecektir.) Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE

15 Sözleşmeyi imzalayarak,
TÜBİTAK Bilim Fuarı gerçekleştirmeyi ve fuarınızda en az 25 proje (5.ve 6. hizmet alanlarında bulunan okullar için en az 15 proje) sunumu yapmayı taahhüt etmiş olursunuz. Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE

16 Destek ve Harcamaların Kapsamı
TÜBİTAK Bilim Fuarları destek tutarı TL’dir. Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra, toplam destek tutarı, Proje Yürütücüsünün TÜBİTAK’a bildirdiği kendi adına açılmış hesaba HİBE olarak transfer edilir. Destek tutarının harcamaları, Proje Yürütücüsü tarafından gerçekleştirilir. Söz konusu harcamalar proje başlama ve bitiş tarihleri arasında gerçekleştirilir. Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE

17 Destek ve Harcamaların Kapsamı
TÜBİTAK Bilim Fuarlarının etkin bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli sarf malzeme alımları (kırtasiye, laboratuvar/deney malzemeleri, etkinlik materyalleri vb.) makine, teçhizat alımları, bakım-onarım giderleri, iaşe ve organizasyon hizmeti alımları ve proje ihtiyaçları doğrultusunda yapılan diğer alımlar destek kapsamında kabul edilmektedir. Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE

18 Destek ve Harcamaların Kapsamı
Proje ihtiyaçları doğrultusunda yapılan diğer alımlar destek kapsamında kabul edilmektedir. TÜBiTAK desteğinden yapılan harcamalara ait belgeler (faturalar), TÜBİTAK tarafından gerektiğinde yapılacak denetimlerde gösterilmek üzere genel hükümler çerçevesinde Proje Yürütücüsü tarafından muhafaza edilecektir, TÜBiTAK’a herhangi bir harcama belgesi gönderilmeyecektir Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE

19 Destek ve Harcamaların Kapsamı
Destek kapsamında demirbaş niteliğindeki taşınırların (makine/teçhizat) alınması halinde, söz konusu malzeme, Proje Yürütücüsü tarafından görevli olduğu kuruluşa hibe edilerek, düzenlenen taşınır işlem fişi faturaya eklenerek muhafaza edilir. Bilim Fuarları tamamlandıktan sonra sisteme girilen sonuç raporunda proje harcamalarının bilgisi istenmektedir. Yapılan harcamalara ait bilgiler TÜBiTAK tarafından gerektiğinde yapılacak denetimlerde kullanılacaktır. Proje sonuçlandığında, destek tutarının tamamının Bilim Fuarı organizasyonu ve faaliyetleri için harcanması esastır. Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE

20 Destek ve Harcamaların Kapsamı
Proje sonuçlandığında, mücbir sebeplerden dolayı destek tutarının tamamının harcanamaması halinde, kalan destek tutarı proje yürütücüsü tarafından sonuç raporu sisteme yüklenmeden önce TÜBİTAK banka hesabına iade edilir ve dekont ilgili müdürlüğe iletilir. Faturaların kesimi ile ilgili olarak, aşağıda örneği bulunan fatura formatına uyulması ve ekteki örnek faturada gösterildiği gibi TÜBiTAK 4006 Bilim Fuarı Projesi ifadesi mutlaka yazdırılarak proje yürütücüsü adına kestirilmesi gerekmektedir. Yazar kasa fişi kabul edilmemektedir. Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE

21 Yazar kasa fişi kabul edilmemektedir.
Fatura tarihleri paranın yattığı günler ile fuar günü arasında olmalıdır Müşteri vergi no yerine yürütücünün tc si yazılacaktır TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Projesi mutlaka yazmalı Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE

22 Destek ve Harcamaların Kapsamı
Sonuçlandırılmış olan projeye (bilim fuarına) verilen destek tutarının tamamı, yapılan harcamalara ilişkin herhangi bir belge istenmeksizin, hibe edilmiş sayılır. Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE

23 Destek ve Harcamaların Kapsamı
Proje izleyici raporu ve sisteme girilen sonuç raporu doğrultusunda sonuçlandırılmamış veya kusur ve ihmalden dolayı Bilim Fuarının gerçekleşmemiş olması halinde, projeye ödül ve ikramiye olarak transfer edilen destek tutarının tamamı, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi uygulanarak Proje Yürütücüsünden tahsil edilir. Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE

24 Bilim Fuarlarının Gözlenmesi
Projelerin, belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği, TÜBİTAK tarafından görevlendirilen proje izleyicileri ile takip edilebilir. Proje İzleyicisi, Bilim Fuarını yerinde ziyaret ederek, TÜBİTAK tarafından hazırlanan formatta hazırladığı “İzleyici Raporları” nı TÜBİTAK’a iletir. TÜBİTAK tarafından görevlendirilen proje izleyicilerine yürütücü tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacak olup, izleyicilerin hiçbir masrafı projeden karşılanmayacaktır. İzleyicilerin masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE

25 Projenin Sonuçlandırılması
Fuar tamamlandıktan sonra Proje Yürütücüsünün, “bilimiz.tubitak.gov.tr” web sitesindeki Başvuru bölümünden giriş yaparak, “4006 Bilim Fuarı Proje ve Sonuç Bilgileri Aşaması Başvuru Adımları”nı takip edip, Fuar Sonuç Raporu bölümünü doldurması gerekmektedir. Bu bölüm web sitesinde daha sonra kullanıma açılacaktır. Fuar sonuç raporu bölümünün fuarın bitimini takiben eksiksiz, düzgün ve doğru olarak tamamlanması gerekmektedir. Bilim fuarını değerlendiren izleyici raporunun olumlu olması ve sonuç raporunun yürütücü tarafından sisteme yüklenmesi ile proje sonuçlandırılır. İzleme raporu bulunmayan fuarların takibi ve sonuçlandırılması proje yürütücüsü tarafından hazırlanıp sisteme yüklenen sonuç raporu ile yapılır. Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE

26 Katılım Sertifikaları….
Katılım sertifikaları fuarlar tamamlandıktan sonra okullara kargo yolu ile ulaştırılacaktır. Katılım sertifikaları sonuç raporunda belirtilen katılımcı öğrenci ve danışman öğretmen sayısı doğrultusunda hazırlanmakta ve gönderilmektedir. Sertifikaların gönderimindeki gecikmeleri göz önünde bulundurarak sonuç raporunuzu fuarın bitimini takiben hızlı bir şekilde tamamlamanız gereklidir. Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE

27 Katılım Sertifikaları….
Sonuç raporu kısmı fuarlar gerçekleşmeden önce açılacak olup özellikle katılımcı öğrenci ve proje danışmanı öğretmen sayılarını fuarın tamamlanmasını beklemeden girebilirsiniz. Fuar tamamlandıktan sonra sonuç raporunuzu dilediğiniz gibi revize edebilirsiniz.  Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE

28 Örnek projeler kısmından yapılan projeleri inceleyebilirsiniz.
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE

29 Kılavuzları inceleyerek yapabilecekleriniz hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE

30 Bilim fuarını gerçekleştiremez isek, TÜBİTAK'tan aldığımız nakit desteği iade etmemiz gerekir mi ?
TÜBİTAK tarafından okullara nakit destek verilebilmesi için her bir okuldan ıslak imzalı taahhütname alınacaktır. Bu taahhütname çerçevesinde, eğitim yılı sonuna kadar en az 25 proje katılımı ile bir bilim fuarı düzenleyip, bu fuara ait görselleri ve sonuç raporunu (fuar hakkında özet bilgi ve sayılar) web sitemize yüklemeyen okullar, aldıkları desteği 15 gün içinde iade etmek zorundadırlar.  Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE

31 İlkokullar destek kapsamında mıdır ?
Sadece sınıflar destek kapsamındadır. Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE

32 Okulumuz/öğrencilerimiz ekonomik olarak böyle bir etkinliğe katılmaya müsait değil.
TÜBİTAK Bilim Fuarları her ekonomik/bilişsel seviyedeki öğrencinin proje yapabileceğini göstermeyi hedeflemektedir. Evde ve çevrede bulunan basit malzemelerle hazırlanan projeler beyaz kağıda raporlanarak, kullanılmış kolilerden bile yapılabilecek proje kartonunda, okulda bulunan sıralar üzerinde sergilenecek şekilde tasarlanabilmektedir. Elbette maddi kaynak gerektiren projeler de tasarlanabilir ama böyle bir gereksinim olmadığını hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimiz anlaması ve uygulaması beklenmektedir. Aynı şekilde, fuarlar düzenlenirken, kiralık standlar, kaliteli matbaa/reklamcı ürünü afişler, açılış kokteylleri, davetiyeler, vs gerekmeden çok sade bir şekilde planlanması önceliklidir. Fuarlarda odak noktası öğrencilerin proje posterleri ve sunumları olmalıdır. Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE

33 TÜBİTAK Bilim Fuarlarının Bu Benim Eserim vb programlarla ilişkisi nedir ?
TÜBİTAK Bilim Fuarlarına, bilimsel süreçle test edilebilen her türlü hipotezin araştırıldığı araştırma projeleri katılabilecektir. Öğrencilerin yarışma stresinden uzak eğlenceli bir ortamda proje hazırlama ve sunma deneyimi kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu yöntemle bilimsel proje hazırlama kültürünün tabana yayılması hedeflenmektedir. Bu Benim Eserim ve benzeri proje yarışmalarında ise yine bilimsel yöntem ve süreçlerden geçerek hazırlanmış projelerin belirlenen kriterler doğrultusunda yarışması amaçlanmaktadır. TÜBİTAK Bilim Fuarları için hazırlanan projelerden uygun olanlar öğretmenlerin teşviki ile Bu Benim Eserim ya da TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması gibi proje yarışmalarına katılabilirler.  Bu anlamda TÜBİTAK Bilim Fuarları ülkemizde düzenlenen bilimsel proje yarışmalarına temel ve proje kaynağı oluşturmaktadır. Bu gibi yarışmalarda sergilenmiş olan projeler de TÜBİTAK Bilim Fuarlarında sergilenebilirler. Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE

34 Süreci kısaca özetleyebilir misiniz ?
1. Sistem üzerinden kesin kayıt yapılması. 2. Projelerin belirlenmesi. 3. Proje özet bilgilerinin sisteme girilmesi. 4. Fuarın düzenlenmesi. 5. Fuara ait şablon raporun doldurulması, görsellerin sisteme yüklenmesi.   Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE

35 İletişimle ilgili… Fuar başvurusu yapan çok sayıda okul olması nedeniyle, TÜBİTAK’ın duyuruları ve bildirileri için proje yürütücülerinin sisteme giriş yaptıkları e-posta adreslerini düzenli olarak takip etmesi gerekmektedir. Başvurularla ilgili sorular forum.tubitak.gov.tr linki üzerinden cevaplanmaktadır. Fuarlarla veya okulunuzla ilgili özel/spesifik sorular e-posta atmanız gereklidir. Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE

36 TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI
Son Başvuru Tarihi 30 Ocak 2015! Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE


"BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları