Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAŞLIDA ANEMİ PROF.DR.TANJU BEĞER CERRAHPAŞA TIP FAK. İÇ HASTALIKLARI ABD GERİATRİ BİLİM DALI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAŞLIDA ANEMİ PROF.DR.TANJU BEĞER CERRAHPAŞA TIP FAK. İÇ HASTALIKLARI ABD GERİATRİ BİLİM DALI."— Sunum transkripti:

1 YAŞLIDA ANEMİ PROF.DR.TANJU BEĞER CERRAHPAŞA TIP FAK. İÇ HASTALIKLARI ABD GERİATRİ BİLİM DALI

2 ANEMİ Hemoglobinin yaşa ve cinse göre normal kabul edilen değerlerinin altında olmasıdır.

3 Erişkinlerde normal eritrosit değerleri ve indeksleri Parametre Kadın Erkek Eritrosit4.80.6 5.40.9 Hb142 162 Htc425 475 Ort.Eritrosit hacmi = Htc x 10 / eritrosit =80-100 Ort.Eritrosit Hb = Hb x 10 / eritrosit = 28-32 Ort.Eritrosit Hb konsantrasyonu = Hb x 100 / Htc =32-36

4

5 Proliferasyon & Maturasyon

6 UYGUN MİKROÇEVRE 1.Anatomik çevre 2.Hormon & sitokinler YETERLİ KÖK HÜCRE HÜCRE ÇOĞALMASI için GEREKLİ HAM MADDELER HEMOGLOBİNİZASYON için GEREKLİ HAM MADDELER

7 X X X X ANEMİNİN NEDENLERİ 1.ERİTROSİT SAYISININ AZALMASI Eritrosit Üretiminin (= Eritropoez) Bozulması Yıkımın (= Hemoliz) Hızlanması ya da Kanama

8 ANEMİNİN NEDENLERİ 2. HEMOGLOBİN SENTEZİNİN BOZULMASI

9 Anemi: Morfolojik Sınıflama Mikrositik (Hb yapımı ) Normositik (Eritrosit yapımı  ya da yıkımı ) Makrositik (Eritrosit yapımı  ya da yıkımı ) Demir eksikliği Kronik hastalık anemisi Megaloblastik anemi (B12-folat ) Talassemi Renal yetmezlik Hipotiroidizm Kronik hastalık anemisi Hipotiroidizm Kök hücre bozukluğu (aplastik anemi, miyelodisplazi) Sideroblastik anemi Kemik iliği infiltrasyonu Karaciğer hastalığı Kök hücre bozukluğu (aplastik anemi, miyelodisplazi) Hemolitik anemi (Retikülositoz) Erken dönem demir eksikliği Kanama (Retikülositoz) Dimorfik anemi Miyelodisplazi Kanama Hemoliz Orak hücreli anemi

10 Anemi: Patofizyolojik Sınıflama Yapım BozukluğuYıkım ya da Kayıp Kök HücreMikroçevreHam Madde (Genetik Kod ve Besin Faktörleri) Aplastik anemi Renal yetmezlik Demir eksikliği Akut kanama Miyelodisplazi Hipotiroidizm Kronik hastalık anemisi Hemolitik anemiler Viral infeksiyonlar Kemik iliği infiltrasyonu Malin hastalık Granülomatöz hastalık Depo hastalığı Sideroblastik anemi Toksin-ilaç Kronik hastalık anemisi B12 Folat Talassemi

11 Hemolitik Anemi: Patofizyolojik Sınıflama İmmün Olmayanİmmün Eritrosite BağlıEritrosit Dışı MembranEnzimHemoglobinEkstravaskülerİntravasküler SferositozG6PDStabil olmayan HbHipersplenizmMAHA Sıcak Ab OvalositozPrüvat Kinaz Kardiak hemoliz Soğuk Ab EliptositozP5’NazÜremi Vb. Karaciğer hastalığı

12

13

14

15

16  SERUM DEMİR PARAMETRELERİ  B12, FOLAT, HOMOSİSTEİN, MMA  COOMBS (ANTİGLOBULİN) TESTLERİ  GGK, TİT  KEMİK İLİĞİ ASPİRASYON ve BİOPSİSİ (MORFOLOJİK DEĞERLENDİRME, SİTOGENETİK ANALİZ, DEMİR BOYAMA)  İDRARDA HEMOSİDERİN  RADYOLOJİK İNCELEMELER  ENDOSKOPİK İNCELEMELER  SCHILLING TESTİ  ERİTROSİT YARIÖMRÜ-DALAK SEKESTRASYONU ... ANEMİ NEDENİNİN SAPTANMASI: SPESİFİK TESTLER

17 KLİNİK YAKLAŞIM

18 Anemili bir yaşlı hastaya yaklaşım;  Hastanın anemik olup olmadığına karar verilmeli,  Aneminin morfolojik tipi saptanmalı,  Aneminin nedeni araştırılmalıdır.

19 MİKROSİTER ANEMİ’DE AYIRICI TANI

20 NORMOSİTER ANEMİ’DE AYIRICI TANI

21 MAKROSİTER ANEMİ’DE AYIRICI TANI

22 Fe eksikliği anemisi Prevalans - 65 yaş üstündekilerde görülen anemilerin %60’ı Fe eksikliği anemidir. - Fe eksikliği yaşlıda asla normal değildir. Patogenez 1. Yetersiz Fe alınımı - İhtiyaç artması: büyüme çağı, gebelik, emzirme - Diyette yeterli Fe bulunmaması: Vejetaryen, düşük gelir grubu - Yetersiz Fe emilimi: subtotal veya total gastrektomi, malabsorbsiyon sendromları, aşırı lifli beslenme

23 Fe eksikliği anemisi - devam

24

25 Megaloblastik anemiler DNA sentezinin bozulması ile kemik iliği ve periferik kanda kendine özel bulgular veren anemidir. Genellikle B12 vitamini ve folat yetmezliğine bağlıdır. Hücre sitoplazması normal şekilde geliştiği halde çekirdek immatür olup, bu anemiler kendilerini periferik kanda makrositozla gösterir. Megaloblastik değişiklikler eritroid dizide, miyeloid dizide ve megakaryositlerde görülür.

26 B12 vitamin eksikliği

27 B12 vitaminin metabolizması 

28 B12 vitaminin metabolizması - devam

29

30 B12 vitamin eksikliği - devam Klinik:

31  B12 eksikliğinin evreleri: 1.. B12 vitamin eksikliği - devam

32 Tanı  Klinik  Makrositer anemi  Megaloblastik kemik iliği  Histamine rezistan aklorhidri  Serum vitamin B12 düzeyi  Metilmalonik asit ve homosistein düzeyleri  Schilling testi: Radyoaktif B12’nin intrensek faktör verilmeden önce ve sonraki emilimini ölçer. Pernisiyöz anemide intransek faktörden sonra emilim normaldir.  İntrensek faktör ve parietal hücrelere karşı antikorlar  İndirekt billurubinemi, haptoglobinde azalma, LDH’da artma görülür.

33 Folat emilimi ve metabolizması  Sebzelerde folat bol, ette ise azdır. Vücudun ihtiyacı olan folat sadece gıdalardan sağlanır.  Duedonum ve jejenumun üst kısımlarından absorbe olur. KC’de depolanır. Ter, tükrük ve idrarla atılır.  Folat alımı total olarak durursa depolar 3-4 ayda boşalır.

34 Folat eksikliğine bağlı megaloblastik anemiler

35 TEDAVİ

36 Demir Eksikliği Anemisinin Tedavisi  Varsa altta yatan nedenin düzeltilmesi  Demir replasmanı (200 mg/gün elementer demir aç karnına oral)  Anemi genellikle 2 ayda düzelir. Ancak tedaviye demir depoları doluncaya dek (~ 6-9 ay) devam edilmelidir.  Tedavi başarısız olursa: Yanlış tanı, ek bir anemi nedeninin varlığı, devam eden gizli kan kaybı, hasta uyumsuzluğu ve malabsorbsiyon düşünülmelidir.

37 Megaloblastik Aneminin Tedavisi

38 Anemik Hasta’da Transfüzyonun Yeri  Beta Talassemi dışında transfüzyon için bir “eşik” hemoglobin değeri belirlemek doğru değildir.  Eritrosit Transfüzyon Kanunu: “Transfüzyon, anemi semptomatik ve iyileştirilemez ise ya da hastanın anemiyle ilişkili klinik yakınmaları ilaçla düzelme beklenemeyecek kadar ağır ise yapılmalıdır”

39

40


"YAŞLIDA ANEMİ PROF.DR.TANJU BEĞER CERRAHPAŞA TIP FAK. İÇ HASTALIKLARI ABD GERİATRİ BİLİM DALI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları