Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd.Doç. Dr. Taner ARTAN İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 30Mart2015 Antalya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd.Doç. Dr. Taner ARTAN İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 30Mart2015 Antalya."— Sunum transkripti:

1 Yrd.Doç. Dr. Taner ARTAN İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 30Mart2015 Antalya

2  İnsanın yaşlılığında nasıl olacağı ya da nasıl yaşlanacağı;  yaşadığı coğrafyaya,  kalıtsal özelliklere,  Psiko-sosyal ve  Sosyo-ekonomik şartlara,  yaşama biçimine,  geçirilen hastalıklara ve  bireyin yaşlılık dönemini algılamasına bağlı olarak değişir.

3  Yaşlanma bedensel,  ruhsal,  zihinsel ve  toplumsal değişimlerin yaşandığı bir süreçtir.

4  Yaşlılık ;fiziksel,  psikolojik ve  sosyal boyutları ile değerlendirilmesi gereken bir süreçtir.

5  Fizyolojik boyutuyla yaşlılık, kronolojik yaşla birlikte görülen değişimleri ifade eder.  Psikolojik boyutuyla yaşlılık, algı, öğrenme, psikomotor, problem çözme ve kişilik özellikleri açısından insanın uyum sağlama kapasitesinin kronolojik yaş ilerledikçe değişimini ifade eder.  Sosyolojik açıdan yaşlılık ise bir toplumda belirli yaş grubundan beklenen davranışlar ve toplumun o gruba verdiği değerlerle ilgilidir.

6  Yaşlanma sürecinde meydana gelen fizyolojik değişiklikler, yine yaşlanma sürecinde devam eden psikolojik, biyolojik ve çevresel olaylardan bağımsız olarak gerçekleşmez.  Saçların beyazlaması,  Kırışıklıkların oluşması vb. gibi fizyolojik değişimler her yaşlıda benzer biçimde ortaya çıkar  Ancak yaşama biçimi ve çevresel koşullar bakımından yaşlılar homojen bir grup oluşturmadığı için bu fizyolojik değişimler her bireyde farklı hız ve zamanda ortaya çıkar.

7  Yaşlılığın; ◦ sağlık sorunları, ◦ beslenme, ◦ cinsellik, ◦ ekonomik, ◦ sosyal ve psikolojik birçok sorunu da vardır.

8  Gerçekte tüm insanlar için bu tür sorunlar söz konusudur.  Ancak, çeşitli sorunların etkileri yaşlılar üzerinde farklı, olumsuz, başka sorunların nedeni ya da sonucu olabilmektedir.

9  Yaşlılıkta psikolojik bağlamda en sık rastlanılan sorunlardan birisi de depresyondur.  Yaşlılıkta ortaya çıkan depresyon belirtileri, genç ve orta yaslılarda görülen depresyon belirtilerinden farklılaşmaktadır.

10  Depresyon yaşayan yaşlılarda  fiziksel,  görsel,  duyusal ve  bilişsel  bozukluklar görülmektedir.

11  Bu süreçte çevreye karşı ilgisizlik,  Anksiyete,  Kendini yargılama,  Suçluluk,  Değersizlik duyguları,  Fiziksel aktivite azlığı ve  sağlıksız yemek yeme davranışları  yaşlıların sıklıkla uğraşmak zorunda kaldıkları psikolojik sıkıntılardır.

12  Gençlik, güç ve kuvveti, çabukluğu, değişmelere zaman geçirmeden uyabilme yeteneğini, çekiciliği ifade eder.  Yaşlılık ise, deneyim ve deneyim birikimini, yavaşlığı, durgunluğu, soğukkanlılığı belirler.

13  Çeşitli ülkelerde yaşlılara ve yaşlılığa verilen değerler değişiktir.  Türk toplum yaşamı ve geleneğinde de yaşlılara karşı saygılı bir yaklaşım vardır.

14  Gelişen teknoloji ve sosyal değişim, her iki alanda (kentsel-kırsal) yaşlı-genç görüşleri ve değer yargılarında da büyük gelişmelere neden olmuştur.  Hızlı toplumsal değişme ve sanayileşme süreci sonrasında kuşak çatışması daha keskin sınırlarla ortaya çıkmaktadır.

15

16  Yalnız giyim kuşam ve şekil yönünden değil,  din, inanç ve değer yargıları ve  manevi gereksinimler bakımından da farklılık görülür.

17  Kuşak çatışması tüm toplumlarda, değişik biçimlerde kendini gösterir.  Hemen her çağda yaşlılar gençleri, gençler yaşlıları suçlar ve bu böyle devam eder.

18  Sanayileşme ve kentleşme sonucu aile yapısı; Geniş aile  Çekirdek aile

19  Yaşlıların değişen rol ve statülerini belirleyen bir göstergede ekonomik bağımlılıktır.

20  Yaşlının değişen rol ve statüsünün belirtilerinden önemlisi “ilgi” eksikliğidir.  Yaşlı çocuklarından, yakınlarından sürekli sıcak ilgi bekler.  Bunu bulamayınca yeni psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalır.

21  Topluma ait olamama ve izole edilme duyguları,  içe dönme,  vücut fonksiyonları ile sürekli uğraşıları ortaya çıkarır.

22  Bir çoklarını intihara götürebilen bu ciddi heyecansal ve duygusal karışımları ortadan kaldırmak için yaşlı kişilerin bu duygularıyla ilgilenilmelidir.

23  İş yaşamının bitmesi ile toplumdaki saygınlık da azalır ve  yaşlı, oluşan fiziksel yaşlanma belirtilerini de kolay kabullenemez.

24 15.10.2014

25 ◦ Sağlık şikayetleri, ◦ Ekonomik sorunlar, ◦ İlgisizlik, ◦ Yalnızlık, ◦ Arkadaş,dost eksilmesi ◦ Zararlı alışkanlıklar

26  Yaşlılıkta başlayan üzüntü ve sıkıntılar, arttıkça korku davranışına dönüşebilmektedir.  Korku derecesi bir görüşe göre, yaşlının geçmiş döneminde doyum sağlayıp sağlayamaması ile ilişkilidir.

27  Yaşlılarda görülen diğer korku türleri şu şekilde sıralanabilir: ◦ Ölüm korkusu ◦ Hastalık korkusu ve yatalak duruma düşme korkusu ◦ Yalnızlık korkusu, eşini ve yakınlarını kaybetme korkusu

28 ◦ Fiziksel yeteneklerini kaybetme korkusu, ◦ Zihinsel yeteneklerini kaybetme korkusu, ◦ Ekonomik yoksunluk korkusu, ◦ Çevresine yük olma korkusu v.b.

29  Yaşlılıkta en çok şikayet edilen sorunlar arasından unutkanlık ve uykusuzluk başta gelmektedir.  Özellikle yakın geçmişe ait olay ve olguların unutulduğu, uzak geçmişin iyi anımsandığı, yaşlılarla yapılan görüşmelerle de izlenebilir.

30  Bellek, düşünme ve problem çözme gibi zihinsel fonksiyonlarda gözlenen önemli düşüşe demans denir.  Yaşlıların uyum güçlüğü yaşamasına yol açan en önemli sorunlardan biridir.

31  Yaşlı bilişsel yetilerini kaybedip günlük yaşamında yetersizlik yaşamaya başlar.  Zihinsel işlevlerin tümünde genel bir azalma ve entelektüel gerileme görülür.  Yaşlılıkta en sık ve en ciddi görülen hastalık grubunu oluşturur.

32  Uyku, insanın vücut ve ruh dengesini sağlar.  Vücudu ve zihni dinlendirir,  bedenin gücünü tekrar kazanmasına yardımcı olur.  Yaşlıların uyku ihtiyaçları gençlere göre daha azdır.  6-7 saatlik uyku yaşlılar için yeterli olmaktadır.

33  Stres; bireyde baskı ve engellenme duygusu yaratan,  zorluk çıkaran,  çıkmaza sokan,  çaresizliğe sürükleyen,  acı veren,  bunaltı ve  üzüntü verici yaşam olaylarıdır.

34  Stresin önlenmesinde “denetim duygusu” önemlidir.  aşamadığı sorunları dini inanç sistemi içerisinde kolaylıkla kabullenebilir.

35  Birey üzerindeki stresin etkisini hafifletmeyi amaçlayan bir diğer unsur ise toplumsal destektir.  Aile desteği yada kurumsal destek yaşlı için çok güçlü psikolojik destek sağlar

36  Anksiyete bozuklukları bilişsel ve bedensel belirtilerle kendini gösterir.  Bilişsel belirtiler arasında çevreye ilginin kaybolması,  kötü bir şey olacak beklentisi,  çabuk öfkelenme  huzursuzluk hissi,  denetimini yitirme veya  çıldırma korkusu,

37  Bedensel belirtiler arasında çarpıntı,  terleme,  nefes darlığı,  yerinde duramama,  göğüs ağrısı,  bulantı,  baş dönmesi,  fenalaşma,  uyuşukluk ve karıncalanma hisleri sayılabilir.

38  Yaşlı bireyler ruhsal sıkıntılarından bahsetmeyi uygun bulmadıkları için, çoğunlukla bedensel belirtilirden bahsederler.  Bu nedenle anksiyete fiziksel hastalıklarla karıştırılabilir ve boşuna ilaç kullanmasına neden olabilir.

39  Boş zamanların değerlendirilmesi önemli bir programdır.  Yaşlıların kültürel yapısı ve değer yargılarıyla yakından ilgili faaliyetler ayarlanması onlar için önemlidir.

40 Teşekkürler… 15.10.2014


"Yrd.Doç. Dr. Taner ARTAN İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 30Mart2015 Antalya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları