Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BRONZ KANSERİ Bronz kanseri olarak adlandırdığımız korozyon tipi, bakır ve alaşımı olan eserlerde görülen ve klorür iyonlarının neden olduğu bir kimyasal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BRONZ KANSERİ Bronz kanseri olarak adlandırdığımız korozyon tipi, bakır ve alaşımı olan eserlerde görülen ve klorür iyonlarının neden olduğu bir kimyasal."— Sunum transkripti:

1 BRONZ KANSERİ Bronz kanseri olarak adlandırdığımız korozyon tipi, bakır ve alaşımı olan eserlerde görülen ve klorür iyonlarının neden olduğu bir kimyasal değişmedir. Bu kimyasal değişime (bozulmaya) kanser denmesinin nedeni, bozulma bir kere başladığında; bozulmaya neden olan koşullar değişmedikçe ve önlem alınmadığı sürece bozulmanın ardışık reaksiyonlar sonucu metal tükenene kadar devam etmesidir.

2 BRONZ KANSERİ Elektro kimyasal korozyonun anodunda metalik bakır yükseltgenerek iyonlaşır. Cu 0 ANOT Cu + + e - KATOT e-e- Bakır Serbest Klor iyonları Cl - İndirgeme (e - tüketimi) ½H 2 O+¼ O 2 +e -  OH - Yükseltgeme (e - salınımı) Cu 0  Cu + + e -

3 BRONZ KANSERİ Eğer ortamda serbest klor iyonları bulunuyorsa, iyonlaşan bakır ile klor iyonları reaksiyona girerek, Bakır(I)klorür (Nantokit) oluştururlar. Eğer ortamda serbest klor iyonları bulunuyorsa, iyonlaşan bakır ile klor iyonları reaksiyona girerek, Bakır(I)klorür (Nantokit) oluştururlar. 2Cu + + 2Cl -  Cu 2 Cl 2 veya Cu + + Cl -  CuCl Cu + + Cl -  CuCl (Nantokite:beyaz, mumsu) (Nantokite:beyaz, mumsu)

4 BRONZ KANSERİ Cuprous Chloride (Nantokite) CuCl

5 BRONZ KANSERİ Oksijen seviyesi ve oksijen dolaşımı yüksek(genelde topraküstü) BRONZ KANSERİ AEROBİK ORTAM Oksijen seviyesi ve oksijen dolaşımı yüksek(genelde topraküstü) Klor(Cl) iyonlarının varlığında, metalin hemen üzerindeki ilk tabaka olarak oluşan nantokit, nemli ve aerobik ortamda bazik bakır(II) klorür'e (paratakamit yada atakamit’e) dönüşür. 2Cu 2 Cl 2 + 4H 2 O + O 2  CuCl 2.3Cu(OH) 2 + 2HCl...[1] Paratakamit:  -CuCl 2.3Cu(OH) 2, açık yeşil, pudramsı. Atakamit:  -CuCl 2.3Cu(OH) 2, yeşil, hacimli. Paratakamit ve Atakamit’in kimyasal yapısı aynı, kristallenme formu farklıdır Nantokite Cuprous chloride WaterOxygene Paratacamite/Atacamite Basic cuprous chloride Acid

6 BRONZ KANSERİ BRONZ KANSERİ AEROBİK ORTAM 2Cu 2 Cl 2 + 4H 2 O + O 2  CuCl 2. 3Cu(OH) 2 + 2HCl...[1]...[1] reaksiyonu bir denge reaksiyonudur. Bu reaksiyon sonucunda açığa çıkan hidroklorikasit(HCl), aerobik ortamda çok hızlı bir şekilde metalik bakıra ve bakırın diğer korrozyon ürünlerine etki ederek tekrar nantokit oluşturur. 2Cu 0 + 2HCl + ½O 2  Cu 2 Cl 2 + H 2 O...[2a] Cu 2 O + 2HCl  Cu 2 Cl 2 + H 2 O...[2b] Metalik Bakır Nantokite Cuprous chloride Cuprite Cupric oxide Nantokite Cuprous chloride Küprite : Cu 2 O, turuncu-kırmızı-kiremit, kübik formlu

7 BRONZ KANSERİ BRONZ KANSERİ ANAEROBİK ORTAM Eğer ortamda oksijen bulunmuyorsa eser...[3] reaksiyonunundaki denge durumunu koruyarak, koşullar değişmediği sürece stabil halde (herhangi bir reaksiyona uğramadan) kalır. Cu 2 Cl 2 + H 2 O  Cu 2 O + 2HCl (Tersinir denge)...[3] Anaerobik (toprakaltı) koşullarda klorür korrozyonu oluşmuşsa bile, ortamda yeterince oksijen bulunmadığından, bazik bakır(II)klorür’ler (paratakamit veya atakamit) oluşmayabilir. Metal eser henüz bronz kanseri denilen hastalığa yakalanmamış kabul edilir ve büyük ölçüde stabildir.

8 BRONZ KANSERİ Temiz Yüzey

9 Nantokite Cuprite Metal BRONZ KANSERİ Paratacamite Cuprite Metal

10 BRONZ KANSERİ Ancak, toprakaltında dengede bulunan eser, kazı sırasında topraktan çıkarıldığında

11 BRONZ KANSERİ İlk aşamalar İlerleme aşamaları

12 BRONZ KANSERİ Son aşamalar

13 BRONZ KANSERİ STABİLİZASYON (TEDAVİ) Bronz hastalığı kendisini yüzeyde oluşan veya korrozyon tabakalarını parçalayarak yüzeye ulaşan açık yeşil renkli granül yapılı paratakamit’in görülmesi ile belli eder. Ancak Paratacamit korozyonunu temizlemek bu hastalığın tedavi etmez Tedavi için ya bu prosesin hammaddelerinin ortamdan elimine edilmesi ya da ara reaksiyonlardan birinin durdurulması gerekir

14 BRONZ KANSERİ STABİLİZASYON (TEDAVİ) Reaksiyonlara tekrar göz atarsak; 2Cu 0  2Cu + + 2e - ½H 2 O + ¼ O 2 + e-  OH- 2Cu + + 2Cl -  Cu 2 Cl 2 2Cu 2 Cl 2 + 4H 2 O+ O 2  CuCl 2.3Cu(OH) 2 +2HCl Cu 0 + 2HCl  Cu 2 Cl 2 + H 2 O Toplam +------------------------------------------------------------ 2Cu 0 + 2Cl - + 4H 2 O + 2O 2  CuCl 2.3Cu(OH) 2 Metalik Bakır Klor İyonu Su Oksijen Paratacamite

15 2Cu 0 + 2Cl - + 4H 2 O + 2O 2  CuCl 2.3Cu(OH) 2 Metalik Bakır Klor İyonu Su Oksijen Paratacamite BRONZ KANSERİ STABİLİZASYON (TEDAVİ) 1) Ortamdan oksijen ve su uzaklaştırılabilir; Ancak bu her zaman geçerli bir yöntem değildir. PASİF TEDBİRLER

16 BRONZ KANSERİ STABİLİZASYON (TEDAVİ)

17 2Cu 0 + 2Cl - + 4H 2 O + 2O 2  CuCl 2.3Cu(OH) 2 Metalik Bakır Klor İyonu Su Oksijen Paratacamite BRONZ KANSERİ STABİLİZASYON (TEDAVİ) 2) Klorür iyonları ve mineralleri metal içinden uzaklaştırılabilir; (Sodyum sesqui karbonat) Ancak bakır ve bakır alaşımı metallerin korozyon morfolojisi bunu güçleştirir SEQUESTERING

18 BRONZ KANSERİ STABİLİZASYON (TEDAVİ)

19 2Cu 0 + 2Cl - + 4H 2 O + 2O 2  CuCl 2.3Cu(OH) 2 Metalik Bakır Klor İyonu Su Oksijen Paratacamite BRONZ KANSERİ STABİLİZASYON (TEDAVİ) 3) Serbest bakır iyonlarının kompleks şeklinde bağlanması; (BTA: Benzotriazol) En popüler yöntem bu olmasına rağmen bu işlem ile ancak mevcut potansiyel tehlike pasifleştirilebilir STABILIZATION

20 BRONZ KANSERİ STABİLİZASYON (TEDAVİ)

21 BRONZ KANSERİ STABİLİZASYON (TEDAVİ) CuBTA kompleksi oluşumu Küprit tabakasında bariyer

22 2Cu 0 + 2Cl - + 4H 2 O + 2O 2  CuCl 2.3Cu(OH) 2 Metalik Bakır Klor İyonu Su Oksijen Paratacamite BRONZ KANSERİ STABİLİZASYON (TEDAVİ) 3) Aktif olan bileşenlerin oksitlenmesi; (Ag 2 O: Gümüş Oksit yöntemi) Bu işlem kesin çözüm sağlamasına rağmen eserin bileşimine etki eder ve ancak küçük bir bölgede uygulanabilir DENGELEME


"BRONZ KANSERİ Bronz kanseri olarak adlandırdığımız korozyon tipi, bakır ve alaşımı olan eserlerde görülen ve klorür iyonlarının neden olduğu bir kimyasal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları