Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Hipotez Testi Prof. Dr. Mustafa Ergün AKÜ - Eğitim Fakültesi

2 Hipotez Testi (Hypothesis Testing)
Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

3 Evrenin tümü üzerinde çalışıldığında, çıkan sonuçlar kesindir
Evrenin tümü üzerinde çalışıldığında, çıkan sonuçlar kesindir. Anlamlılık testi uygulanmaz. Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

4 Eğer evrenden örneklem alınarak çalışılıyorsa, bir hipotez testi (anlamlılık testi) uygulanır.
Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

5 Hipotez Testi, hipotezin örnekten elde edilen bilgilere bağlı olarak belirli bir hata payı ile doğrulanmasına denir. Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

6 Anlamlılık testi (manidarlık testi), istatiksel hipotezin (sıfır hipotezi) yanlışlanıp yanlışlanmadığını anlamak için uygulanır. Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

7 Sıfır hipotezi (Null Hypothesis) (Ho), ortalamalar ve dağılımlar arasında bir farkın (veya ilişkinin) olmadığını savunur. Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

8 Karşı hipotez, araştırma hipotezi (Alternative Hypothesis) (Ha), ortalamalarda ve dağılımda bir fark olduğunu savunur. Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

9 Araştırma hipotezi, bizim evrendeki ortalamalarda ve dağılımda bir fark olduğu şüphe ve gözlemimize dayanır. Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

10 Hipotez testinde, evrenden alınacak sonsuz tesadüfi örneklemin bir normal dağılım eğrisinin altında (ana ortalamanın etrafında, 1.96 standart sapma uzaklıkta) toplanacağı kabul edilir. Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

11 Normal Dağılım (The Normal Distribution)
Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

12 Seçtiğiniz örneklemin, normal dağılım eğrisinin sağ ve solundaki red bölgelerinde olup olmadığına bakılır. Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

13 O bölgelerin dışında (kenarlarda) yer alıyorsa, farklılıklar tesadüfi (by chance) olabilir. Yoksa fark artık tesadüfi değildir (rasgele örneklem hatası değildir). Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

14 Sıfır hipotezinin reddedilme ölçütü (Rejection Criteria) Buna alpha () değeri denir. H0 gerçekte doğru olduğunda, onun yanlışlıkla reddedilme ihtimali (probability of rejecting the null hypothesis wrongly). Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

15 P(type I error) = significance level =  Normal dağılımın uçlarındaki kritik bölgelerin (Critical Region) eşiğini gösteren kritik değerler (Critical Values). Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

16 Eğitim bilimlerinde alfa değeri genellikle 0. 05 olarak alınır
Eğitim bilimlerinde alfa değeri genellikle 0.05 olarak alınır. Sağlık bilimlerinde 0.01, sosyal bilimlerde 0.10 olarak alınabilir. Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

17 Araştırmalarda yanlış bir iddiada bulunmamak ve sıfır hipotezini korumak için anlamlılık seviyesini küçük tutarız. Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

18 P-Value (probability value) eğer sıfır hipotezi doğru ise, bunun yanlışlıkla reddedilme ihtimalidir.
Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

19 İki yönlü test (2-tailed test) ilişkinin negatif veya pozitif olduğunu bilmediğimizde; tek yönlü test (1-tailed test) ise aradaki farkın negatif veya pozitif olduğunu bildiğimizde kullanılır. Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ


"BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları