Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretmenlerin Bilişim Teknolojilerinin Kullanımıyla İlgili Görüşleri Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretmenlerin Bilişim Teknolojilerinin Kullanımıyla İlgili Görüşleri Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve."— Sunum transkripti:

1 Öğretmenlerin Bilişim Teknolojilerinin Kullanımıyla İlgili Görüşleri Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 06532, Beytepe-ANKARA E-posta: sadi_at_hacettepe.edu.tr Web: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/ Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı 28—30 Kasım 2001, Sakarya Üniversitesi — Adapazarı

2 2 Bilgisayarların Kullanım Alanları İşte, Okulda Evde

3 3 Bilgisayarların İşlevleri Bilgisayarlar işleri; kolaylaştırmakta daha etkili bir şekilde yerine getirmekte ve ayrıca eğlenceli bir hale dönüştürmektedir. Bilgisayarlar ayrıca çok büyük miktarda bilgiyi çok kısa bir sürede ulaşılabilecek bir şekilde hizmetimize sunmaktadırlar.

4 4 Araştırmalar ve Uygulamalar BDÖ Konusunda Ne Diyor? Bilgisayarlar bireyin halen kazanmış olduğu bilgi ve becerileri alıştırma ve pratik yaparak pekiştirebilirler, Bir etkinliği sıkılmadan defalarca verebilirler, sabırsız veya rahatsız edici olmazlar, Pekiştireçleri anında ve devamlı bir şekilde verirler, Yapılan yanlışları bireyi ürkütmeyen bir ortamda verirler, Normal koşullarda bireye kazandırılamayacak bir takım deneyimleri yaşatırlar

5 5 Araştırmalar Hizmet İçi Eğitimin Rolü Konusunda Ne Diyor? Bilgisayar kullanımı konusunda öğretmenlere verilen eğitimler, onların bilgisayar kullanmaları ve öğretim davranışları üzerinde olumlu etkileri olmaktadır (Bahr, Kinzer ve Rieth, 1991).

6 6 Araştırmalar Bilgisayarların Kullanımı Konusunda Ne Diyor? Bilgisayarlar okullara bir araç olarak değil de bir amaç olarak getirilmektedirler (Young, 1991). –Donanım sağlanmakta Öğreticilerde olumlu tutum geliştirme Uygun ve etkili bir şekilde kullanma Bilgisayarı olan okullar genellikle bilgisayar okuryazarlığını öğretmeye çalışmaktadırlar.

7 7 Bilgisayarın Amaç Olarak Kullanılmasının Öğretme-Öğrenme Yöntemlerine Etkisi Bilgisayarların gücü bir araç olarak, bir öğretici olarak kullanılmadığı için de ne –öğretmenin öğretme şekilleri ve ne de –öğrencilerin öğrenme stilleri değişmektedir.

8 8 BDÖ'nün Başarılı Olması İçin Neler Yapılabilir? Okullardaki bu olumsuz tabloyu değiştirmenin yani BDÖ'nün başarılı olmasının bir yolu –hizmet öncesinde ve hizmet içinde verilecek eğitimlerle –bilgisayar ve öğrenme ilkeleri arasındaki ilişkinin görülmesini ve anlaşılmasını sağlamaktır.

9 9 Teknoloji Kullanımını Etkileyen Değişkenler Sınıflarda bilgi teknolojilerinin kullanılma sıklığı, –donanımın kullanıma sunulmuş olması, –yönetimin destekleyici tutumu ve –araçların kullanımı ile ilgili verilen eğitimin düzeyi ve miktarı ile bağlantılıdır (Clark & Lang, 1991)

10 10 ABD’de Durum: Öğretmenlerin Bilgisayar Kullanımı Konusundaki Görüşleri Öğretmenlerin yüzde 94'ü eğitimde giderek artan bilgisayar kullanımı ile ilgili olarak “olumlu” veya “çok olumlu” bakış açısına sahiptirler. (McCarthy, 1998)

11 11 ABD’de Durum (1980’li yıllar) Amerikan okullarının yüzde 96'sında bilgisayar bulunmakta ancak tipik bir okulda 30 öğrenciye bir bilgisayar düşmektedir. Okulların çoğunda 10-20 bilgisayar bulunmaktadır ancak bu bilgisayarların bir laboratuvarda tutulmasından dolayı bilgisayar kullanma süresinin bir öğrenci için günde ortalama 15 dakikayla sınırlandırıldığı belirtilmektedir.

12 12 ABD’deki Uygulama Bu durumu şu şekilde bir yargıya varılmasını sağlamaktadır: –Her ne kadar okullarda bilgisayarlar bulundurulmaktaysa da, bu bilgisayarlardan ya yeterince yararlanılmamakta veya bazı durumlarda hiç kullanılmamaktadırlar.

13 13 ABD’de Durum (1990’lı yıllar) 1992 yılında Amerikan ilk ve ortaöğretim okullarında 3.5 milyondan fazla bilgisayar bulunduğu yani her 13 öğrenciye bir bilgisayarın düştüğü belirlenmiştir (McCarthy, 1998). Yine aynı araştırma sonuçlarına göre ülke çapındaki okulların yüzde 99'u öğrencilerine bilgisayar kullanma olanağı tanıdıklarını ifade etmişlerdir.

14 14 ABD Eğitiminde Teknolojik Dönüşüm ABD eğitiminde teknolojik dönüşüm okullardaki bu hızlı bilgisayarlaşmayla aynı paralelde olamamıştır. Okullardaki çok sayıda bilgisayarın varlığına karşın bir çok öğrenci bu teknolojilere minimum düzeyde bile ulaşma şansı elde edememiştir. Bazı öğrenciler bir yıl içinde ancak bir kez bilgisayar kullanma şansı elde edebilmişlerdir.

15 15 Türkiye’de Durum ABD’de 10 yıl önce yaşanan durum yaşanmakta. Okullarımızda bilgisayarlaşma oranı düşük düzeyde. Bu konuda sağlıklı bilgilere ulaşılamamakta. Okulları bilgisayarlara kavuşturma konusundaki yapılan çalışmalar yavaş ilerlemekte.

16 16 Araştırmalar Ne Diyor? Öğretmenler kendilerini bilgisayar kullanımı konusunda yetersiz hissetmektedirler ve bu teknolojiyi kullanmaya hazır olmadıklarını belirtmektedirler (Yıldırım, Koçak, Kirazcı, 2001)

17 17 Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin –bilişim teknolojilerinin toplumsal yaşamı etkilemedeki rolü, –toplumda bilgisayar kullanımı, bilgisayarlarını rolünü anlama, bilgisayarın kendisini anlama, –eğitimde bilgisayar kullanımı, –bilgisayar ve öğretimde kalitenin yükseltilmesi, –mesleki geliştirme ve –güdüleme konularındaki görüşlerini incelemektir.

18 18 Araştırma Yöntemi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının yöneticilerinin atama ve yer değiştirilmelerine ilişkin yönetmelik esaslarına göre 10 Ekim 1999 tarihinde yapılan seçme sınavını kazanan ve 120 saatlik yönetici adayı eğitim programını tamamlayan 3800 okul yöneticisi adayı bu araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Yönetici adayı eğitim programını Hacettepe Üniversitesinde tamamlayan 370 okul yöneticisi adayı da bu araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.

19 19 Veri Toplama Hacettepe Üniversitesinde eğitim programına katılan okul yöneticisi adaylarının (öğretmenlerin) görüşlerini belirleyebilmek amacıyla bir anket geliştirilmiştir.

20 20 Eğitim Kurumu Türüf% Eğitim Enstitüsü (2 Yıllık)4719,2 Eğitim Enstitüsü (3 Yıllık)72,9 Eğitim Fakültesi5120,8 AÖF-Lisans Tamamlama9237,6 Yüksek Lisans41,6 AÖF Eğitim Ön Lisans124,9 Çeşitli Lisans (Fen Ed. gibi)3213,1 Toplam245100,0 Katılımcıların Eğitim Durumu

21 21 Görevdeki Kıdem Durumu Hizmet Yılıf% 6—10 yıl6426.2 11—15 yıl7832.0 16—20 yıl4518.4 21—29 yıl5723.4 Toplam244100.0

22 22 Bilgisayar Becerileri f% Çok az6328,3 Az6529,1 Orta6730,0 İyi2410,8 Çok iyi41,8 Toplam223100,0

23 23 Okulda Bilgisayar Kullanma Durumu f% Evet10843,5 Hayır13956,0 Toplam 24799,6 Sistem 1,4 Genel Toplam248100,0

24 24 Okulda Bilgisayar Kullanılan Yerler f% Laboratuvarda3112,5 Sınıfta52,0 Ofiste6425,8 Yöneticilerin ofisinde1,4 Toplam 10140,7 Sistem 14759,3 Genel Toplam248100,0

25 25 Evde Bilgisayar Kullanma Durumu f% Evet5522,2 Hayır18775,4 Toplam 24297,6 Sistem 62,4 Genel Toplam248100,0

26 26 Evde Bilgisayarı Kullanma Amaçları f% Eğitim2911,7 Oyun, müzik41,6 Yazışmalar1,4 Genel187,2 Toplam 5221,0 Sistem 19679,0 Genel Toplam248100,0

27 27 Bilgisayarların Toplum Üzerindeki Rolünü Anlama Anket Maddeleri 12345Top. Günümüzde hiç kimsenin bilgisayarın etkisinden kurtulması olası değildir. f11271312374248 %4,410,95,249,629,8100,0 Bilgisayar bir araçtan başka bir şey değildir. f987354725248 %39,529,42,019,010,1100,0 Bilgisayarlar, basit işleri karmaşık hale getirerek zorlaştırmaktadırlar. f147801524248 %59,332,36,0,81,6100,0 Bilgisayarlar rutin ve monoton işleri yapmak için en uygun araçlardır. f4386195644248 %17,334,77,722,617,7100,0 Bilgisayarlar, ortadan kalkmasına yol açtıkları iş alanları kadar yeni iş alanları yaratmaktadırlar. f341814577247 %1,21,67,358,731,2100,0

28 28 Bilgisayarları Genel Olarak Anlama Anket Maddeleri 12345Top. Bilgisayarlar ortalama bir bireyin anlayabileceğinden çok daha karmaşıktır. f35113325513248 %14,145,612,922,25,2100,0 Bilgisayarlar, video oynatıcıları vb. gibi teknolojik araçlar bana göre değil. f135924124247 %54,737,21,64,91,6100,0

29 29 Bilgisayarları Öğretim Amaçlı Kullanma Durumu

30 30 Bilgisayarlar ve Öğretimin Niteliği Anket Maddeleri 12345Top. Bilgisayarlar başarılı araçlar olsa da kağıt kalem kadar etkili olamazlar. f7511714339248 %30,247,25,613,33,6100,0 Bana bugün bir bilgisayar verilirse onu sınıfta nasıl kullanabileceğim konusunda hiç bir fikrim yok. f40110186515248 %16,144,47,326,26,0100,0 Bilgisayarlar, özel eğitime muhtaç çocuklar için üst düzeyde bir güdüleme aracı olabilir. f4125212851247 %1,64,921,151,820,6100,0 Bilgisayar kullanımı öğretmenin sınıftaki rolünü azaltır. f38118195715247 %15,447,87,723,16,1100,0 Deneyimli öğretmenlerin sınıfta etkili olmaları ve öğrencilerin eğitsel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bilgisayarlara ihtiyaçları yoktur. f8213712106247 %33,255,54,94,02,4100,0 Bilgisayar kullanımı eğitimin kalitesini yükseltir. f21672167248 %,8,42,429,067,3100,0

31 31 Güdülemeye Yönelik Faktörler Anket Maddeleri 12345Top. Okulumuzda bilgisayarların kullanıldıklarını görmek benim bilgisayarlar ile ilgili tutumumu olumlu yönde etkiler. f58614386248 %2,03,22,457,734,7100,0 Bilgisayar kullanmasını bilen öğretmenlere ek bir ücret verilmelidir. f7442810663248 %2,817,711,342,725,4100,0 Sınıflarında bilgisayar kullanan öğretmenlere ek bir ücret verilmelidir. f6512710064248 %2,420,610,940,325,8100,0 Sınıf ortamında bilgisayar kullanımı konusunda kendimi rahat hissetmiyorum. f429069379247 %17,036,427,915,03,6100,0

32 32 Mesleki Gelişim

33 33 Seminerlerin Rolü Anket Maddeleri 12345Top. Yönetici Adayları Eğitimi Semineri süresince katıldığım dersler bilgi teknolojileri konusunda beni bilgilendirdi. f5171014670248 %2,06,94,058,928,2100,0 Yönetici Adayları Eğitimi Semineri süresince katıldığım dersler bilgi teknolojileri konusundaki tutumumu olumlu yönde etkiledi. f751313291248 %2,82,05,253,236,7100,0

34 34 Okullarda Durum Anket Maddeleri 12345Top. Öğretmenlerimiz bilgisayar (bilgi teknolojileri) kullanımı konusunda yeterli beceriye sahip bulunmaktadırlar. f40117234226248 %16,147,29,316,910,5100,0 Öğrencilerimiz bilgisayar (bilgi teknolojileri) kullanımı konusunda yeterli beceriye sahip bulunmaktadırlar. f70113163415248 %28,245,66,513,76,0100,0 Okulumuzda öğretmenlerimizin kullanımına açık bilgisayarlar mevcuttur. f9777144020248 %39,131,05,616,18,1100,0 Okulumuzda öğrencilerimizin kullanımına açık bilgisayarlar mevcuttur. f10377103919248 %41,531,04,015,77,7100,0 Okullarımızda öğretmenlerimizin veya öğrencilerimizin kullanımına açık bilgisayarların bulunması pek bir şey değiştirmez. f135858137248 %54,434,33,25,22,8100,0 Öğrencilere, bilgisayar kullanma ortamı sağlanması (gelişimlerine uygun bir şekilde ve ortamda) çok önemlidir. f465116117248 %1,62,42,046,847,2100,0

35 35 Sonuçlar ve Öneriler Özellikle kıdemli öğretmenlerin örgün eğitimleri süresince bilgisayar kullanma ve bilgi teknolojileri konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılamadıkları söylenebilir. İyi düzeyde bilgisayar becerilerine sahip olan öğretmenlerin oranının sadece yüzde 12’de kalmış olması da bu durumu açıklamaktadır. Bu olumsuz görünen duruma karşın katılımcılar kendilerine yöneltilen bilgi teknolojilerinin kullanımı ile ilgili sorulara genellikle olumlu yaklaşmışlardır. Bu durum, öğretmenlerimizin bilgisayarların eğitimde kullanılmaları konusunda olumsuz bir tutuma sahip olmadıklarının bir göstergesidir.

36 36 Sonuçlar… Öğretmenlerimizin bilgi teknolojilerini uygulama konusunda deneyim eksiklikleri vardır. Anketteki “Bir fikrim yok” seçeneğini seçenlerin oranının yüksek olması bunun bir göstergesidir.

37 37 Sonuçlar… Öğretmenlerimiz: –kendilerine güvenmektedirler –bilgisayarların öğretimde kullanılmasının önemine inanmaktadırlar –bu teknolojinin kullanımı kendilerini ürkütmemektedir Büyük çoğunluğu, bilgisayarların öğretme-öğrenme süreçlerinin bir parçası olması gerektiğine inanmaktadırlar. Bu durum öğretmenlerin, bu teknolojinin şimdiki ve gelecekteki eğitimin önemli bir parçası olduğuna olan inançlarını göstermesi açısından önemlidir.

38 38 Öneriler… Öğretmenlerin bilgisayar kullanımına yönelik tutum ve davranışlarını olumlu yönde etkilemenin en etkili yolu onları bilgi teknolojileriyle içli dışlı olmaya yönelterek bu teknolojilerle tanışıklıklarını üst düzeylere yükseltmektir. Bu amaçla okullarımızda olanaklar elverdiği ölçüde sınıflarda bilgisayar bulundurulmasına çalışılmalıdır. Böylece hem öğrenciler ve hem de öğretmenler okulda bütün gün boyunca bilgisayara erişim olanağı elde edebileceklerdir.

39 39 Öneriler… Öğretmenler bilgisayarı öğretim amaçlı kullanma konusunda istekli bulunmaktadırlar. Ancak bu işi nasıl yapabilecekleri konusunda bir çok öğretmenin kafasında soru işaretleri bulunmaktadır. Bu yüzden, öğretmenlerin bilgi teknolojilerini sınıfta programlarla nasıl bütünleştirebileceklerine yönelik hizmet-içi eğitim etkinlikleri düzenlenmelidir. Aslında bu konuda ilk adımlar öğretmen yetiştiren kurumlarda atılmalıdır. Öğretmen yetiştiren kurumlarda verilen eğitim bilgisayar okuryazarlığının kazandırılmasıyla kalmamalı, bilgi teknolojilerinin programlarla nasıl bütünleştirileceğinin eğitimi uygulamalı olarak verilmelidir.

40 40 Öneriler… Öğretmenlerimiz bilgisayarları öğretimde çok etkili olabilecek bir araç olarak görmekte ve öğretme-öğrenme süreçlerinde bilgi teknolojilerini kullanma konusunda gönüllü ve isteklidirler. Bu istekli ve gönüllü eğitimci ordusunu bu konuda ilgili ve bilgili kılmak gereklidir.

41 41 Öneriler… Öğretme-öğrenme süreçlerinde bilgisayarın bir araç olarak kullanılması söz konusu olduğunda bir çok araştırmacı öncelikle öğretmenlerin eğitilmeleri gerektiği konusunda birleşmektedirler. Bu amaçla bilgisayar destekli öğretimde yeni ve daha etkili olabilecek yöntemlerin arayışı içinde olan öğretmenlerin bu konuda desteklenmeleri ve uygun ortamların sağlanması gerekir.

42 42 Öneriler… Bu alanda başarılı bir uygulama ancak uzun dönemli bir hizmet öncesi ve hizmet-içi eğitimle desteklenmiş programlarla mümkündür.

43 43 Öneriler… Bu araştırmada katılımcılar, bilgisayar kullanmasını bilen öğretmenlere ve sınıflarında bilgisayar kullanan öğretmenlere ek bir ücret verilmesine taraftar olduklarını ifade etmişlerdir. Okul içinde bilgisayar kullanımı konusunda deneyimli olan öğretmenlerin, diğer meslektaşlarını bilgi teknolojilerini kullanma konusunda eğitmeleri planlanabilir. Bu tür programlarda görev alan öğretmenlere ek bir ücret verilerek güdülenmeleri sağlanabilir. Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ve yenilikler çok hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu tür bir akran eğitimi sistemi ile verilecek eğitimler öğretmenleri bilgi teknolojileri konusunda devamlı olarak bir kopukluk yaşamadan bilgilendirme işlevi de görebilir. Formatör öğretmenlerin yaşadıkları sorunların bir kısmı da bu şekilde bir ölçüde giderilebilir.

44 44


"Öğretmenlerin Bilişim Teknolojilerinin Kullanımıyla İlgili Görüşleri Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları