Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Intel Öğretmen Programı Yeni içerik ve Eğitimlerin Standartlaştırılması Çalıştayı 15 Ocak 2009 - Mersin Kıdemli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Intel Öğretmen Programı Yeni içerik ve Eğitimlerin Standartlaştırılması Çalıştayı 15 Ocak 2009 - Mersin Kıdemli."— Sunum transkripti:

1 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Intel Öğretmen Programı Yeni içerik ve Eğitimlerin Standartlaştırılması Çalıştayı 15 Ocak 2009 - Mersin Kıdemli Uzman Formatör Öğretmenler.............................. –............................. Modül 8 – Ürün Dosyalarının Gösterimi

2 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 8 – Ürün Dosyalarının Gösterimi Ürünler -Sunum -Geri Bildirim. -Anket. Konu : Ürün Dosyalarının Gösterimi Temel Etkinlikler - Ürün Dosyasını Tamamlayın. - Gösterimi Planlayın. - Gösterimi yapın. - Deneyimlerinizi Web günlüğünde (Blog) yansıtın. - Kursu Tamamlayın. PAYLAŞMAK 19. Gün Neredeyiz

3 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Giriş Modül 8 Öncesi Yapılacaklar -Bir önceki modülleri açık bırakarak Modül 8'i göstermeliyiz. -Modül 8'i ve Rehberlik İpuçlarını gözden geçirmeliyiz. -Aşağıdaki Örnek Mesajı Göndermeliyiz. -Yüzyüze eğitimin başlangıç saatini hatırlatmalıyız. -Etkinlik 2:Gösterimi Planlamak Adım 1: Öğrenci Projelerinin Gösterimi etkinliği için aynı adla bir Web Günlüğü oluşturmayı unutmamalıyız. 19. Gün Modül 8 – Ürün Dosyalarının Gösterimi Örnek Mesaj Web Günlüğü

4 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Katılımcı Öğretmen Eğitim Dağılımı 19. Gün Modül 8 – Ürün Dosyalarının Gösterimi. …./ …./2009 2 20 Ç evrimi ç i Eğitimi G ö zden Ge ç irme Mod ü l 8: Ü r ü n Dosyalarının G ö sterimi 70 E1: Ü r ü n Dosyasını Tamamlamak 2 14030 E2: G ö sterimi Planlamak 60 Adım 1: Ö ğrenci Projelerinin G ö sterimi (Sergilenmesi) 1 50 Adım 2: Ü r ü n Dosyanızın Sunumuna Hazırlanma …./ …./2009 218090 E3: G ö sterim 2 90 E3: G ö sterim 1 3010 E4: Kurs Deneyimlerimi Yansıtmak 20 Adım 1: Deneyimleri Web G ü nl ü ğ ü me Yazma 20 Tamamlama

5 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO E1: Ürün Dosyasını Tamamlamak Bu kısımda eksik kalan ürünlerini grup olarak gözden geçirecek ve tamamlama f ırsatı bulacaklar. ­Bunun kontrolü için Ü rün D osyası D enetim L istesini kullanmalarını iste meliyiz. ­Değerlendirme araçlarını bir araya toplamalarını söyle meliyiz. 19. Gün Modül 8 – Ürün Dosyalarının Gösterimi

6 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Etkinlik 2: Gösterimi Planlamak Teknoloji araçlarıyla hazırlanmış ürünlerin sunumu geleneksel araçlarla hazırlanmış ürünlerin gösteriminden daha farklı rehberlik yöntemlerini gerektirir. Aşağıdakiler, hem bu etkinlikteki Ürün Dosyası gösteriminin hem de sınıfınızdaki gösterimlerin daha başarılı olmasını sağlayacak bazı fikirlerdir. Bu seçenekler i incelenip tartışılmasını sağlamalıyız. ­Küçük Grup. ­Dönüşümlü İstasyonlar. ­Bütün Grup. ­Eşleş Ve Paylaş. ­Sanal Gösterim. 19. Gün Modül 8 – Ürün Dosyalarının Gösterimi Adım 1 Katılımcılar, bu etkinlikte Kurs Web günlüğünde bulunan Öğrenci Projelerinin Gösterimi başlıklı bölüme gidip buradaki soruları cevaplamalarını istemeliyiz.

7 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Etkinlik 2: Gösterimi Planlamak Ürün Dosyası Sunumunu Hazırlamak -Gösterim için Ürün Dosyalarının eksiklerini tamamlayacaklar. -Katıldıkları web günlüğünden edindikleri izlenimlerle onların yüzyüze ortamda yarınki sunumu tartışmaları için fırsat yaratmalıyız. -Yarınki sunumun şekli konusunda sorduğumuz soruları toparlayarak onlara sunumun şekli hakkında kesin bir bilgi vermeliyiz. -Sunumları için grubun toplam olarak 20 dk olduğunu ve kendi aralarında paylaşmaları gerektiğini hatırlatmalıyız. -Öğrenme örneğindense sürecin anlatımının daha önemli olduğunu vurgu yapmalı ve Ünite ürün dosyası gösteriminde aşağıdaki hususların yer almasını istemeliyiz. Ünite planı Öğrenme Örnekleri Değerlendirme Araçları Teknoloji ile rehberlik materyali Seçtiği Destek Materyalleri Proje Tabanlı Öğrenmeyi Açıklayan Bir Yayın 19. Gün Modül 8 – Ürün Dosyalarının Gösterimi 2.Adım

8 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Etkinlik 3: Ünite Ürün Dosyanızın Gösterimi Gerçekleştirmek - Her gruba sunum için 20dk vermeli, sunum planlanmasını onlara bırakmalıyız. Gösterim sırasında Geri Bildirim Formu ve Ürün Dosyası Değerlendirme Tablosuna göre geri bildirim vermelerini istemeliyiz. - Katılımcıların geri bildirimlerini ürün dosyası değerlendirme tablosuna göre yapacaklarını ve gösterim boyunca geri bildirim formlarına kullanacaklarını hatırlatmalıyız. - Sunumunu tamamlayan gruplara iki soru yöneltin. << Bu çalışmalar boyunca en çok hoşunuza giden şey neydi? Bu çalışmayı yeniden yapacak olsanız neyi veya neleri daha farklı yapmak isterdiniz. Diğer katılımcılara aynı soruları grup için sormalıyız. Bu grubun çalışmasında en çok hoşunuza giden şey neydi? Bu çalışmayı yeniden yapacak olsalar neyi veya neleri daha farklı düşünmelerini istersiniz? >> - Geribildirim için kullanacakları formları ister elektronik ortamda, ister sunumdan önce yazdırıp kendilerine vererek notlar tutmalarını sağlayabiliriz. 20. Gün Modül 8 – Ürün Dosyalarının Gösterimi

9 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Etkinlik 4: Kurs Deneyimlerimi Yansıtmak Kursu tamamladıkları için katılımcıları kutlamalı, özverili ve yoğun çalıştıkları için teşekkür etmeliyiz. Bir mesaj göndererek katılımcılara Çevrimiçi Temel Kurs Anketini doldurmaları gerektiğini hatırlatmalıyız. 20. Gün Modül 8 – Ürün Dosyalarının Gösterimi

10 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Tamamlama Bu modüldeki Öğretmenler Odası tartışmalarını ve Web günlüğü yazılarını kontrol etmeliyiz. Anketlerini incelemeliyiz. Kurs ilerlemesi denetim listelerini doldurduklarından emin olmalı ve doldurmayan katılımcılara bunu hatırlatmalıyız. 20. Gün Modül 8 – Ürün Dosyalarının Gösterimi


"Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Intel Öğretmen Programı Yeni içerik ve Eğitimlerin Standartlaştırılması Çalıştayı 15 Ocak 2009 - Mersin Kıdemli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları