Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4. KONTROL VE DÖNGÜ KOMUTLARI KONTROL KOMUTLARI Kontrol deyimleri bazı şartların gerçekleşip gerçekleşmedigini kontrol etmek amacıyla kullanılır. Visual.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4. KONTROL VE DÖNGÜ KOMUTLARI KONTROL KOMUTLARI Kontrol deyimleri bazı şartların gerçekleşip gerçekleşmedigini kontrol etmek amacıyla kullanılır. Visual."— Sunum transkripti:

1 4. KONTROL VE DÖNGÜ KOMUTLARI KONTROL KOMUTLARI Kontrol deyimleri bazı şartların gerçekleşip gerçekleşmedigini kontrol etmek amacıyla kullanılır. Visual Basic ‘te kullanılan kontrol deyimleri If kontrol yapısı Select Case yapısı If... End If If... Else... End If If... ElseIf... End If If... Then... Select Case... End Select

2 Eger koşul gerçekleşmemiş ise yapılması istenen bazı işlemler varsa o zaman şu şekilde bir kontrol yapısı kullanılabilir. If Şart Then Komutlar... Else Komutlar... End If Deyim 2: If Şart Then Komutlar... End If Deyim 1: If-End If Deyimi Kullanılan her If kontrolu için mutlaka bir End If kullanılır; bu terim kontrol yapısının sonlandığını belirtir.

3 If Şart1 Then Komutlar... ElseIf Şart2 Then Komutlar... ElseIf Şart3 Then Komutlar... Else Komutlar... End If Aynı anda birkaç koşul için karşılaştırma yapılmak istenirse; Deyim 3: Hiç bir şart doğru değil ise... End If terimini kullanmadan ve tek koşulun gerçekleşmesi için; If Şart Then Komutlar... Deyim 4:

4 Örnek :

5 Select Case Deyimi Bu kontrol yapısında sadece bir degişkenin durum kontrolü yapılır. Kontrolü yapılacak degişkenin genel olarak alabilecegi değerler belirli ise bu yapının kullanılması If yapısına göre daha avantajlıdır. Her Select Case ifadesi için bir End Select kullanılır. Select Case degisken Case deger1 Komutlar... Case deger2 Komutlar... Case > değer3 Komutlar... Case Else Komutlar.... End Select

6 Case Is 100 Text2.Text = "Notunuzu Yanlış Girdiniz !" Case 1 To 49 Text2.Text = " FF" Case 50 To 59 Text2.Text = " FD" Örnek : Dim ogrnot As Integer ogrnot = Val(Text1.Text) Select Case ogrnot End Select Case 60 To 64 Text2.Text = "DD" Case 65 To 69 Text2.Text = "DC" Case 70 To 74 Text2.Text = "CC" Case 75 To 79 Text2.Text = "CB " Case 80 To 84 Text2.Text = "BB " Case 85 To 89 Text2.Text = "BA" Case Else Text2.Text = "AA"

7 DÖNGÜ KOMUTLARI Belirli işlemleri belirli sayıda veya herhangi bir şart sağlanana kadar tekrarlamak amacı ile kullanılırlar. For … Next Do While... Loop Do Until …Loop For...Next Döngüsü Bütün dillerde bulunan en temel döngü yapısıdır. For sayac=başlangıç To bitiş [Step artım] Komutlar... Next sayac

8 Dim Faktor As Integer, i As Integer, n As Integer Faktor=1:n=5 For i=1 To n Faktor= Faktor * i Next i Print Faktor Örnek : 5 ! ’i hesaplayınız. Dim i As Integer For i = 0 To 10 Step 2 Print i Next i Örnek : Dim i As Integer For i = 10 To 0 Step -2 Print i Next i Örnek :

9 Dim a As Integer Dim toplam As Integer For a= 1 To 10 toplam = toplam + a Print toplam Next a Print toplam 1’den 10’ a kadar olan sayıları toplamını bulunuz. Örnek :

10 Do While... Loop deyimi Bir blok deyimi, verilen şart doğru (True) olduğu sürece işletir. Do While Şart Komutlar... Loop Do Until...Loop Deyimi Bir blok deyimi, verilen şart doğru (True) olana kadar işletir. Do Until Şart Komutlar... Loop

11 Factor=1: i=1: n=5 Do While i<=n Factor=Factor * i i=i+1 Loop Örnek : 5 ! ’i hesaplayınız. Factor=1: i=5 :n=1 Do Until i<=n Factor=Factor* i i=i-1 Loop i = 1 Do While i <= 10 Print i; i= i + 1 Loop Örnek : 1’den 10’a kadar olan sayıları toplatınız. i=1 Do Until i > 10 Print i; i = i + 1 Loop

12 Öğrenci notunun 1-100 aralığında girilmesini sağlayalım. Örnek : Dim snot As Integer Do Until snot > 0 And snot <= 100 snot = InputBox("not girişi", "sınav notunuz", "50") If snot 100 Then MsgBox ( " 0-100 arasında not giriniz !") Loop Print "Girilen not = "; snot


"4. KONTROL VE DÖNGÜ KOMUTLARI KONTROL KOMUTLARI Kontrol deyimleri bazı şartların gerçekleşip gerçekleşmedigini kontrol etmek amacıyla kullanılır. Visual." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları