Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tüm bilgimiz hislerle başlar, anlamayla devam eder, ve sebeple biter. Sebepten daha yüksek bir şey yoktur. Immanuel Kant.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tüm bilgimiz hislerle başlar, anlamayla devam eder, ve sebeple biter. Sebepten daha yüksek bir şey yoktur. Immanuel Kant."— Sunum transkripti:

1 Tüm bilgimiz hislerle başlar, anlamayla devam eder, ve sebeple biter. Sebepten daha yüksek bir şey yoktur. Immanuel Kant

2  Bilişsel Kavram  Bilişsel Radyo  YTR  Spektrum Algılama/Yönetme/Taşınabilirlik/Paylaşım  Bilişsel Ağlar  Temeller ▪ Kapsam, Durum Bilgisi, Geri Besleme, Bilişsellik  Ortaklık

3  Bilgiye ve bilmeye dayalı işlemler  Psikoloji: Enformasyonu bilgiye dayalı yorumlama ▪ Anlama, Sonuç çıkarma, Karar verme, Planlama,…  Davranışsal Ekonomi / Finans : Bilişsel ve duygusal eğilimlerin piyasalara etkisi  Ergonomi / Arayüz: Bilişsel yapılara dayalı tasarımlar  Dilbilim: Dil öğrenme ve kullanma yapıları  Bilgisayar Bilimleri / Enformasyon Teorisi: ▪ İnsan faaliyetlerinin taklidi ▪ Bir yerde öğrenilen bilgiyi başka yerde kullanabilme

4  Bilişsel yaklaşım iletişim amaçlarında faydalı olabilir  QoS, Güvenlik, Erişim Kontrol, vb…  Ortam durumları bilişsel süreçle incelenerek iletişim problemlerine çözüm olabilir  Dinamik spektrum kullanımı kullanıcılara daha fazla bant genişliği sağlayabilir

5  Joseph Mitola III  1991’de çalışma parametrelerinin yazılım tarafından belirlendiği yazılımsal radyo  1999’da parametrelerin bilişsel süreçle düzenlenmesini sağlayan bilişsel radyo  Alma ya da gönderme parametrelerini ortam faktörlerine bağlı düzenleyerek iletişimi daha uygun hale getirebilen kablosuz sistem  Tam BR  Spektrum algılayıcı BR

6  Normal radyonun donanımsal bileşenlerinin işlevinin yazılım tarafından görülmesi  Mixer’ler, süzgeçler, modem’ler, vb…  YTR ses kartı olan bir bilgisayar olabilir  Ses kartı -> ADC  CPU -> Yazılım çalıştıran birim  ADC Çeviriciler genellikle yavaş  ADC’den önce bir çarpma ile alt frekanslara getirme işlemi yapılabilir

7  BR ortam faktörlerinden haberdar olmalı  Spektrum kullanımı  Gönderilen/Alınan sinyalin güç spektral yoğunluğu (Power spectral density)  Kablosuz protokol sinyalizasyonu  BR adaptif olarak parametreleri değiştirmeli  İletim gücü  Taşıyıcı frekansı  Modülasyon stratejisi  BR bu parametreleri ne şekilde değiştireceğini öğrenebilmeli

8

9  Kullanılmayan spektrumu algılama  Spektrum delikleri  Verici algılama: Belli bir spektrumda bir verici varlığını sorgulama  Çakışan süzgeçler (Matched Filters)  Enerji  Dairesel-durağan öznitelikler (Cyclostationary feature)  Ortak algılama: Bir çok BR kullanıcısının ortak kararı

10  Kullanıcı istekleri doğrultusunda en iyi spektrumu belirleme  Tüm spektrum bantlarında QoS gereksinimlerini en iyi sağlayan bant  Spektrum analizi  Spektrum kararı

11  BR spektrum değiştirdiğinde olacak işlemler  Spektrum handoff  Kullanıcı tarafından fark edilmemeli  İletişim protokolleri uyumlu olmalı

12  Kullanılabilir spektrumun kullanıcılara paylaştırılması  Merkezi paylaşım  Dağınık Algılama: Tüm BR sistemleri kendi ölçümlerini merkeze gönderir  Merkezi bir sistem yerleşme ve erişim prosedürünü kontrol eder  Dağınık paylaşım  Merkezi sistemlerin kurulması istenmeyen yerlerde  BR yerel kararlar alır

13  BR yerel amaçlar içindir  Mobil – baz  BR sadece kablosuz  Ortak çalışma  Yerel kullanıcılar  Problemler  Yerel  İletişim genellikle daha büyük sistem gerektirir  Şebekeler  Şebekeler kablo(lu|suz)  Ortak çalışma  Tüm şebeke elemanları  Problemler  Şebeke geneli

14  Ağ parametreleri ağın koşullarına göre düzenlenebilir  Ağ koşullarının saptanması  Yapılacak düzenlemenin planlanması  Düzenlemenin gerçekleştirilmesi  Ağ, yapılan düzenlemeleri öğrenebilir  İlerdeki adaptasyonlara karar verme  Uçtan-uca amaçlar önemli

15  Ağ ad-hoc olarak şekillenebilir  Uçlar zamanla değişebilen zorunluluklarla uğraşır  Kablosuz ağlar kablolu ağlara göre çok daha karmaşık olabilir  Durum uzayı çok daha geniş  Uçlar arası etkileşim mümkün

16

17  Sürecin gerçekleşmesi açısından  Bencil çalışma  Bilişsel elemanlar yerel amaçları sağlarlar ▪ Uçtan uca amacın kendileriyle ilgili bölümü  Merkezi denetimli çalışma  Uçtan uca amaçlar önceliklendirilir  Bilişsel elemanlar yönlendirilir  İki strateji arasındaki performans farkları  Anarşinin bedeli

18  Sürecin durum bilgisinin yönetimi  Sahip olunan bilgi ~ Karar doğruluğu  Merkezi çalışma  Tüm elemanlar bilgileri merkeze yollar  Amaçlara ve bilgilere göre karar verilir  Dağınık çalışma  Durum bilgisi elemanlar arasında dağıtılır  Birleşik çalışma  Durum bilgisi merkezde tutulur  Amaçlar dağıtılır

19  Ağın öğrenme işlevi  OODA döngüsü  Observe, Orient, Decide, Act  İzle, Yönlen, Karar al, Uygula  Yönlendirme ve Kararlaştırma amaca yönelik  Sistem karmaşık, tamamen rasgele değil  Tekrarlı deneme – yanılma ile sisteme yaklaşım yapılabilir

20  Makine öğrenmesi problemi  Çalıştığı ortam hakkında tam bilgisi olmadan, belli bir süre çalışarak edindiği deneyimle performansını artırabilen herhangi bir algoritma  Yapay Sinir Ağları  Genetik Algoritmalar  Uzman Sistemler  Kalman Filtreleri  …

21  Ortaklık olmadan iletişim olmaz  Pasif Ortaklık : Sinyal biçimleri, Protokoller  Aktif Ortaklık : Elemanların dinamik etkileşimi ▪ Fayda sağlayıcı ortaklıklar ▪ Internet, Wikipedia, eBay, Linux  Tüm OSI katmanlarında mümkün  Özellikle fiziksel ve MAC katmanlarında ▪ Cooperative Diversity, Relaying, Network Coding

22  Yazılım Tanımlı Radyo  Tüm parametreler yazılım tarafından işlenir  Bilişsel Radyo  İletişimin, ortam durumlarına göre düzenlenmesi  Spektrumun etkin kullanımı  Bilişsel Ağ  Uçtan uca amaçlar önemli  Yazılımla kontrol edilebilir ağ elemanlarının (BR) bu amaçlara göre düzenlenmesi

23  Teşekkürler


"Tüm bilgimiz hislerle başlar, anlamayla devam eder, ve sebeple biter. Sebepten daha yüksek bir şey yoktur. Immanuel Kant." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları