Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BA Ş ARILAR D İ LER İ Z SEDAT KIR OKUL MÜDÜRÜ YENİKÖY ORTAOKULU 1. BİLGİ YARIŞMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BA Ş ARILAR D İ LER İ Z SEDAT KIR OKUL MÜDÜRÜ YENİKÖY ORTAOKULU 1. BİLGİ YARIŞMASI."— Sunum transkripti:

1

2 BA Ş ARILAR D İ LER İ Z SEDAT KIR OKUL MÜDÜRÜ YENİKÖY ORTAOKULU 1. BİLGİ YARIŞMASI

3 TÜRKÇE1 ”İnsanlar ikili konuşmalarda veya topluluk karşısında konuşurken sürekli kendilerini konuşan taraf, karşısındakileri ise dinleyen taraf olarak görmek istiyor. Hâlbuki iyi bir konuşmacı olmak için her şeyden önce iyi bir dinleyici ve gözlemci olmak gerekir.” Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Açıklama B) Tartışma C) Öyküleme D)Betimleme(Tasvir Etme )

4 TÜRKÇE1 CEVAP B

5 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sıfat fiil vardır? A. Birine güvenmek kolay değil. B. Geriye dönmek bazen imkânsız. C. Bir bakışın ölmem için yetecek. D. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. TÜRKÇE2

6 TÜRKÇE2 CEVAP D

7 TÜRKÇE3. “Sıcak tavrınız bizi mutlu etti.” cümlesinde hangi öge bulunmamaktadır? A. Yüklem B. Nesne C. Özne D. Zarf tümleci

8 TÜRKÇE3 CEVAP D

9 TÜRKÇE4 I. Günlük olaylarla ilgili yazılardır. II. Yazar inandığı düşüncelerini ispatlamak zorunda değildir. III. Gündelik bir dil kullanılır. IV. Geniş yorumlara ve bilimsel açıklamalar girişilmez. Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Fıkra B) Otobiyografi C) Deneme D) Anı

10 TÜRKÇE4 CEVAP A

11 MATEMATİK1 X değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 3B) 4 C) 5D) 6

12 MATEMATİK1 CEVAP A

13 MATEMATİ2 İlk terimi 27 ortak çarpanı 3 olan geometrik dizinin 15. terimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 3 14 B) 3 15 C) 3 16 D) 3 17

14 MATEMATİK2 CEVAP D

15 MATEMATİK3 205 2 − 2.205.5 + 5 2 işleminin sonucunu bulunuz? A) 4.000B) 3.000 C) 40.000D) 30.000

16 MATEMATİK3 CEVAP C

17 MATEMATİK4

18 MATEMATİK4 CEVAP B

19 SOSYAL BİLGİLER1 Kurtuluş Savaşımızın amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk kez aşağıdakilerden hangisi ile açıklanmıştır? a) San Remo Konferansı b) Amasya Genelgesi c) Cumhuriyetin ilanı d) Sivas Kongresi

20 SOSYAL BİLGİLER1 CEVAP B

21 SOSYAL BİLGİLER2 Mustafa Kemal Atatürk hem iyi bir asker, hem devlet adamı, hem de fikir ve aksiyon adamıydı. Bu durum Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi kişisel özelliğini göstermektedir? a) Yöneticiliği b) Çok Cepheliliği c) Mantıklılığı d) İleri Görüşlülüğü

22 SOSYAL BİLGİLER2 CEVAP B

23 SOSYAL BİLGİLER3 Sivas Kongresi’nin toplanmasına, aşağıdakilerden hangisinde karar verilmiştir? A) Erzurum Kongresi’nde B) Amasya Genelgesi’nde C) TBMM’nin açılışında D) Amasya Görüşmeleri’nde

24 SOSYAL BİLGİLER3 CEVAP B

25 SOSYAL BİLGİLER4 Aşağıdakilerden hangisi TBMM Hükümetinin siyasi alanda kazandığı ilk başarıdır? A) Gümrü Barış Antlaşması B) Moskova Antlaşması C) Sevr Antlaşması D) Ankara Antlaşması

26 SOSYAL BİLGİLER4 CEVAP A

27 FEN VE TEK.1 A) 2P B) 4P C) P D) 3P

28 FEN VE TEK.1 CEVAP B

29 FEN VE TEK.2

30 FEN VE TEK.2 CEVAP C

31 FEN VE TEK.3

32 FEN VE TEK.3 CEVAP C

33 FEN VE TEK.4 AnneBaba I.X H X h X H Y II. X H X h X h Y III. X H X H X h Y IV. X H X H X H Y Hemofili bakımından, erkek çocuklarının %50’sinin hasta olduğu bilinen anne babanın genotipleri yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri olabilir? A)Yalnız IB)Yalnız II C)I ve IV D)I ve II

34 FEN VE TEK.4 CEVAP D

35 İNGİLİZCE1 I saw you …..…….. you were talking on the phone. A) when B) while C) but D) with

36 İNGİLİZCE1 CEVAP B

37 İNGİLİZCE2 3) I can’t drink this coffee. It is ………………. a) too hot b) enough cold c) hot enough d) very delicious

38 İNGİLİZCE2 CEVAP A

39 İNGİLİZCE3 Aşağıda okunuşu verilmiş olan tarih seçeneği hangisidir? “Nineteen seventeen” a-) 1719 b-)1917 c-)1907 d-) 1970

40 İNGİLİZCE3 CEVAP B

41 İNGİLİZCE4 Utku is a _______ dancer. He dances very _______. a) goodly / good b) good / goodly c) good / well d) well / good

42 İNGİLİZCE4 CEVAP C

43 DİN KÜL VE AH.BİL1 İnsanın bir işi başarmak için elinden gelen çabayı gösterip her türlü önlemi aldıktan sonra Allah’a güvenmesine ne denir? a)Tefekkür b) Tevekkül c) Şükür d) Taassup

44 DİN KÜL VE AH.BİL1 CEVAP B

45 DİN KÜL VE AH.BİL2. Allah’ın sınırsız ilmiyle ezelden ebede kadar olacak olan her şeyi bilip takdir etmesine ne denir? A) KaderB) Kaza C) KısmetD) Şans

46 DİN KÜL VE AH.BİL2 CEVAP A

47 GENEL KÜLTÜR1 MİLLİ EĞİTİM BAKANIMIZIN ADI NEDİR? A. HÜSEYİN ÇELİK B. EGEMEN BAĞIŞ C. NİMET ÇUBUK D. ÖMER DİNÇER

48 GENEL KÜLTÜR1 CEVAP D

49 GENEL KÜLTÜR2 BERGAMA BELEDİYE BAŞKANIMIZIN İSMİ NEDİR? A. FİKRET ÇAM B. MEHMET GÖNENÇ C. İLYAS DUMAN D. AHMET ERTAN YÜCEL

50 GENEL KÜLTÜR2 CEVAP D

51 GENEL KÜLTÜR3 BERGAMAMIZIN KURTULUŞ GÜNÜ NEDİR? A. 13 NİSAN B. 14 EYLÜL C. 14 EKİM D. 13 MART

52 ATATÜRK Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.


"BA Ş ARILAR D İ LER İ Z SEDAT KIR OKUL MÜDÜRÜ YENİKÖY ORTAOKULU 1. BİLGİ YARIŞMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları