Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAHÇEL İ EVLER GAZ İ ’DE MART AYI “SAYGI” AYI De ğ erler E ğ itimi Projesi’nin pilot olarak uygulandı ğ ı sekiz okuldan biri olan Bahçelievler Gazi İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAHÇEL İ EVLER GAZ İ ’DE MART AYI “SAYGI” AYI De ğ erler E ğ itimi Projesi’nin pilot olarak uygulandı ğ ı sekiz okuldan biri olan Bahçelievler Gazi İ."— Sunum transkripti:

1

2 BAHÇEL İ EVLER GAZ İ ’DE MART AYI “SAYGI” AYI De ğ erler E ğ itimi Projesi’nin pilot olarak uygulandı ğ ı sekiz okuldan biri olan Bahçelievler Gazi İ lkö ğ retim Okulu’nda Mart ayı süresince “Saygı” ayın de ğ eri olarak ele alındı. Sakarya Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü tarafından yedisi ilkö ğ retim okulu olmak üzere sekiz okulda uygulanmaya başlanan De ğ erler E ğ itimi Projesi kapsamında mart ayının de ğ eri “Saygı” olarak belirlendi.

3 Okulumuzda Çocuk Hakları Semineri Okulumuz belirli gün ve haftalar kutlama ekibinin organize etti ğ i etkinlikler kapsamında ö ğ rencilerimize Avukat Dilara Garlı tarafından ‘‘Çocuk Hakları’’ semineri verildi. Beşinci sınıf ö ğ rencilerimizin katıldı ğ ı seminer konferans salonumuzda yapıldı. Avukat Dilara Garlı çocukların hakları oldu ğ u bunların ‘‘Çocuk Hakları Sözleşmesi’’ ile kayıt altına alındı ğ ını vurguladı. Çocukların gelece ğ imizin teminatı oldu ğ unu onların her türlü tehdide karşı korunması gerekti ğ ini anlattı. Çocukların sa ğ lık, barınma, e ğ itim, beslenmelerinin Anayasa ile güvece altına alındı ğ ını belirtti. Ayrıca çocukların çalıştırılmasının suç oldu ğ unu söyledi. Program boyunca anlatılanları dikkatlice dinleyen ö ğ rencilerimiz program sonunda Avukat Dilara Garlı’ya sorular yönelttiler, sorularına cevap aldılar. Avukat Dilara Garlı okulumuzun çok güzel oldu ğ unu vurgulayarak başta Okul Müdürümüz Lütfü Sarı’ya müdür yardımcıları ve ö ğ retmenlerimize teşekkür etti. Okul Müdürümüz Lütfü Sarı Avukat Dilara Garlı’ya seminer sonrasında teşekkür ederek çiçek verdi.

4 Adalet Sarayına İ nsan Hakları Gezisi Okulumuz ö ğ rencileri de ğ erler e ğ itimi kapsamında aralık ayı ‘‘ İ nsan Hakları ve Demokrasi’’ teması dahilinde 8. sınıf ö ğ rencileri ile Sakarya Adliye Sarayı’nı ziyaret etti. Geziye okulumuz Müdür Yardımcısı Cemal Yamak, Teknoloji Tasarım Ö ğ retmeni Şenay Aygen, Sosyal Bilgiler Ö ğ retmeni Perihan Kaçmaz ve 8.sınıflarımızdan 15 ö ğ renci katıldı. Ö ğ rencilerimizi adliye sarayında idari işler müdürü Abdullah Meydan karşıladı. Ö ğ rencilerimize öncelikle iş mahkemesinde yapılan bir duruşma izlettirildi. Daha sonra Sakarya Adliye Sarayı’nda di ğ er bölümleri gezen ö ğ rencilerimiz cumhuriyet savcılarıyla sohbet etme imkânı buldu.

5 Ekip Ruhu Abant’ta Pekişti De ğ erler E ğ itimi Projesi Ocak ayı ‘’Ekip Ruhu İ ş Birli ğ i ve Dayanışma’’ teması kapsamında okulumuz idareci ö ğ retmen ve çalışanlarıyla birlikte Abant, Göynük, Taraklı’ya gezi düzenledik. Sabah saat 09:00’da okulumuzdan hareket eden ekibimiz 11:30’da Abant’a ulaştı. Abant’ta karla buluşan ekibimiz do ğ anın eşsiz güzelli ğ inin ve karın tadını çıkardı. Daha sonra Abant kenarında tur şirketinin hazırladı ğ ı mangalın keyfine varıp, çaylarımızı afiyetle yudumladık. Abant’tan ayrılan ekibimizle Mudurnu yakınlarında bulunan dar ve derin bir vadinin heyelan sonucu oluşturdu ğ u Sünnet Gölü’nün manzarasını doyasıya seyrettik. Sünnet Gölü’nden sonra eşsiz Göynük Evleri’ni hayranlıkla izledik. Fatih Sultan Mehmet’in hocası olan Ak Şemseddin Hazretleri’nin türbesini ziyaret ettik.

6 YÖÇEYDER’e Anlamlı Yardım De ğ erler E ğ itimi Projesi Ocak ayı ‘‘Ekip Ruhu İ şbirli ğ i ve Dayanışma’’ teması kapsamında ö ğ rencilerimiz YÖÇEYDER’e yardımda bulundu. Okulumuz Müdür yardımcısı Cemal Yamak başkanlı ğ ındaki Şenay Kabahasano ğ lu, Perihan Kaçmaz, Elif Yavuz ve Tülin Çevlik’ten oluşan De ğ erler E ğ itimi Proje Ekibimiz okulumuzda YÖÇEYDER’e yardım kampanyası düzenledi. Ö ğ rencilerimizin büyük ilgi gösterdi ğ i kampanyada 800 TL yardım toplandı. Toplanan yardımları Okul Müdürümüz Lütfü Sarı ve Müdür yardımcımız Cemal Yamak ö ğ rencilerimizle birlikte YÖÇEYDER Dernek Başkanı İ smail Eminler’e teslim etti.

7 Kemaliye’de Gönülleri Fethettik De ğ erler E ğ itimi Projesi Ocak ayı ‘‘Ekip Ruhu İ şbirli ğ i ve Yardımlaşma’’ teması kapsamında Arkadaşını Sevindir Projesi hazırladık. Pamukova’da bulunan Kemaliye İ lkö ğ retim Okulu'nda bot ve monta ihtiyacı olan ö ğ rencileri okul müdürlü ğ ü aracılı ğ ıyla tespit ettik. Bu ö ğ rencilerin mont bedenleri, bot numaraları ve isimleri Pamukova Kemaliye İ lkö ğ retim Okulu Müdürü Mahmut Sami Tuncal okulumuza yolladı. Bu ihtiyaçların yazılı oldu ğ u kartları, Arkadaşlarını Sevindir A ğ acından ö ğ retmenlerimiz eşli ğ inde ö ğ rencilerimiz aldılar. 22 tane bot ve 21 tane montu hayırsever velilerimiz kısa zamanda ö ğ rencilerimiz aracılı ğ ıyla okulumuza ulaştırdılar. Anasınıfı velilerimiz de Kemaliye İ lkö ğ retim Okulundaki anasınıfı ö ğ rencilerine oyuncaklar aldılar. Ayrıca di ğ er ö ğ rencilere verilmek üzere yine velilerimiz aracılı ğ ıyla eldiven, bere ve atkı temin ettik.

8 Sakva’ya Anlamlı Yardım De ğ erler e ğ itimi projesi Ocak ayı Ekip Ruhu ve İ şbirli ğ i Yardımlaşma teması kapsamında okulumuz ö ğ rencilerinin başlatmış oldu ğ u ‘’Arkadaşını Sevindir ‘’kampanyası ile Sakva’ya kıyafet yardımı yaptık. Evlerinde az kullanılmış, yıpranmamış ve kullanılabilecek olan kıyafetleri ö ğ rencilerimiz aracılı ğ ı ile toplayarak Sakva’ya ulaştırdık. Sakva vasıtası ile bu kıyafetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Ö ğ rencilerimiz hem kullanmadı ğ ı kıyafetlerini de ğ erlendirmiş, hem de ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin mutlulu ğ unu yaşamış oldular. Ö ğ rencilerimiz kendilerine bu imkânı sa ğ layan de ğ erler e ğ itimi ekibine teşekkür ettiler.

9 Plastik Kapakla Gelen Mutluluk Okulumuzda Ekim ayında başlatılan ‘‘Bahçelievler kapak topluyor adım adım engelleri aşıyor.’’ kampanyasıyla yola çıktı ğ ımız kapak toplama projesi başarıya ulaştı. Ö ğ rencilerimiz, velilerimiz, kardeş okullarımız kampanyamıza büyük destek verdi. Büyük bir özveriyle toplanan plastik kapaklar 250 kilograma ulaştı. Bu kapaklar daha sonra İ stanbul Ataşehir Belediyesi’ne teslim edildi. Okulumuz ö ğ rencileri bir tekerlekli sandalye almaya hak kazandı. Ö ğ rencilerimiz bu tekerlekli sandalyeyi birinci sınıfta bulunan ve Guillion-barre hastalı ğ ına yakalanan okula devam edemeyen arkadaşlarına hediye ettiler.

10 Bu Yıl Kitaplar Şırnak’a Okulumuz Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kulübü işbirli ğ i ile düzenlenen kitap toplama kampanyasında toplanan kitaplar bu yıl Şırnak'a gönderildi. De ğ erler E ğ itimi Projesi Ocak ve Şubat ayları Ekip Ruhu İ şbirli ğ i Yardımlaşma ve Dayanışma teması kapsamında Ocak ve Mart ayları arasında süren kampanya sonunda toplanan kitaplar, 25 Mart tarihinde Şırnak Meşe İ çi Şehit Bülent Deveci İ lkö ğ retim Okuluna gönderildi.

11

12 Do ğ ruluk Ve Dürüstlük Tiyatro Yarışması De ğ erler E ğ itimi Mart ayı de ğ eri ‘‘Do ğ ruluk ve Dürüstlük’’ kapsamında okulumuzda tiyatro yarışması yapıldı. Okulumuz 2-8 sınıflarının katıldı ğ ı tiyatro yarışmasında ö ğ rencilerimiz birbirinden güzel oyunlar ortaya koyarak do ğ ruluk ve dürüstlü ğ ün önemini vurguladılar.

13 Okulumuzda Çocuk Hakları Semineri De ğ erler E ğ itimi Projesi Aralık ayı Demokrasi ve İ nsan Hakları teması kapsamında okulumuzda De ğ erler E ğ itimi Projesi İ l Koordinatörü Duriye Aydeniz tarafından Çocuk hakları semineri verildi. Duriye Aydeniz okulumuz ö ğ rencilerinin dikkatlice dinledi ğ i seminerde çocuk haklarının neler oldu ğ u anlattı, Çocuk Hakları Sözleşmesi ile bunların kayıt altına alındı ğ ı vurguladı. Çocuk Hakları Sözleşmesine göre bütün çocukların düşüncelerini özgürce ifade etme hakkı oldu ğ unu, çocukların şiddete karşı korunması gerekti ğ ini, ayrıca zararlı alışkanlıklardan bütün çocukların korunmasının yasayla güvence altına alındı ğ ını açıkladı.

14 Van’a Oyuncak Kampanyası Okulumuz ana sınıfı ö ğ rencileri de ğ erler e ğ itimi projesi ocak ayı dostluk, arkadaşlık teması kapsamında Van’da depremden etkilenen çocuklara oyuncak gönderdi. Kızılay Serdivan Şubesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen projede okulumuz anasınıfları ö ğ rencileri ve velileri topladıkları oyuncakları Van’a göndermek üzere Kızılay’a teslim ettiler. Okul Müdürümüz Lütfü Sarı ö ğ rencilerimizi gösterdikleri hassasiyetten dolayı tebrik etti.

15 Çocuk Esirgeme Yurdunu Ziyaret Ettik Okulumuz Matematik Ö ğ retmeni Özlem Çak ve Müdür Yardımcısı Cemal Yamak De ğ erler E ğ itimi Projesi kapsamında bir grup ö ğ renci ile birlikte Karaman Çocuk Esirgeme yurdunu ziyaret etti. Yurt Müdürü Süleyman Bayraktar tarafından nazikçe karşılanan kafilemiz yurt hakkında bilgiler aldılar. Süleyman Bayraktar yaptı ğ ı açıklamada yurtta 7 bakım elemanı, 4 temizlik görevlisi, 3 çocuk gelişimci 2 hemşire 2 büro elemanı ile birlikte 30 çocu ğ a hizmet verdiklerini bunların 0-12 yaş grubu arasında olduklarını söyledi.

16

17

18


"BAHÇEL İ EVLER GAZ İ ’DE MART AYI “SAYGI” AYI De ğ erler E ğ itimi Projesi’nin pilot olarak uygulandı ğ ı sekiz okuldan biri olan Bahçelievler Gazi İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları