Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Abdullah Sayıner KOAH tanı ve tedavisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Abdullah Sayıner KOAH tanı ve tedavisi."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Abdullah Sayıner KOAH tanı ve tedavisi

2 KOAH İle Savaşta Neredeyiz?
Pauwels RA and Rabe KF Lancet 2004:364:

3 BOLD – demografik bulgular
Buist AS et al. Lancet 2007; 370: 741

4 BOLD – demografik bulgular
Please note the high rate of occupational dust exposure in Cape Town, Krakow and Manila Buist AS et al. Lancet 2007; 370: 741

5 Türkiye’ de KOAH prevalansı (>40 yaş)
Erkekler (%) Kadınlar (%) FEV1/FVC < 0.70 29.3 9.9 + FEV1 < 0.80 12.7 4.2 Doktor tanısı almış KOAH / kr. bronşit / anfizem 3.6 7.6 Recently, a large study was completed in Turkey. Again by GOLD criteria, the COPD prevalence was almost 30% in the male population and almost 10% in the femle population. 12.7% of the men and 4.2% of the women had moderate-to-severe disease. On the other hand, when these people were asked whether they had previously been diagnosed of COPD or chronic bronchitis or emphysema, only 3.6% of the men and 7.6% of the women stated that they knew they had theses diseases. Thus, at least in this country COPD apperas to be significantly underdiagnosed. Kocabaş A ve ark. ATS 2006

6 Sigara (>20 paket yılı)
KOAH TANISI RİSK FAKTÖRLERİ SEMPTOMLAR öksürük Sigara (>20 paket yılı) balgam Meslek öyküsü dispne Hava kirliliği SPİROMETRİ

7 TEDAVİ

8 Sigara alışkanlığının tedavisi
Sigara alışkanlığının tedavisi, uzun süreli bırakma başarılıncaya dek sürdürülmelidir. Sigarayı bırakmaya yönelik hekim desteği ne denli yoğunsa, başarı oranı o denli yüksek olmaktadır.

9 GOLD önerileri

10 * Spiriva handihaler 1 kutu
S: 1x1 72 YTL * Combivent inhaler kutu S: 3-4 x 2 13 YTL * Serevent diskus 1 kutu S: 2x YTL * Oxis turbuhaler 9μg 1 kutu S: 2x1 46 YTL Foradil inhaler cap 1 kutu S: 2x1 52 YTL Ventofor inh cap 1 kutu S: 2x1 42 YTL Teokap cap 200 / 300 mg 5 YTL Talotren cap 200 / 350 mg S: 2x1 4 YTL * Asist plus x1 18 YTL NAC eff tb 1x1 ACT eff tb 1x1

11 * Spiriva handihaler 1 kutu
S: 1x1 72 YTL * Seretide diskus kutu S: 2x YTL * Symbicort fort turbuhaler 1 kutu S: 2x1 98 YTL * Foradil combi 400 mcg 1 kutu S: 2x1 69 YTL * Ventofor inh cap 1 kutu 42 YTL Inflacort inh cap 400 mcg 1 kutu 22 YTL S: 2x1 * Combivent inhaler kutu S: 3-4 x 2 13 YTL * Teokap cap 200 / 300 mg Talotren cap 200 / 350 mg S: 2x1 * Asist plus x1 NAC eff tb 1x1 ACT eff tb 1x1

12 Orta-ağır alevlenmelerde
bronkodilatatörler (TD önerileri) Beta2-agonist: 6-8 sıkım / saat 2.5 mg / saat (neb) İpratropium bromid: 6-8 sıkım / 3-4 saat 0.5 mg / 4-8 saat (neb)

13 İnhale bronkodilatatörlere teofilin eklenmesi
İki çalışmada, FEV1 düzeyinde ve semptom skorunda ek düzelme yok. (Rice KL et al. Ann Intern Med 1987;107:305 Seidenfeld JJ et al. Ann Emerg Med 1984;13:248) İlk 5 gün boyunca, aminofilin ve plasebo grupları arasında, post-BD FEV1, FVC, dispne düzeyi, hastanede kalış süresi açısından fark yok. Bulantı aminofilin grubunda daha sık (46% v 22%; p<0.05). (Duffy N et al. Thorax. 2005; 60: 709)

14 KOAH alevlenmelerinde antibiyotik tedavisi: Kime ?
Plasebo Antibiyotik Gr 1 Gr 2 Gr Gr 1 Gr 2 Gr 3 Başarı (%) Kötüleşme (%) (Anthonisen NR. Ann Intern Med 1987; 106: 196)

15 KOAH alevlenmelerinde etkenler
En sık etken olan bakteriler: S. pneumoniae, H. influenzae ve M. catarrhalis Ama, ciddi havayolu obstrüksiyonu, hipoksemisi, malnütrisyonu, sık hospitalizasyon öyküsü olan olgularda Gram (-) basiller artan sıklıkta izole ediliyor. (Sayıner A. Chest 1999; 115: 1481)

16 Grup Alevlenme ve hastanın özellikleri Olası etkenler İlk seçenek oral antibiyotikler1 Diğer seçenekler1 A Hafif ve basit alevlenme (solunum yetmezliği ve ciddi obstrüksiyon yok, eşlik eden komorbidite yok, son yıl içinde üç ya da daha az alevlenme, son 3 ay içinde antibiyotik kullanımı yok) H. influenzae S. pneumoniae M. catarrhalis C. pneumoniae2 Viruslar Amoksisilin Beta-laktam + beta-laktamaz inhibitörü 2. kuşak sefalosporinler Makrolidler (azitromisin, klaritromisin, roksitromisin) B Orta-ağır şiddette, komplike olmayan alevlenme (tedavi başarısızlığı için risk faktörü var; P.aeruginosa için risk faktörü yok) Grup A bakteriler Beta-laktamaz üreten bakteriler Enterik Gram (-) bakteriler (K. pneumoniae, E. coli vb) 2. ve 3. kuşak sefalosporinler Solunum yolu etkenlerine etkili florokinolonlar (levofloksasin, moksifloksasin) C Ağır şiddette, ve Pseudomonas riski taşıyan alevlenme Grup B bakteriler P. aeruginosa ESBL(+) EGNB P. aeruginosa’ ya etkili florokinolonlar (siprofloksasin yüksek doz levofloksasin)

17 Sistemik steroid çalışmaları
FEV1 de düzelme hızı daha yüksek Hastanede kalış süresinde kısalma Semptomlarda daha hızlı düzelme İkinci haftadan sonra anlamlı fark yok Alevlenme nüksünde fark yok

18 Alevlenmede Steroid Kullanım Önerileri
Optimal tedavi süresi: 7-10 gün Tedavi dozu: prednizolon mg/gün Oral / parenteral tedavilerde anlamlı etkinlik farkı yok

19 Alevlenmelerde N-asetil sistein
Randomize, plasebo kontrollu çalışma (n=50) Yaş > 50, sigara > 10py, FEV1 < %60 NAC, PO 2 x 600 mg Yedi günlük tedavi ile gözlenen değişiklikler: N-asetil sist. (n = 25) Plsb (n = 25) Dispne skoru 0.7 0.8 FEV1 (litre) 0.03 0.15 Sa02 (%) 1.2 1.8 (Black PN et al. BMC Pulm Med 2004; 4: 13)

20 Hastanede kalış süresi

21 ALEVLENMELERİN ÖNLENMESİ
SİGARA, hava kirliliği Solunum ile alınan ilaçların kullanım tekniği İnfluenza ve pnömokok aşıları İnhale steroidler Uzun etkili beta 2 agonistler Tiotropium N-asetil sistein

22


"Prof. Dr. Abdullah Sayıner KOAH tanı ve tedavisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları