Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOAH tanı ve tedavisi Prof. Dr. Abdullah Sayıner.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOAH tanı ve tedavisi Prof. Dr. Abdullah Sayıner."— Sunum transkripti:

1 KOAH tanı ve tedavisi Prof. Dr. Abdullah Sayıner

2 KOAH İle Savaşta Neredeyiz? Pauwels RA and Rabe KF Lancet 2004:364:613-620

3 BOLD – demografik bulgular Buist AS et al. Lancet 2007; 370: 741

4 BOLD – demografik bulgular

5 Erkekler (%)Kadınlar (%) FEV1/FVC < 0.7029.39.9 FEV1/FVC < 0.70 + FEV1 < 0.80 12.74.2 Doktor tanısı almış KOAH / kr. bronşit / anfizem 3.67.6 Türkiye’ de KOAH prevalansı (>40 yaş) Kocabaş A ve ark. ATS 2006

6 SEMPTOMLAR öksürük balgam dispne RİSK FAKTÖRLERİ Sigara (>20 paket yılı) Meslek öyküsü Hava kirliliği SPİROMETRİ KOAH TANISI

7 TEDAVİ

8 Sigara alışkanlığının tedavisi, uzun süreli bırakma başarılıncaya dek sürdürülmelidir. Sigarayı bırakmaya yönelik hekim desteği ne denli yoğunsa, başarı oranı o denli yüksek olmaktadır. Sigara alışkanlığının tedavisi

9 GOLD önerileri

10 * Spiriva handihaler 1 kutu S: 1x1 72 YTL * Serevent diskus 1 kutu S: 2x1 52 YTL * Oxis turbuhaler 9μg 1 kutu S: 2x146 YTL Foradil inhaler cap 1 kutu S: 2x152 YTL Ventofor inh cap1 kutu S: 2x142 YTL Teokap cap 200 / 300 mg 5 YTL Talotren cap 200 / 350 mg S: 2x14 YTL * Asist plus 1x118 YTL NAC eff tb 1x1 ACT eff tb 1x1 * Combivent inhaler 1 kutu S: 3-4 x 2 13 YTL

11 * Spiriva handihaler 1 kutu S: 1x172 YTL * Seretide diskus 500 1 kutu S: 2x1113 YTL * Symbicort fort turbuhaler 1 kutu S: 2x198 YTL * Foradil combi 400 mcg 1 kutu S: 2x169 YTL * Ventofor inh cap1 kutu 42 YTL Inflacort inh cap 400 mcg 1 kutu 22 YTL S: 2x1 * Combivent inhaler 1 kutu S: 3-4 x 213 YTL * Teokap cap 200 / 300 mg Talotren cap 200 / 350 mg S: 2x1 * Asist plus 1x1 NAC eff tb 1x1 ACT eff tb 1x1

12 Orta-ağır alevlenmelerde bronkodilatatörler (TD önerileri) Beta 2 -agonist: 6-8 sıkım / 1.5-2 saat 2.5 mg / 1.5-2 saat (neb) İpratropium bromid: 6-8 sıkım / 3-4 saat 0.5 mg / 4-8 saat (neb)

13 İki çalışmada, FEV 1 düzeyinde ve semptom skorunda ek düzelme yok. (Rice KL et al. Ann Intern Med 1987;107:305 Seidenfeld JJ et al. Ann Emerg Med 1984;13:248) İlk 5 gün boyunca, aminofilin ve plasebo grupları arasında, post-BD FEV1, FVC, dispne düzeyi, hastanede kalış süresi açısından fark yok. Bulantı aminofilin grubunda daha sık (46% v 22%; p<0.05). (Duffy N et al. Thorax. 2005; 60: 709) İnhale bronkodilatatörlere teofilin eklenmesi İnhale bronkodilatatörlere teofilin eklenmesi

14 Plasebo Antibiyotik Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 1 Gr 2 Gr 3 Başarı (%) 43 60 70 63 70 74 Kötüleşme (%) 31 11 12 14 5 11 (Anthonisen NR. Ann Intern Med 1987; 106: 196) KOAH alevlenmelerinde antibiyotik tedavisi: Kime ? KOAH alevlenmelerinde antibiyotik tedavisi: Kime ?

15 En sık etken olan bakteriler: S. pneumoniae, H. influenzae ve M. catarrhalis Ama, ciddi havayolu obstrüksiyonu, hipoksemisi, malnütrisyonu, sık hospitalizasyon öyküsü olan olgularda Gram (-) basiller artan sıklıkta izole ediliyor. (Sayıner A. Chest 1999; 115: 1481) KOAH alevlenmelerinde etkenler

16 GrupAlevlenme ve hastanın özellikleri Olası etkenlerİlk seçenek oral antibiyotikler 1 Diğer seçenekler 1 AHafif ve basit alevlenme (solunum yetmezliği ve ciddi obstrüksiyon yok, eşlik eden komorbidite yok, son yıl içinde üç ya da daha az alevlenme, son 3 ay içinde antibiyotik kullanımı yok) H. influenzae S. pneumoniae M. catarrhalis C. pneumoniae 2 Viruslar AmoksisilinBeta-laktam + beta- laktamaz inhibitörü 2. kuşak sefalosporinler Makrolidler (azitromisin, klaritromisin, roksitromisin) BOrta-ağır şiddette, komplike olmayan alevlenme (tedavi başarısızlığı için risk faktörü var; P.aeruginosa için risk faktörü yok) Grup A bakteriler Beta-laktamaz üreten bakteriler Enterik Gram (-) bakteriler (K. pneumoniae, E. coli vb) Beta-laktam + beta- laktamaz inhibitörü 2. ve 3. kuşak sefalosporinler Solunum yolu etkenlerine etkili florokinolonlar (levofloksasin, moksifloksasin) CAğır şiddette, ve Pseudomonas riski taşıyan alevlenme Grup B bakteriler P. aeruginosa ESBL(+) EGNB P. aeruginosa’ ya etkili florokinolonlar (siprofloksasin yüksek doz levofloksasin)

17 FEV1 de düzelme hızı daha yüksek Hastanede kalış süresinde kısalma Semptomlarda daha hızlı düzelme İkinci haftadan sonra anlamlı fark yok Alevlenme nüksünde fark yok Sistemik steroid çalışmaları

18 Alevlenmede Steroid Kullanım Önerileri Optimal tedavi süresi: 7-10 gün Tedavi dozu: prednizolon 30-40 mg/gün Oral / parenteral tedavilerde anlamlı etkinlik farkı yok

19 Alevlenmelerde N-asetil sistein Randomize, plasebo kontrollu çalışma (n=50) Yaş > 50, sigara > 10py, FEV1 < %60 NAC, PO 2 x 600 mg N-asetil sist. (n = 25)Plsb (n = 25) Dispne skoru 0.70.8 FEV 1 (litre)0.030.15 Sa0 2 (%)1.21.8 Yedi günlük tedavi ile gözlenen değişiklikler: (Black PN et al. BMC Pulm Med 2004; 4: 13)

20 Hastanede kalış süresi

21 SİGARA, hava kirliliği Solunum ile alınan ilaçların kullanım tekniği İnfluenza ve pnömokok aşıları İnhale steroidler Uzun etkili beta 2 agonistler Tiotropium N-asetil sistein ALEVLENMELERİN ÖNLENMESİ

22


"KOAH tanı ve tedavisi Prof. Dr. Abdullah Sayıner." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları