Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri"— Sunum transkripti:

1 Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün

2 Bu bölümü tamamladıktan sonra;
Bir öğretim materyali seçerken hangi unsurlara dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olacak, Bir öğretim materyali geliştirirken dikkat edilmesi gereken görsel tasarım öğelerinden Çizgi, Şekil, Alan, Boyut, Doku, Renk konuları hakkında bilgi sahibi olacak, Bir öğretim materyali geliştirirken dikkat edilmesi gereken görsel tasarım ilkelerinden Bütünlük, Denge, Vurgu, Hizalama, Yakınlık konularında fikir sahibi olacaksınız.

3 İçindekiler Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri
Öğretim Materyali Seçimini Etkileyen Faktörler Öğrenim Kazanımları Araç Gereç Özellikleri Öğrenci ve Öğretmen Özellikleri Öğretim Ortamı ve Kısıtlamalar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğretim Materyallerinin Hazırlanması Görsel Tasarım Öğeleri Çizgi, Şekil, Alan, Doku, Boyut, Renk, Okunabilirlik Görsel Tasarım İlkeleri Bütünlük, Denge, Hizalama, Vurgu, Yakınlık

4 Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri
Öğretim materyalleri eğitim ve öğretim sürecinde; öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor gelişimlerini desteklemek, farklı bakış açıları kazandırmak, eğitim sürecini zenginleştirmek, soyut kavramları somutlaştırmak, karmaşık kavramları kolaylaştırmak, çoklu öğrenme ortamlarının oluşturabilmesini sağlamak amacıyla kullanılır.

5 Nasıl Öğreniriz?

6 Öğretim Materyali Seçimini Etkileyen Faktörler
Bir öğretim aracı ne kadar mükemmel olursa olsun, içerik kötü tasarlanmışsa içerik çok iyi tasarlanmış, etkili ve doğru yöntemle sunulmamışsa öğrenme açısından hiçbir yararı olmayacaktır. Öğrenim Kazanımları Araç Gereç Özellikleri Öğrenci ve Öğretmen Özellikleri Öğretim Ortamı ve Kısıtlamalar Öğretim Yöntem ve Teknikleri

7 -Öğrenim Kazanımları Öğrenme öğretme etkinlikleri sonucunda öğrencide gerçekleşmesi beklenen bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor özelliklere kazanım denir. Bilişsel kazanımlar Duyuşsal kazanımlar Psiko-motor kazanımlar Öğretim materyalleri öğrencilerin belirlenen öğrenim kazanımlarına kolayca ulaşmalarına yardımcı olur.

8 -Araç Gereç Özellikleri
Araç gereçler, öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişim sürecinde kanal görevi görür. Seçilen araç gerecin, ders kazanımına ve konunun amacına uygun, içerdiği bilgileri doğru, görsel tasarımı ilgi çekici, gereksiz bilgilerden arınık, kullanışlı ve dayanıklı, öğrenci düzeyine uygun olmasına dikkat edilmelidir.

9 -Öğrenci ve Öğretmen Özellikleri
Öğrenme ortamının merkezinde yer alan öğrenciler birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Öğrencilerin Genel Özellikleri Öğrenci Giriş Davranışları Öğrenme Stili Yaş Sağlık Durumu Okuma ve Dinleme yeteneği Sosyo-kültürel Yapı Ekonomik Yapı Hazır bulunuşluk düzeyi Öğrenme Kapasitesi Öğrenme Hızı Çalışma Alışkanlıkları İlgi Alanı Beceri Tutum İhtiyaç Motivasyon Görerek (Görsel Tip) İşiterek (İşiterek Tip) Dokunarak (Devinimsel tip) Kaynak: Öğrenci Özellikleri(Çelik, 2007)

10 -Öğrenci ve Öğretmen Özellikleri
Öğretmen; Öğrenme ve öğretme sürecini tasarlayan öğretmenin özelliklerini bilmek öğretim materyalini seçimini etkileyen etmenlerden biridir. Öğretmenin sahip olduğu tutum, kullandığı dil, ders anlatma ve araç gereç kullanma becerisi, konu alanı bilgisi, öğrenme öğretme sürecini planlama ve değerlendirme becerisi etkili bir ders süreci için önemlidir.

11 -Öğretim Ortamı ve Kısıtlamalar
Öğretim ortamı, öğrenme ve öğretim etkinliklerinin meydana geldiği, öğrenci-öğretmen arasında etkileşim ve iletişimin gerçekleştiği fiziksel bir mekândır. Sınıf? Işıklandırma? Laboratuar? Ortam Büyüklüğü? Oturma Düzeni? Sıcaklık? Bütçe?

12 -Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Öğretmen farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak ders öğrenme-öğretme sürecini planlamalıdır. Farklı öğrenme stillerine sahip öğrencileri de bu sürecin aktif bir üyesi olarak öğrenme ortamına katabilme fırsatı yakalayabilir.

13 Öğretim Materyallerinin Hazırlanması
Sınıf içinde öğretim materyallerinin kullanımı çok yönlü amaçlara hizmet eder(Smaldino, Lowther ve Russel, 2012): fikirleri daha somut olarak özetleyebilme, öğrencileri motive etme, önemli noktalara dikkat çekebilme, bilginin farklı alanlara uyarlayabilme, yeni öğrenmeler ile eski öğrenmeleri arasında ilişki kurabilme, öğrenme gücünü doğru kullanabilme.

14 Görsel Tasarım Ögeleri
Çizgi Şekil Alan Boyut Doku Renk

15 Görsel Tasarım Ögeleri Çizgi
Çizgi, bir öğretim materyalinde dikkati belli bir noktaya çekebilen, belirli bir yolun izlenmesini sağlayabilen, şekilleri ayırma ve birleştirme görevi görür. Çizgiler yön ve hareket göstermek gibi birçok işleve sahiptir. Çizgiler, materyal içerisinde yatay, dikey ve eğik olarak kullanımları bireylerde farklı algılara sebep olabilir.

16 Görsel Tasarım Ögeleri Şekil
Bir yüzey üzerinde bulunan farklı çizgilerin bir araya gelerek anlamlı bir bütün oluşturduğu iki boyutlu biçimlere şekil denir. Şekiller, konu hakkında daha somut ve görsel bir algı oluşturmak, dikkati materyale çekmek amacıyla kullanılabilir. Kavramlar arasındaki ilişkinin görselleştirmesinde, anlaşılması zor karmaşık yapıları sadeleştirilmesinde şekillere ihtiyaç duyulabilir.

17 Görsel Tasarım Ögeleri Alan
Algıyı kolaylaştırmada, karmaşıklığı önlemede, birbiriyle ilişkili ve ilişkisiz öğeleri birbirinden ayırt edebilmede materyal içindeki alanlar dikkatli kullanılmalıdır. Bir materyalde dolu ve boş alanlar dikkat çeker. Yazı ve resimlerin materyale yerleştirildiği alanlar dolu olarak ifade edilir. Bunların dışındaki alanlar ise boş alan olarak ifade edilir. İçeriğin daha rahat takip edilebilmesi için boş alanlara yer verilmelidir.

18 Görsel Tasarım Ögeleri Doku
İki boyutlu görsellere üçüncü bir boyut eklemek amacıyla dokudan faydalanılır. Materyallerde kullanılan doku öğesi ile daha gerçekçi görünüm zeminle cisim arasında oluşan farklılık sayesinde rahat algılama dokunma hissi sağlanabilir.

19 Örnek: Çizgi, Şekil, Doku Kullanımı

20 Görsel Tasarım Ögeleri Boyut
Bir materyalde bulunan öğelerin boyut algısı, çevresinde bulunan diğer öğelerin boyutlarına göre farklılık gösterir. Materyalde bulunan şekil, resim gibi öğelerde kullanılan yatay-dikey çizgilerin hatta kullanılan renklerin boyut algısına etkisi bulunmaktadır. Aynı büyüklükte açık ve parlak şekiller, kapalı ve koyu şekillerden daha büyük algılanır.

21 Görsel Tasarım Ögeleri Renk
Materyal kullanımında renk seçerken renklerin ahengi düşünülmelidir. Renk çemberi renkler arasındaki ilişkileri anlamamızda bize yardımcı olur.

22 Görsel Tasarım Ögeleri Renk-2
Tamamlayıcı renkler genel bir renk düzeni açısından sıklıkla iyi bir uyum gösterirler. Ancak doğrudan iki tane tamamlayıcı rengi yan yana koymamaya çalışılmalıdır. (Örneğin, kırmızı arka plan üzerine yeşil harfler kullanmak.) Benzer renkler, renk çemberinde yan yana olan renkler olarak tanımlanır. Bu renkler bir görselde birlikte kullanıldığında hoşa giden kombinasyonlar oluşturabilir . (Örneğin, mavi-yeşil, mavi-mor)

23 Görsel Tasarım Ögeleri Okunabilirlik
Bireylerin dikkatini toplama, algılama ve öğrenmeyi kolaylaştırmada okunabilirlik önemli bir öğedir. Okunabilirlik Renklerde zıtlık Resim ya da yazı büyüklüğü Netlik/Bulanıklık ile sağlanabilir. OKUNABİLİR Sarı üzerine siyah Beyaz üzerine yeşil, kırmızı ya da mavi Mavi üzerine beyaz Siyah üzerine beyaz Siyah üzerine sarı

24 Görsel Tasarım İlkeleri
Bütünlük Denge Hizalama Vurgu Yakınlık

25 Görsel Tasarım Ögeleri Bütünlük
Materyali oluşturan ögelerin birbiriyle bir bütün olarak görünmesini sağlayan ilişki bütünlük olarak ifade edilir. Yazı, resim gibi öğeler anlamlı bir bütün olacak şekilde materyalde bir araya getirilmelidirler. Böylece, materyali anlamalı ve yorumlamayı kolaylaştıracaktır.

26 Görsel Tasarım Ögeleri Bütünlük-2
Aynı materyal içerisinde birden çok öge sığdırılmaya çalışılmamalıdır. Çünkü parçalar arasındaki ilişkileri anlamak zorlaşacağından öğrencinin materyalde verilmek istenen mesajı algılaması zorlaşacaktır. Öğretim materyali hazırlarken bu vb. problemlerin önüne geçebilmek ve bütünlüğü sağlayabilmek için basit bir 3x3 kuralı vardır.

27 Görsel Tasarım Ögeleri Bütünlük-3
3X3 kuralı

28 Görsel Tasarım Ögeleri Denge
Bir materyalde yer alan öğeler yatay ve dikey eksende eşit olarak dağıtıldığında bireyde psikolojik olarak denge hissi oluşur. Bir materyal ortadan ikiye bölündüğünde öğeler her iki tarafa eşit ağırlıkta dağıtılırsa formal denge(simetrik) oluşur. Öğelerin ağırlığı her iki tarafta eşittir ancak kullanılan öğeler farklıysa informal (asimetrik) denge oluşur.

29 Görsel Tasarım Ögeleri Denge-2

30 Görsel Tasarım Ögeleri Hizalama
Materyali oluşturan öğelerin materyal içerisinde yatay ve dikey olarak hizalanması, bireylerde algıyı kolaylaştırmaktadır. Öğeler arasındaki geçişini kolaylaştırma Öğeler arasındaki bağlantıların daha çık gösterilmesi Öğelerin önem düzeylerine göre ayırt edilebilmesi

31 Görsel Tasarım Ögeleri Hizalama-2
Örnek

32 Görsel Tasarım Ögeleri Hizalama-3
Örnek

33 Görsel Tasarım Ögeleri Vurgu
Vurgu yapılan nokta materyalin ilgi merkezi haline gelir. İstenilen yerleri ilgi merkezi haline getirmek, can alıcı noktaları belirtmek için kullanılabilir. Ok ve benzeri yön gösteren çizgilerin ve şekillerin kullanılması Farklı şekilde boyutlandırma Farklı renk ve doku kullanımları Öğe ve zemin arasında bulanık ve netlik yapılması.

34 Görsel Tasarım Ögeleri Vurgu-2
Örnek

35 Görsel Tasarım Ögeleri Vurgu-3
Örnek

36 Görsel Tasarım Ögeleri Yakınlık
İnsan beyni birbirine yakın nokta ya da şekiller arasındaki boşlukları doldurarak öğeleri bir bütün olduğunu, birbirinden uzak öğelerin ise ilişkisiz olduğunu algılar.

37 Görsel Tasarım Ögeleri Yakınlık-2
Örnek

38 Görsel Tasarım Ögeleri Yakınlık-3
Örnek


"Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları