Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
T.C. SİNCİK KAYMAKAMLIĞI Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü    SİNCİK İLÇESİ EĞİTİMİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ     Mehmet TOPRAK Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü  Sincik Ocak- 2014

2 ÖNSÖZ 2013 yılı Mart Ayında Milli eğitim müdürü olarak göreve başladığım Adıyaman ilinde Sincik ilçe Milli Eğitim Müdürü olarak görevim gereği rehberlik, denetim, inceleme, soruşturma ve araştırma çalışmaları yaptım. Gittiğim yerlerde(Yurtdışı Yunanistan ve Kuveyt ile Sivas ili Altınyayla İlçesinde ilçe milli eğitim müdürü olarak )eğitimle ilgili karşılaştığım sorunların çözümü ile ilgili düzenlenen bir Panel de çalışma raporu hazırladım. Bu nedenle görevim gereği gittiğim her yerde karşılaştığım eğitim ile ilgili sorunları tespit edip bu sorunların yerel bazda çözümleri ile ilgili yaptığım değerlendirmeleri not etmeye başladım. Fakat ilimizde başta Sayın Valimiz olmak üzere Milli Eğitim Müdürümüz ve İlçe kaymakamımız genelde Adıyaman ilini özelde de Sincik İlçesini eğitim noktasında hak ettiği yere getirme yönündeki kararlılıklarını ve olağan üstü çalışmalarını görünce, Adıyaman ilinin ve sincik ilçesinin eğitimi, eğitim sorunları ve çözüm önerileri noktasındaki yapacağım çalışmayı bir sunum ve sonrasında kitap haline getirerek katkı sunmayı kendime görev saydım.

3 Bu çalışmanın en önemli özelliğinin hazırlanan rapora dayanak oluşturan verilerin teorik veya kuramsal bilgilere dayanmamasıdır. Yani masa başında hazırlanan bir çalışma olmamasıdır. Veriler bizatihi raporu hazırlayanın gözlemleri ve tespitleri sonucu elde edilmiştir. Raporun bu özelliği nedeni ile ilçemdeki eğitime katkıda bulunma ve yol gösterme acısından önemli bir çalışma olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.  Yapılan bu çalışma ile ilçemizde eğitim öğretim alanında karşılaşılan sorunlar, Ortaöğretimlerde eğitim öğretim alanında karşılaşılan sorunlar; İlkokul/ortaokullarda eğitim öğretim alanında karşılaşılan sorunlar; Yönetici, öğretmen ve diğer personel ile ilgili sorunlar; Fiziki durum ile ilgili sorunlar olmak üzere 4 ana başlık altında kategorize edilmiştir. Bu başlıklar altında da alt başlıklar oluşturulmuştur. Sorun belirtilmiş altına mevcut sorunun çözümü ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Bu çalışmamın ilçemin eğitim alanındaki mevcut problemlerinin giderilmesine bir nebzede olsa katkı sunmasını yürekten diliyorum. Mehmet TOPRAK İlçe Milli Eğitim Müdürü

4 SİNCİK İLÇESİNDE EĞİTİM ÖĞRETİM ALANINDAKİ BAŞLICA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:
A- ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 1-Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı(YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınav (LYS) Sonuçlarının Değerlendirilmesi:İlimizin YGS sıralaması 76, 2013 YGS sıralaması 69, 2011 LYS sıralaması 72, LYS sıralaması ise 67’dir. Bir önceki yıl ile 2013 YGS ve 2012 LYS sınav sonuçları veya yerleştirmelere baktığımızda YGS sıralamasında 7 basamak ileriye gittiğimiz görülmekte, LYS sıralamasında ise 12 basamak ileriye giderek olumlu yönde gelişmeler görülmektedir. Eğitimde istenilen başarıya ulaşamamamızda sorunlardan bir diğeri ise ilçemizde maddi durumu zayıf ailelerin zeki ve başarılı çocuklarının SBS sınavlarında çok yüksek puan alıp Anadolu Liseleri veya Anadolu Öğretmen Liselerine gitmek yerine liseyi bitirip sağlık memuru veya hemşire vb. olmak için Sağlık Meslek Liselerini tercih etmeleridirler. Meslek liselerinin müfredatı ise genelde meslek derslerinden oluşmaktadır. Yani YGS veya LYS sınavlarını ilgilendiren Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Coğrafya gibi dersler ya yok veya bu derslerden birkaç tanesi haftada 1 veya 2 saat gibi az ders saati olarak görülmektedir.

5 İlçemizde YGS ve LYS sınavlarında istenilen sonuca ulaşmamızdaki engellerden en önemlilerinden birisinin de Ortaöğretim kurumlarımızda öğrencilerimize yanlış alan seçimi yaptırılmasıdır. Ortaöğretimin mevzuatı gereği ortaöğretim 2. sınıftan itibaren öğrencilerimiz alan (belli dersler) seçimi yapmak zorundadırlar, seçtikleri alanla ilgili dersleri 3 ve 4. sınıflarda görmekteler ve bu derslerde öğrendikleri akademik bilgiye göre sınava girmektedirler. Ortaöğretim kurumlarımız da görevli öğretmenlerimizin 1. sınıftan itibaren okutmaya başladıkları öğrencileri sonraki sınıflarda devam ettirmemeleri yani öğretmen devamının sağlanılamaması öğrenci başarısını sınırlamaktadır. Yani lise 1. sınıf öğrencilerin matematik derslerine giren bir matematik öğretmeni bu sınıfın derslerine son sınıfa kadar girmesi hem öğrenci açısından hem de öğretmen açısından önemli olduğu değerlendirmektedir. Yani lise 1.sınıfta derse giren bir öğretmen son sınıfa kadar o sınıfın dersine girerse öğrencisini iyice tanımış olur. Öğrenci de öğretmeninin ders anlatma metodunu iyice kavramış olur. Fakat ortaöğretim kurumlarımızda maalesef bu konuya pek dikkat edilmemektedir. Örneğin lise 1. sınıfta bir sınıfın matematik dersine giren bir öğretmen, bir sonraki yıl bir başka sınıfın matematik dersine girmektedir. Dolaysıyla öğrencilerin başarıları sınırlı kalmaktadır.

6 Öğrencilerimizin merkezi sistem sınavlarında istenilen başarıyı gösterememe nedenlerinden birisi de merkezi sistem sınavlarının ölçme değerlendirmelerin (soru tiplerinin) ile okullarımızda öğretmenlerin hazırladığı ölçme değerlendirmelerin (soru tiplerinin) içeriklerinin farklılık arz etmesidir. Okullarda genelde ölçme değerlendirme soruları öğrencinin bilgisini ölçerken YGS ve LYS sınavları gibi merkezi sistem sınavlarında ise öğrencilerin üst düzey bilgi, beceri, sentez ve analiz yetenekleri ölçülmektedir. İlçemizde YGS ve LYS sınavlarına giren öğrencilerimizin genel başarı durumlarına baktığımızda dershane olmadığından öğrencilerimizin sınavlarda istenilen başarıyı yakalayamadıkları görülmektedir. Ortaöğretim okullarımızda genelde son sınıflarda öğrencilere yönelik deneme sınavı yapılmakta fakat ortaöğretim 1,2 ve 3. sınıflarında ise deneme sınavları yok denilecek kadar az yapılmaktadır. Bu durumda maalesef öğrenciler merkezi sistem sınavları noktasında yeterli bir tecrübeye sahip olamamaktadırlar.

7 Bir başka husus da ilçemizde ilköğretim 8
Bir başka husus da ilçemizde ilköğretim 8. Sınıflarda okuyan zeki ve çalışkan öğrencilerin Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya gibi çevre illerdeki Fen Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Anadolu Lisesi gibi liseleri kazanıp gitmeleri (ilçemizde sınavla öğrenci alan bir tane ortaöğretim kurumu dahi bulunmamaktadır.)eğitim başarısına olumsuz olarak etki etmektedir. Bunlar genel itibari ile Ortaöğretim öğrencilerinin büyük bir bölümünde kitap okuma ve bireysel ders çalışma alışkanlıklarında görülen eksiklik, akademik ve mesleki rehberlik yetersizliği sonucu öğrencilerin büyük bölümünün geleceğe yönelik hedeflerini belirleyememesi, branşlar da öğretmen eksikliği bulunmasının ve sık sık öğretmen değişikliğinin yaşanması, veli duyarsızlığı, velilerin eğitim düzeylerinin ve ekonomik durumlarının yetersiz olması, meslek tanıtımları ve okul ziyaretlerinin yetersiz olması vb. hususlar ilçemizde YGS ve LYS sınavlarında istenilen başarıya ulaşmamamızdaki faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır.

8 Maddi yönden zayıf ailelerin zeki ve başarılı çocuklarının SBS sınavlarında çok yüksek puan alıp Anadolu Liseleri veya Anadolu Öğretmen Liselerine gitmek yerine liseyi bitirip sağlık memur, ebe, hemşire vb. olmak için Sağlık Meslek Liselerini tercih etmelerinin önlenmesi gerekir. Bu konuda veliler bilinçlendirerek çocuklarının Anadolu Liseleri veya Anadolu Öğretmen Liselerine gitmeleri sağlanılabilir. Maddi durumu zayıf ailelere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfından yardım edilebilir. Böylece bu çocuklar. Akademik yönden başarılı olacağı okullarda okuyarak YGS veya LGS sınavında başarılı sonuçlar alabilirler. (Çözüm merkezi: Okul Müdürlüğü- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Valilik) Ortaöğretim kurumlarımızda 2. sınıflarda öğrencilere alan seçimi noktasında öğrenci velilerinin istekleri yerine o öğrencilerin Ortaöğretim 1. sınıfta derslerine giren Matematik, Edebiyat vb. branş öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda yapılmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir. (Çözüm merkezi: Okul İdaresi) Ortaöğretim kurumlarımız da görevli öğretmenlerimizin 1. sınıftan itibaren okutmaya başladıkları öğrencileri sonraki sınıflarda okutmaya devam ettirmeleri hususunda okul idarelerinin kararlı olmalarının sağlanması gerekir. Bu durum Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri veya İl Eğitim Denetmenleri tarafından denetlenmelidir. (Çözüm merkezi: Okul İdaresi, /İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

9 Dershaneye veya sınava yönelik açılan kurslara giden öğrencilerin gitmeyen öğrencilere göre daha başarılı olduğu bir gerçektir. Bu nedenle özellikle dershane olmayan Sincik ilçesinde ikamet eden öğrencilerin, hafta sonları dershanelere gitmeleri için Kaymakamlık, Belediye gibi kurumlar işbirliği yaparak bu öğrencilerin dershaneye gitmeleri sağlanılabilir. Veya İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri yetenekli ve tecrübeli öğretmenler görevlendirilerek Halk Eğitim Müdürlükleri bünyesinde sınavlara hazırlık kursları açabilirler. (Çözüm merkezi: İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Kaymakamlıklar, Belediyeler) Öğrencilerimizin YGS ve LYS sınavları gibi merkezi sistem sınavlarında öğrencilerin üst düzey bilgi, beceri, sentez ve analiz yeteneklerini ölçen ölçme değerlendirme sorularının okullarda öğretmenler tarafından uygulanması için öğretmenlerin, ölçme değerlendirme uzmanlarının vereceği, ölçme değerlendirme kurslarına alınarak bu konuda donanımlı ve yeterli hale getirilebilirler. (Çözüm merkezi: Okul İdaresi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) Ortaöğretim kurumlarımızda okuyan öğrencilerimize 9. sınıftan itibaren belli bir planlama dâhilinde çok sayıda deneme sınavı yapılarak öğrenciler YGS ve LYS sınavları gibi merkezi sistem sınavlarına hazır hale getirilebilir. Çözüm merkezi: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

10 Üniversite tercih dönemlerinde öğrencilere mutlaka kendi okulunun rehber öğretmeni veya RAM tarafından tercih noktasında rehberlik yapılması gerekir. Öğrencilere bu dönemde dershanecilerin rehberlik yapmalarının önüne geçilmesi gerekir. (Çözüm merkezi: Okul İdaresi, RAM) 2- Ortaöğretimde Taşımalı Eğitim: İlçemizde taşıma büyük bir sorundur (%69 taşımalı eğitim yapılmaktadır.)Taşımalı ortaöğretimde sorun özellikle taşıma araç sürücülerinin sağlıklı iletişim, insan ilişkileri, ergen psikolojisi vb. konularda yeterli donanıma sahip olmamalarının öğrencilere kötü örnek olmaları. Yüksek sesle müzik dinlemeler, sigara içmeler vb. örnekler gösterilebilir. Taşımalı olarak öğrenimine devam eden ortaöğretim öğrencilerinin hafta sonuna denk gelen milli bayram vb. günlerle, sosyal-sportif etkinliklere katılamamaları da taşımalı eğitimin ortaya çıkardığı olumsuz bir durum olarak değerlendirilebilir. Ayrıca ilçemizin yerleşim yerlerinin çok uzak, dağınık veya öğrenci sayısının az olması hasebi ile ya taşıma yapılamamakta, ya da taşıma işi sağlıklı bir şekilde yürütülememektedir.

11 Çözüm Önerileri: Taşımalı araç sürücüleri, kurallara uymada ve dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili taşıma süreci başlamadan konunun uzmanları tarafından kursa/seminere tabi tutulmalarının zorunlu hale getirilmesi gerekir. Bu kurslar sonunda kendilerine bir belge düzenlenip bu belgeye sahip olmayanların taşıma kapsamında görev alması engellenmelidir. Ayrıca okul idareleri tarafında taşıma araçları ve sürücülerin hal ve hareketleri titizlikle denetlenmelidir. (Çözüm merkezi: Okul idaresi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü). Taşımalı ortaöğretim öğrencilerinin hafta sonuna denk gelen milli bayram vb. günlerle, sosyal-sportif etkinliklere katılmaları için bu öğrencilerin hafta sonu da taşınması hususunun İhale şartnamesinde belirtilmesi bu sorunu çözeceği değerlendirilmektedir. (Çözüm merkezi: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü). Yerleşim yerlerinin çok uzak, dağınık veya öğrenci sayısının az olması hasebi ile ya taşıma yapılamamakta, ya da taşıma işi sağlıklı bir şekilde yürütülememektedir. Bu sorunun çözümü noktasında ilçe merkezinde ortaöğretim pansiyonu yapılması için Bakanlığın bilgilendirilmesinin gerekmektedir. (Çözüm merkezi:İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı).

12 3-Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenci Ödül ve Disiplin Uygulamaları
Ödüllendirmelerin öğrenci başarısını artırmada ve başarının kalıcı olmasın da etkisinin olduğu bilinen bir gerçektir. Okullarımızda da başarılı öğrencilerimiz öğretmenler ve okul idareleri tarafından ödüllendirilmeye çalışmaktadırlar. Fakat okullarımızın bu yönde maddi yönden sıkıntı çektiği bilinmektedir. Bu nedenle ödünlendirme işi tam anlamıyla sağlıklı bir şekilde yapılamadığı görülmektedir. Bazen de maddi durum nedeni ile okullarımız ödüllendirme sürecine girmedikleri görülmektedir. Ortaöğretim kurumlarında disiplin uygulamaları noktasında dikkat edilmesi gerekli hususun öğrenci kıyafetleri olduğu değerlendirilmektedir. Özellikle Bakanlığımızın serbest kıyafet uygulamasına geçilmesi ile ilgili yasal düzenleme yapması sonucu okullarımızda maalesef değerlerimize aykırı bir tarzda veya öğrenci olup olmadığının anlaşılmamasına sebebiyet veren kıyafetler giyilmektedir. Bu durum okul idarecilerini ve öğretmenleri zor duruma düşürmektedir. Çözüm Önerileri: Okullarımızda da başarılı öğrencilerimiz öğretmenler ve okul idareleri tarafından ödüllendirilme yapılması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü veya kaymakamlık kanalıyla yeterli kaynak temini sağlanmasının öğrencileri başarısına olumlu yönde katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. (Milli Eğitim Bakanlığı - kaymakamlık) Öğrenci Kılık-Kıyafet Yönetmeliğinin tekrar değerlendirilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bir rapor sunulabilir. (Çözüm Merkezi: Milli Eğitim Bakanlığı)

13 4- Ortaöğretim Devam-Devamsızlık Durumu
Ortaöğretim okullarında özellikle son sınıflarda 2. Dönemden itibaren YGS sınavı ve LYS sınavlarının yapılacağı tarihler yaklaştıkça devamsızlık süreci başlıyor. Ve bu durum o kadar kanıksanmış ki öğrenci devamsızlık yapmanın kendisine verilmiş bir hak olarak görmektedir. Bu dönemde maalesef okullarımızda öğrenci azlığı gerekçe gösterilerek dersler yapılmamakta, tek tük okula gelen öğrencilerin gelmemeleri için adeta okul idare ve öğretmenlerinin hal ve davranışları “öğrenciye niye okula geldin” der gibi bir anlam ifade etmektedir. Hatta bazı öğretmenlerinde “gidin evinizde sınavlara çalışın” gibi sözlerle öğrencileri okuldan geri gönderdikleri duyumları alınmaktadır. Çözüm Önerileri: Öncelikle okula devamlılığın başarıdaki önemi konusunda rehber öğretmenler öğrencileri bilinçlendirmelidir. Veli, okul idareleri tarafından çocuğunun devamsızlık yaptığı kısa mesajla bilgilendirilmelidir. Öğretmenlerin bir sınıfta 2 tane öğrenci de olsa dersini anlatmasının bir zorunluluk olduğu hususunda okul idarelerinin öğretmenlerini uyarması gerekmektedir. Devamsızlık noktasında gerekli tedbirleri almayan okul idarecileri ile ilgili yasal süreç başlatılmalıdır. (Çözüm merkezi: Okul idaresi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü).

14 5-Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenci ve Öğretmen Motivasyonu ile İlgili Yapılacak Çalışmalar:İlimizde Okullarımızda, öğretmen ve öğrencilerin motivasyonu konusunda istenilen düzeye olmadığımız değerlendirilmektedir. Özellikle öğrencilerin ve öğretmenlerin boş zamanlarını geçireceği sosyal-kültürel-sportif faaliyetlerin azlığı ve fiziki yetersizlik en büyük sebep olarak görülmektedir. Öğrenci motivasyonun tam anlamıyla sağlanamamasının bir başka nedeni ise önceden hazırlık yapılarak veli ziyaretlerinin yapılmamasıdır. Çözüm Önerileri: Okullarımız, öğrenci ve öğretmenlerin katılacağı sosyal-kültürel-sportif faaliyetler düzenlenmesi konusunda teşvik edilmesi gerekir. Bu faaliyetlerin yapılacağı fiziki alanların olması için okullarımız maddi anlamda desteklenmelidir. (Çözüm merkez: SEKAP(sincikte eğitim kalitesini arttırma projesi)Okul idaresi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

15 Öğrenci ve öğretmenlere yönelik kariyer günleri düzenlenerek öğretmen ve öğrenciler onura edilebilirler. (Çözüm merkezi: SEKAP, Okul idaresi, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) Çeşitli alanlarda başarı elde eden öğrenci ve öğretmenlerin yetkili makamlarca Onurlandırılması/Ödüllendirilmesi öğrenci ve öğretmen motivasyonunda önemli bir etken olarak görülebilir. (Çözüm merkezi: SEKAP.Okul idaresi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık) Yapılandırmacı eğitim yaklaşımı çerçevesinde öğrencilerin proje yarışmalarına katılımının sağlanması gerekmektedir. (Çözüm merkezi: Okul İdaresi) Okullarımızda okuyan öğrencilere gerçekçi ve ulaşabileceği hedeflerin belirlenmesi konusunda rehberliğin yapılması gerekmektedir.(Çözüm merkezi: Okul İdaresi) Öğrenci motivasyonun da veli ziyaretlerinin önemi çok büyüktür. Fakat bu ziyaretler tama anlamıyla yapıldığı zaman ancak verim alına bilir. Özellikle SBS veya YGS ve LYS sınavını kazanma potansiyeli yüksek öğrencilerin aileleri ziyaret edilmelidir. Ziyaretlerde öğrencinin durumu veli ile paylaşılmalı ve kendisine bu sınav sürecinde sorumlulukları noktasında hatırlatmalar yapılmalıdır. Yoksa Adet yerini bulsun mantığı ile yapılan gelişigüzel velilere yapılan ziyaretlerden herhangi bir verim elde edilemez. (Çözüm merkezi: SEKAP .Okul İdaresi)

16 6- Ortaöğretim Okullarında Sınıf Yönetimi:
Ortaöğretim okullarımızda çalışan öğretmenlerimizde ilkokulda görev yapan öğretmenler gibi sınıfını, öğrencisini sahiplenme oranı istenilen seviyede olmadığı değerlendirilmektedir. Ortaöğretim Okullarında görev yapan öğretmenlerimizin azımsanmayacak bir bölümü maalesef ben dersimi anlatırım anlayan anlar, anlamayan beni ilgilendirmez mantığını taşımaktadırlar. Özellikle sınıf içerisinde sınıf ortamının düzenlenmesi hususunda bir duyarsızlık görülmektedir. Bu durumda öğrenci başarısına olumsuz bir durum olarak yansıdığı görülmektedir. Çözüm Önerileri: Ortaöğretim öğretmenlerini sınıf yönetimi konusunda hizmet içi eğitime alınmasının bu konudaki bilgi eksikliğini gidereceği düşünülmektedir. (Çözüm merkezi: Milli Eğitim Müdürlüğü)

17 7-Ortaöğretim kurumlarında rehberlik faaliyetleri:
İlçemiz okullarında okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizin en az bilgi sahibi olduğu hususlardan birisi Okullarda, rehberlik ve psikolojik danışmanlık uygulamalarıdır. Özellikle ortaöğretimlerde rehberlik denildiğinde bir takım doğru bilinen ama aslında yanlış uygulamaların yapıldığı görülmektedir. Okullarda, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, bir disiplin ve kontrol aracı olarak görülmektedir. Disiplinsiz davranış gösteren öğrencilerin sorunlarını görüşmenin veya ölçme değerlendirmelerden düşük not alan öğrencilerin durumlarını görüşmenin rehberlik görevinin yapılması olarak algılanmakta, hatta bu durumu bazı rehber öğretmenler bile kanıksamış durumdalar. Dolaysıyla okullarımızda maalesef rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri tam anlamı ile ve yeterli düzeyde yapılmamakta bu da eğitimde istenilen başarıyı sağlayamamamıza neden olan etkenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çözüm Önerileri: Ortaöğretim okullarımızda görevli yönetici ve öğretmenlere “rehberlik ve psikolojik danışmanlık” tan ne anlaşılması gerektiği hususunda kurs veya seminerler verilmesi, okullarda görev yapan rehber öğretmenlerin amacına uygun çalışmalarda bulunup bulunmadığının uzmanlarca denetlenmesi bu konudaki soruna çözüm getireceği değerlendirilmektedir. (Çözüm merkezi: Milli Eğitim Müdürlüğü)

18 B- İLKOKUL/ORTAOKULLARDA EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
1-Birleştirilmiş Sınıf Uygulamaları: Birleştirilmiş sınıf uygulamaları bir zaruretten kaynaklanıyor. Hatta çağdaş Avrupa ülkelerinde, Amerika’da, Kanada’ da dahi bu uygulamaların olduğu bilinmektedir. Ülkemizde bu uygulamayı zorunlu kılan üç temel neden vardır. Bunlar; öğrenci sayısının azlığı, öğretmen sayısının azlığı ve derslik sayısının yetersizliğidir. Ülkemizde 81 ilin %70’inde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılmaktadır. İlçemizin Birleştirilmiş sınıf uygulamalarının gerek okul sayısı bakımından gerekse öğrenci sayısı bakımından çok fazla olduğu görülmektedir. . Ayrıca ilçemizde birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu aday veya ücretli öğretmen olması gerçeği de ilimizin bu alanda karşılaştığı bir başka sorun olarak görülmektedir. Deneyimsiz öğretmen bir sınıfla ders işlerken diğer sınıflarla ne yapacağını bilememekte kuramsal olarak bilse dahi uygulamasında eksiklikleri olmaktadır. Bu gibi durumlarda daha mesleğinin ilk yıllarında mesleğinden soğumaktadırlar. İlçemizde birleştirilmiş sınıf uygulamasından gelerek ilkokulu bitiren öğrenciler, ortaokullara geldiklerinde, ortaokulda görevli öğretmenlerin şikâyeti; bu öğrencilerin büyük bir çoğunluğunda okuma yazma problemi olduğu, matematik de dört işlemi bile kavrayamamış oldukları yönündedir. Yapılan denetimlerde bu husus tespit edilmiştir.

19 Birleştirilmiş sınıflardan gelen bu öğrenciler, ortaokullarda ve ortaöğretim kurumlarında; okulu sevmeyen, dersleri sevmeyen, girdiği sınavlarda başarısız olan, sürekli devamsızlık yapan bireyler olarak karşımıza çıkmaktadırlar.Ayrıca bu tip okulların birçoğunda sadece bir öğretmenin görev yapması, hizmetli bulunmaması gibi unsurlar da öğretmeni yalnızlaştırmakta, okul bünyesinde kitaplık, sosyal alan vb. olmaması da durumunu biraz daha zorlaştırmaktadır. Çözüm Önerileri: Birleştirilmiş sınıf uygulamaları kaldırılmasını sağlayacak şuan için bir çözüm görülmemekle birlikte en azından birleştirilmiş sınıflarda yapılan eğitimin kalitesini artırma yönünde iyileştirme çalışmaları yapılabilir. Öncelikli olarak bu okullarda görev yapmanın maddi yönden cazip hale getirilmesi gerekir. Fakat bu tür bir çalışmalar ancak Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacağından, bu sorunun çözümüne ilçemiz açısından neler yapılabilir sorusundan hareket ettiğimizde yukarıda belirttiğimiz gibi ilçemizde birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin büyük bir kısmı ya aday öğretmenler veya ücretli öğretmenlerdir. Bu öğretmenlerimizin bilgi ve tecrübelerini artırma yönünde göreve başlamalarından önce veya halen görevde olanlara hafta sonları olmak üzere tecrübeli eğitimciler tarafından eğitim, öğretim işleri, yönetim işleri, köy hayatı ve köylülerle iletişim vb. konularda ciddî hizmet içi eğitimlerden geçirilmelerinin faydalı olacağı değerlendirmektedir.

20 Konunun çözümü için bir diğer tedbirin de bu tarz okulların tamamının (ya da imkânlar ölçüsünde çoğunluğunun) kapatılarak öğrencilerinin taşıma kapsamına alınmaları veya ekonomik gelişmişlik, nüfus, coğrafî konum, sosyal imkân vb. özellikleri bakımından çevrelerine göre mihver teşkil eden köy veya beldelere büyük ve altyapısı eksiksiz okullar yapılarak bütün öğrencilerin buralara taşınmasıdır. (Çözüm merkezi Milli Eğitim Müdürlüğü-Milli Eğitim Bakanlığı) Ayrıca; öğretmenin köyde başarılı olmasının yollarından bir diğeri de okulunun fizikî açıdan öğretmenin ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek tarzda inşa edilmesi ve değişik eğitim materyalleriyle donatılması olduğu düşünülmektedir. (Çözüm merkezi Milli Eğitim Müdürlüğü) 2-Okul-Aile, Okul-Veli İşbirliği: Eğitim uzmanları eğitimde başarıyı “saç ayağı” diye tabir ettikleri öğrenci-öğretmen ve veli arasında işbirliğinin ve iletişimin önemine bağlar ve bu saç ayaklarından birisinin eksikliğinin, eğitimde istenilen başarıyı sağlayamamada en büyük etken olduğunu ifade ederler.

21 Maalesef ilçemizde bu konuda en büyük handikap veli duyarsızlığıdır
Maalesef ilçemizde bu konuda en büyük handikap veli duyarsızlığıdır. Ayrıca okullarımızın çok önemli bir kısmında okulun; aile ve ebeveynler, çevredeki resmî ve özel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ile ilişkilerinin istenilen seviyede olmadığı, çoğu okulda bu konuda pek çalışma yapılmadığı gözlemlenmektedir. Bu durum da başarının istenilenin altında olmasına ve kaliteli hizmet üretilememesine neden olmaktadır. Öğretmen veli ilişkisi bakımından bir başka sıkıntılı husus ise öğrenci velilerinin çocuğunun durumu hakkında bilgi almak amacıyla öğretmenle görüşmek üzere okula gittiğinde öğretmen ya ders de olması nedeni ile görüşemiyor, ya da dakikalık teneffüs aralarında görüşmeye çalışılıyor. Öğretmen dersten sonraki 5-10 dakikalık teneffüste “dinlenmesi gerektiği” düşüncesi ile öğrenci velisiyle yüzeysel görüşüyor; görüşme adeta öğretmenin öğüt verici, buyurgan bir hava ile öğrenci velisine çocuğunun notlarını aktarma sürecine dönüşüyor. İlçemizde okul- aile ve veli iletişimi ile ilgili görülen bir başka olumsuz durum ise okul idarelerinin ve öğretmenlerinin mevzuat gereği yapmak zorunda oldukları okul aile birliği toplantıları veya sınıf öğretmenlerinin o sınıfta okuyan öğrenci velileri ile yaptıkları veli toplantılarını genelde mesai saatleri içerisinde yapdığı için özellikle çalışan anne ve babaların bu tür toplantılara katılamamasıdır.

22 Bütün bu olumsuz durumlar okul- aile ve veli arasındaki iletişiminde sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini engellemektedir. Çözüm Önerileri: Bir planlama dâhilinde iki veya daha fazla öğretmen veya idarecilerden oluşan bir ekiple (ekibin içerisinde muhakkak bir bayan olması gerekir) okul-aile arasındaki iletişimi geliştirerek, işbirliği yapabilmenin zeminini hazırlama adına yapılan veli ziyaretleri arttırılarak devam ettirilmesi gerekir(Çözüm merkezi: SEKAP ,Okul İdaresi, RAM). Okul idareleri tarafından öğretmenin dersi olmadığı bir zamanda veli öğretmen görüşme günleri ve saatleri planlayarak öğretmen veli görüşmelerin yeterli bir zaman dilimi içinde öğüt verici, buyurgan bir havada değil; görüş ve önerilerin paylaşıldığı bir iklimde yapılmalıdır. Okula gelen her velinin sorununa duyarlılık gösterilip, çözüm noktasında yardımcı olunmaya çalışılması gerekir(Çözüm merkezi: Okul İdaresi) Çocuğun eğitiminde anne ve babanın birlikte hareket etmesi gerektiğinden, okullarımızda okul aile birliği ve veli toplantıları muhakkak mesai saatleri dışında anne ve babanın katılımıyla yapılmasının planlanması gerekir. Toplantılarda okulun aileden ve ailenin okuldan beklentileri, çok açık bir şekilde belirlenmelidir. (Çözüm merkezi: Okul İdaresi).

23 Öğrenciler ve velilerle, sosyal, kültürel, sportif ve dinlenmeye yönelik etkinlikler düzenlenmeli, okullar aileler için eğitim merkezi haline getirilerek, velilerin okula yönelik varsa olumsuz algılarının ortadan kaldırılması gerekmektedir. (Çözüm merkezi: SEKAP,Okul İdaresi) İl ve ilçe merkez okullarında okula gelmeyen velilere rehber öğretmen, sınıf rehber öğretmeni ve bir idarecinin katılımıyla ev ziyaretleri yapılmalı; Taşımalı okullarda veli toplantılarının o bölgeye ait anlamlı günlere denk getirilmesine özen gösterilmeli, toplantı gündemine veli eğitim konusunun da eklenerek mümkünse uzman kişiler tarafından bilgilendirme yapılmalıdır. (Çözüm merkezi: SEKAP,Okul İdaresi) Okullarda kitap okuma, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin sık sık düzenlenmesi, düzenlenen faaliyetlerde, velisi okula gelmeyen öğrencilere de özellikle görev verilerek velinin okula gelmesinin gerekçesi oluşturulmalıdır. (Çözüm merkezi: Okul İdaresi)

24 Velilerin okula gelmeme nedenlerinden birisi de bu tür toplantılarda okulun ihtiyaçları için velilerden para istenmesidir. Özellikle sınıf rehber öğretmenlerinin öğrencilerinin eğitim öğretim durumunu görüşmek için yaptıkları veli toplantılarında kesinlikle para istenmemesi gerekir. Velinin, bu tür toplantılarının amacının öğretmenlerin veya okul yöneticilerinin okula bağış yapılmasını sağlamak olduğu yönünde bir düşüncesinin olmaması gerekmektedir (Çözüm merkezi: Okul İdaresi). 3-Merkezi sistem sınavları( SBS- Bursluluk Sınavları):İlçemizde çocuklarımızın azımsanamayacak bir kısmı Türkçeyi 6-7 yaşlarında ilkokulda öğrenmektedirler. Çocukların ebeveynlerinden öğrendikleri dilin yapısı ile Türkçenin yapısının farklı olması (çocukların anadillerinin önden eklemeli, Türkçenin ise sondan eklemeli bir dil olması) Çocukların Türkçeyi tam olarak anlamama ve kavrayamamalarına sebep olmaktadır. Diğer yönden öğrencilerin kitap okuma ve bireysel ders çalışma alışkanlıklarında görülen eksiklik, akademik ve mesleki rehberlik yetersizliği sonucu öğrencilerimizin büyük bölümünün geleceğe yönelik hedeflerini belirleyememesi, branşlarda öğretmen eksikliği bulunmasının yanında, sık sık öğretmen değişikliğinin yaşanması gibi etkenleri sayabiliriz.

25 Ayrıca veli duyarsızlığı, velilerin eğitim düzeylerinin ve ekonomik durumlarının yetersiz olması, eğitimde fırsat eşitliğinin tam olarak sağlanamaması, tarama testleri, deneme sınavları ve yardımcı kaynak kullanımının kısıtlı olması, meslek tanıtımları ve okul ziyaretlerinin yetersiz olması da İlimizde SBS ve Bursluluk sınavlarında istenilen başarıya ulaşmamamızdaki faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Çözüm Önerileri: İlçemizdi öğrencilerin Türkçeyi tam olarak anlama ve kavramaları için tek bir çözüm yolu vardır. O da öğrencilerde kitap okuma alışkanlığı oluşturmaktır. Bu konuda ilimizde 4-5 yıldır uygulanan “beş dakikanı bana ayır”(daha sonra on dakikanı bana ayıra olarak devam etti) kampanyasının muhakkak faydası olmuştur fakat sınırlı olduğunu düşünüyorum. Bunun için öğrencilere okumayı sevdirecek etkinlikler düzenlenmeli,günde 30 ile 45 dk arası sesli kitap okuma alışkanlığı kazandırılması, okul idareleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince ödüllü “Kitap Okuma ve Şiir Okuma Yarışmaları” düzenlenmeli/sayısı artırılmalı ilçemizde baba bana bir masal anlat 2 projesinin uygulanması Okul ve sınıf kitaplıkları gözden geçirilerek, öğrenci seviyesine uygun kitaplarla zenginleştirilmelidir (Çözüm merkezi: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul İdaresi)

26 Başarılı öğrencilerin arkasında duyarlı bir velinin olduğu gözlenmekte olup bu nedenle eğitimde mutlaka veli desteğinin sağlanması gereklidir. Bunun için sık sık veli toplantıları düzenlenmeli, velilerin okula gelmeleri için sebep teşkil edecek özel etkinlikler planlanmalı ve veli ev ziyaretleri yapılmalıdır. (Çözüm merkezi: Okul İdaresi) Okullarca yönlendirmenin 4-5. sınıftan itibaren ciddi anlamda başlatılarak Akademik ve Mesleki rehberliğin yapılması, gerekli motivasyonun sağlanması, Öğrencilere planlı ve programlı ders çalışma yöntemlerinin derslerin özelliklerine göre nasıl çalışılacağının kavratılması, sınav kaygısı ve zamanı iyi kullanma konularında yeterli rehberlik çalışmalarının yapılması gerekmektedir. (Çözüm merkezi: Okul İdaresi, Ram Müdürlükleri) Branş derslerinin mümkün olduğunca kadrolu öğretmenlerle doldurulması, ücretli öğretmen görevlendirilmesi durumunda bu öğretmenlerimize rehberlik etmek amacı ile kadrolu rehber öğretmen tayin edilmelidir. (Çözüm merkezi: Milli Eğitim Bakanlığı ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

27 Velilere yönelik olarak gerek görüldükçe eğitim seminer ve konferansları düzenlenmeli. Ekonomik durumu iyi olmayan velilerin öğrencileri SYDV Şartlı nakit transferi uygulamalarından yararlandırılmalıdır. (Çözüm merkezi: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı – Okul İdaresi) ilçemizde dershanelerin olmaması,okullarımızın SBS başarı puanını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu gibi yerlerde ücretsiz etüt merkezlerinin kurulması, okul ve ilçe bazında SBS başarı puanlarına olumlu yansımalar yapacaktır. Daha önce de olduğu gibi Halk Eğitim Merkezleri tarafından açılan SBS hazırlık ve yetiştirme kurslarının özelikle kırsaldaki öğrencilere ücretsiz olarak tekrar açılabilmesi eğitim öğretime olumlu katkı sağlayacaktır. (Çözüm merkezi: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü – Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü – Okul İdaresi) SBS’ye hazırlık kapsamında kullanılabilecek yardımcı kaynaklar ve yaprak testlerin kullanımı konusunda öğretmenlerimize esneklik sağlanmalı, (Velilere kaynak temini konusunda zorlama yapılmaması şartı ile ) ya da bakanlığımız ücretsiz ders kitaplarında olduğu gibi yardımcı kaynakları öğrencilerimize ücretsiz sunulmalıdır. (En azından 8.sınıflarda) (Çözüm merkezi: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-Okul İdaresi)

28 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde “Üst öğrenime ve Hayata Yönlendirme Ekibi” oluşturulmalı, İŞKUR’un da katılımıyla tüm okullarımızda ilköğretim sonrası seçenekleri içeren, görsel yönü ağır basan bilgilendirmeler yapılmalıdır. (Çözüm merkezi: İŞ-KUR – İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) 4-Devam-Devamsızlık Durumu: İlçemizde Eylül ayında okulların açılmasından itibaren takriben 1,5-2 ay, II. dönem baharın gelmesiyle birlikte Mayıs ayından itibaren kırsal alandaki okullarımızın sınıf mevcutlarının çok azaldığı, hatta birçok okulun II. kademesinde sınıf mevcutlarının neredeyse ders işlenemeyecek kadar aza indiğini görülmektedir. öğrenciler Yozgat’a pancara, Niğde’ye patatese, Ordu’ya fındığa, Adana’ya pamuğa veya Malatya’ya kayısıya gittiği söylenmektedir. Okullarımızda öğrenci devamsızlığı noktasında oluşan diğer problemler ise; Öğrencinin Okulda kaydı bulunduğu halde velisinin ikametgâh değişikliği sebebiyle adresine ulaşılamadığı için öğrencinin devamı sağlanamaması, Eğitim düzeyi düşük öğrenci velilerinin çocukları ile ilgili eğitimsel beklentilerinin sınırlı olması. Özellikle kırsal alanda kız çocuklarına küçük kardeşlerine bakma sorumluluğunun verilmesi veya kız çocuklarının okumasının çevre tarafından hoş görülmemesi,

29 Çözüm Önerileri: Mevsimlik aile çocuklarının devamsızlık yapmaları, İlçemizde de yaşayan insanların ekonomik durumu ile doğrudan ilgilidir. Konu bu açıdan incelendiğinde; İlçe yönetimi tarafından yapılabilecek fazla bir şey olmadığı, merkezi hükümet politikaları ile giderilecek bir durum olduğu ortadadır. Ancak bu hususta Bakanlığımızın yayınladığı Genelgelerde işaret ettiği hususlara titizlikle uyulması yönünde gerekli hassasiyet gösterilmelidir. Mevsimlik ailelerin tespiti yapılarak hangi bölge veya ile gideceği öğrenilip ilgili ilin ve ilçe milli Eğitim Müdürlüğü ile gerekli işbirliği yapılıp bu tür öğrencilerin nakillerin en yakın okula alınması ve okula devam ettirilmeleri konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi isteğinde bulunulabilir. Daha sonra ailelerin çalışmalarını tamamlayıp tekrar ilçemize döndüklerinde çocuklarının ilgili okullara kaydının tekrar okuluna yapılmasının sağlanmasının bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.(Çözüm merkezi: Okul İdaresi) Okulda kaydı bulunduğu halde velisinin ikametgâh değişikliği yaparak izini kaybettirmesi sonucu bulunamayan öğrencilerin “MERNİS” ten takibinin yapılması için İlçe Nüfus Müdürlükleri ile iş birliği içine girilmesi, (Çözüm merkezi: İlçe Milli Eğitim müdürlükleri, Nüfus Müdürlükleri, Okul İdaresi)

30 Devamsızlığı alışkanlık haline getirenlerin düzenli e-okuldan izlenmesi ve 222 sayılı kanun ile İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre iş ve işlemlerin yürütülmesinde hassasiyet gösterilmesi, (Çözüm merkezi: Okul İdaresi) Ara ara devamsızlığı olan öğrencilerin devamsızlık sebeplerinin araştırılması ve çıkan sonuca göre okul ve diğer yetkililerin çözüm bulmaları için çalışması, (Çözüm merkezi: Okul İdaresi) Öğrencisi devamsızlık yapan velilerin; okul idaresi, rehberlik servisleri, sınıf/şube rehber öğretmenleri ile işbirliği için de yardım ve ikna çalışmalarının yapılması, (Çözüm merkezi: Okul İdaresi) Gibi vb. çalışmaların öğrencilerin devamsızlık sorununu çözeceği veya asgariye düşüreceği değerlendirilmektedir. 5- Sınıf Yönetimi: Okullarımızda sınıf yönetimi noktasında oluşan sorunlar okullarda görev yapan aday öğretmenler veya öğretmen eksikliği nedeni ile görevlendirilen ücretli öğretmenlerin sınıf yönetimini konusundaki bilgi ve tecrübe eksikliğinden kaynaklandığı gibi öğrencinin kişisel ve kültürel özelliklerinde de kaynaklanmaktadır.

31 Ayrıca sınıflarda özel eğitim gerektiren engelli öğrencilerin olması, öğrencilerin sosyo-kültürel ve ekonomik farklılıklarının davranışlarına olan etkilerinin belirlenmemiş olması, çevresel Faktörlerin öğrenci davranışlarına etkilerinin saptanmamış olması, sınıfta yaşanan sorunların çözümü ile ilgili ortak yaklaşım oluşturulmaması gibi faktörlerde sınıf yönetimi konusunda karşımıza çıkan problemlerdir. Çözüm Önerileri: Okullarımızda ücretli öğretmen görevlendirilmek zorunda kalınması durumunda görev öncesinde “Sınıf Yönetimi” konusunda hizmet içi eğitim faaliyetine tabi tutulması. (Çözüm merkezi: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) Öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda olası eksiklerinin giderilmesi için seminer dönemlerinde eğitim verilmesi. (Çözüm merkezi: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) Okullarda destek eğitim odalarının ve özel sınıfların yaygınlaştırılmasını sağlayarak, özel eğitim branşındaki öğretmenler ile eğitim öğretim sürecinin yürütülmesi. (Çözüm merkezi: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Okul İdaresi)

32 Özel durumu olan öğrencilerin normal öğrenciler tarafından doğru algılanmalarını sağlayan sınıf içi etkinliklerin geliştirilmesi ve planlanması.(Çözüm merkezi: Okul İdaresi) Sınıfında özel eğitim öğrencisi bulunan öğretmenlerin ek ders ücretlerinin özel sınıf öğretmenleri ile aynı katsayıdan (%25 fazla) ödenmesinin Bakanlığımız birimlerine önerilmesi. (Çözüm merkezi: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı) Öğretmenin öğrencilerini gerçek anlamda tanıması için bir planlama dâhilinde ev ziyaretlerini ve veli görüşmelerini zorunlu hale getirecek bir yapının kurulması sağlanmalıdır. (Çözüm merkezi: Okul İdaresi) Çevrenin okula doğrudan etkilerini okulun rehber öğretmenlerine incelettirilerek ortaya konması; öğrenci davranışlarının hangi temelde okula yansıdığını ortaya koyarak olumsuz faktörler ve risk faktörleri ile ilgili tedbirler alınması gerekmektedir. (Çözüm merkezi: Okul İdaresi) Öğretmenlerimizin sınıf yönetimi ile ilgili olarak bilinçlendirilmesi, olumlu uygulama örneklerinin paylaşılması gerekmektedir. (Çözüm merkezi: Okul İdaresi)

33 6- Sosyal Kültürel ve Sportif Faaliyetler:
Çocuklarımızın dengeli ve sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi için okullarımızda sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılması son derece önemlidir. Ayrıca sosyal ve kültürel faaliyetlere katılan öğrencilerin akademik alanda da daha başarılı olduğu bilinmektedir. Fakat ilimizde bu tür faaliyetlere genelde derslerinde başarısız öğrencilerin katıldığı, başarılı öğrencilerin bu faaliyetlerde yer almaması gerektiği konusunda bir anlayıştan dolayı özellikle başarılı öğrencilerin yeterli sayıda katılmadığı görülmektedir. Ayrıca okullarımızın büyük bir bölümünde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yürütüleceği mekânların yetersiz olduğu, okullarımızın bir kısmının da maddi imkânsızlıklar nedeni ile bu tür faaliyetleri yapamadıkları görülmektedir. Bu alanda bir başka sorun ise okullarımızda yapılan özellikle sportif faaliyetlerin belli branşlarla sınırlı kalması öğrencilerimizin diğer sportif alanlarda yeteneklerini sergileme imkânı bulamamalarıdır. Diğer yönden okullarımızın düzenlemiş olduğu sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerin genelde aynı tarihlere veya saatlere denk gelmesi nedeni ile yeterli sayıda izleyiciye ulaşamadığı görülmektedir.

34 Çözüm Önerileri: Milli Eğitim Müdürlüklerimiz yeni okul planlamalarında mutlaka okullarımızın sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerini yapacağı mekânlara yer vermesi gerekir. (Çözüm merkezi: Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamlık) Başarılı öğrencilerin okullardaki sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımının sağlanması için özellikle bu tür faaliyetlere katılmanın sınav kaygısını azaltıcı etkileri olduğu öğrencilere ve velilere anlatılarak öğrenciler bilinçlendirilmelidir. (Çözüm merkezi: Okul idaresi) Okullarda yapılan sportif faaliyetlerde branş çeşitliliğinin arttırılması amacıyla, finansmanı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından karşılanacak şekilde, antrenörler ve usta öğreticiler görevlendirilmelidir. (Çözüm merkezi: Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamlık) Yapılan her türlü sosyal ve kültürel faaliyet sonucunda başarılı olan okulların ferdi ve takım olarak ödüllendirilmesi gerekir. (Çözüm merkezi: SEKAP İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) İl düzeyinde yapılan yarışmalarda başarı elde ederek, ilimizi temsilen il dışına giden okullarımıza, yetkili kurumlarca yeterli maddi destek verilmesi. (Çözüm merkezi: İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) Okulların düzenleyeceği faaliyetler eğitim öğretim yılı başladıktan sonra tespit edilerek çakışmaları önleyecek şekilde kitapçık halinde hazırlanarak okullara duyurulmalıdır. (Çözüm merkezi: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

35 7-Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı ve Kaynaştırma Öğrencileri:
Engelli çocuklar topluma birer emanettir. Bu çocukları topluma kazandırmak, yalnız olmadıklarını göstermek her şeyden önce insanlık görevidir. Ayrıca devletimizin sosyal adalet anlayışı içerisinde bu çocukların eğitiminin sağlanması noktasında ilgili kurumlara sorumluluk vermiştir. Bu kapsam da Milli Eğitim olarak “Kaynaştırma öğrencileri ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı” noktasında ilçemizde bir takım problemler olduğu görülmektedir. Diğer yönden özel eğitim sınıflarında okuyan engelli öğrencilerin seviyesine uygun ders kitabı olmaması nedeni ile bu sınıflar, normal sınıflarda kullanılan ders kitaplarıyla ders işlenmek zorunda kalmaktadırlar. Özel eğitim sınıf öğretmenleri kendi bilgi ve birikimleri oranında bu kitapları basitleştirmeye çalışmaktadırlar. Bu alanda görülen diğer problemler ise; Rehber öğretmeni olmayan okullarda özel eğitime gereksinim duyulan öğrencilerin tespit edilememesi, Özel eğitim sınıflarının yetersizliği, özel eğitim sınıfında çocuğu olan ailelerin bir kısmının maddi yönden sıkıntılı olması nedeni ile çocukların yeme içme ve kırtasiye giderlerini karşılamada zorluk çekmeleri, Öğretmenlerimizin özel eğitimle ilgili yeterli düzeyde eğitimlerinin bulunmaması, velilerin eğitim eksikliği, Otistik çocukların eğitim ortamı yetersizliği, BEP planlarının hazırlanmasındaki yetersizlikler ve destek eğitim odalarının olmaması,

36 Özel eğitim alanında yeterli bilgi birikimine sahip Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olmaması gibi problemler olduğu görülmektedir. Çözüm Önerileri:Özel eğitim sınıflarının kullandığı ders kitaplarının bu öğrencilerin seviyelerine göre düzenlenmesi için bakanlık nezdinde gerekli girişimler yapılması gerekmektedir. (Çözüm merkezi: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) İl ve ilçe RAM Müdürlükleri tarafından okul ziyaretlerine yeterli zaman ayrılmalı, Rehber öğretmenin olmadığı okulların daha sıklıkla takip edilmesi sağlanmalıdır. (Çözüm merkezi: RAM Müdürlüğü, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) Okullarımızın bünyesinde özel eğitim sınıflarının açılması ve yaygınlaştırılması bu alandaki eksikliği önemli oranda giderecektir. (Çözüm merkezi: RAM Müdürlüğü, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) Ayrıca özel eğitim sınıfı öğrencilerinin engel grubuna göre ayrıştırılması ve sınıf ortamlarının bu gruplara göre düzenlenmesinin amaçlanması gerekmektedir. (Çözüm merkezi: Okul idaresi) Özel eğitime muhtaç öğrencilerin bulunduğu fiziksel ortamların eğitim-öğretimin çalışmalarından çok sosyalleşmeye yönelik olarak düzenlenmeli ve eğitim araç gereç ihtiyacı giderilmelidir. (Çözüm merkezi: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

37 Engelli çocuğu olan velilere çocuklarının eğitimleri ve davranışları konusunda uzmanlar tarafından eğitim verilerek velilerin bu alandaki eğitim eksikliği giderilmelidir. (Çözüm merkezi: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) Okullarda BEP planları hazırlanırken RAM tarafından gerekli rehberlik desteğinin sağlanması. (Rehber Öğretmen olmayan okullarda) (Çözüm merkezi: Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü) Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde özel eğitim ve rehberlikten sorumlu şube müdürlüğüne muhakkak bu alanda eğitimini almış yöneticilerin atanmasının sağlanması gerekmektedir. (Çözüm merkezi: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) 8- İlkokul ve Ortaokulda Öğrenci ve Öğretmen Motivasyonu: Motivasyon, Türkçe ifadesiyle güdüleme, ilgi uyandırma, belli amaçlara ulaşmak için bir güç kazanma hali olarak tanımlanmaktadır. İlgi uyandırmanın insan yaşantısında önemi çok büyüktür. Öğrencide ilgi uyandırma yani motivasyon bir nevi öğrenciye başarının anahtarını vermek demektir. Öğretmenin motivasyonu ise yaptıkları işleri bilerek, isteyerek ve inanarak yapmalarını sağlamaktır. Eğitim öğretim sürecinde öğrenci ve öğretmen motivasyonu sağlandığında eğitimde başarıda sağlanmış olacaktır.

38 İlçemizde öğrenci ve öğretmen motivasyonunu engelleyen faktörlere baktığımızda: öğrenci açısından; öğrencilerde derslere yönelik ilginin oluşturulamaması, ailevi sorunların çocuklar üzerinde oluşturduğu psikolojik travmalar(Özellikle boşanmış aile çocuklarının içinde bulunduğu durum), Öğrencilerin kişilik özelliklerinin dikkate alınmaması, öğrencilerin sağlık sorunları, ders öncesi öğrenci ve öğretmence yeterli hazırlığın yapılmaması derslerin soyut ve anlatıma dayalı, öğretmen merkezli işlenmesi yol açmaktadır Öğretmen motivasyonu açısından olumsuzluk olarak görülebilecek hususlar ise; Okul yönetiminin olumsuz tutum ve yaklaşımları, Öğretmenlerin eğitim öğretim süreçlerinde velilerden gerekli desteği alamaması, Ödüllendirmelerin genellikle sosyal ve kültürel etkinlik gerçekleştiren öğretmenlere yönelik yapılması nedeni ile bu durumdan diğer öğretmenlerin olumsuz etkilenmesi, Bir kısım öğretmenlerimizin teknolojik gelişmelere ayak uyduramaması gibi olumsuzluklar sayılabilir. Ayrıca öğrenci veli profili bakımından, sosyal çevre bakımından daha iyi imkânları olan okullarda görev yapan öğretmenlerle; imkânsızlıklar içerisinde bocalayan okullarda görev yapan öğretmenlerin başarı noktasında aynı kriterlerle değerlendirilmesi de öğretmen motivasyonunu olumsuz etkilemektedir

39 Çözüm Önerileri: Okul yöneticilerimiz müfredatımız gereği ders işlenişlerde yapılandırmacı anlayışın uygulanması gerektiğinin bir mecburiyet olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Öğretmenlerimiz bu konuda bilgilendirilmeli bilgi eksikliği olan öğretmenlerimiz hizmet içi eğitimlerle yetiştirilmesi gerekmektedir(Çözüm merkezi: Okul Müdürlüğü). Öğrenci motivasyonun sağlanmasında öğretmenin derse başlamadan önce ve ders işlenişinde; öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini toplamak için güdüleme yapılması gerektiği, öğrencilere ve içeriğe uygun öğretim yöntemlerinin seçilmesi ve öğrenmenin öğrenci için anlamlı hale getirilmesinin dikkat sürelerini arttıracağı bilgisini öğretmenin pratiğe dökmesinin sağlanması gerekmektedir. (Çözüm merkezi: Okul Müdürlüğü, Eğitim Denetmenleri) ilçemizde ailelerin bölünmüşlüğü ve boşanmışlığı nedeni ile çocuklarda psikolojik travmalar görülmektedir. Bu özellikteki çocuklar sınıf rehber öğretmenlerince tespit edilmeli, okul yönetimince ve okul rehber öğretmenlerince yapılacak psikolojik destekle giderilmeye çalışılmalıdır. Her okulda bir rehber öğretmen olması çözüm için önem arz etmektedir. (Çözüm merkezi: Okul Müdürlüğü) Öğretmen ve öğrenci derse zamanında ve hazırlıklı girmeli, ders işlenişinde aktif öğrenme yöntemiyle, öğrenci merkezli işlenerek öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine etkin biçimde katılmaları sağlanmalıdır. Okul yönetimleri mutlaka çalışmaları kontrol etmeli sonuçlar sürekli olarak değerlendirilmelidir. (Çözüm merkezi: Okul Müdürlüğü)

40 Öğrencilerin kişilik özellikleri dikkate alınmalı, kendilerini ifade edebilecekleri etkinliklere yer verilmelidir. Öğrenci başardığını hissetmeli, başarı umudunu kaybetmemelidir. Bireysel farklılıklara önem verilmelidir. (Çözüm merkezi: Okul Müdürlüğü) Öğrencinin sağlık sorunları öğretmen tarafından mutlaka bilinmeli, sınıf ortamında gerekli tedbirler alınmalı, mutlaka doktora gitmeleri, ilaçlarını düzenli kullanmalarının önemi anlatılmalıdır. (Çözüm merkezi: Okul Müdürlüğü) Öğretmenler, bilgi teknolojisindeki gelişmelerden haberdar edilmeli, teknolojik araçları kullanma becerisini kazanabilecekleri ve geliştirebilecekleri kurslara, seminerlere alınmalıdırlar. (Çözüm merkezi: Okul Müdürlüğü)) Öğretmen ile okul idaresi arasında uyumlu bir dayanışma olmalı, öğretmen sorunlarını okul idaresine rahatlıkla iletebilmeli ve çözüm bulabilmelidir. (Çözüm merkezi: Okul Müdürlüğü) Velilerin eğitim ve öğretim sürecine olumlu katkılarda bulunmaları için okul veli ilişkileri güçlendirilmelidir. Velilere bilgilendirme toplantıları, ev ziyaretleri yapılmalı, çocuklarının durumları, ilgi ve yetenekleriyle ilgili paylaşımda bulunulmalıdır. (Çözüm merkezi: Okul Müdürlüğü)

41 Öğrencilerin derslere katılmaması, derslere hazırlıksız gelmesi, ödevlerini yapmaması öğretmen motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Bu problemin çözümünde önce öğrencinin kendisiyle birebir görüşülmeli, veli işbirliği yapılmalı, okul idaresinden ve okul rehber öğretmeninden sorunun çözümüne yönelik destek alınması sağlanmalıdır. (Çözüm merkezi: Okul Müdürlüğü) Öğretmenlerin performansını artırmak için uzman kişilerce seminer verilmesi, mesleki bilgi ve becerisini geliştirebileceği gezilerin düzenlenmesi, başarılı uygulamalardan haberdar edilmesi gerekmektedir. (Çözüm merkezi: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) Üst yönetimler tarafından sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yanında ders başarısının da izlenerek, üstün gayreti görülenlerin ödüllendirilmesi önem arz etmektedir. (Çözüm merkezi: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,kaymakamlık) Tüm ortaokullarımızda 5. sınıftan itibaren en geç kasım ayı içinde daha çok dersler bazında temel yeterlilikleri ölçmeye dönük seviye belirleme sınavı yapılmalı, bu sınavdan alınan puanlar okulların ve öğretmenlerin başlangıç noktası olarak belirlenmeli, çıkılan her basamak için farkındalık oluşturularak öğrenci ve öğretmen ve idareciler bazında ödüllendirme gerçekleştirilmelidir. (Çözüm merkezi: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamlık)

42 9- Risk Faktörü Taşıyan Öğrenciler:
İlimizde risk altında olarak değerlendirilecek bir başka grup ise şiddete maruz kalan veya şiddet uygulanan çocuklardır. Eğitim seviyesi ve gelir düzeyi düşük ailelerde genelde çocuklar şiddete maruz bırakılmaktadır. Bir başka risk faktörü taşıyan öğrenci grubu ise çalıştırılan çocuklardır. Özellikle maddi durumu zayıf aileler çocuklarını okula göndermek yerine aile bütçelerine katkı sağlamaları için çalıştırılmaktadırlar. Çözüm önerileri: Şiddete maruz kalan çocuklar öğretmen veya okul yöneticiler tarafından tespit edilmesi halinde çocuklar ivedilikle sağlık kontrolünden geçirilmeli, çocuklara psikolojik destek verilmelidir. (Çözüm merkezi: Okul İdaresi, Milli Eğitim Müdürlükleri, Aile Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü) Çalıştırılan çocukların tespit edilmesi durumunda gerekirse çocuklar aileden alınarak yatılı okullara yerleştirilmeli, eğitimine devam etmesi sağlanmalıdır. (Çözüm merkezi: Milli Eğitim Müdürlükleri, Aile Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü) Risk faktörü taşıyan öğrencilerin, okullarda psikolojik danışman tarafından takip edilmesi sağlanmalıdır. (Çözüm merkezi: Okul İdaresi)

43 C- FİZİKİ DURUM 1- İlkokul/Ortaokullarda -Fiziki Yetersizlikleri: spor salonu, çok amaçlı salon, geniş açık alanlar, oyun sahaları, öğretmenlerimizin alanlarıyla ilgili olarak çalışabilecekleri bürolar/salonlar ve benzeri fizikî ortamlar bulunmamaktadır. İlkokul/Ortaokullarındaki bu fiziki yetersizlik nedeni ile çocuklarımızın dengeli bir kişiliğe, sağlam bir bünyeye sahip olmaları, sosyal, kültürel, sportif ve diğer eğitici etkinlikler yoluyla kendilerini geliştirmeleri sağlıklı bir şekilde gerçekleşememektedir. Bu durumun çocuklarımıza yansıması ise öğrencilerin okul bitiminde okulu/sınıflarını büyük bir hızla boşaltmaları, tabiri caizse okuldan bir an önce kaçmak istemeleridir. Hâlbuki okulun her türlü eğitim öğretim ve sosyal faaliyet yönüyle bir cazibe merkezi olması gerektiğini izah etmeye bile gerek yoktur. Çözüm Önerileri: İlçemizde eğitim sistemi birlikte yoğun bir okul yapımı ile ilgili inşaat süreci başlamıştır. Okul planı içerisinde bu gibi alanlara muhakkak yer verilmesi gerektiği, mevcut okullarımızın uygun yerlerine bu tür tesislerin yapılmasının isabetli olacağı düşünülmektedir. (Çözüm merkezi: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamlık)

44 2-- Taşıma Merkezi Olan Okullardaki Problemler:
Taşımalı ilköğretim; nüfusu az ve dağınık yerleşim birimlerinde, ilköğretim okulu bulunmayan veya birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okullarındaki öğrencileri, taşıma merkezi ilköğretim okullarına, günü birlik taşımak ve böylece öğrencileri fırsat eşitliğinden yararlandırmak ve onlara daha nitelikli öğrenim olanağı sağlamak amacıyla yapılan bir uygulamadır. İlimizde taşıma merkezi durumunda bulunan okulların karşılaştığı sorunların genel olarak; Taşıma araçlarının bir kısmının taşıma sözleşmelerinde belirtilen araçlarla değil de değiştirilen araçlarla yapılmaya çalışılması, servis aracına mevzuatın öngördüğünden fazla sayıda öğrenci bindirilmesi, öğrencilerin yanına sivil vatandaşların alınması, Taşıma mevzuatı gereği okul idarelerinin taşıma araçlarının mevzuata uygunluğu noktasında yaptıkları denetim ve kontrollerde araç sürücülerinin son derece olumsuz tavırlar geliştirmeleri, Yöre halkının servis araçlarına binmeleri, çocukların ayakta gidip, gelmelerine neden olmakta yolların bozuk olması taşıma işini aksatmaktadır. Ayrıca Taşıma merkezlerinin fiziki durumu ve eğitim araç – gereçleri yeterli olmaması, taşıma merkezi okulların büyük bir çoğunluğunun yemekhanesinin olmaması, öğrencilerin yemeklerini kâh sınıflarda, kâh koridorlarda yemeye çalışmaları, da bir başka sorun olarak değerlendirilebilir.

45 Diğer yönden özellikle kırsal alandaki taşımalı ilköğretim okullarının büyük bir bölümünde taşımalı gelen öğrencilere okula uyumları konusunda yardımcı olabilecek bir rehber öğretmenin olmaması, Taşıma merkezi ilkokul/ortaokullarda kutlanacak olan belirli gün veya haftalar, bayram kutlamaları vb etkinliklerin hafta sonlarına gelmeleri halinde idarenin taşımalı araç sahibi ile yaptığı sözleşmede bu husus belirtilmemesi nedeni ile taşımalı öğrencilerin bu tür faaliyetlere katılamamasına neden olmaktadır. Çözüm Önerileri: Taşıma merkezi olan okullardaki okul müdürlüğünün tutanak tutup durumu ilçe Milli Eğitimlere Müdürlüklerine bildirmeleri gerektiği düşünülebilir fakat bölgenin kültürel özellikleri ve taşıma araç sürücülerinin eğitim seviyelerinin düşük olması hasebi ile bu tür durumları şahsileştirip okul yöneticileri ve öğretmenleri hedef haline alabiliyorlar. Bu nedenle de bu tür sıkıntıları okul idarecileri ve öğretmenler yetkililere iletmekten çekinmektedirler. Hâlbuki okula taşıma yapan araçların; Karayolları Trafik Kanunu ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği ile Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği hükümlerine göre teknik açılardan kontrollerinin okul yönetimlerinden ziyade kolluk kuvvetlerine verilmesinin daha doğru olacağı daha isabetli ve etkili olacağı değerlendirilmektedir. (Çözüm merkezi kaymakamlık, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma).

46 Diğer yönden taşıma merkezlerinde prefabrikten de olsa yemekhanelerin yapılmasına ve taşıma merkezi okulların eğitim ve öğretim araçları ve okul, sınıf donanımları açısından yeterli hale getirilmesine öncelik verilmesi gereklidir. (Çözüm merkezi: Milli Eğitim Müdürlüğü-kaymakamlık). Okullara öğretmen atamaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Fakat Bakanlık İl Milli Eğitim Müdürlüklerine öncelikle hangi branştan ne kadar atama yapacağını bildiriyor. İllerde, Bakanlığın atayacağı öğretmen sayısına paralel sayıda kurum bildiriyor. Öğretmen atamaları da Milli Eğitim Müdürlüklerinin belirlediği kurumlara yapılıyor. Bu nedenle Milli Eğitim Müdürlükleri öğretmen atamaları için bakanlığa bildirecekleri kurumlarda öncelikle taşıma merkezi okulların öğretmen(Rehber öğretmen) atamaları yapılarak taşımalı gelen öğrencilerin okula uyumlarına yardımcı olunmuş olur(Çözüm merkezi: Milli Eğitim Müdürlüğü). Taşıma merkezi ilkokul/ortaokullarda kutlanacak olan belirli gün veya haftalar, bayram kutlamaları vb etkinliklerin hafta sonlarına denk geldiği zaman taşımalı öğrencilerin gelmeleri için muhakkak idarenin taşımalı araç sahibi ile yaptığı sözleşmede bu husus belirtilmesi gerekmektedir(Çözüm merkezi: Milli Eğitim Müdürlüğü).

47 3- Kırsal Alandaki İlkokul/Ortaokullarda Donanımı:
Kırsal alan okullarımızın büyük bir çoğunluğunda internet bağlantısı ya hiç yoktur veya olanlar sağlıklı çalışmamaktadır. Hâlbuki okul küçük de olsa büyük okulların yapmak zorunda olduğu; e-okul ve öğrenci işleri ile ilgili bilgileri, formları, istatistikleri, öğrenci notları, sınıf geçme defterleri vb. iş ve işlemler bu okullarımızda da bir zorunluluktur. Fakat kırsal alandaki bu okullarımızın yönetici ve öğretmenleri okulun bu işlerini ya evlerindeki ya da internet kafelerdeki bilgisayarlardan girmektedirler. Diğer yönden kırsal alan okullarımız ağırlıkta olmak üzere birçok kurumda; tozlanmış, yönetici odalarının ve depoların bir köşesine atılmış/terkedilmiş bilgisayarlar, vücudumuz maketleri, yerküre modelleri, onlarca haritalar, tepegözler, bilgisayarlar, yazıcılar, naylonları poşetleri açılmamış matematik malzemeleri, fen teknoloji dersi ile ilgili laboratuar deney tüpleri, kullanılmamış sıralar, projeksiyon perdeleri, tepegözler… Bulunduğu bir gerçektir. Ayrıca kırsal alan okullarımızın bir kısmında; gerek bu alanda öğretmen olmaması gerekse de kurum yönetiminin yeterli gayreti göster(e)memesi sebebiyle Ulaştırma Bakanlığı tarafından kurulan bilişim derslikleri etkin ve verimli bir biçimde kullanılamadıkları gibi kimi kurumlarımızda da söz konusu sınıflar çalışamaz durumdadır. Köy okullarının bazılarında kurumun toplam mevcudu olan öğrenci için 4-5 adet bilgisayar; elverişli mekânlar olmadığı için dersliğin ya da yönetici odasının bir köşesinde beklemektedir.

48 Çözüm Önerileri: Kırsal alan okullarımızın büyük bir çoğunluğunda internet bağlantısının olmaması veya sağlıklı işlememesinin nedenini uzmanlar kırsal alanda telefon santralında kullanılan kablonun internet bağlantısına uygun olmadığına bağlamaktadırlar. Hâlbuki o bölgenin internet bağlantısının sağlanacağı Bu problemin giderilmesine yönelik olarak; iletişim şirketleri/operatörler ile anlaşılarak kablo kullanılmasını gerektirmeyen türden ve toplu olarak daha ucuz internet hizmeti alınabilir(Çözüm merkezi: Milli Eğitim Müdürlüğü). Atıl durumdaki malzemeler ile ilgili olarak; İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince; özel çalışma grupları oluşturularak, mümkün olan en kısa sürede okulların bu malzemeleri, envanterleri istenebilir veya söz konusu malzemeler bu gruplar vasıtasıyla tespit edilerek bir havuzda toplanıp ihtiyacı olan okul/kurumlara verilme yoluna giderilebilir. (Çözüm merkezi: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü). Bilişim sınıflarındaki malzemelerin azamî ölçüde kullanılabilmesi için bilgisayar teknolojileri alanındaki öğretmen eksiği giderilmeli, sınıflar öğrencilerin ve velilerin, çevrenin ihtiyacına açılmalı, öğrenciler çevredeki internet kafelerin ve benzeri eğlence yerlerinin olumsuz etkilerinden uzaklaştırılmalıdır (Çözüm merkezi:İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü).

49 4-Okul ve Kurumlarda Güvenlik Tedbirleri:
Her ne kadar son zamanlarda özellikle İşkur vasıtasıyla veya diğer kurumlardan geçişlerle okullara görevlendirilen personellerden bir kısmı okullarımızda güvenlik görevlisi veya gece bekçisi olarak görev yapsalar da hala okullarımızın önemli bir bölümünde özellikle kırsal alandaki büyük okullarımızda güvenlik personeli, gece bekçisi, güvenlik kamerası ve alarm sistemlerinin bulunmamaktadır. Bu durumda okullarımızın güvenliği sorunun gündeme getirmektedir. Özellikle yola paralel konumdaki okullarımızın öğrencilerinin okul giriş ve çıkış saatlerinde yeterli trafik güvenliği personelinin bulunmaması, okul önlerinde alt ve üst geçitlerin yokluğu; Güvenli yaya geçişine yönelik işaretlemelerin yeterli olmaması öğrencileriz acısından tehlike arz eden bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatta bu konudaki yetersizlik nedeni ile sakatlanma veya ölümlere neden olan kazaların olduğu görülmektedir. Ayrıca Çevrenin ve medyanın okul güvenliğine bazen olumsuz etkisinin olduğu görülmektedir.

50 Çözüm Önerileri:Okulların fiziki mekânları ve durumları göz önüne alınarak sertifikalı özel güvenlik personeli ve gece bekçisi istihdam edilmesi. (Çözüm merkezi: Milli Eğitim Bakanlığı) Okullardaki aydınlatmanın yeterli hale getirilmesi, okul bölgelerinde saklanmak ve görünmemek için kullanılabilecek sütre görevi yapabilecek gereksiz çalılık, duvar vb. fiziki durumların ortadan kaldırılmasının okul güvenliği noktasında fayda sağlanacağı değerlendirilmektedir. (Çözüm merkezi: Okul İdaresi) Okul bina, eklenti ve çevresinin güvenliğinin sağlanması amacı ile okullara güvenlik kamera sistemlerinin ve alarm sistemlerinin yapılması, Bedelinin ilçe milli eğitim müdürlükleri (ilçe özel idaresi) tarafından karşılanması. (Çözüm merkezi: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Özel İdaresi) Velilerin okul aile birliği ve sınıf veli toplantılarında özelikle televizyon ve internet kullanımı konusunda bilgilendirilmesi. (Çözüm merkezi: Okul İdaresi) Okul rehberlik servislerince öğrencilere yönelik medya konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması. Zorunlu seçmeli olan Medya Okuryazarlığı dersinin 6. sınıfta seçilmesi (Çözüm merkezi: Okul İdaresi)

51 D-YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE PERSONEL
Yönetici Eksikliği/Vekâleten Görevlendirme: Son dönemlerde her ne kadar eğitim kurumlarımıza asaleten yönetici atamalarda gözle görülen bir yoğunluk yaşansa da özellikle kırsal alandaki kurumlarımızda yönetici eksikliği halen devam etmektedir. Bu da eğitim öğretim ve yönetim uygulamalarını dolaylı da olsa olumsuz etkilediği görülmektedir. Vekâleten görevlendirmelerle çalışan yöneticinin kurumu sahiplenmediği, kadrolu yöneticilere göre performans açısından daha alt seviyede oldukları, görevinin ne zaman ve nasıl biteceğini bilmemek gibi sebeplerden kaynaklanan kısmî tedirginlik oluştuğu müşahede edilmektedir. Kurumsal hizmetlerin devamlılığı ve kurumun sahiplenilmesi açısından; problemin önemli olduğu düşünülmektedir. Çözüm Önerileri: Bu problemin çözümü için; kırsal alandaki kurumlara kadrolu yönetici ataması yapılmasına öncelik verilmelidir. Özellikle müdür yardımcılığı kadrolarına vekâleten görevlendirmesi uygulaması asgarîye indirilmeli ve mevcut açıkların kadrolu yöneticiler tarafından doldurulması temin edilmelidir. (Çözüm merkezi: İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Valilik)

52 2- Öğretmen Eksikliği/Ücretli Öğretmen:
Adıyaman da ve sincikte eğitimin başarısının önündeki en önemli faktörlerinden birisi de öğretmen eksikliği ve ücretli öğretmen uygulamasıdır. Özellikle kırsal alan okullarımızın büyük bir çoğunluğunda İngilizce Öğretmeni ve Rehber Öğretmen bulunmamaktadır. Okul idareleri öğretmen eksikliğinden dolayı meselâ Fen ve Teknoloji öğretmeni İngilizce dersine, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sosyal Bilgiler Dersine görevlendirmek zorunda kalmaktadırlar. Hâlbuki bu konular ile ilgili atamaların nasıl ve ne zaman yapılacağı ile ilgili ve hangi durumların istisnası olduğu MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilmektedir. Fakat ilimizde özellikle eş durumu tayinlerinin istismarının yapıldığı düşünülmektedir. Şöyle ki eşlerden birinin görevi yeri diğerine göre daha merkezi yer ise merkezi yere uzak olan eş, merkezi yerde görev yapan eşinin yanına tayin istemektedir. Fakat eşlere sizlerin aynı yerde görev yapmasını aile bütünlüğünüz acısından doğru buluyorum. Merkezde fazlalık var dolaysıyla merkezde görev yapan eşi, merkezden uzakta görev yapan eşin yanına gönderelim dendiği zaman eşlerin buna itiraz ettiği görülmektedir.

53 Özellikle eğitim öğretimin devam ettiği zaman yapılan eş durumu atamaları eğitim öğretim faaliyetlerini olumsuz etkilediği bilinen bir gerçektir. Zamansız yapılan bu yer değişiklikleri nedeni ile öğretmen eksikliği maalesef büyük çoğunluğu üniversitelerin öğretmenlik alanı dışında mezun olan kişilerin ücretli öğretmen görevlendirilmesi ile giderilmeye çalışılmaktadır. Bu ücretli öğretmenlerin maalesef pedagojik formasyon olmadan geleceğimizin teminatı çocuklarımıza öğretmenlik yapmalarının faydadan çok zarar getireceği noktasın da kuvvetli emareler görülmektedir. Çözüm Önerileri Kırsal alandaki okullarda bazı branş öğretmenleri açısından sıkıntı varken merkezi yerlerdeki okullarda bu branş öğretmenlerinden yeterli sayıda olduğu görülmektedir. Hâlbuki öğretmen dağılımını düzenlenirken bir okulda bir branştan öğretmen varsa, aynı branştan 2. öğretmenin ancak bu branştan ilçemizin diğer okullarına atama yapıldıktan sonra verilmesinin kırsal alandaki öğretmen eksikliğinin önemli oranda giderileceği değerlendirilmektedir (Çözüm Merkezi: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

54 İl içi atamaların özür grupları ve eş durumları da dâhil MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine uygun bir şekilde yapılması gerekir. Özür gruplarından atama çeşitli nedenlerle zorunluluk arz ediyorsa en azından bu atamaların özellikle eğitim öğretim süreci sona erdikten sonra ki zaman diliminde yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.(Çözüm Merkezi: İl Milli Eğitim Müdürlüğü) Kesinlikle ücretli öğretmen uygulamasına son verilmelidir. Zorunluluktan dolayı görevlendirme söz konusu ise en azından bu kişileri yaz tatili sürecinde hizmet içi eğitime alıp daha sonra görevlendirme yapmanın faydalı olacağı düşünülmektedir(Çözüm Merkezi: İlçeMilli Eğitim Müdürlüğü). 3- Destek Personeli (Memur, hizmetli, kaloriferci) Eksikliği ve Okullarımızın Temizliği: Okul ve kurumlarımızın; sağlıklı ve mevzuatın kendilerinden istediği/beklediği görevleri etkin ve verimli bir biçimde yerine getirilebilmeleri için en az aslî görevlileri kadar memur, kaloriferci, teknisyen, kütüphaneci, bahçıvan, şoför gibi destek personeline de ihtiyaçları vardır.

55 Son yıllarda merkezi okullarımızda İşkur tarafından ücretleri ödenen kısmı zamanlı personel çalışmaktadır. Merkezi okullarımızın bu yönden pek sıkıntıları olmadığı görülmekte. Ayrıca okullarımızın büyük bir çoğunluğunda memur olmaması nedeni ile okulların büro işlerinin ve yazışmaların zaman zaman aksamasına, müdür yardımcılarının; mesailerinin önemli bir kısmını bu tür işlere ayırmak zorunda kalarak aslî görevleri olan; yönetim ve organizasyon, eğitim öğretim çalışmalarının kalitesinin yükseltilebilmesi için ilgilileri kontrol etme, görevlerini mecburen ihmal etmelerine sebep olmaktadır. Özellikle ilkokul ve ortaokullarımızın her hangi bir ödeneği olmadığı için temizlik okulların temiz yaşanılan yerler olması noktasında gerekli olan temizlik malzemelerini satın alamamasıdır. Çözüm Önerileri: Kırsal alandaki okullarımızın destek personeli ihtiyacının giderilmesi için bu tür okullarımıza destek personel atamasının kadrolu olarak yapılmasının bu sorunun çözümüne katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir(Çözüm Merkezi: İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Valilik). Kurumlarımızın gönüllü kuruluşlar ve yerel yönetimler ile işbirliği yaparak personel sıkıntısının giderebilir. (Çözüm merkezi: Okul İdaresi)

56 Ayrıca öğrenci sayısı çok, taşıma merkezi vb
Ayrıca öğrenci sayısı çok, taşıma merkezi vb. okullarımızın da büro memuru ihtiyacının giderilmesinin okul yöneticilerinin asli vazifelerine dönmelerini sağlayacak bu durumda eğitimin başarısına olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir. (Çözüm Merkezi: İl Milli Eğitim Müdürlüğü). 4- Okul Müdürlüğü ve Liyakat İlçemizde ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarımızda gerçekten liderlik özelliği olan liyakat sahibi yöneticilerimiz var. Fakat bu yöneticilerimizin sayıları bir elin parmağını geçmeyecek kadar az. Mevcut yöneticilerimizin büyük bir çoğunluğu iyi niyetli olmalarına karşın yöneticilik yaptığı kurum çalışanlarına liderlik yapabilecek, rehberlik yapabilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip değildirler. Bu nedenle okullarımız klasik yöneticilik mantığı ile yönetilmeye çalışılmaktadır. Hâlbuki bir okul müdürü aynı zaman liderdir ve liderliği okulu şekillendirmelidir. Görevimiz gereği kurum ziyaretlerinde okul müdürlerinin, müdürlüğünü yaptığı okulla ilgili yaptığı çalışmaları anlatırken genelde okulun lojistik sorunlarına yönelik yaptığı çalışmaları dile getirmektedirler. Hâlbuki esas fark yaratacakları diğer liderlik alanlarında herhangi bir etki ve eylem göstermedikleri tarafımızca gözlemlenmektedir.

57 İlimizin eğitim de istenilen başarıyı yakalayama sebeplerinden beklide en önemlisinin liderlik yapabilecek bilgili ve donanımlı okul yöneticilerimizin azlığı olduğu değerlendirilmektedir. Çözüm önerileri: Okul, müdürü kadar okul olduğu düşüncesinden hareketle mevcut okul yöneticilerimizin liyakat sahibi olmaları yolunda işin uzmanları tarafından uzun süreli ve sürekli hizmet içi eğitim kurslarına alınmaları yönünde planlamaların yapılması gerekir. Okul yöneticilerimize ilimizdeki üniversite ile işbirliğine gidilerek lisansüstü eğitim almaları sağlanmalıdır. (Çözüm Merkezi: Milli Eğitim Müdürlüğü, Üniversite). 5-Öğretmenlerin kazanç getirici faaliyetlerde bulunmaları: Özellikle Adıyaman Kahta ve sincik kökenli öğretmenlerin azımsanmayacak bir bölümü, kooperatifçilikten ve inşaatçılıktan esnaflığa, dershanecilikten, kaçak kurs merkezi işletmeciliğine kadar çok geniş alanda kazanç getirici faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Fakat bu durum yasal zeminde ispatı çok zor bir husustur. Çünkü mevzuatımıza göre bir kişinin ticaret veya esnaflık yaptığının ispatı ancak bu konuda ilgili kuruluşlarda kaydının olması ile mümkündür. Öğretmenlerin çalıştığı bu müesseseler kâğıt üzerinde başkaların üstünde gözüküyor. Ama gerçekte ise kendilerinindir.

58 Ayrıca bir kısım öğretmenlerde ekders ücreti karşılığı dershanelerde kaçak olarak çalışmaktadırlar. Bu konuda yapılan denetimlerde çok sayıda öğretmenin çalıştığı tespit edilmiş, hem dershaneye, hem de öğretmene disiplin yönünden yaptırımlar uygulanmıştır. Fakat bu yaptırımların caydırıcılık özelliği olmadığından öğretmen disiplin cezası alsa da dershanede çalışmaya devam etmektedirler. Bütün bu uğraşlar öğretmenin enerjisini, gücünü tüketiyor. Öğretmen okullarda yorgun bir şekilde görevini yapmaya çalışıyor. Dolaysıyla da öğretmenden istenilen verim alınamamaktadır. Çözüm önerileri: Öğretmenin kazanç getirici faaliyetlerde bulunmasının engellenmesi için yapılacak çalışmaların bir bölümü hatta en önemlileri özlük hakları noktasında iyileştirmeler, disiplin cezalarının caydırıcılığın olması için ağırlaştırılması gibi merkezi hükümet tarafından yapılması gerekir. Fakat bu konuda il milli eğitim müdürlüğünün ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün alacağı tedbirlerle caydırıcı olacağı değerlendirilmektedir. Okul yöneticilerin bu konuda bilinçlendirerek öğretmenlerin uyarılması, öğretmenlerin dersinin haftanın günlerine eşit şekilde dağıtılması, okulda halk eğitim bünyesinde kurs açılarak hem öğretmenlerin ek gelir elde edinmelerinin sağlanması hem de öğrencilerin derslerde başarılarının artırılmasına yardımcı oluna bilir. (Çözüm Merkezi: Okul İdaresi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

59 E-SONUÇ, GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
Ülkelerin, bölgelerin veya illerin gerçek anlamda eğitimde başarıyı yakalaması ve uzun süre bu başarıyı devam ettirmesi ancak o ülkenin, bölgenin veya ilin ekonomik yönden kalkınmışlığı ile alakalıdır. Çünkü eğitim ile kalkınma birbiri ile iç içedir. Kalkınma varsa eğitim düzeyi iyidir; eğitim düzeyi iyi değilse kalkınma da iyi değildir. Bu nedenle yukarıda detaylı bir şekilde açıklaması yapılan ilçemizin özgü eğitim sorunları ve çözüm önerileri noktasında çalışmaların bilimsel kurallara uygun olarak hazırlanan bir plan dâhilinde yapılması durumunda; ilçemizin gerek SBS sınavında gerekse YGS ve LYS sınavlarında iyi yerlere gelebileceği değerlendirilmektedir. Mehmet TOPRAK İlçe Milli Eğitim Müdürü


"Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları